Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η βαθιά κρίση που πλήττει την Ελλάδα τα τελευταία χρόνια, είναι ξεκάθαρο πως έχει τις ρίζες της στην οικονομία. Η διόγκωση του δημοσίου χρέους, η αδυναμία διαχείρισης των δημοσιονομικών μεγεθών αλλά και η έλλειψη ενός βιώσιμου παραγωγικού μοντέλου είναι μερικές από τις αιτίες που οδήγησαν τη χώρα μας στη σημερινή κατάσταση.
φωτό απο την εκδήλωση
φωτό απο την εκδήλωση

Τα χρονικά περιθώρια αντίδρασης έχουν εξαντληθεί. Για αυτόν το λόγο χρειάζονται άμεσα πρωτοβουλίες οι οποίες θα ανοίξουν το δρόμο προς την ανάκαμψη. Στην προσπάθεια αυτή, καλούμαστε να έχουμε κεντρικό ρόλο οι νέοι άνθρωποι. Με όπλα τις γνώσεις και την εμπειρία μας, έχουμε όλα τα εχέγγυα ώστε να πρωταγωνιστήσουμε στην αναπτυξιακή πορεία που θα βγάλει τη χώρα από το τέλμα.
Πάνω σε αυτή τη λογική, σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε χτες, 4 Απριλίου, στο οινοποιείο «Πάντου» στην Φλώρινα, ύστερα από ξενάγηση των παρευρισκόμενων στις εγκαταστάσεις και στον τρόπο λειτουργίας του, καταθέσαμε τις προτάσεις της «Χάρτας Νέων 2012» για την επανεκκίνηση της Οικονομίας και την Ανάπτυξη. Συγκεκριμένα:

Για την ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας:
• Άμεση άρση της φορολογίας των νέων επιχειρηματιών και επαναφορά του αφορολογήτου για μέχρι 30.000 ευρώ για τις τρεις πρώτες χρήσεις και ενδεχόμενη επέκτασή του ( έως και πέντε έτη) για νέους κάτω των 25 ετών που ξεκινάνε την επιχειρηματική τους δραστηριότητα.

• Λόγω περιορισμένης ρευστότητας της ελληνικής αγοράς ζητάμε την άμεση κατάργηση του ΦΠΑ στην χονδρική πώληση (μεταξύ επιχειρήσεων) ώστε να τονωθεί η ζήτηση των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων για προϊόντα λιανικής για τα επόμενα 2-3 χρόνια. Εξάλλου το ΦΠΑ δεν πληρώνεται όταν υπάρχουν ενδοκοινοτικές αποκτήσεις χονδρικής με αποτέλεσμα όταν υπάρχει το δίλημμα να αγοράσει μια επιχείρηση το ίδιο προϊόν από την Ελλάδα ή το εξωτερικό να το αγοράσει από το εξωτερικό αφού δεν πληρώνει ΦΠΑ.

• Περιορισμός των τόπων και ιστοτόπων ενημέρωσης - αναζήτησης κρατικής ή κοινοτικής χρηματοδότησης για επιχειρήσεις και δημιουργία ενιαίου ιστοτόπου (ενδεχομένως και ενός γραφείου στο Υπ. Ανάπτυξης) σε συνδυασμό με άμεση κατάργηση όλων των υπολοίπων υπηρεσιών. Με αυτό τον τρόπο αφενός θα πετύχουμε να ξέρει ο νέος (και όχι μόνο) επιχειρηματίας – επιτηδευματίας από πού να ενημερωθεί για την χρηματοδότηση που ταιριάζει στην επιχείρησή του αλλά θα περιοριστεί και ο χαώδης δημόσιος τομέας
 
• Θέσπιση φοροαπαλλαγών για την επιχείρηση όταν νέος επιχειρηματίας προσλαμβάνει νέο άνεργο μέσω ΟΑΕΔ.

• Κατάργηση των δημοτικών τελών για νέες επιχειρήσεις για τους μεγαλύτερους δήμους της Ελλάδας (Αθηναίων, Θεσσαλονίκης, Πειραιά, Πατρών, Λάρισας, Ηρακλείου) για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

• Απλοποίηση των διαδικασιών και ευνοϊκότερες ρυθμίσεις για δανειοδότηση νέων επιχειρηματιών (π.χ. πρόγραμμα Jeeremie) αφού με βάση τα υφιστάμενα δεδομένα τα συγκεκριμένα προγράμματα έχουν βαλτώσει.

Για την ανάπτυξη της Οικονομίας και της Απασχόλησης:
• Θεσμοθέτηση ειδικών ζωνών νεανικής επιχειρηματικότητας και καινοτομίας στην περιφέρεια, με ταυτόχρονη ένταξη τους στα Τομεακά Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα για τη χρηματοδότηση των υποδομών και της οργάνωσης τους.

• Μείωση των ασφαλιστικών εισφορών κατά 50% για προσλήψεις νέων εργαζομένων έως 32 ετών.
• Στήριξη της «Επιχειρηματικής Συνέργειας». Προτείνεται η παροχή φορολογικών κινήτρων για τη δημιουργία επιχειρηματικών συνεργειών νέων επιχειρηματιών και αγροτών. Έτσι η παροχή φορολογικών κινήτρων εκμηδενίζει τον ηθικό κίνδυνο ενώ αυξάνει το κοινωνικό κεφάλαιο και την εμπέδωση της φορολογικής συνείδησης.
• Δημιουργία γραφείων στήριξης των νέων επιχειρήσεων από το χρόνο έναρξης της επιχείρησης και για τα πέντε πρώτα χρόνια λειτουργίας αυτής, από τα επιμελητήρια.

• Δημιουργία μίας ολοκληρωμένης υπηρεσίας ενιαίας και ταχείας εξυπηρέτησης, στην οποία θα υπάγονται η σύσταση, τροποποίηση και λύση όλων των εταιριών, προσωπικών και κεφαλαιουχικών, η αδειοδότηση τους και ο έλεγχος τους με ταυτόχρονη μείωση των υποχρεώσεων τους και μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών προς τις δημόσιες υπηρεσίες.

• Κατάργηση των γραφείων του ΟΑΕΔ και μεταφορά των αρμοδιοτήτων τους στους ΟΤΑ α΄ βαθμού με τη δημιουργία δημοτικών γραφείων ευρέσεως εργασίας και την παράλληλη ανάπτυξη κεντρικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας με σύστημα καταγραφής των ανέργων, της ζήτησης και της προσφοράς εργασίας.

• Προτείνουμε την εισαγωγή φοιτητικών δανείων (student loans), στα πρότυπα του Ηνωμένου Βασιλείου και της Γερμανίας. Έτσι θα μπορεί να καλύπτει ο φοιτητής το κόστος διαβίωσης αλλά και τυχόν δίδακτρα για μεταπτυχιακές σπουδές. Τα δάνεια αυτά θα χρηματοδοτούνται από ποσοστό επί του ΦΠΑ και του ειδικού φόρου κατανάλωσης σε τσιγάρα και ποτά.

Για την ανάπτυξη του Αγροτικού Τομέα:
• Συνολική καταγραφή των δημοσίων καλλιεργήσιμων εκτάσεων, ένταξη τους σε Εθνικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης και διάκριση σε ζώνες καλλιέργειας ανάλογα με τα προϊόντα που ευδοκιμούν ανά περιοχή.

• Διανομή γεωργικών εκτάσεων σε νέους (κάτω των 35 ετών) με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες και τις ανάγκες κάθε περιοχής.

• Έμφαση των κρατικών και περιφερειακών αρχών στη συμβουλευτική υποστήριξη των νέων αγροτών.

• Δημιουργία πλατφόρμας «ηλεκτρονικής αγοράς» αγροτικών προϊόντων, όπου ο κάθε παραγωγός θα μπορεί να αναρτά τις τιμές και διαθέσιμες ποσότητες των προϊόντων του.

Για την ανάπτυξη του Τουρισμού:
• Την κατάρτιση Εθνικού Σχεδίου Τουριστικής Ανάπτυξης, Διοίκησης και Ολοκλήρωσης, που θα έχει μακροπρόθεσμο χαρακτήρα (τουλάχιστον πενταετίας) και θα συμπεριλαμβάνει όλες τις αναγκαίες κινήσεις για να αλλάξει φυσιογνωμία ο τουριστικός τομέας μέσα στα επόμενα χρόνια.

• Ανάπτυξη όλων των υποδομών και ολοκλήρωση των έργων που βρίσκονται σε εξέλιξη (π.χ. σε λιμάνια) μέσα από τη σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

• Πάγωμα εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών για την πρόσληψη νέων εργαζομένων (κάτω των 35 ετών) σε τουριστικές επιχειρήσεις.

• Ενίσχυση της νεανικής επιχειρηματικότητας στον τουριστικό τομέα μέσα από φοροαπαλλαγές της δανειοδότησης για έναρξη επιχείρησης και διευκόλυνση της πρόσβασης σε κρατικές, ιδιωτικές και κοινοτικές πηγές κεφαλαιακής υποστήριξης για νέους κάτω των 35 ετών.

• Ενημέρωση του εγχώριου και διεθνούς κοινού για τα πλεονεκτήματα του τουρισμού στην Ελλάδα και ανάδειξη εναλλακτικών μορφών τουρισμού και προορισμών (Ορεινός, Συνεδριακός, Πολιτιστικός κ.ο.κ.).
Δημοφιλή σήμερα

Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

18/3/2019
Αποτελεί πραγματικότητα πλέον η σύνδεση του Κολυμβητήριου Χαλκίδας με τον αγωγό Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέρ...
Ανακοίνωση υποψηφίων του Συνδυασμού «Δυναμική Πρωτοβουλία»

Ανακοίνωση υποψηφίων του Συνδυασμού «Δυναμική Πρωτοβουλία»

18/3/2019
Η νυν και υποψήφια Δήμαρχος Ιστιαίας - Αιδηψού με τον συνδυασμό «Δυναμική Πρωτοβουλία» ανακοίνωσε κάποιους από τους υποψηφίους συμβούλ...
Στην Β

Στην Β' Εθνική η ομάδα βόλευ ΟΠΕ Χαλκίδας

19/3/2019
Η ανδρική ομάδα του ΟΠΕ Χαλκίδας μετά από μια 6μηνη σκληρή μάχη, κόντρα σε ομάδες με λίγο πολύ επαγγελματικούς προσανατολισμούς και λειτουργία, αλλά και δύο ανεπανάληπτ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας