Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τετάρτη, 23 Μαΐου, στις 7 το βράδυ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (στην οδό Φαρμακιδου 15Α), πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Περί ίδρυσης και λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χαλκιδέων
2. Περί έγκρισης καταβολής επιδόματος υπαλλήλων, από τα έσοδα των παράβολα για τη χορήγηση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
3. Περί έγκρισης συμμετοχής σε Αναπτυξιακή Σύμπραξη με την ονομασία ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ και τον διακριτικό τίτλο «Α.Σ ΕΥΒΟΪΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» για υποβολή πρότασης υλοποίησης ΤΟΠΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ στις ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΑΓΟΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, Δράση 7, της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: «Ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης», του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 3 «Διευκόλυνση της πρόσβασης στην Απασχόληση» ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» 2007-2013 .
Εισηγητής: Λαγός Κωνσταντίνος (Γεν. Γραμματέας) .
4. Περί προσθήκης προσωνυμίας στο 9ο και 23ο Δημοτικό Σχολείο Χαλκίδας.
Εισηγητής: Αϊδίνη Ελένη (Πρόεδρος Επιτροπής Παιδείας)
5. Περί ορισμού εκπροσώπων για τη γενική συνέλευση του ΕΟΕΣ Αμφικτυονία .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
6. Περί ορισμού εκπροσώπων για καθορισμό πολυσύχναστων παραλιών .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
7. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος) .
8. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 68/2012 απόφαση της ΔΕΥΑΧ
Εισηγητής: Βάκα Ελένη (Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ).
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
10. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 10ΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
11. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
12. Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση εισόδου και κοινοχρήστων χώρων Βασιλικού» .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
13. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
14. Περί έγκρισης 3ου ΑΠΕ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ (ΜΠΑΤΑΡΙΑ).
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
15. Περί του 3ου ΑΠΕ και του ΠΚΤΜΝΕ : ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΣΤΟ Τ.Δ. ΔΡΟΣΙΑΣ Δ.Ε. ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ του Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
16. Περί έγκρισης του 2ου ΑΠΕ: ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1090-1085 της Συν. Η΄.
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
17. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΕΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΕΩΣ – ΤΜΗΜΑ Α΄ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΥΔΟΥΡΗ ΚΑΙ ΑΓΩΓΟΣ 58 .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
18. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία ραδιοφωνικής κεραίας εκπομπής παραβολικού κατόπτρου ονομαστικής ισχύος 5 W, του σταθμού ΣΟΚ FM που εκπέμπει στην συχνότητα 1.701,ΜΗΖ στην Χαλκίδα και ευρίσκεται εντός σχεδίου πόλης Χαλκίδας στο ΟΤ 303 της Συνοικίας Α΄ στην οδό Θηβών 53Α. .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
19. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για την λειτουργία εργοστασίου κέντρου διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών (ΚΔΑΥ) και μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας της εταιρείας ΤΣΟΚΑΝΗΣ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση ΑΛΙΒΕΡΙ, Δοκού του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
20. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) βιομηχανίας παραγωγής βιοκαυσίμων της εταιρείας ΚΑΤΟΙΛ Α.Ε.Β.Ε. στη θέση ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ στα Διοικητικά όρια Δ.Κ. Βαθέως Δ.Ε. Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
21. Περί έγκρισης τοποθέτησης πινακίδας αναγγελίας έργου.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
22. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
23. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
24. Περί έγκρισης ανοίγματος νέου τραπεζικού λογαριασμού.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
25. Περί επικύρωσης Πρακτικών Συμβιβαστικής Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 133/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων A΄ τριμήνου οικ. ετ. 2012 του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
27. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
28. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
29. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012, δεκτικοί έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)

 
Δημοφιλή σήμερα

Ακόμη τέσσερα άτομα στην παράταξη του Χρήστου Παγώνη

Ακόμη τέσσερα άτομα στην παράταξη του Χρήστου Παγώνη

21/1/2019
Ο νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, ανακοίνωσε ακόμη τέσσερα άτομα για την στελέχωση του ψηφοδελτίου του....
Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

17/1/2019
Ο νυν δήμαρχος Χαλκιδέων και υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2019 Χρήσ...
Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γέφυρα Προόδου και Ελπίδας»

Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξης «Γέφυρα Προόδου και Ελπίδας»

21/1/2019
Υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκιδέων στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019, ο Χρήστος Παγώ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας