Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Την Πέμπτη, 30 Ιουνίου, στις 10:30 το πρωί, στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Ψήφισμα για το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα .
2. Συζήτηση για την χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας
3. Περί συμμετοχής στην πράξη του ΕΣΠΑ «Δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγράμματος κοινωνικού χαρακτήρα» .
4. Περί έγκρισης Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) Δήμου Χαλκιδέων .
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 11/11 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας Κοιμητηρίων Δήμου Χαλκιδέων .
6. Περί έγκρισης του «Κανονισμού Καθαριότητας» του Δήμου Χαλκιδέων .
7. Περί έγκρισης του «Κανονισμού Κοινοχρήστων χώρων» του Δήμου Χαλκιδέων
8. Περί έγκρισης του «Κανονισμού Λαϊκών Αγορών» του Δήμου Χαλκιδέων .
9. Περί έγκρισης του «Κανονισμού Εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας».
10. Περί ορισμού υπολόγου διαχειριστή για τα συγχρηματοδοτούμενα έργα ΕΣΠΑ .
11. Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 105 ΑΔΣ κατά το διατακτικό μέρος αυτής με αναπροσαρμογή του ποσού χρηματοδότησης .
12. Περί διόρθωσης της υπ. αρ. 106 ΑΔΣ κατά το διατακτικό μέρος αυτής με αναπροσαρμογή του ποσού χρηματοδότησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
13. Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 226/2010 Α.Δ.Σ. που αφορά την έγκριση πρακτικού καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν. Α’ (ΟΤ 360(78) .
14. Περί ορισμού εκπροσώπου για τη διοικητική παραλαβή του έργου: «Αντιπλημμυρικά έργα και αποκατάσταση χώρου περιοχής Εργατικών Κατοικιών Αγ. Μαρίνας» .
15. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συμμετοχή στην τριμελή Επιτροπή Παρακολούθησης του αρ. 8 για την μελέτη με τίτλο «Μελέτη για την Κατασκευή Β΄ Φάσης για το Διατμηματικό Κέντρο Λυμάτων Χαλκίδας .
16. Περί έγκρισης απόφασης διάλυσης σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΚΟ ΛΑΟΥ» .
17. Περί έγκρισης απόφασης διάλυσης σύμβασης του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ» .
18. Περί οριστικής παραλαβής της μελέτης: «Αρχιτεκτονική Μελέτη αποκατάστασης κτιριακών εγκαταστάσεων περιοχής Αστέρια» .
19. Περί προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ» .
20. Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου Πόλης Χαλκίδας στην περιοχή της Συνοικίας Η΄ και του σχεδίου πόλης Ν. Αρτάκης στην Πολεοδομική Ενότητα 1 .
21. Περί έγκρισης της μελέτης: Μ.Π.Ε. «ΥΔΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» .
22. Περί έγκρισης της μελέτης: «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» .
23. Περί έγκρισης της μελέτης: «ΟΔΟΠΟΙΪΑ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» .
24. Περί έγκρισης της μελέτης: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΙΣΟΠΕΔΟΥ ΚΟΜΒΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ» .
25. Περί έγκρισης οριστικής παραλαβής της μελέτης «Η/Μ ΜΕΛΕΤΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» .
26. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» .
27. Περί έγκρισης 2ου Α.Π.Ε. «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ» .
28. Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε.: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ» .
29. Περί έγκρισης Άρσης ασυμφωνίας στα Ο.Τ. 122-122Α της συνοικίας Γ΄ του Σχεδίου Πόλης Χαλκίδας .
30. Περί έγκρισης εργασιών εξυγίανσης / αποκατάστασης ρυπασμένου γηπέδου πρώην βιομηχανικών εγκαταστάσεων ΕΛΕΝΙΤ, στη Ν. Λάμψακο Ν. Ευβοίας, με φορέα τον πρώην Δήμο Ληλαντίων.
31. Περί τήρησης διαδικασίας για την πολεοδομική μελέτη Οικοδομικού Συνεταιρισμού «Η ΕΣΤΙΑ» στην εδαφική περιοχή ΔΔ Ανθηδόνας Δήμου Χαλκιδέων.
32. Περί αιτήματος της εταιρείας ΜΑΡΕΙ ΕΛΛΑΣ ΑΕΒΕ .
33. Περί έγκρισης Προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Καρύστου με τίτλο ¨ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΠΕΤΑΛΟ ΤΟΥ Δ.Δ. ΝΕΩΝ ΣΤΥΡΩΝ» .
34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 25/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων .
35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 26/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων .
36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την κυκλοφοριακή ρύθμιση οχημάτων επί της οδού Πιτυούσης.» .
37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 35/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων στην πόλη της Χαλκίδας .
38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 45/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων οδών πόλεως Χαλκίδας.
39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 51/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ .
40. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 52/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ .
41. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 53/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων .
42. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΟΙΩΤΙΚΗΣ ΑΚΤΗΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ»
43. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» .
44. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» πρώην Δήμου Ανθηδόνας .
45. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου :« ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΥ ΚΑΙ ΚΗΡΕΩΣ» .
46.Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΟΚΟΥ»

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
47. Περί Εκμίσθωσης του ανθοπωλείου στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο .
48. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 60/2011 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περί Τελών και Δικαιωμάτων των κοιμητηρίων του Δήμου Χαλκιδέων .
49. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011.
50. Περί έγκρισης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού της οικ. έτους 2011.


 
Δημοφιλή σήμερα

Ανακοίνωση πέντε νέων υποψηφίων του συνδυασμού «Αλλάζουμε»

Ανακοίνωση πέντε νέων υποψηφίων του συνδυασμού «Αλλάζουμε»

17/1/2019
Πέντε νέα πρόσωπα προστίθενται στην ομάδα του συνδυασμού «Αλλάζουμε» με επικεφαλής την Έλενα Βάκα....
Η ταινία Αστερίξ: το μυστικό του μαγικού ζωμού στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία Αστερίξ: το μυστικό του μαγικού ζωμού στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

17/1/2019
Η ταινία Αστερίξ: το μυστικό του μαγικού ζωμού έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movieton...
Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

17/1/2019
Ο νυν δήμαρχος Χαλκιδέων και υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2019 Χρήσ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας