Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Επιστολή του Νίκου Στουπή προς τους Περιφερειακούς Συμβούλους:
Νίκος Στουπής
Νίκος Στουπής
Αγαπητοί συνάδελφοι…Αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία:
• Να ανιχνεύσουμε την δυνατότητα πολιτικής συνεννόησης ανάμεσα στις δυνάμεις του Περιφερειακού Συμβουλίου για την αντιμετώπιση της κρίσιμης και οριακής κατάστασης που έχει δημιουργηθεί με την διαχείριση των απορριμμάτων στα γεωγραφικά όρια της περιφέρειάς μας, ώστε το πρόβλημα να μην περιορισθεί στην χωροθέτηση των όποιων παρεμβάσεων αλλά η αντιμετώπισή του να γίνει με θέσεις αρχών.
Λάβαμε υπόψη:
1. Την κοινωνική, περιβαλλοντική, οικονομική και πολιτική διάσταση του θέματος.
2. Τον θεσπισμένο Περιφερειακό Σχεδιασμό Διαχείρισης Απορριμμάτων και το σημερινό επίπεδο υλοποίησής του.
3. Την χρονική πίεση της συγκυρίας για την πιθανότητα δημιουργίας νέων αδιεξόδων αλλά και τις δυνατότητες χρηματοδότησης επιχειρησιακών σχεδίων διαχείρισης του προβλήματος.
4. Την πλήρη εξέλιξη των συζητήσεων στην ΚΕΔ για την διαμόρφωση συγκλίσεων και ενιαίας πρότασης.
5. Τις διατυπωμένες απόψεις και πολιτικές των παρατάξεων και των πολιτικών χώρων που εκπροσωπούν επί του θέματος.
6. Τις προτάσεις των περιβαλλοντικών οργανώσεων και κινημάτων, και των εργαζόμενων στους ΟΤΑ Α! ΒΑΘΜΟΎ
Προσδοκούμε :
Η θετική κατάληξη μιας τέτοιας συνεννόησης να διευκολύνει τις σχετικές διεργασίες που βρίσκονται σε εξέλιξη, να διασφαλίσει την αναγκαία κοινωνική συναίνεση, να οδηγήσει σε άμεσα και απτά αποτελέσματα πραγματοποίησης συγκεκριμένου έργου. Η πρότασή μας είναι:
ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ ΠΟΥ ΤΗΣ ΕΧΟΥΝ ΕΚΧΩΡΗΘΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΠΟΥΝ ΕΝΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΊΠΕΔΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΟΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟ ΥΠΗΡΕΤΕΙ.
(Εννοείται πως η συζήτηση αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει το γεγονός της ανάγκης στην συνέχεια μιας γενικευμένης πολιτικής συζήτησης στο σώμα του καθ ύλη αρμόδιου Περιφερειακού Συμβουλίου για την λήψη των σχετικών πολιτικών αποφάσεων για την εκπόνηση και την έγκριση του γενικότερου σχεδιασμού, των σχετικών μελετών και έργων, την ανάληψη της όλης διαδικασίας αδειοδότησης και υλοποίησής τους.)
Πάρα κάτω παρατίθενται, προφανώς όχι περιοριστικά, ορισμένοι άξονες που θα μπορούσαν να αποτελέσουν το πεδίο συνεννόησης, λαμβανομένου υπόψη του υφιστάμενου ΠΕΣΔΑ, αλλά και αφήνοντας ανοιχτό τον δρόμο για πιθανές τροποποιήσεις του
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ
1. Πρωτεύον ζήτημα (επίπεδο Γειτονιάς - Χωριού– Δήμου, Χώροι Εργασίας – Κατοικίας,) η μείωση του όγκου των παραγόμενων απορριμμάτων μέσω διαμόρφωσης πολιτικών και σχεδίων πρόληψης που επίκεντρο θα χουν την διαλογή στην πηγή (σύστημα 4 κάδων, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή των πολιτών ), την ανακύκλωση – επαναχρησιμοποίηση και την ανάκτηση χρήσιμων υλικών (κομποστοποίηση, σημεία συλλογής Συστημάτων Εναλλακτικής Διαχείρισης, πράσινα σημεία συγκέντρωσης ) την συγκρότηση δικτύου συλλογής ειδικών αποβλήτων.
2. Περαιτέρω Διαχείριση–Επεξεργασία-Αξιοποίηση των απορριμμάτων για ανακύκλωση– επαναχρησιμοποίηση -ανάκτηση στον ευρύτερο τόπο που παράγονται (αποκεντρωμένη ) χωρίς όμως μεγάλη διασπορά των εγκαταστάσεων επεξεργασίας τους (επίπεδο ομάδας Δήμων) συνδυασμένα με Σταθμούς Μεταφόρτωσης για προώθησή των υπολειμμάτων στο επόμενο επίπεδο .
3.  Εγκαταστάσεις διαχείρισης (το πολύ σε τρείς Περιφερειακές Ενότητες) με μονάδα ΧΥΤΥ μη επικίνδυνων απορριμμάτων, συνεπικουρούμενων- στο αρχικό στάδιο και μέχρις πλήρους λειτουργίας του συστήματος-με εγκαταστάσεις διαχωρισμού / επεξεργασίας σύμμεικτων απορριμμάτων (επίπεδο Περιφέρειας) .
4. Εγκαταστάσεις προσωρινής αποθήκευσης επεξεργασίας και τελικής διάθεσης επικίνδυνων και νοσοκομειακών απορριμμάτων (επίπεδο Αποκεντρωμένης Διοίκησης) .
5. Χρήση φιλοπεριβαλλοντικών τεχνολογιών σε όλες τις φάσεις διαχείρισης, αποκλειομένων τουλάχιστον στην παρούσα φάση εκείνων που αποδεδειγμένα ενέχουν περιβαλλοντικούς κινδύνους και ανατρέπουν την βασική φιλοσοφία περιορισμού των απορριμμάτων (βιολογική ξήρανση, θερμική επεξεργασία, καύση) .
6. Διατήρηση του Δημόσιου χαρακτήρα της διαχείρισης και κοινωνικός έλεγχός της. Ελαχιστοποίηση του οικονομικού κόστους της διαχείρισης για τους πολίτες. Αναλογικότητα και ισοτιμία στο κόστος διαχείρισης τους .
7. Διάχυση σε τοπικό επίπεδο των όποιων ωφελημάτων που θα προκύψουν χωρίς αυτό να αποτελεί αυτοσκοπό.
Θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω πως η παρούσα πρωτοβουλία δεν εμπεριέχει σε καμία περίπτωση το στοιχείο της πολιτικής εκμετάλλευσης, το σύνδρομο της γένεσης και προβολής πολιτικού γεγονότος , της αυτοπροβολής. Κρύβει απλά την προσωπική μου αγωνία και την αίσθηση ευθύνης – τα ίδια που είμαι σίγουρος διακατέχουν και σας - για το καλύτερο που θα μπορούσαμε να επιτύχουμε εξαντλώντας και την τελευταία δυνατότητα συνεννόησης που μπορεί να υπάρξει συναμεταξύ μας .
Στο βαθμό που θα υπάρξει συμφωνία στην πρότασή μας θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε στην θεματική εξέταση των επιμέρους προαναφερόμενων αρχών ή και άλλων που θα βγάλει η κουβέντα μας, με επιμερισμό μεταξύ μας για τις σχετικές εισηγήσεις ή με εξουσιοδότηση να σας παρουσιάσω ενιαία εισήγηση στην συνεδρίαση.
Εννοείται πως στον βαθμό που η πρότασή μας δεν υιοθετηθεί από την Επιτροπή, παραμένει στο τραπέζι για πιθανές επί μέρους παραταξιακές συμπορεύσεις.Δημοφιλή σήμερα

Κλειστή η συρταρωτή γέφυρα Ευρίπου

Κλειστή η συρταρωτή γέφυρα Ευρίπου

17/4/2019
Ο Οργανισμός Λιμένων Νομού Εύβοιας ενημερώνει ότι η γέφυρα του Ευρίπου θα κλείσει ένα χρονικό διάστημα, για τις ανάγκες της ναυσιπλοΐας....
Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

18/4/2019
Οι Ακολουθίες του Νυμφίου την Κυριακή των Βαΐων, Μεγ. Δευτέρα, Μεγ. Τρίτη και Μεγ. Τετάρτη θα αρχίζουν στις 19:00....
Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

19/4/2019
Ο πρώην Υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος για τις πλημμυρισμένες περιοχές σ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας