Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ο κ. Αθανάσιος Χειμάρας, συμμετείχε και τοποθετήθηκε στο πλαίσιο της Συνάντησης Εργασίας που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 27 Σεπτεμβρίου 2011, με τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας και τους Δήμους, με στόχο την επιτάχυνση και την αποτελεσματική υλοποίηση του ΕΣΠΑ.

Ο κ. Αθανάσιος Χειμάρας, στην αρχή της τοποθέτησής του τόνισε πως πέρα από την παράθεση αριθμών και στοιχείων για την πορεία υλοποίησης του ΕΣΠΑ υπάρχει και η πραγματικότητα. Μία πραγματικότητα η οποία είναι σε αντίθετη κατεύθυνση από αυτή που πρέπει να κινηθεί το ΕΣΠΑ. Είναι γνωστό ότι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας είναι στο στόχο 2 (Περιφερειακή Ανταγωνιστικότητα και Απασχόληση) και η πρώτη της αναπτυξιακή προτεραιότητα είναι το να πετύχει υψηλή ανταγωνιστικότητα, να συγκλίνει ψηφιακά και να αποκτήσει εξωστρέφεια.
«Αντί της παραπάνω προτεραιότητας, βλέπουμε μια Περιφέρεια, να κινείται σε ίδια επίπεδα, που κινούνταν και με τα προηγούμενα χρηματοδοτικά προγράμματα. Τι υλοποιείται; Παντού μόνο δρόμοι , σχολεία, υδρεύσεις. Έργα που δεν αρκούν από μόνα τους στην Περιφερειακή ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα», τόνισε ο κ. Χειμάρας και συνέχισε:
«Δεν βλέπουμε π.χ. την προώθηση παρεμβάσεων, σε κλάδους υψηλής προτεραιότητας, όπως στην ενίσχυση συνεργασιών μεταξύ των επιχειρήσεων, στη μετατροπή της γνώσης, σε νέα καινοτομικά προϊόντα, στην προώθηση της χρήσης των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στις επιχειρήσεις καθώς και στην παροχή ανώτερου επιπέδου ψηφιακών υπηρεσιών».
Στη συνέχεια ο κ. Χειμάρας αναφέρθηκε στις προτεραιότητες του προγράμματος.
«Είναι γνωστό ότι από τα 525 εκ. ευρώ του προγράμματος της Περιφέρειας, ένα πολύ μεγάλο ποσό, άνω των 250 εκ. ευρώ, έχει κατακρατηθεί από τα κεντρικά Υπουργεία, για τη χρηματοδότηση παρεμβάσεων, στους τομείς της ανταγωνιστικότητας – επιχειρηματικότητας και στην ψηφιακή σύγκλιση.
Δεν γνωρίζω, αν είστε σε θέση κ. Περιφερειάρχη, να μας ενημερώσετε για τα έργα και τις δράσεις που υλοποιούνται από αυτά τα χρήματα του προγράμματος, στην Περιφέρεια από τους κεντρικούς φορείς.
Για παράδειγμα, θα σας παρακαλούσα να μας ενημερώσετε σχετικά με την φάση στην οποία βρίσκεται η δημιουργία Περιφερειακού πόλου καινοτομίας, που θα έρθει να προσθέσει οικονομίες κλίμακας στις επιχειρήσεις. Σας είναι γνωστό ελπίζω, πως η Περιφέρεια, μπορεί, σε συνεργασία με τα εκπαιδευτικά τριτοβάθμια ιδρύματα, με τον επιχειρηματικό κόσμο, με τα ερευνητικά ινστιτούτα, ακόμη και σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια Στερεάς και Θεσσαλίας αλλά και τα ΤΕΙ, να προχωρήσει σε δημιουργία του πόλου καινοτομίας. Όμως δεν γνωρίζουμε αν προχωρά».
Στη συνέχεια ο κ. Χειμάρας ζήτησε να ενημερωθεί σχετικά με το αν έχει αναληφθεί κάποια πρωτοβουλία για την δημιουργία εμπορευματικού κέντρου, ή κέντρων.
«Το Υπουργείο προσανατολίζεται, στην επέκταση του Εμπορευματικού κέντρου στον Πειραιά και τη δημιουργία νέου στο Θριάσιο Πεδίο. Στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το αντίστοιχο θέμα που βρίσκεται; Εμείς πιστεύουμε ότι η Περιφέρεια μπορεί να διεκδικήσει την κατασκευή δύο εμπορευματικών κέντρων. Ενός με κύριο αντικείμενο τα αγροτικά προϊόντα στη Βοιωτία, λόγω της Κωπαΐδας και ενός στη Φθιώτιδα και συγκεκριμένα στο Δήμο Στυλίδας, για το υπόλοιπο Εμπόριο, αφού σας είναι γνωστό πως η Φθιώτιδα πληροί όλα τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις για τη δημιουργία του, όπως είναι η Οδική, η Σιδηροδρομική, η Θαλάσσια αλλά και η Αεροπορική σύνδεση (Ελ. Βενιζέλος ή Αγχίαλος)», επισήμανε ο κ. Χειμάρας.
Στη συνέχεια αναφέρθηκε στον τομέα των ψηφιακών υπηρεσιών και στην υστέρηση που παρατηρείται στην ανάπτυξη ευρυζωνικών δικτύων, στην ανάπτυξη ασύρματων δικτύων σε απομακρυσμένες περιοχές, σε δράσεις δικτύωσης των επιχειρήσεων και στην προώθηση του ηλεκτρονικού εμπορίου και στον εκσυγχρονισμό των Επιμελητηρίων της Περιφέρειας.
Ακολούθως ο κ. Χειμάρας αναφέρθηκε στον τομέα των υποδομών και συγκεκριμένα στις οδικές μεταφορές.
«Τα ενταγμένα έργα, είναι είτε έργα γέφυρες, είτε μεταφερόμενα ημιτελή έργα από το Γ’ Κ.Π.Σ. Ακόμη και τα έργα Αταλάντη – όρια Νομού Βοιωτίας και Θήβα – Λιβαδειά, κόμβος Βαγίων, που προτάθηκαν ως σημαντικά και περιλήφθηκαν στη λίστα των έργων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κατά την πρόσφατη επίσκεψη του αρμόδιου επιτρόπου για την περιφερειακή πολιτική, είναι ήδη ενταγμένα στο πρόγραμμα, εδώ και ενάμιση με δύο χρόνια. Το ίδιο ισχύει και με το λιμάνι του Μαντουδίου, το οποίο είναι ενταγμένο εδώ και δύο χρόνια».
Στη συνέχεια ο κ. Χειμάρας έθεσε το θέμα της προόδου του λιμένος Στυλίδας, για το οποίο είχε συνταχθεί η μελέτη από την προηγούμενη Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, όταν Νομάρχης ήταν ο ίδιος. Επισήμανε πως αυτό το έργο είναι εξαιρετικά σημαντικό και πληρούσε και τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, γιατί συμβάλλει στην Ανταγωνιστικότητα- Επιχειρηματικότητα και στην Περιφερειακή ανάπτυξη.
«Ενημερώστε μας σας παρακαλώ γιατί δεν προτάθηκε και το λιμάνι Στυλίδας;», ρώτησε ο κ. Χειμάρας.
«Στον τομέα της εκπαίδευσης, από τον πίνακα των ενταγμένων έργων φαίνεται ότι τα 2/3 των χρημάτων έχουν διατεθεί στην Εύβοια, η οποία πράγματι έχει πολλά κενά. Όμως μήπως θα πρέπει να γίνεται μια καλύτερη κατανομή που να καλύπτονται οι κτιριακές ανάγκες και των άλλων νομών της Περιφέρειας; Δεν εννοώ τη Φθιώτιδα η οποία στον τομέα αυτό έκανε άλμα την τελευταία 8ετία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχει κάποια κενά.
Αλήθεια, το 5ο Ενιαίο Σχολικό Συγκρότημα Λαμίας Π/Υ 8,00 εκ. ευρώ, για το οποίο απέμεινε μια τυπική έγκριση από το Υπ. Οικονομικών αφού φροντίσαμε όλες οι διαδικασίες να είναι μέσα στα χρονικά όρια που είχαν τεθεί, τελικά τι έγινε; Σας το ανέφερα και στο προηγούμενο Περιφερειακό Συμβούλιο και εγγράφως», τόνισε ο κ. Χειμάρας.
Στη συνέχεια, στον τομέα της υγείας – πρόνοιας, αναφέρθηκε στο τεράστιο θέμα με τη μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Νοσοκομείου Λαμίας. Το έργο, ενώ είχε μελέτες πλήρεις και αναμένονταν οι εγκρίσεις κάποιων επί μέρους, προκειμένου να ενταχθεί, άλλαξε κατεύθυνση και προκρίθηκε η λύση της διαμόρφωσης των χώρων του παλαιού Νοσοκομείου.
«Δεν διαφωνούμε με την διαμόρφωση των παλαιών κτιρίων, αλλά έπρεπε να προταχθεί η ΜΟΝΑΔΑ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ. Το αποτέλεσμα είναι ότι οι νεφροπαθείς, θα περιμένουν αρκετά χρόνια για τη μεταφορά της κλινικής. Επίσης καμία ενέργεια δεν έγινε, για την κατασκευή του ξενώνα των ΑΜΕΑ Λαμίας», επισήμανε.
Αναφερόμενος στον τομέα του Περιβάλλοντος τόνισε πως η στρατηγική για τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων, έχει καθοριστεί από τον εγκεκριμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ), ο οποίος εγκρίθηκε το 2005 και έχει ισχύ, για μια πενταετία. Προέβλεπε τις διαδικασίες ωρίμανσης και τη κατασκευή των βασικών υποδομών, για την ασφαλή διάθεση των στερεών αποβλήτων με την κατασκευή ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ - Σταθμού Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ), εργοστασίων μηχανικής διαλογής κ.λ.π. «Για τη Φθιώτιδα υπήρχε μελέτη που είχαμε παραδώσει στην τότε ΤΗΔΚ», επισήμανε.
Οι βασικές αυτές υποδομές για την προστασία του περιβάλλοντος, θα υλοποιούνταν μέσω πόρων του Ταμείου Συνοχής, από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α.). Η ανωτέρω εκχώρηση των χρημάτων έγινε, αλλά δυστυχώς κανένα έργο δεν υλοποιείται στον ευαίσθητο αυτό τομέα του περιβάλλοντος, λόγω αδικαιολόγητων αντιδράσεων.
«Ερωτώ, ποια η συμμετοχή και παρέμβαση της περιφέρειας; Και δεν αποτελεί απάντηση, ότι είναι θέμα που αφορά τους ΟΤΑ α’ βαθμού.
Ο ΠΕΣΔΑ είναι ευθύνη της Περιφέρειας και όταν δεν προχωρούν οι ΟΤΑ α’ βαθμού πρέπει να αναλάβει η Περιφέρεια.
Αν επίσης απάντηση είναι, ότι πλέον θεωρείται ο ΠΕΣΔΑ παρωχημένος και είναι άλλες οι ανάγκες σήμερα, επειδή έχει παρέλθει η πενταετία που εγκρίθηκε, μπορούμε να τον τροποποιήσουμε.
Το περιβάλλον είναι ένα θέμα, που δεν παίρνει άλλη αναβολή.
Νομίζω ότι επιβάλλεται να προωθηθεί άμεσα η δημιουργία ΧΥΤΑ ή ΧΥΤΥ. Περιμένω απάντηση!», επισήμανε ο κ. Χειμάρας.
Αναφερόμενος στο θέμα της απένταξης ανενεργών έργων, τόνισε πως αυτό πρέπει να γίνει με μεγάλη προσοχή γιατί ναι μεν υπάρχει η εφαρμογή του κανόνα Ν+3 αλλά, τα έργα αυτά με κάποια προσπάθεια μπορούν να απεμπλακούν, από τα προβλήματα τους και να προχωρήσουν πιο γρήγορα, από κάποια άλλα που θέλουν μεγαλύτερο χρόνο ωρίμανσης; Εδώ απαιτείται μεγάλη προσοχή.
Στον τομέα της ποιότητας ζωής στα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο στο ΕΣΠΑ, προβλέπεται η δημιουργία νέων χρηματοδοτικών εργαλείων, για την προσέκλυση χρηματοδοτήσεων, όπως είναι το JESSICA .
Η Περιφέρειά μας μετέχει στη δημιουργία του ταμείου αυτού με 40 εκ. ευρώ, ποσό εξαιρετικά υψηλό και το οποίο κατά το 2010 μέτρησε και για την επίτευξη του στόχου Ν+3.
Μέχρι σήμερα όμως, η καθυστέρηση είναι τεράστια και αν συνεχισθούν οι ρυθμοί αυτοί, για την υλοποίηση του σχεδίου, είναι βέβαιο ότι οι παραπάνω πόροι, θα χαθούν για την Περιφέρεια οριστικά.
«Κλείνοντας έχουμε να παρατηρήσουμε, ότι: το ΕΣΠΑ υλοποιεί δράσεις κυρίως του Στόχου 1 και όχι του Στόχου 2 όπως θα έπρεπε, χωρίς να παραβλέπουμε τη χρηματοδότηση και αυτών των έργων.
Υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις σε βασικούς τομείς, όπως η ανταγωνιστικότητα – επιχειρηματικότητα, η ψηφιακή σύγκλιση, το περιβάλλον, η υγεία, το χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA κ.λ.π.
Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρξει, ένας καλύτερος συντονισμός μεταξύ των Υπηρεσιών της Περιφέρειας και των Υπηρεσιών των ΟΤΑ α΄ βαθμού, για να ωριμάσουν κάποια σημαντικά έργα, που θα μπορούσαν να ενταχθούν έστω και αν τα περιθώρια του ΕΣΠΑ είναι μικρά.
Τέλος, πρέπει να υπάρξει μεγάλη προσπάθεια για την επίτευξη του κανόνα Ν+3 από όλους τους φορείς υλοποίησης έργων», τόνισε ο κ. Χειμάρας κλείνοντας την τοποθέτησή του.


 
Δημοφιλή σήμερα

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

19/4/2019
Ο πρώην Υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος για τις πλημμυρισμένες περιοχές σ...
Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

18/4/2019
Οι Ακολουθίες του Νυμφίου την Κυριακή των Βαΐων, Μεγ. Δευτέρα, Μεγ. Τρίτη και Μεγ. Τετάρτη θα αρχίζουν στις 19:00....
Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

19/4/2019
Η επίσημη αντιπροσωπεία των εταιρειών Volkswagen και Audi στην Χαλκίδα, Φίλιππος Σταθόπουλος ΑΒΕΕ προσ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας