Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Στο Διοικητηρίο Λιβαδειάς, Φίλωνος 35-39, στις 29 Φεβρουαρίου 2012 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.30 π.μ., συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στ.Ελλάδας, με τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Περιφερειάρχης Στ.Ελλάδας, Κλέαρχος Περγαντάς
Περιφερειάρχης Στ.Ελλάδας, Κλέαρχος Περγαντάς

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση παγίων χορηγημάτων καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έτους 2012.
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.

ΘΕΜΑ 2ο: Ορισμός δύο Περιφερειακών Συμβούλων (τακτικός – αναπληρωματικός) για την συγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Θεμάτων Ε.Δ.Χ αυτοκινήτων Π.Ε Ευρυτανίας (Άρθρο 3 του Ν.1437/84).
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Καραμπάς Βασίλειος.

ΘΕΜΑ 3ο: Ανασυγκρότηση Περιφερειακής Επιτροπής Θεμάτων ΕΔΧ αυτοκινήτων Π.Ε Φθιώτιδας (Άρθρο 3 του Ν.1437/84).
Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε Φθιώτιδας.
 κα Σταματάκη Ελένη.

ΘΕΜΑ 4ο: Μεταβίβαση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Π.Δ 51/13-3-2006, άρθρο 2 (ΦΕΚ 53/Α/13-03-2006).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε Φθιώτιδας κ.Τσακωνίτης Κων/νος.

ΘΕΜΑ 5ο :Θεώρηση επαγγελματικών αδειών πωλητών λαϊκών αγορών, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. Α εδ.4 του Π.Δ 51/2006.
 Εισηγητής: Η Προϊσταμένη της Δ/νσης Δια βίου Μάθησης, Απασχόλησης, Εμπορίου και Τουρισμού κα Μόσχου Ευθυμία.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού του 2012 και της συμπληρωματικής της.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε . κ. Καρπέτας Ευάγγελος.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Εκτελεστικής Επιτροπής του Οργανισμού Εφαρμογής Πολεοδομικού Σχεδιασμού Ν.Ευβοίας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος & Υποδομών κ. Τσάμπρας Γεώργιος .

ΘΕΜΑ 8ο: Τροποποίηση άρθρου 36 του Οργανισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (Π.Δ 148/2010- ΦΕΚ 241/Ά) – Σύσταση οργανικών θέσεων για κατάταξη υπαλλήλων ΠΣΤΕ.
Εισηγητής: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας κ. Τσάμπρας Γεώργιος.

 ΘΕΜΑ 9ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ελληνικού Κέντρου Θαλασσίων Ερευνών για το έργο « Παρακολούθηση της Ποιότητας των Παράκτιων Θαλάσσιων Υδάτων σε Περιοχές με Υδατοκαλλιεργητική  Δραστηριότητα της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 10ο: Έγκριση 1ου Σ.Π της μελέτης «Συμπληρωματικές μελέτες ολοκλήρωσης παράκαμψης Βασιλικού και Αμαρύνθου».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος Δ.Τ.Ε. / Π.Σ.Ε κ. Παπαναστασίου Αναστάσιος.

ΘΕΜΑ 11ο: Προέγκριση πιστώσεων έτους 2012, έργων των Συλλογικών Αποφάσεων ΣΑΕΠ 056/8, ΣΑΝΑ 045/8 και ΣΑΝΑ 007/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2012.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 12ο: Προέγκριση πίστωσης και προϋπολογισμού έργου της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 166 του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2012, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 13ο: Έγκριση ένταξης νέων και διαγραφής ενταγμένων έργων στο Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα Βιώσιμης Ανάπτυξης Πίνδου (ΣΑΕ 440 ).
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση Χρηματοδότησης υποέργων στα πλαίσια υλοποίησης έργων της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΕΠ 766 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 15ο: Προέγκριση πίστωσης έργου της συλλογικής απόφασης ΣΑΕΠ066, του προγράμματος δημοσίων επενδύσεων έτους 2012 , της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού κ.Αντωνόπουλος Αντώνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού & Τουρισμού για την υλοποίηση της πράξης:
 «Τοπογραφική και Αρχιτεκτονική Αποτύπωση του Αρχαίου Θεάτρου Ερέτριας και του Κατακείμενου Οικοδομικού Υλικού».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευβοίας κ.Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Πανεπιστημίου Πατρών για την υλοποίηση της πράξης : 
«Γεωλογική Έρευνα με στόχο την Διερεύνηση της Δυνατότητας Κατασκευής Φράγματος στον Ποταμό Λήλαντα».
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Ευβοίας κ.Μάρκου Γεώργιος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Δράσεις για την καταπολέμηση των κουνουπιών στις Π.Ε Ευβοίας και Βοιωτίας», και ορισμού εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση σύναψη ς Προγραμματικής Σύμβασης για το έργο «Καταπολέμηση κουνουπιών στην Π.Ε Φθιώτιδας το έτος 2012», και ορισμού τριών εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.
Εισηγητής: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής κ. Τσελάς Σταύρος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση συμμετοχής του Κ.Ε.Κ.: Π.Ε ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ν.Π.Δ.Δ.) στην Αναπτυξιακή Σύμπραξη «Φθία» με αντικείμενο την υλοποίηση του έργου «Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες στο νομό Φθιώτιδας» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» 2007-2013».
Εισηγητής: Ο Αντιπεριφερειάρχης κ. Στάϊκος Θωμάς.
Δημοφιλή σήμερα

Φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CANTUS Χαλκίδας

Φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CANTUS Χαλκίδας

22/3/2019
Την Δευτέρα 1 Απριλίου 2019 και ώρα 20:00 στο Δημοτικό Θέατρο Παπαδημητρίου Χαλκίδος θα πραγματοποιηθεί φιλανθρωπική συναυλία από την χορωδία CA...
Παράπονα Λυκείου Αρτάκης για τους Σχολικούς Αγώνες

Παράπονα Λυκείου Αρτάκης για τους Σχολικούς Αγώνες

22/3/2019
Ο πρόεδρος του δεκαπενταμελούς συμβουλίου του Λυκείου Νέας Αρτάκης, Νικόλαος Βήττας, κάνει λόγο για παράπονα που έχουν για την συμπεριφορά και την απο...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας