Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Ο Σίμος Κεδίκογλου εισηγητής στο σχέδιο νόμου «Κύρωση του Πρωτοκόλλου για την Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας».

Τη σημασία που έχει η Συνθήκη της Λισαβόνας για το μέλλον της Ευρώπης και την παρουσία της στην παγκόσμια σκηνή τόνισε ο Σίμος Κεδίκογλου, βουλευτής Ευβοίας, τομεάρχης ΜΜΕ της ΝΔ, μιλώντας στη Διαρκή Επιτροπή Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, ως εισηγητής της ΝΔ στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Εξωτερικών για την πρόβλεψη μεταβατικών μέτρων όσον αφορά στη σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως το τέλος της Κοινοβουλευτικής Περιόδου 2009-2014 σύμφωνα με τη Συνθήκη της Λισαβόνας.
Ο Σίμος Κεδίκογλου επεσήμανε ότι η Συνθήκη εφοδιάζει την Ένωση με το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που της είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών και παράλληλα, αξιοποιεί στο έπακρο τις οικονομικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και διπλωματικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα και οι αξίες της σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα συμφέροντα των κρατών μελών στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων.
Ανέφερε συγκεκριμένα, ότι αυτό που επιτυγχάνεται είναι μία δημοκρατικότερη και διαφανέστερη Ευρώπη, μία αποτελεσματικότερη Ευρώπη, των δικαιωμάτων και των αξιών, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας.
Ο Σίμος Κεδίκογλου, αφού αναφέρθηκε στις τροποποιήσεις που συμφωνήθηκαν, μεταξύ των οποίων, η αύξηση του αριθμού των βουλευτικών εδρών κατά 18, πρότεινε την κύρωση του πρωτοκόλλου που αφορά στην «Τροποποίηση του Πρωτοκόλλου σχετικά με τις μεταβατικές διατάξεις, το οποίο προσαρτάται στη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στη Συνθήκη περί ιδρύσεως της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας», καθώς δεν αλλάζει - όπως είπε- τη θεσμική δομή της Ένωσης, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται στο τρίπτυχο: Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ομιλίας του Σίμου Κεδίκογλου:

«Πριν μπούμε στις λεπτομέρειες του νομοσχεδίου θα ήθελα να υπογραμμίσω την σημασία της Συνθήκης της Λισαβόνας.
Η Συνθήκη της Λισαβόνας τροποποιεί τις συνθήκες ΕΕ και ΕΚ, δηλαδή τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Συνθήκη για την Ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, χωρίς όμως να τις υποκαθιστά. Εφοδιάζει την Ένωση με το νομικό πλαίσιο και τα μέσα που της είναι απαραίτητα για να αντιμετωπίσει τις μελλοντικές προκλήσεις και να ικανοποιήσει τις προσδοκίες των πολιτών.
Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας επιτυγχάνεται:
α) Μία δημοκρατικότερη και διαφανέστερη Ευρώπη, με ενισχυμένο τον ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και των εθνικών κοινοβουλίων, με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες να εκφράζουν τις απόψεις τους και να ακούγεται η φωνή τους, αλλά και με πιο συγκεκριμένη εικόνα για το ποιος κάνει τι σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο.
β) Μία αποτελεσματικότερη Ευρώπη, με απλουστευμένες μεθόδους εργασίας και κανόνες ψηφοφορίας, με βελτιωμένα και σύγχρονα θεσμικά όργανα για μία Ευρωπαϊκή Ένωση 27 μελών και με βελτιωμένη ικανότητα παρέμβασης σε τομείς άμεσης προτεραιότητας για τη σημερινή Ένωση.
γ) Μία Ευρώπη των δικαιωμάτων και των αξιών, της ελευθερίας, της αλληλεγγύης και της ασφάλειας: προώθηση των αξιών της Ένωσης, ενσωμάτωση του Χάρτη θεμελιωδών δικαιωμάτων στο ευρωπαϊκό πρωτογενές δίκαιο, δημιουργία νέων μηχανισμών αλληλεγγύης και διασφάλιση καλύτερης προστασίας για τους Ευρωπαίους πολίτες.
δ) Η παρουσία της Ευρώπης στην παγκόσμια σκηνή θα εξασφαλιστεί με τη συνένωση των μέσων εξωτερικής πολιτικής της Ευρώπης, τόσο στο στάδιο της χάραξης όσο και της υιοθέτησης νέων πολιτικών. Με τη Συνθήκη της Λισαβόνας η Ευρώπη αποκτά ισχυρή φωνή που θα γίνεται αισθητή από τους εταίρους της παγκοσμίως. Επίσης, η Συνθήκη αξιοποιεί στο έπακρο τις οικονομικές, ανθρωπιστικές, πολιτικές και διπλωματικές δυνάμεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ώστε να προωθηθούν τα συμφέροντα και οι αξίες της σε παγκόσμια κλίμακα, ενώ ταυτόχρονα να διασφαλίζονται τα ιδιαίτερα συμφέροντα των κρατών μελών στον τομέα των εξωτερικών υποθέσεων.
Με το κυρούμενο πρωτόκολλο, με την έναρξη ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας εκτιμώντας ότι είναι αναγκαία η πρόβλεψη μεταβατικών μέτρων όσον αφορά στην σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου έως το τέλος της Κοινοβουλευτικής Περιόδου 2009 – 2014 συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
α)  Τροποποιείται το άρθρο 2 του πρωτοκόλλου και προβλέπεται ότι ο αριθμός των βουλευτικών εδρών αυξάνεται κατά 18 (εκτιμώντας ότι στα κράτη μέλη τα οποία θα είχανε υψηλότερο αριθμό ευρωβουλευτών αν η συνθήκη της Λισαβόνας ίσχυε κατά τον χρόνο διεξαγωγής των Ευρωπαϊκών βουλευτικών εκλογών του 2009 να λάβουν αυτό των αριθμό προς των εδρών και να τις καλύψουν) ορίζοντας προσωρινά των συνολικό αριθμό των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε 754 από 736 έως το τέλος της Κοινοβουλευτικής Περιόδου 2009-2014.
β)  Οι πρόσθετες έδρες κατανέμονται στα οριζόμενα κράτη μέλη τα οποία ορίζουν τα πρόσωπα που θα τις καταλάβουν εφόσον έχουν εκλεγεί με άμεση καθολικοί ψηφοφορία στις Ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές του 2009.
γ)  Το Ευρωπαϊκό συμβούλιο θα καθορίσει με απόφαση του την σύνθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πριν τις Ευρωπαϊκές βουλευτικές εκλογές του 2014.
Τα κράτη μέλη προβαίνουν στην κύρωση του πρωτοκόλλου σύμφωνα με τους αντίστοιχους συνταγματικούς τους κανόνες και τα έγγραφα κυρώσεις κατατίθενται στην Ιταλική Κυβέρνηση. Η ισχύ του κυρούμενου πρωτοκόλλου αρχίζει από 1/12/2010 εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Ως εκ τούτου προτείνω την κύρωση του ανωτέρου πρωτοκόλλου καθώς δεν αλλάζει τη θεσμική δομή της Ένωσης, η οποία εξακολουθεί να στηρίζεται στο τρίπτυχο: Κοινοβούλιο, Συμβούλιο, Επιτροπή».
Δημοφιλή σήμερα

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

21/2/2019
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ που ισχύει από το Σάββατο 23 μέχρι και την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Εύβοια....
Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και την απασχόληση των εργαζόμενων

Η Κυβέρνηση θα διασφαλίσει τη λειτουργία της ΛΑΡΚΟ και την απασχόληση των εργαζόμενων

21/2/2019
Tην Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2019 ο τέως Υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Εύβοιας ...
Η Σκύρος σε αποκριάτικους ρυθμούς

Η Σκύρος σε αποκριάτικους ρυθμούς

22/2/2019
Η Σκύρος σε αποκριάτικους ρυθμούς υποδέχτηκε τον Αντέννα....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας