Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με τον Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης), επιχειρείται στη χώρα μας η υλοποίηση ενός νέου σχεδίου περιφερειακής αποκέντρωσης που έχει σαν πυρήνα του τον αιρετό Δήμο και την αιρετή περιφέρεια.
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας
Περιφερειακή Ένωση Δήμων Στερεάς Ελλάδας

Μεταξύ των νέων θεσμών που προβλέπονται σε κάθε Περιφέρεια είναι και αυτός των ΠΕΔ (Περιφερειακή Ένωση Δήμων).
Οι στόχοι και οι σκοποί των ΠΕΔ όπως περιγράφονται στο άρθρο 2 του Π.Δ. 75/2011 είναι σημαντικοί για την ανάπτυξη της κάθε Περιφέρειας και για το λόγο αυτό απαιτούν τις ευρύτερες δυνατές κοινωνικές συναινέσεις και τις μέγιστες διαπαραταξιακές συνεννοήσεις.

Αν η επιλογή αυτή είναι, κατά τη γνώμη μας, μονόδρομος, η περίοδος που διανύουμε την καθιστά επιτακτική. Στην παρούσα συγκυρία η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας παρουσιάζει σοβαρά, χρονίζοντα και δυσεπίλυτα προβλήματα, η δε προώθηση λύσεων ξεπερνά κατεστημένες δομές και κομματικές αγκυλώσεις.

Τα προβλήματα των υποδομών, των δικτύων, της διαχείρισης των απορριμμάτων και των υδάτινων πόρων, της προστασίας  του περιβάλλοντος, της απασχόλησης και γενικά της ανάπτυξης, απαιτούν όχι μόνο καθολική συσπείρωση όλων των πολιτικών δυνάμεων που δραστηριοποιούνται στα πλαίσια της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας αλλά χρειάζεται και ισχυρή διαπραγματευτική δυνατότητα προκειμένου να εξασφαλιστούν οι αναγκαίοι οικονομικοί πόροι, όχι μόνο από την Κεντρική Διοίκηση αλλά και από υπερεθνικά κέντρα.

Εν όψει της συγκρότησης σε σώμα της ΠΕΔ Στερεάς Ελλάδας απευθυνόμαστε σε όλους τους συναδέλφους που εκλέχτηκαν πρόσφατα στο νέο 21μελές Δ.Σ. της Ένωσης και τους προτείνουμε να συγκροτηθεί ένα διαπαραταξιακό Προεδρείο, στη βάση Προγραμματικών Αρχών που θα έχουν ως άξονες:
1) τη συνεργασία των Δήμων μελών τους
2) την προαγωγή του θεσμού του πρώτου βαθμού αυτοδιοίκησης
3) την έρευνα και μελέτη ζητημάτων σχετικών με την τοπική αυτοδιοίκηση και την τοπική ανάπτυξη
4) τη συγκέντρωση και επεξεργασία στοιχείων και πληροφοριών επί γενικών και  ειδικών ζητημάτων, σχετικά με την  αποστολή και το έργο των Δήμων
5) τη συστηματική ενημέρωση και επιμόρφωση
του προσωπικού και των μελών, των οργάνων των Δήμων
6) τη συνεργασία με την Ένωση Περιφερειών Ελλάδας και άλλους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την ανάπτυξη του θεσμού της αυτοδιοίκησης και την προώθηση των ζητημάτων που τους αφορούν
7) τη συνεργασία  με όργανα και φορείς  της τοπικής και περιφερειακής  αυτοδιοίκησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών  οργανισμών και χωρών
8) τη συνεργασία με φορείς του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα τοπικής αυτοδιοίκησης, αποκέντρωσης και ανάπτυξης
9) τη συμμετοχή στα πάσης φύσεως όργανα και φορείς  με εκπροσώπους της σύμφωνα με τις σχετικές  διατάξεις
10) τον προγραμματισμό, υποστήριξη και συντονισμό δράσεων για την αναβάθμιση της θέσης και του ρόλου του προσωπικού των Δήμων και των μελών των αιρετών οργάνων καθώς και  για την αποδοτικότερη λειτουργία των υπηρεσιακών  μονάδων
11) την ενίσχυση και υποστήριξη των πρωτοβουλιών που ενδυναμώνουν την αποκέντρωση και την  τοπική ανάπτυξη και οικονομία
12) την ανάληψη δράσεων και ενεργειών  για τη βελτίωση της ζωής , την προστασία του περιβάλλοντος και την κοινωνική συνοχή.
Η κοινωνία απαιτεί από τους εκπροσώπους της Υπευθυνότητα, Σοβαρότητα, Ωριμότητα, Χρηστή Διαχείριση, ισχυρή διαπραγματευτική ικανότητα, αξίες και αρχές που έχουν σαν προαπαιτούμενο ισχυρές πλειοψηφίες.

Ελπίζουμε, πιστεύουμε και αισιοδοξούμε ότι όλες οι παρατάξεις που δραστηριοποιούνται στην ΠΕΔ θα επιδείξουν τη γενναιότητα που απαιτούν οι κοινωνικές συνθήκες που διανύουμε, ώστε να γίνουμε όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικοί  στην διαχείριση των προβλημάτων της περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Να προχωρήσουμε χωρίς διοικητικούς αποκλεισμούς και κοντόφθαλμες λογικές αυτοεπιβεβαιώσεων που δεν οδηγούν πουθενά.

Για το Αυτοδιοικητικό Κίνημα Στερεάς Ελλάδας
Νίκος Παπαγγελής
Δήμαρχος Λεβαδέων
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας