Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
1. Αναφορικά με το ακίνητο της ΔΑΡΙΓΚ και την επιζητούμενη απόκτησή του από το Δήμο Χαλκιδέων, παρατίθενται ενημερωτικά τα εξής:
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.

Ο Δήμος Χαλκιδέων, με σταθερή την πεποίθηση υπέρ του κοινωφελούς χαρακτήρα και σκοπού του οικοπέδου της ΔΑΡΙΓΚ, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για την απόκτησή του.
Συγκεκριμένα, με ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της 30ης Ιουνίου 2011, συγκρότησε διαπαραταξιακή επιτροπή προκειμένου να προβεί στις δέουσες ενέργειες για τη δανειοδότησή του με αυτό τον σκοπό.
Είναι γεγονός ότι δεν περιοριστήκαμε στην υποβολή απλής αίτησης δανειοδότησης, αλλά επικοινωνήσαμε με υψηλόβαθμα στελέχη των τραπεζών, προκειμένου να αντιμετωπίσουν ευνοϊκά το αίτημα. Αυτή την προσπάθεια, πέραν των μελών της επιτροπής, ενίσχυσαν συμπολίτες μας που κινητοποιήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Παρά ταύτα, τα Πιστωτικά Ιδρύματα αρνήθηκαν να ικανοποιήσουν το αίτημά μας, επικαλούμενα αδυναμία λόγω έλλειψης ρευστότητας. Είναι ενδεικτικό ότι κατά την περίοδο αυτή (από τα μέσα του 2010 έως και σήμερα), παρά το ότι υπεβλήθησαν σωρεία αντίστοιχων αιτημάτων είτε για κάλυψη λειτουργικών δαπανών είτε για την υλοποίηση αναπτυξιακών σκοπών, ούτε ένας Δήμος στην Ελλάδα δεν δανειοδοτήθηκε, ούτε από τις Τράπεζες , ούτε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Κατά τη συνεδρίαση της 4ης Οκτωβρίου 2011, ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, αλλά και μέλη της Επιτροπής προερχόμενα από την Αντιπολίτευση , ενημέρωσαν το Σώμα και τον λαό της Χαλκίδας ότι οι προσπάθειές απέβησαν άκαρπες για τους προαναφερόμενους λόγους.

Σήμερα, περίπου πέντε μήνες μετά και λίγες ημέρες πριν τον νέο διαγωνισμό, ορισμένοι καταλογίζουν αδράνεια στη Δημοτική Αρχή και υποδεικνύουν την απόκτηση του οικοπέδου ακόμα και από τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.
Αυτό αποτελεί τραγική ειρωνεία, τη στιγμή που έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί μισθοδοσίας των δημοτικών υπαλλήλων για χρέη που παραλάβαμε από τους πρώην Δήμους και νυν Δημοτικές Ενότητες . Είναι χαρακτηριστικό ως προς τα χρέη αυτά, ότι από τους εκατοντάδες προμηθευτές και εργολάβους που διεκδικούν οφειλόμενα, μόνο σε μία εργοληπτική εταιρεία χρωστάμε ποσό που υπερβαίνει τα 4 εκατ. ευρώ και προέρχονται από τους πρώην Δήμους Νέας Αρτάκης και Ληλαντίων.
Δυστυχώς, οι ΟΤΑ καλούνται να επιβιώσουν σε ένα ασφυκτικό οικονομικό περιβάλλον, με τις κρατικές επιχορηγήσεις να έχουν μειωθεί οριζόντια κατά 53% , σε σχέση με το 2009 . Επιπλέον δε, κατά το έτος 2012 δεν ενεγράφησαν 450 εκατ. ευρώ θεσμοθετημένοι πόροι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον κρατικό προϋπολογισμό, ενώ με το Νέο Μνημόνιο αφαιρέθηκαν ακόμα 140 εκατ. ευρώ, συνολικά δηλαδή 590 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα η απόκλιση να υπερβεί για την τρέχουσα περίοδο το 60%. Κατά την ίδια περίοδο, τα ίδια έσοδα του Δήμου Χαλκιδέων έχουν καταρρεύσει λόγω της εύλογης αδυναμίας των δημοτών να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, ενώ πηγές εσόδων όπως τα πρόστιμα αυθαιρέτων, εισπράττονται πλέον από τα κρατικά ταμεία .
Παρά τη δραματική επιδείνωση της οικονομικής θέσης του Δήμου Χαλκιδέων, δεν προχωρήσαμε σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών, προκειμένου να καλύψουμε την αύξηση του πετρελαίου και των τιμολογίων της ΔΕΗ, ώστε να μην προσθέσουμε νέα οικονομικά βάρη στους δοκιμαζόμενους συμπολίτες μας.
Με αυτά τα δεδομένα, θα είναι ευτύχημα εάν ο Δήμος Χαλκιδέων κατά το προσεχές διάστημα θα μπορεί να ανταπεξέλθει στις υποχρεώσεις του για την καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού του, καθώς το 55% της ακρωτηριασμένης κρατικής επιχορήγησης δεσμεύεται για την αποπληρωμή δανειακών του υποχρεώσεων.
 
2. Παράλληλα, επειδή αναπτύσσεται μια παραφιλολογία ως προς τις πιθανές χρήσεις του οικοπέδου και «τον κίνδυνο τσιμεντοποίησής του», διευκρινίζονται τα εξής:

Ο Δήμος Χαλκιδέων συντάχθηκε με τη διατήρηση του κοινωφελούς χαρακτήρα του ακινήτου της ΔΑΡΙΓΚ και μαζί με άλλους φορείς, προσέφυγε δικαστικά για την υπεράσπισή του. Δυστυχώς, με την υπ’ αριθμ. 3066/09 απόφαση του, το ΣτΕ έκρινε ότι το «επίμαχο ακίνητο τελούσε σε καθεστώς πολεοδομικής δεσμεύσεως από του έτους 1987 και ότι μέχρι τον χρόνο υποβολής της αίτησης προς την Διοίκηση για την αποδέσμευσή του, είχε παρέλθει χρονικό διάστημα 16 περίπου ετών, χωρίς να συντελεσθεί αναγκαστική απαλλοτρίωσή του και ότι το χρονικό αυτό διάστημα υπερέβαινε τον κατά τις περιστάσεις εύλογο χρόνο δεσμεύσεως». Κατόπιν τούτου, έκρινε ότι έπρεπε να διαταχθεί η άρση της δέσμευσης και η επαναφορά στις χρήσεις που ίσχυαν για την εν λόγω ιδιοκτησία πριν την έγκριση του Γ.Π.Σ.
Συνεπώς, πλέον, κρίσιμο ζήτημα είναι το πολεοδομικό καθεστώς που ίσχυε για την περιοχή πριν το 1987 και που με την επαναφορά του, προσδιορίζει τις χρήσεις γης και την εν γένει δυνατότητα αξιοποίησης του οικοπέδου.
Στην πραγματικότητα, το οικόπεδο δεν μπορεί να αξιοποιηθεί με την κατασκευή κατοικιών, καταστημάτων ή εμπορικών κέντρων για τον απλούστατο λόγο ότι, η περιοχή αυτή καθορίζεται ως βιομηχανική.
Αυτό δεν προκύπτει εμμέσως από την απόφαση της απαλλοτρίωσης του 1963 και την τροποποίηση του ρυμοτομικού του 1964, για την εξυπηρέτηση του εργοστασίου ΔΑΡΙΓΚ, αλλά διαλαμβάνεται ρητώς στην απόφαση τροποποίησης και επέκτασης Σχεδίου Πόλης (ΦΕΚ 314 Α΄/12-8-1937), σύμφωνα με την οποία, η περιοχή επέκτασης (οικόπεδο ΔΑΡΙΓΚ) καθορίζεται ως βιομηχανική.
Συγκεκριμένα, κατά την ακριβή λεκτική διατύπωση του Π.Δ.: «Ορίζομεν ελάχιστα όρια εμβαδού και διαστάσεων οικοπέδων εις την περιοχή την εν τω γενικώ διαγράμματι εντός της πολυγωνικής γραμμής ΙΚΛΜΝΞΟΠΡ (οικόπεδο ΔΑΡΙΓΚ) περικλειομένην και ως βιομηχανική διά του παρόντος καθοριζομένη» .
Πέραν του γεγονότος ότι η αυστηρή διατύπωση δεν αφήνει περιθώριο παρερμηνείας, το σχέδιο που διαλαμβάνεται στο Π.Δ. ορίζει την περιοχή με κεφαλαία γράμματα ως «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ».
Συγκεκριμένα η παρατήρηση επί του σχεδίου έχει ως εξής : «Παρατήρησις: Η δια του παρόντος εμφαινομένη επέκταση ή τροποποίηση περιέχεται εις το Γενικόν σχέδιο Χαλκίδος (ειδ. Αρ. Α1), του ανά χείρας σχεδίου, όντος ενδεικτικού της περιοχής εις ην θεσπίζονται ορισμένα ελάχιστα όρια διά του εγκρίνοντος τούτο Διατάγματος – ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΖΩΝΗ.».
Διευκρινίζεται επίσης, για να μην υπάρξουν παρανοήσεις, ότι η συγκεκριμένη χρήση (βιομηχανική) εξακολουθεί να ισχύει μόνο για το υφιστάμενο οικόπεδο της ΔΑΡΙΓΚ, καθώς η χρήση των υπολοίπων τμημάτων της περιοχής επέκτασης του 1937 μετατράπηκε σε γενική κατοικία, δυνάμει των πράξεων έγκρισης των Πολεοδομικών Μελετών Αναθεώρησης (Π.Μ.Α.) Σχεδίου Πόλεως Χαλκίδας , συνοικιών «Β» και «Ε.
Επιπροσθέτως, το υπ. αρ. 64580/71/16 Νοεμβρίου 2011 έγγραφο της ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας προς την Ο. Δάριγκ, αναφέρει ότι ισχύουν αποκλειστικά οι χρήσεις του οικοπέδου πριν την έγκριση του Γ.Π.Σ. και όχι οι χρήσεις που ορίζει το Γ.Π.Σ. για την πέριξ του οικοπέδου περιοχή.
Συνεπεία των ανωτέρω, είναι προφανές ότι το οικόπεδο του εργοστασίου ΔΑΡΙΓΚ δεσμεύεται ως προς τη χρήση του, ενώ οι αντίθετες απόψεις που διατυπώνονται, καταδεικνύουν άγνοια του θέματος και δεν μπορούν να τεκμηριωθούν επιστημονικά.

 


 
Δημοφιλή σήμερα

Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

18/3/2019
Αποτελεί πραγματικότητα πλέον η σύνδεση του Κολυμβητήριου Χαλκίδας με τον αγωγό Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέρ...
Ανακοίνωση υποψηφίων του Συνδυασμού «Δυναμική Πρωτοβουλία»

Ανακοίνωση υποψηφίων του Συνδυασμού «Δυναμική Πρωτοβουλία»

18/3/2019
Η νυν και υποψήφια Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού με τον συνδυασμό «Δυναμική Πρωτοβουλία» ανακοίνωσε κάποιους από τους υποψηφίους συμβούλ...
Στην Β

Στην Β' Εθνική η ομάδα βόλευ ΟΠΕ Χαλκίδας

19/3/2019
Η ανδρική ομάδα του ΟΠΕ Χαλκίδας μετά από μια 6μηνη σκληρή μάχη, κόντρα σε ομάδες με λίγο πολύ επαγγελματικούς προσανατολισμούς και λειτουργία, αλλά και δύο ανεπανάληπτ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας