Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Η ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Π.Ε. κοινοποιεί τη διακήρυξή της και τονίζει πως διαχωρίζει τη θέση της απο την κυβερνητική πολιτική, αλλά διατηρεί όνομα, σύμβολα και συνεχίζει με τις ίδιες αρχές και αξίες τους αγώνες της.

Γραμματέας ΠΑΣΚ Χαλκίδας, Βέτα Κορωναίου
Γραμματέας ΠΑΣΚ Χαλκίδας, Βέτα Κορωναίου

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΠΑΣK ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.

Α. Ιστορική πορεία - αγώνες - αποτελέσματα
Η ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Π.Ε. από την ίδρυσή της, το 1983, λειτούργησε στο συνδικαλιστικό κίνημα ως ανεξάρτητη δύναμη, προσπαθώντας κάθε φορά να εκφράσει τις ανησυχίες, τις προοδευτικές ιδέες και τις διεκδικήσεις της βάσης των εκπαιδευτικών της Π.Ε.

Θέτοντας από την αρχή τις απαραίτητες καταστατικές προϋποθέσεις για συλλογικές δημοκρατικές ζυμώσεις στο χώρο της εκπαίδευσης, κατάφερε να δημιουργήσει συνδικαλιστική κουλτούρα με σύγχρονη πολιτική μαχητική ταυτότητα, συγκεντρώνοντας στις τάξεις της δυνάμεις και πρόσωπα, με σκοπό την επίτευξη και την εδραίωση επαγγελματικού και συνδικαλιστικού οράματος και πράξης για τον Έλληνα δάσκαλο, το μαθητή, το γονιό και την κοινωνία μας ευρύτερα.

Η ίδρυση της ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών της Π.Ε. έγινε σε μια περίοδο πολιτικής αφύπνισης και κοινωνικών - πολιτιστικών αλλαγών, που σε μεγάλο βαθμό διευκόλυνε αλλά και έδινε τη δυνατότητα για την εδραίωση στέρεης δημοκρατικής βάσης των συλλογικών διεργασιών μέσα από αγώνες και συνδικαλιστική οργάνωση, ξεπερνώντας πολλά προβλήματα και συνδικαλιστικές-πολιτικές αγκυλώσεις που είχαν ως σκοπό τη στατική και συντηρητική καθυπόταξη του δασκάλου από το πολιτικό σύστημα που τον είχε καταδικάσει σε σιωπή και ηττοπάθεια.

Ο δάσκαλος μέχρι τότε αντιμετωπίζονταν ως ένας μέτριος εγγράμματος δημόσιος υπάλληλος -(δασκαλάκος ή δασκαλίτσα) πρωτεύον μέλος του εκάστοτε πολιτικού μηχανισμού της συντήρησης -με μικρά διαστήματα «αιρετικής» ιδεολογικής και κοινωνικής ανάκαμψης - που όμως δεν έκανε τίποτα άλλο πέρα από το να αναπαράγει την κυρίαρχη συντηρητική πολιτική και κοινωνική ιδεολογία στους μαθητές και την κοινωνία.
Ο δάσκαλος και η δασκάλα διέθετε μεν ακόμα ευρεία λαϊκή κοινωνική αποδοχή - κυρίως σε μικρο-κοινωνικό επαρχιακό επίπεδο- αλλά ταυτόχρονα είχε απαξιωθεί και αυτοαπαξιωθεί μέσα από την ατομική και συλλογική του αποχή για ό,τι συνέβαινε γύρω του και τον αφορούσε ως επαγγελματία, ως κοινωνικό πρόσωπο και ως πολίτη.

Η παραπάνω διαπίστωση θα μπορούσε να αποτυπωθεί στα λόγια του Α. Παπαδιαμάντη: «Καθώς ο σκύλος, ο δεμένος με πολύ σχοινίον εις την αυλήν του αυθέντου του, δεν ημπορεί να γαυγίζη ούτε να δαγκάση έξω από την ακτίνα και το τόξον τα οποία διαγράφει το κοντόν σχοινίον, παρομοίως κ' εγώ δεν δύναμαι ούτε να είπω, ούτε να πράξω τίποτε περισσότερον παρ όσον μου επιτρέπει η στενή δικαιοδοσία, την οποίαν έχω εις το γραφείον του προϊσταμένου μου...»

Σαφώς μέχρι την περίοδο του σύγχρονου εκδημοκρατισμού της ελληνικής πολιτικής σκηνής, το εκπαιδευτικό συνδικαλιστικό κίνημα έχει να καταδείξει σημαντικές φωτισμένες εξαιρέσεις -τηρουμένων των αναλογιών- που με αγωνιστικότητα βοήθησαν σε μεγάλο βαθμό την πορεία της ελληνικής εκπαίδευσης.

Αυτό όμως που κυρίως κατάφερε η ΠΑΣΚ σε εποχές που θα μπορούσαν ακόμα και μετά από το 1975 να χαρακτηριστούν δύσκολες για τον κλάδο και τους πολίτες, ήταν ο κάθε Έλληνας δάσκαλος και η κάθε δασκάλα να έχουν λόγο και θέση απέναντι στις εξελίξεις του κλάδου και της ελληνικής κοινωνίας, να συμμετέχουν και να διεκδικούν μεταρρυθμίσεις και βελτιώσεις του εκπαιδευτικού πεδίου και της επαγγελματικής τους ταυτότητας χωρίς να στοχοποιούνται και να διώκονται ως πολιτικά και επαγγελματικά αιρετικοί ή αντιδραστικοί.

Η ΠΑΣΚ εκπαιδευτικών Π.Ε, δια μέσου της αξιοπιστίας της, της υπευθυνότητας, της αγωνιστικότητας, της αποτελεσματικότητας, με τις ιδέες και τις πρωτοπόρες θέσεις αλλά και την ουσιαστική ανεξαρτησία της, κατάφερε να αναδειχθεί, εδώ και πολλά χρόνια, και να διατηρηθεί μέχρι και σήμερα πρώτη δύναμη στο χώρο της Π.Ε. και ως η μεγαλύτερη παράταξη σε σχέση με τον αριθμό των μελών της σε όλο το δημόσιο τομέα.

Συνέδεσε το όνομά της με τις μεγαλύτερες κατακτήσεις του κινήματος των εκπαιδευτικών όπως π.χ.:

• Η κατάργηση των Παιδαγωγικών Ακαδημιών και η ίδρυση των Παιδαγωγικών τμημάτων
• Η κατάργηση του δασκαλομίσητου θεσμού του επιθεωρητή
• Η καθιέρωση νέων αναλυτικών προγραμμάτων και βιβλίων
• Η λειτουργία του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου
• Η μείωση του διδακτικού ωραρίου και η εξάλειψη (μέχρι φέτος ) της ανεργίας στο χώρο των δασκάλων
• Πλήρη πολιτικά δικαιώματα στους Δ.Υ.
• Πάνω απ΄ όλα, όμως, συνέβαλε αποφασιστικά στην καθιέρωση, εδώ και 30 χρόνια, ενός κλίματος πρωτοφανούς παιδαγωγικής ελευθερίας και δημοκρατίας στο σχολείο, το οποίο ουδείς τολμά να αμφισβητήσει.

Όλα αυτά τα χρόνια, έχοντας ιδεολογική αναφορά στο ΠΑΣΟΚ, έδωσε μάχες και πρωτοστατούσε στους αγώνες, ανεξάρτητα από το ποια πολιτική δύναμη ήταν στην κυβέρνηση. Ο γενικός απολογισμός αυτών των αγώνων όλα αυτά τα χρόνια ήταν θετικός και πολύτιμος για τον κλάδο των εκπαιδευτικών. Η θέση του εκπαιδευτικού της Π.Ε., κοινωνική, επαγγελματική και οικονομική αναβαθμίστηκε και η ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης βελτιώθηκε σημαντικά. Η αλήθεια είναι ότι η συμβολή των τότε κυβερνήσεων του κομματικού μας φορέα στην υλοποίηση όλων αυτών των κατακτήσεων ήταν σημαντική και καθοριστική στο πλαίσιο της γενικότερης κουλτούρας της πολιτικής, κοινωνικής και δημοκρατικής «αλλαγής», χωρίς μικροπολιτικά συμφέροντα και συντηρητισμούς για την Ελλάδα που προσπαθούσε να κατακτήσει προς όφελος των πολιτών της ό,τι είχε απολεσθεί όλα τα προηγούμενα χρόνια της συντήρησης, του απόλυτου εκπαιδευτικού πατερναλισμού, της οπισθοχώρησης και του δημοκρατικού ελλείμματος.

Ο δάσκαλος λοιπόν βρέθηκε, όχι μόνο στο άρμα των κοινωνικοπολιτικών εξελίξεων, αλλά του δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα να αναγνωρίσει τον εαυτό του και το λειτούργημά του ως μια από τις βασικότερες συντεταγμένες του πολιτισμού και της αλλαγής αλλά ταυτόχρονα να αναβαθμίσει την αυτοεικόνα του, την επαγγελματική και κοινωνική του αξιοπρέπεια, την κοινωνική και πολιτική του οντότητα.

Η αναβάθμιση του δασκάλου είχε ως αποτέλεσμα να διαδραματιστούν σημαντικές θετικές αλλαγές στα δημοτικά σχολεία που λειτουργούσαν ως ζωντανοί οργανισμοί παροχής και ανταλλαγής ιδεών και ποιότητας, γεγονός που καταγράφηκε σε ένα ευρύ φάσμα ιδεολογικών και κοινωνικών διαπραγματεύσεων κι επιτευγμάτων με όλους τους πόλους της κοινωνίας.

Είναι λογικό ότι οι όποιες σημαντικές κοινωνικές και οικονομικές μεταβολές επιδρούν καθοριστικά και στην εκπαίδευση. Σε κάθε κοινωνική αναστάτωση και κάθε δίλημμα κρατικού ή πολιτικού στόχου η εκπαίδευση σε κάθε περίοδο και κάθε εποχή, θεωρείται το εύκολο θύμα για δύο πιθανά βασικούς λόγους: πρώτιστα για το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικοί εκ των πραγμάτων αποτελούν μια πολυπληθή επαγγελματική ομάδα και κάθε αλλαγή μπορεί να επιδράσει καθοριστικά στην κοινωνική ή οικονομική δημογραφία στο ευρύτερο πεδίο των αλλαγών και από την άλλη η όποια υποβάθμιση της εκπαίδευσης αργεί κατά κανόνα να δείξει τις αρνητικές της επιπτώσεις στη κοινωνία, το μορφωτικό επίπεδο των πολιτών αλλά και στην ποιοτική εξέλιξη της κοινωνίας σε αντίθεση με άλλους κλάδους που τα αποτελέσματα είναι άμεσα ορατά και μετρήσιμα.

Με βάση την παραπάνω ιστορική της διαδρομή, η ΠΑΣΚ, όχι μόνο δεν αλλάζει όνομα και σύμβολα, αλλά θα συνεχίσει με μεγαλύτερη ένταση τον αγώνα για τις αρχές και τις αξίες της. ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΜΑΣ, ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑ ΜΑΣ αποτελούν την ιστορία μας, την ιδεολογική μας ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ για την κοινωνία, το σχολείο, τον Έλληνα δάσκαλο για τα οποία αισθανόμαστε περήφανοι και ΔΕΝ ΤΑ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΜΕ σε ΚΑΝΕΝΑΝ, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να τα λοιδορήσουν.

Β. Η σημερινή πολιτική συγκυρία και ο ξεκάθαρος διαχωρισμός της παράταξης από την ασκούμενη αντιλαϊκή πολιτική της Κυβέρνησης.

Σήμερα οι εργαζόμενοι και ειδικότερα η εκπαίδευση δέχονται τη συστηματική και μεθοδευμένη επίθεση της σκληρής κυβερνητικής πολιτικής. Κατανοούμε τη δύσκολη διεθνή οικονομική συγκυρία, όμως αυτή η συγκυρία δεν μπορεί να δικαιολογήσει σε καμιά περίπτωση την άδικη λεηλασία των πενιχρών μισθών μας και την καθημερινή υποβάθμιση της Δημόσιας και Δωρεάν παιδείας. Αυτό που βιώνουμε καθημερινά τόσο σε θεσμικό όσο και σε οικονομικό επίπεδο δεν έχει προηγούμενο. Κάθε καινούργια μέρα που ξημερώνει είναι χειρότερη από την προηγούμενη. Η κυβερνητική πολιτική και πρακτική δεν έχει καμία σχέση με την ιδεολογία του ΠΑΣΟΚ που εμείς δημιουργήσαμε, πιστέψαμε, στηρίξαμε ,αγωνιστήκαμε και αγαπήσαμε.

Οι ΠΑΣΚΙΤΕΣ δάσκαλοι έχουν μάθει να έχουν το κεφάλι ψηλά και να κοιτούν στα μάτια τους μαθητές τους, τους γονείς και τους συναδέλφους τους. Σήμερα εξαιτίας της «υποτιθέμενης ταύτισης» των μελών της ΠΑΣΚ με την κυβέρνηση, που μερικοί κύκλοι εντέχνως καλλιεργούν, για τις δικές τους σκοπιμότητες τους απαντάμε ότι καμιά σχέση δεν έχουμε με την εφαρμοζόμενη αντιλαϊκή και αντιεκπαιδευτική λαϊκή πολιτική.

Αποδεικνύοντας τη συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων μας (η παράταξη μας έγκαιρα είχε βάλει τις κόκκινες γραμμές με δημόσιες ανακοινώσεις της ) το πανελλαδικό Συμβούλιο της ΠΑΣΚ Εκπαιδευτικών Π.Ε. στη συνεδρίασή του από τις 31-08-2011, ομόφωνα, αποφάσισε τον πλήρη διαχωρισμό της παράταξης από την ασκούμενη κυβερνητική πολιτική η οποία έχει οδηγήσει τα χαμηλότερα κοινωνικά στρώματα της πατρίδας μας, μεταξύ των οποίων και οι εκπαιδευτικοί, στη φτώχεια και στην εξαθλίωση.

Η σημερινή πολιτική της κυβέρνησης καμία σχέση δεν έχει με τις αρχές της διακήρυξης της 3ης του Σεπτέμβρη και είναι αντίθετη με την ιστορική πορεία του κινήματος και τις αρχές του για πολιτική, οικονομική, κοινωνική δημοκρατία και ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ.

Υλοποιώντας την παραπάνω απόφαση δε λάβαμε μέρος στις εργασίες της συνδιάσκεψης στις 3 του Σεπτέμβρη, και δε συμμετέχουμε πλέον σε οποιαδήποτε κομματική διαδικασία, μέχρις ότου η πολιτική αυτή αλλάξει προς όφελος των εργαζομένων και τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων.

Τα χιλιάδες μέλη και φίλοι της παράταξης σε ολόκληρη τη χώρα, πιστοί στις αρχές, στις αξίες και στους αγώνες που όλα αυτά τα χρόνια έδωσαν, δίνουν και τώρα καθημερινά τον αγώνα, μέσα από τα συνδικάτα, για την ανατροπή της άδικης και αντιλαϊκής πολιτικής του μνημονίου, του μεσοπρόθεσμου και των άλλων περικοπών.

ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΕΡΗΦΑΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΜΑΣ, ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΑΣ, ΤΙΣ ΑΡΧΕΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΘΑ ΑΝΑΤΡΕΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΝΤΙΛΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Από την ΠΑΣΚ
Δημοφιλή σήμερα

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

15/2/2019
Δήλωση συμπόρευσης από κοινού ανακοίνωσαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Χαλκιδέων Γιάννης Μπάκας και Χρήστος Παγώνης....
Ημερίδα του ΤΕΕ Εύβοιας για το Κτηματολόγιο στην Σκύρο

Ημερίδα του ΤΕΕ Εύβοιας για το Κτηματολόγιο στην Σκύρο

15/2/2019
Το ΤΕΕ/Π.Τ.Ευβοίας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των πολιτών και συναδέλφων μηχανικών, διοργανώνει την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2019 ώρα 20:00 στην...
Συνεδρίασε η Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης έργων ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Στερεά Ελλάδα

Συνεδρίασε η Επιτροπή για την κατάρτιση πρότασης έργων ΕΣΠΑ 2021-2027 για την Στερεά Ελλάδα

15/2/2019
Πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019 στη Λαμία η συνεδρίαση της...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Σχόλια

[1]
Γιάννης (3/11/2011 3:29:33 πμ)
Πλάκα με κάνεις! Δεν είναι τυχαίο ότι η ΠΑΣΚ και πολλές άλλες συνδικαλιστικές οργανώσεις ιδρύθηκαν το 1983, την εποχή δηλαδή που μας αρχισε ο κατήφορος. Αλλά ας το αφήσουμε αυτό. Πλάκα μας κάνει η ΠΑΣ??? Σύμφωνα με τα λεγόμενα τους, ο δάσκαλος πριν το 1983 ήταν δασκαλάκος, μέλος του εκάστοτε πολιτικού συστήματος... και τον υπολόγιζαν μόνο στα χωριά!!! και αυτό άλλαξε από το 1983 και μετά!!! Για την ίδια χώρα, την ίδια παιδεία και τους ίδιους εκπαιδευτικούς μιλάμε?? Δηλαδή πριν 1983 είχαμε χειρότερους εκπαιδευτικούς και δεν τους υπολογίζαμε ... να υποθέσω και χειρότερη παιδεία... και μετά το 1983 ήρθε η ΠΑΣΚ και όλα έφτιαξαν!
Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη του EVIAPORTAL.GR. Σε κάθε περίπτωση όμως το EVIAPORTAL.GR διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας