Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Σε πρόσφατο Δελτίο τύπου ( 17-05-12 ) που εκδόθηκε από το Γραφείο Τύπου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ο Περιφερειάρχης δηλώνει ότι πετύχαμε καλύτερους όρους χρηματοδότησης για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 .
Θανάσης Χειμάρας
Θανάσης Χειμάρας


•Διαβάζοντας όλο το κείμενο, εκείνο που διαβλέπει κάποιος, είναι ότι όλος ο προγραμματισμός και σχεδιασμός του νέου πλαισίου και των νέων κανονισμών για τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ανατέθηκε στην Περιφέρεια Στ. Ελλάδας και οι υπόλοιποι δέχτηκαν απλά τις προτάσεις της Περιφέρειάς μας  .
•Γνωρίζουμε όμως, όλα πως σχεδιάζονται , πως προγραμματίζονται και πως υλοποιούνται, τα  επιχειρησιακά προγράμματα, είτε αυτά είναι Νομαρχιακά , είτε Περιφερειακά , είτε το Εθνικό πλαίσιο αναφοράς.
•Μέσα στο κείμενο όμως του Δελτίου τύπου του Περιφερειάρχη απουσιάζουν τα στοιχεία εκείνα, που δείχνουν την πραγματική κατάσταση της Περιφέρειας, που αν δεν ληφθούν υπόψη από την αρχή του σχεδιασμού θα μας οδηγήσουν σε λάθος σχεδιασμό.

•Ας δούμε επομένως ποια είναι τα στοιχεία εκείνα, που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τι πραγματικά γίνεται στα ευρωπαϊκά όργανα.

•Η διαβούλευση για την πρόταση του Γενικού Κανονισμού και των επί μέρους κανονισμών των Ταμείων, ξεκίνησε το δεύτερο εξάμηνο του 2011 επί Πολωνικής Προεδρίας, σε επίπεδο ομάδας δράσεων του Συμβουλίου.

•Η διαβούλευση και διαπραγμάτευση συνεχίζεται και σήμερα, με τη Δανική Προεδρία, και η οποία διαβούλευση περιλαμβάνει και το σχέδιο προϋπολογισμού για την περίοδο 2014 – 2020.

•Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την πολιτική της Συνοχής, κατά την περίοδο 2014 – 2020 αναγάγει τη συνοχή των κρατών – μελών σε θεμέλιο λίθο, για την επίτευξη της στρατηγικής αυτής.
•Τονίζεται, ότι σε σχέση με τους σχεδιασμούς που ξέραμε μέχρι σήμερα, θα υπάρχουν διαφορές , ως προς το ύψος των διαθέσιμων πόρων που αναμένεται να μειωθούν.
•Επίσης διαφοροποιήσεις, θα υπάρξουν στην εκταμίευση των κοινοτικών πόρων, μια συνεχής αξιολόγηση καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και με δέσμευση πόρων σε συγκεκριμένες επενδυτικές προτεραιότητες.
•Από πουθενά επομένως δεν προκύπτει ότι στη νέα περίοδο τα πράγματα θα είναι καλύτερα για την Περιφέρεια.
•Οι επιμέρους εθνικοί στόχοι στα κράτη – μέλη έχουν αποτυπωθεί στα Προγράμματα μεταρρυθμίσεων και στα Προγράμματα Σταθερότητας και Ανάπτυξης, τα οποία ελέγχονται από τους εταίρους για την πλήρη εφαρμογή τους.

•Για τη χώρα μας, η κατεύθυνση και η πίεση που ασκείται από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο είναι, να εφαρμοστούν απολύτως ότι συμφωνήθηκε στα Μνημόνια 1 και 2.
•Επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη, την κατάσταση της οικονομίας της χώρας μας κατά το σχεδιασμό της νέας περιόδου.

-Μεγάλη έμφαση πρέπει να δοθεί στο τρέχον ΕΣΠΑ, όπου παρατηρούνται τεράστιες καθυστερήσεις και δεν θα ολοκληρωθούν τα έργα εντός της προβλεπόμενης περιόδου.
•Επίσης, ας μην ξεχνάμε,  ότι δεν έχουν κλείσει ακόμη έργα του Γ΄ΠΕΠ.
 
-Από το Δελτίο Τύπου της Περιφέρειας απουσιάζουν επίσης  ορισμένα βασικά στοιχεία, που αποτυπώνουν την κατάσταση της χώρας και της Περιφέρειας, όπως αυτά, που αναφέρονται στον τοπικό τύπο ‘’ Σέντρα’’ και τον αθηναϊκό  ‘’ ΤΟ ΒΗΜΑ ‘’ στις 13-05 – 2012  και περιλαμβάνονται επίσης στην 1η εγκύκλιο κατάρτισης του προγράμματος 2014 – 2020.
-Με βάσει τα στοιχεία αυτά, το Ακαθάριστο Εγχώριο προϊόν το τελευταίο τρίμηνο του 2011 μειώθηκε κατά 7,5 % .
•Η ανεργία το Δεκέμβριο του 2011 ανήλθε στο 21 % .
•Ο πληθωρισμός Φεβρουάριο του 2011 με Φεβρουάριο του 2012 στο 2.1% .
•Ο δείκτης Βιομηχανικής παραγωγής Ιανουάριος του 2011 με Ιανουάριο του 2012 μειώθηκε κατά 5,0 % .
•Ο Δείκτης του κύκλου εργασιών ( τζίρος ) στο λιανικό εμπόριο μειώθηκε κατά 9,1 % .
•Η οικοδομική δραστηριότητα από Νοέμβριο του 2010 μέχρι Νοέμβριο του 2011 μειώθηκε κατά 27,0 % .
•Το ΑΕΠ  στην Περιφέρεια για τα έτη 2007 – 2008 – 2009 ο Μ.Ο. κατά κεφαλήν  είναι στο 85,9 % .
•Σύμφωνα με τα στοιχεία αυτά οι Περιφέρειες κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες για τη νέα περίοδο 2014 – 2020 .
Α) στις λιγότερες αναπτυγμένες ( Ανατ. Μακεδονία, Θράκη , Κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία , Ήπειρος , Δυτική Ελλάδα ) .
Β) στις μεταβατικής στήριξης ( Δυτική Μακεδονία, Ιόνια Νησιά , Στερεά Ελλάδα , Πελοπόννησος , Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη )
Γ )στις περισσότερες αναπτυγμένες ( Αττική , Νοτ. Αιγαίο ) .
 
•Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, για το τελευταίο τρίμηνο του 2011, η ανεργία εξακολουθεί να παραμένει το υπ΄αριθμ. ένα πρόβλημα και η μεγάλη απειλή του εργατικού δυναμικού.

•Το ποσοστό της ανεργίας στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας το 2011 διαμορφώνεται στο 23,8 % έναντι 14,3 % του 2010 και παρατηρείται μια αύξηση κατά +66,4 % , η υψηλότερη μεταβολή μεταξύ των περιφερειών της χώρας.
•Με τα παραπάνω στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, σε όλους τους τομείς της οικονομίας σημειώνεται μείωση του αριθμού απασχολούμενων σε σχέση με το περσινό τρίμηνο.
•Στον πρωτογενή τομέα η μείωση ανέρχεται σε 7,0 % , στο δευτερογενή 17,1 % και τον τριτογενή 6,4 % .
•Το ποσοστό των ‘’ νέων ανέργων ‘’  , αυτών δηλαδή που  εισέρχονται για πρώτη φορά στην αγορά εργασίας, ανέρχεται στο 24,0% , ενώ οι μακροχρόνιοι άνεργοι είναι αυτοί που είναι άνεργοι άνω των 12 μηνών ) ανέρχονται στο 55,0 % .
•Η παραπάνω εξαιρετικά υψηλή μεταβολή του ποσοστού αύξησης της ανεργίας σημειώθηκε κατά το 2011, χρόνος άσκησης της εξουσίας από τη νέα αιρετή ηγεσία της Περιφέρειας.
•Αυτό σημαίνει ότι δεν αντλήθηκαν τα αναγκαία κεφάλαια από το Κοινωνικό ταμείο για την καταπολέμηση της ανεργίας και των εναλλακτικών μορφών της απασχόλησης.
•Τα Κέντρα Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων ( ΚΗΦΗ ) δεν προχώρησαν και δεν στηρίχθηκαν , το πρόγραμμα ‘’ βοήθεια στο σπίτι’’ φυλλοροεί και χάνονται, πότε μεταξύ Περιφέρειας , ΕΕΤΑ, ΙΚΑ κ.λ.π.
•Οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι από το Μάρτιο, ενώ τους οφείλονται και τα δώρα του Πάσχα.
•Από όλα τα παραπάνω διαφαίνεται μια εγκατάλειψη της Περιφέρειας και όχι μια συστηματική και συντονισμένη προσπάθεια για τη μείωση των παραπάνω δεικτών.
•Τέλος η κατάταξη της Περιφέρειας στην κατηγορία της μεταβατικής στήριξης, διευκολύνει τη διάθεση πόρων σε όλο το εύρος των δραστηριοτήτων και όχι βασικά στην ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα που κυρίως στρέφονταν οι πόροι του τρέχοντος ΕΣΠΑ.
•Το ‘’ νέο ΕΣΠΑ ‘’ , της περιόδου 2014 – 2020 υποχρεωτικά δεσμεύει το 40 % των πόρων που θα διατεθούν στην Περιφέρεια Στερεάς για δράσεις ενίσχυσης του ανθρώπινου δυναμικού για τη καταπολέμηση της ανεργίας, τη στήριξη της απασχόλησης με ιδιαίτερη έμφαση στους νέους και στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. 
•Ας ελπίσουμε ότι ο σχεδιασμός και ο προγραμματισμός της νέας περιόδου θα γίνει σε ανοικτά πλαίσια διαβούλευσης με όλους τους φορείς και λαμβάνοντας υπόψη τις προτάσεις τους, θα προχωρήσουμε σε ένα σχεδιασμό που πραγματικά θα έχει ανάγκη όλη η Περιφέρεια.      
-Αυτή είναι η πραγματικότητα για την Περιφέρειά μας , που προκύπτει από τα επίσημα στοιχεία του Κράτους και όχι από τα γραφόμενα στα Δελτία Τύπου της Περιφέρειας και του κ. Περγαντά.
Ας προσγειωθούν και ας αγωνιστούν πραγματικά και όχι θεωρητικά και φανταστικά.
Δημοφιλή σήμερα

Παράταση δηλώσεων στο Κτηματολόγιο στην Εύβοια

Παράταση δηλώσεων στο Κτηματολόγιο στην Εύβοια

21/4/2019
Παρατείνεται, ύστερα από απόφαση του «Ελληνικού Κτηματολογίου», η προθεσμία υποβολής δηλώσεων ιδιοκτησίας για τους κατοίκους εσωτερικού, για τα ακίνητα που βρ...
Σίμος Κεδίκογλου: «Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας διαλύεται το Νοσοκομείο Χαλκίδας»

Σίμος Κεδίκογλου: «Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας διαλύεται το Νοσοκομείο Χαλκίδας»

22/4/2019
«Με ευθύνη του Υπουργείου Υγείας διαλύεται το Νοσοκομείο Χαλκίδας». Αυτό υπογραμμί...
Ανακοίνωση της ΚΟ Καρύστου του ΚΚΕ για τον «περίπατο» των ENEL και ΣΚΑΪ στην Κάρυστο

Ανακοίνωση της ΚΟ Καρύστου του ΚΚΕ για τον «περίπατο» των ENEL και ΣΚΑΪ στην Κάρυστο

20/4/2019
Περίπατος με την ENEL και το ΣΚΑΪ για την εξοικείωση με την παρέμβαση των μονοπωλί...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας