Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τετάρτη 4 Απριλίου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα του Δημαρχείου, πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Θανάσης Ζεμπίλης
Θανάσης Ζεμπίλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Συζήτηση για την εγκληματικότητα και τον τροχονομικό έλεγχο
2. Συζήτηση με αφορμή τα περιβαλλοντικά προβλήματα στη Δημοτική Ενότητα Αυλίδος
3. Περί ορισμού εκπροσώπου στο Δίκτυο Τουριστικών Δήμων
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος).
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 26/2012 απόφασης του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού και Περιβάλλοντος που αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας
Εισηγήτρια: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ)
5. Ενημέρωση για την υφιστάμενη κτιριολογική υποδομή και τη στέγαση των υπηρεσιών του Δήμου Χαλκιδέων
6. Συζήτηση για την εξέλιξη του υπερτοπικού έργου της παράκαμψης Βασιλικού και της αντιπλημμυρικής προστασίας του Λήλαντα ποταμού

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
7. Περί τροποποίησης σχεδίου πόλεως στο Ο.Τ. 0448 (383) της συνοικίας Α΄ του Δήμου Χαλκιδέων. (εξ αναβολής)
Εισηγητής: Μπάνος Νικόλαος (Δ/ντής Τεχνικής Υπηρεσίας)
8. Περί γνωμοδότησης επί ενστάσεως σε πρόταση έγκρισης τοπικού ρυμοτομικού στην περιοχή εκτός σχεδίου στη Συνοικία Β΄ για τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σχολείου
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
9. Περί έγκρισης πρακτικού Προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης (Ο.Τ. 228-304)
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης πρακτικού Προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης (Ο.Τ. 214-373)
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 12/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την υπ. αριθ. 16/2012 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας «’περί τροποποίησης χώρου λειτουργίας λαϊκής αγοράς Τετάρτης»
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
12. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 24/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά την υπ. αριθ. 47/2012 απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας «’περί τροποποίησης λειτουργίας λαϊκής αγοράς Σαββάτου»
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη σήμανση σχολικού συγκροτήματος Μύτικα.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
14. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 15/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στη σήμανση σχολικού συγκροτήματος Ν. Αρτάκης
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
15. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 3/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην παραχώρηση χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 18/2012 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην απαγόρευση στάθμευσης οχημάτων
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
17. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 22/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 19/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην άρση παραχώρησης χώρου στάσης και στάθμευσης οχημάτων
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
19. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Κατασκευή Γηπέδου στο Πάρκο Λαού»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)
20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Βελτιώσεις-Ασφαλτοστρώσεις δημοτικής οδοποιίας ΔΕ Ληλαντίων»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)
21. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΝΤΜΕ του έργου: «Αποπεράτωση Κλειστού Γυμναστηρίου Βαθέως Αυλίδας»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)
22. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο : «Πτηνοτροφική μονάδα δυναμικότητας 40.000 κοτόπουλων πάχυνσης και εξαίρεση από κατεδάφιση αυθαιρέτων κτισμάτων» της εταιρείας Πτηνοτροφεία Ριτσώνας ΕΠΕ στη θέση Παλαιοχώρι–Ριτσώνα στα διοικητικά όρια ΔΚ Βαθέως ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
23. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία του εργοστασίου παραγωγής απορρυπαντικών και σαπώνων της εταιρείας Νεοχημική ΑΒΕΕ στη θέση Όρμος Μικρού Βαθέως, στα διοικητικά όρια του Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
24.  Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου Ληλαντίων»
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
25. Περί ανάκλησης της υπ. αρ. 8/12 ΑΔΣ και επανέγκρισης 4ου ΑΠΕ του έργου «Δημιουργία Ανοιχτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στη Χαλκίδα»
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
26.  Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εγκατάστασης και χρήσης οικήματος εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν.. 2734/199
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
27. Περί έγκρισης επιστροφής εγγυητικής επιστολής
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
28. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
29. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)


 
Δημοφιλή σήμερα

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

19/4/2019
Ο πρώην Υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος για τις πλημμυρισμένες περιοχές σ...
Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

19/4/2019
Η επίσημη αντιπροσωπεία των εταιρειών Volkswagen και Audi στην Χαλκίδα, Φίλιππος Σταθόπουλος ΑΒΕΕ προσ...
Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

Πρόγραμμα Ιερών ακολουθιών Μεγάλης Εβδομάδος στην πόλη της Χαλκίδος

18/4/2019
Οι Ακολουθίες του Νυμφίου την Κυριακή των Βαΐων, Μεγ. Δευτέρα, Μεγ. Τρίτη και Μεγ. Τετάρτη θα αρχίζουν στις 19:00....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας