Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκίδας θα συνεδριάσει στην αίθουσα του Δημαρχείου και όχι στην αίθουσα του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λόγω του Φεστιβάλ Ελληνικού Ντοκιμαντέρ), την Τρίτη 4 και Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2011.

Α. Την Τρίτη, 4 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ορισμού μελών για συγκρότηση της επιτροπής του Ν. 2734/99 άρθρου 3.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
2. Περί γνωμοδότησης σύμφωνα με την υπ. αρ. 32/2011 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην απομάκρυνση Κυνοκομείου απ’ τη θέση«Γουρνιά» Βασιλικού.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3 Περί γνωμοδότησης επί των ενστάσεων σε πρόταση τροποποίησης του Σχεδίου πόλης Χαλκίδας στη θέση του 3ου–6ου Γυμνασίου επί των οδών Ν. Κακαρά και Προαστίου.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
4. Περί διακοπής εργασιών του έργου «Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση κτηρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού» Δ. Ε. Ανθηδόνας.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (αντιδήμαρχος)
5. Περί έγκρισης στατικής μελέτης Αναπαλαιωθέντος Ακινήτου Δ.Δ. Βασιλικού.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (αντιδήμαρχος)
6. Περί έγκρισης στατικής μελέτης Αποκατάστασης Κτιριακών Εγκαταστάσεων Περιοχής «Αστέρια».
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος)
7. Περί έγκρισης μελέτης του έργου «Ανάπλαση Λόφου Δ.Δ. Παραλίας της Δ.Ε. Αυλίδας.
 Εισηγητής: Τσομώκος Μιχάλης (αντιδήμαρχος)
8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 108/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε υλοποίηση προγράμματος Οδικής Ασφάλειας στην πόλη της Χαλκίδας.
 Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 98/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση χρήσης ακινήτου Δημοτικού Καταστήματος στην Δ.Ε. Νέας Αρτάκης.
 Εισηγητής: Φωτάκης Μάνος (αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 79/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε τοποθέτηση περιπτέρου.
 Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 112/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε τοποθέτηση περιπτέρου.
 Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 113/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση χώρων στάθμευσης αναπηρικών οχημάτων.
 Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 114/2011 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε χώρο στάθμευσης ΤΑΧΙ .
 Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
14. Περί διάθεσης / ψήφισης πίστωσης .
 Εισηγητής: Λαγός Κώστας (γεν. γραμματέας Δήμου)
15. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος Δήμου οικ. Έτους 2011
 Εισηγητής: Λαγός Κώστας (γεν. γραμματέας Δήμου)
16. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος)
17. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού – Αθλητισμού & Ανάπτυξης Δήμου Ανθηδόνας, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Αφράτης Αντώνης (αντιδήμαρχος)
18. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού Αυλίδας, οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: Τσομώκος Μιχάλης (αντιδήμαρχος)
19. Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
20. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτρης ( δημ. σύμβουλος)
21. Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010 .
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
22. Περί έγκρισης απολογισμού Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010 .
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
23. Περί έγκρισης απολογισμού Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
24. Περί έγκρισης απολογισμού Στ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010 .
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
25. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Βασιλικού, οικ. έτους 2010 .
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
26. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Φύλλων, οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
27. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αγ.Νικολάου, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
28. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αφρατίου, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
29. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Ν.Λαμψάκου, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
30. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Δήμου Ν.Αρτάκης, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Φωτάκης Μάνος (αντιδήμαρχος)
31. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Δήμου Αυλίδας, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Τσομώκος Μιχάλης (αντιδήμαρχος)
32. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Μύτικα, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
33. Περί έγκρισης απολογισμού Α’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
34. Περί έγκρισης απολογισμού Β’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
35. Περί έγκρισης απολογισμού Γ’ Παιδικού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010 .
 Εισηγητής: Γεωργούλης Διαμάντης ( δημ. σύμβουλος)
36. Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
37. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος)
38. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Βασιλικού, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (αντιδήμαρχος)
39. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού Σταθμού Ν.Αρτάκης, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Φωτάκης Μάνος (αντιδήμαρχος)
40. Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Αφράτης Αντώνης (αντιδήμαρχος)
41. Περί έγκρισης απολογισμού Εστίας Γνώσης Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
42. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Σχολής Μπαλλέτου - Ρυθμικής Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
43. Περί έγκρισης απολογισμού Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
44. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας «Ν.Σκαλκώτας» Δήμου Χαλκιδέων, οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
45. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου Χαλκίδας, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κώστας (αντιδήμαρχος)
46. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
47. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Σταδίου Ν. Αρτάκης οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Φωτάκης Μάνος (αντιδήμαρχος)
48. Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας, οικ. έτους 2010.
 Εισηγητής: Μπάκας Γιάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
49. Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης & Νεολαίας Νέας Αρτάκης, οικ. έτους 2010.
Εισηγητής: Φωτάκης Μάνος (αντιδήμαρχος)

Β. Την Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, οικον. έτους 2010.
2. Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Χαλκιδέων, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
3. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ληλαντίων, οικον. έτους 2010.
4. Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ληλαντίων, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
5. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ν. Αρτάκης, οικον. έτους 2010.
6. Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ν. Αρτάκης, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
7. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Αυλίδας, οικον. έτους 2010.
8. Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Αυλίδας, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.
9. Περί έγκρισης Ταμειακού Απολογισμού Δήμου Ανθηδόνος, οικ. έτους 2010.
10. Περί έγκρισης Ισολογισμού Δήμου Ανθηδόνος, της 31ης Δεκεμβρίου 2010.


 
Δημοφιλή σήμερα

Ανακοίνωση πέντε νέων υποψηφίων του συνδυασμού «Αλλάζουμε»

Ανακοίνωση πέντε νέων υποψηφίων του συνδυασμού «Αλλάζουμε»

17/1/2019
Πέντε νέα πρόσωπα προστίθενται στην ομάδα του συνδυασμού «Αλλάζουμε» με επικεφαλής την Έλενα Βάκα....
Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

16/1/2019
Από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 θα επαναλειτουργήσει ο χώρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας....
Αποζημίωση σε καταναλωτή για ανεπιθύμητες κλήσεις προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων

Αποζημίωση σε καταναλωτή για ανεπιθύμητες κλήσεις προώθησης υπηρεσιών και προϊόντων

17/1/2019
Ο ενάγων έλαβε με απόφαση του δικαστηρίου ποσό αποζημίωσης 3.000 ευρώ....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας