Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Εξώδικο των διοριστέων του ΑΣΕΠ στην Υπουργό Παιδείας
Ζητούν να πάνε κανονικά το Σεπτέμβριο στα σχολεία.

Στις 26-7-2011 οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί ΑΣΕΠ 2008 μέσω του δικηγόρου του κ. Χατζηφώτη, έστειλαν εξώδικο στο Υπουργείο Παιδείας, με το οποίο ζητούν να αποκαταστήσει την εις βάρος τους αδικία, ώστε το Σεπτέμβριο να είναιόλοι στα σχολεία τους. Σε αντίθετη περίπτωση, προειδοποιούν ότι θα επιληφθεί του θέματος εισαγγελέας, ψάχνοντας για διοικητικές ευθύνες σε πρόσωπα που ανήκουν στην ηγεσία του Υπουργείου.

Το εξώδικο έχει ως εξής:

"Είμαστε διοριστέοι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαμε στον γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ 2008, ο οποίος πραγματοποιήθηκε για την κάλυψη των αναγκών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις 31/01/2009 και 01/02/2009, σύμφωνα με τους ορισμούς των σχετικών προκηρύξεων (2Π, 3Π, 4Π, 5Π/2008) του Α.Σ.Ε.Π..
Με βάση τα αποτελέσματα του εν λόγω διαγωνισμού και τα εκ του νόμου προβλεπόμενα ονομαστικά ΦΕΚ διορισμού που εκδόθηκαν τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 2009 αναμέναμε, όπως όριζε η προκήρυξη μας, την ανάληψη καθηκόντων μέχρι τέλη Αυγούστου του 2010. Ενώ, σύμφωνα με τους ορισμούς της οικείας προκήρυξης θα έπρεπε να διοριστούμε έως την έναρξη του τρέχοντος σχολικού έτους 2010-2011, τούτο δεν συνέβη.
Ωστόσο εφαρμόζεται ο ν. 3848/2010 ο οποίος καθορίζει ποσόστωση σχετική με τους διορισμούς, 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία, η εφαρμογή του οποίου προφανέστατα και επιπρόσθετα εμπόδισε την άμεση απορρόφηση μας, ενώ η σχετική διάταξη είναι προφανώς αντισυνταγματική και δεν πρέπει να εφαρμόζεται.
Και ειδικότερα:
Α. Από τα άρθρα 4 και 103 του Συντάγματος κατοχυρώνεται η αρχή της ισότητας και της ίσης πρόσβασης στις δημόσιες θέσεις. Ειδικότερη δε αρχή της οποίας είναι η αρχή της αξιοκρατίας. Η τελευταία σε συνδυασμό με τον ν. 2190/1994 περί Α.Σ.Ε.Π. και τις σχετικές νομοθετικές διατάξεις που εφαρμόζονται και στο Υπουργείο Παιδείας (ν. 2525/1997 και οι τροποποιήσεις του) σαφέστατα προβλέπουν ότι οι διορισμοί των εκπαιδευτικών στα δημόσια σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γίνονται αποκλειστικά και μόνο μέσω Α.Σ.Ε.Π.
Κατά συνέπεια οποιαδήποτε άλλη διάταξη περί εισόδου στη δημόσια εκπαίδευση υποψηφίων που δεν έχουν αποδείξει την αξία τους στις γραπτές δοκιμασίες οι οποίες κατοχυρώθηκαν από το 1998 προσκρούει ευθέως στις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις. Ήδη το Συμβούλιο Επικρατείας έχει απορρίψει από 1999 προσφυγές αναπληρωτών οι οποίοι κατελήφθησαν εξ απήνης από το νόμο περί Α.Σ.Ε.Π. ο οποίος μάλιστα καταργούσε την υφιστάμενη επετηρίδα. (βλ. αποφάσεις 6/1999, 8/1999, 11/1999, 12/1999 ΣτΕ κ.α.) Ο νομοθέτης δε με το α. 6 παρ. 2 του ν. 2525/1997 εντελώς μεταβατικά καθόρισε ποσοστώσεις με σκοπό να απορροφηθούν όλοι οι αναπληρωτές οι οποίοι είχαν αιφνιδιαστεί από την μεταρρύθμιση Αρσένη.
Με την απορρόφηση λοιπόν μέσα σε μια πενταετία (1997-2002) όλων αυτών έκλεινε οριστικά το ζήτημα και όλοι εγνώριζαν ότι στο μέλλον αποκλειστικός τρόπος διορισμού θα ήταν η συμμετοχή σε γραπτό διαγωνισμό του ΑΣΕΠ. Ήδη δε το 2001 είχε αναθεωρηθεί και το Σύνταγμα με την εισαγωγή της σχετικής διάταξης του άρθρου 103. Επομένως, είναι αδιανόητο σήμερα να υφίστανται διατάξεις περί ποσόστωσης, ρυθμίσεις με δύο ή τρεις λίστες διοριστέων, πολλοί από τους οποίους μάλιστα έχουν καταφέρει, ενώ έχουν αποτύχει στους γραπτούς διαγωνισμούς να διορίζονται στα σχολεία.
Έτσι λοιπόν εμείς θεωρούμε ότι κατά παράλειψη το Υπουργείο διατηρεί τέτοιες διατάξεις και τέτοιες λίστες αρνούμενο να συμμορφωθεί στο Σύνταγμα αλλά και στις εξαγγελίες της σημερινής Κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού.
Για το λόγο αυτό ζητούμε την ανάκληση όλων των διορισμών του 2009 και του 2010 οι οποίοι συντελέσθηκαν χωρίς τη μεσολάβηση του ΑΣΕΠ και επειδή η αντισυνταγματική συμπεριφορά τελεί σε πλήρη γνώση των υπευθύνων του Υπουργείου Παιδείας εκτός από παράλειψη οφειλομένων νόμιμων ενεργειών στοιχειοθετεί και παράβαση καθήκοντος και για τους επόμενους λόγους.
Β. Στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 1 του ν. 3848/2010 ορίζεται ότι κατά την περίοδο έως και το σχολικό έτος 2011-2012 οι διορισμοί μόνιμων εκπαιδευτικών στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γίνονται σε ποσοστό 60% από τους ισχύοντες πίνακες διοριστέων εκπαιδευτικών του Α.Σ.Ε.Π. και σε ποσοστό 40% από τους ενιαίους πίνακες προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών με πραγματική προϋπηρεσία.
Κι όμως το 2009 στους 6000 διορισμούς, μόνο οι 1400 ήταν από τον ΑΣΕΠ, ενώ το 2010 από τους 2800 διορισμούς μόνο οι 840 ήταν από τον ΑΣΕΠ. Συνεπώς ο νόμος 3848/2010 καταστρατηγήθηκε πλήρως, με αποτέλεσμα οι διοριστέοι του ΑΣΕΠ να μείνουν αδιόριστοι! Η μη τήρηση της ανωτέρω αναλογίας έχει συμβεί και στο παρελθόν με αποτέλεσμα να έχει ακυρωθεί δικαστικά πάρα πολλές φορές (βλ. ενδεικτικά 216/2010 και 286/2010 αποφάσεις του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών), ωστόσο το Υπουργείο συνεχίζει απροκάλυπτα τη μη συμμόρφωση στις σχετικές δικαστικές αποφάσεις, παραβιάζοντας την ανωτέρω αναλογία κατά το δοκούν.
Στην υπ’ αρ. πρωτ. 96218/Δ2/2-8-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας ορίζεται ότι σε ποσοστό 60% διορίζονται εκπαιδευτικοί από τους πίνακες διοριστέων του ΑΣΕΠ του έτους 2008 (2Π/2008, 3Π/2008, 4Π/2008 και 5Π/2008 Προκηρύξεις του ΑΣΕΠ). Παρά την ανωτέρω πρόβλεψη το ποσοστό αυτό δεν τηρήθηκε καθόσον 621 εκπαιδευτικοί διοριστέοι σύμφωνα με την προκήρυξη του ΑΣΕΠ 2008 παρέμειναν αδιόριστοι ενώ διορίσθηκαν 865 δάσκαλοι επιπλέον του ποσοστού 60-40 που προέβλεπε ο ν. 3848/2010, 236 24μηνίτες, 30 30μηνίτες, 56 εκπαιδευτικοί προερχόμενοι από ιδιωτικά σχολεία και 265 εκπαιδευτικοί από ειδικές κατηγορίες.
Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΠ / Φ.2.9/29/οικ.22433/20-10-2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών ορίζεται ότι : «Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το μεγάλο αριθμό υπαλλήλων που αποχώρησαν (συνταξιοδοτήθηκαν) από τις δημόσιες υπηρεσίες και τα ν.π.δ.δ. το τρέχον έτος, η Κυβέρνηση αποφάσισε εντός του δευτέρου εξαμήνου του έτους 2010 να απορροφηθούν όλοι οι επιτυχόντες σε διαδικασίες διορισμού/πρόσληψης σε υπηρεσίες και φορείς του δημοσίου για τις οποίες έχουν εκδοθεί οριστικά αποτελέσματα μέχρι και την 31-12-09». Παρά ταύτα, το Υπουργείο Παιδείας δεν προχώρησε άμεσα στο διορισμό μας ως όφειλε σύμφωνα και με την ανωτέρω εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ.
Με την υπ. αριθμ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΠ.1/71/οικ. 4573/1-3-2011 νέα εγκύκλιο του ΥΠΕΣΔΑ με θέμα «Προτεραιότητες και κριτήρια κατανομής προσωπικού» ορίζεται ότι και στο Υπουργείο Παιδείας οι διοριστέοι του ΑΣΕΠ με οριστικά αποτελέσματα εντός του 2009, θα πρέπει να διοριστούν κατά προτεραιότητα έναντι κάθε διορισμού που προβλέπεται από ειδική νομοθεσία, όπως είναι αυτή του νόμου 3848/2010. Οπότε, οι διοριστέοι εκπαιδευτικοί του ΑΣΕΠ 2008 προβλέπεται να προηγηθούν στους διορισμούς του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών.
Επίσης, οι διορισμοί του ενιαίου πίνακα αναπληρωτών να πραγματοποιηθούν εφόσον υπάρξουν υπόλοιπα από τους διορισμούς των διοριστέων του ΑΣΕΠ του ευρύτερου Δημόσιου τομέα, κάτι που, με βάση τους αριθμούς των παραπάνω διοριστέων, δεν είναι εφικτό. Συμπερασματικά, η μόνη ορθή νομικά οδός ταυτόχρονης εφαρμογής τόσο της προαναφερόμενης ΚΥΑ της 01/03/11, όσο και του ειδικού για την Παιδεία νόμου 3848/2010 συνίσταται στον διορισμό αποκλειστικά και μόνο των 621 εναπομεινάντων διοριστέων εκπαιδευτικών του ΑΣΕΠ! Παρά ταύτα ακόμη παραμένουμε αδιόριστοι.
Σημειωτέον δε ότι το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους μαζί με τα ονομαστικά ΦΕΚ διορισμού μας απέστειλε και τις σχετικές πιστώσεις για τον διορισμό μας, οι οποίες είναι: 1) για την περίοδο 01/09/2009 το ποσό των 17.700.000 ευρώ και 2) για την περίοδο 01/01/10 έως 31/12/10 το ποσό των 83.000.000 ευρώ.
Η δε τοποθέτησή μας πρέπει σε κάθε περίπτωση να γίνει με αναδρομική ρήτρα δηλαδή ex tunc από το 2009 ή το 2010 με ότι αυτό συνεπάγεται βαθμολογικά και μισθολογικά σε διαφορετική περίπτωση και επειδή προφανέστατα τελείτε σε γνώση της παρανομίας και της αντισυνταγματικότητας, διαπράττετε το ποινικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, επειδή συμπεριφορές σαν και τη δική σας οδήγησαν τη χώρα μας σε σημείο κατάρρευσης, καθόσον εν γνώσει σας προτάσσετε κατηγορίες εκπαιδευτικών οι οποίες οπωσδήποτε έπονται ημών, δηλαδή προτάσσετε εκπαιδευτικούς οι οποίοι απέτυχαν στους πανελλήνιους γραπτούς διαγωνισμούς με το αιτιολογικό ότι απέκτησαν εμπειρία ως αναπληρωτές.
Στους υποψήφιους όμως που έχουν εμπειρία αλλά απέτυχαν στον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ δεν προσδίδεται η ίδια αξία που κατέχει ο υποψήφιος που επέτυχε στον διαγωνισμό και σε καμία περίπτωση δεν συγκρίνεται με εμάς που αριστεύσαμε. Εφόσον διορίζονται λιγότερο άξιοι από εμάς, εξακολουθείτε ν’ αναπαράγετε το γνωστό παλαιοκομματικό σύστημα το οποίο έφθασε τη χώρα στο χείλος της καταστροφής και επομένως οι όποιες σημερινές εξαγγελίες της πολιτικής ηγεσίας προς την ανάταξη της χώρας είναι τουλάχιστον υποκριτικές.
Χαρακτηριστικό της νοοτροπίας που επικρατεί στο Υπουργείο είναι η κατά καιρούς τοποθετήσεις και συμπεριφορές υπηρεσιακών παραγόντων όπως για παράδειγμα
1. Τόσο η κα Υπουργός όσο και η κα Υφυπουργός συστηματικά μέχρι και σήμερα υπόσχονται τον άμεσο διορισμό μας, ωστόσο δεν προχωρούν σε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή αλλά αντίθετα υπογράφουν πράξεις διορισμού εκπαιδευτικών κατά παράβαση του Συντάγματος και των ανωτέρω προβλεπόμενων ποσοστώσεων.
2. Τον Ιούλιο του 2011 ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου κ. Κουλαϊδής αρνείται τους διορισμούς μας λέγοντας μας πως στη θέση μας θα διορίσει 24μηνίτες οι οποίοι δεν έχουν δικαίωμα διορισμού!
3. Τον Νοέμβριο του 2010 η διευθύντρια του γραφείου του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου μας πρότεινε αντί για διορισμό να μας δώσει το Υπουργείο τα μόριά μας στο νέο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και να διοριστούμε αν και εφόσον ξαναπετύχουμε καλή σειρά σε αυτόν!
4. Ο διευθυντής της διεύθυνσης διορισμών κος Δουβίτσας υπέγραψε τη μεταφορά 521 πιστώσεων της Δευτεροβάθμιας στην Πρωτοβάθμια και σε συναντήσεις μαζί του συνεχώς αρνείται να μας προσδιορίσει το χρόνο διορισμού μας.
5. Ο σύμβουλος της Υφυπουργού κ. Σκανδάλης Κώστας μας διαβεβαίωνε ότι θα διοριστούμε άπαντες εως και την 21η /7/2011 και την 22η/7/2011 μας ανέφερε χαρακτηριστικά ότι δυστυχώς δεν θα απορροφηθούμε όλοι και πως «το Παρακράτος του Υπουργείου Παιδείας μας άφησε αδιόριστους πέρσι για να διοριστούν άλλοι στη θέση μας με τις δικές μας πιστώσεις». Μας ανέφερε δε χαρακτηριστικά ότι για να διοριστούν οι διοριστέοι του γραπτού διαγωνισμού στο παρακράτος του Υπουργείου Παιδείας πρέπει να βρουν πολιτικό μέσο!
Επειδή λοιπόν μας έχετε επιφέρει τεράστια οικονομική και ηθική βλάβη και μάλιστα εν γνώσει σας, ΣΑΣ ΚΑΛΟΥΜΕ, εντός των επόμενων ημερών να αποκαταστήσετε τη συνταγματική κυρίως νομιμότητα διαφορετικά διαβιβάζεται το παρόν στις αρμόδιες ποινικές και άλλες αρχές."
Δημοφιλή σήμερα

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

15/2/2019
Δήλωση συμπόρευσης από κοινού ανακοίνωσαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Χαλκιδέων Γιάννης Μπάκας και Χρήστος Παγώνης....
Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

14/2/2019
Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ mo...
Η ταινία «Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης» σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης» σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

14/2/2019
Η ταινία «Αλίτα: Ο άγγελος της μάχης» σε 3D, έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας