Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τη Δευτέρα, 2 Ιουλίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93)
πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Θανάσης Ζεμπίλης
Θανάσης Ζεμπίλης

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1. Συζήτηση περί του αποκλεισμού του Δήμου Χαλκιδέων από τα κοινοτικά συγχρηματοδοτούμενα κοινωνικά προγράμματα του ΕΚΤ .
2. Περί αναγόρευσης σε Επίτιμο Δημότη του καθηγητή κ. Θ. Τάσιου με αφορμή τα 50 χρόνια της συρταρωτής γέφυρας του Ευρίπου .
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
3. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και επανεξέτασης διευκρινιστικών στοιχείων για το σύνολο των εγκαταστάσεων του εργοστασίου παραγωγής τσιμέντου της εταιρείας ΑΓΕΤ ΗΡΑΚΛΗΣ που λειτουργεί στη θέση Μικρό Βαθύ στα διοικητικά όρια ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
4. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
5. Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου:«ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ» .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
6. Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΙΚΔΕΩΝ» .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
7. Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου στο Ο.Τ. 246 στην ΠΕ1 στην Ν. Αρτάκη .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
8. Περί έγκρισης Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση με Κωδικό 59, της ΕΥΕΔΑ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ – ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
9. Περί έγκρισης Υποβολής Πρότασης στην Πρόσκληση με Κωδικό 19.1, του Ενδιάμεσου Φορέα Διαχείρισης (ΕΦΔ) ΜΟΔ Α.Ε.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
10. Περί γνωμοδότησης για την εκπόνηση της μελέτης «Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) – πρώην – Δήμου Νέας Αρτάκης Ν. Ευβοίας» .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
11. Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Χαλκίδας στη Συνοικία Β΄ για τον καθορισμό χώρου Δημοτικού Σχολείου.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
12. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου στην Επιτροπή Προσωρινής Παραλαβής, για την παραλαβή δικτύων Ο.Κ.2(Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού) στα πλαίσια του έργου ‘Αποκατάσταση Περιβάλλοντος Χώρου των Κατοικιών και Κατασκευή Υποδομών στον Παλαιό Οικισμό του Ο.Ε.Κ. Χαλκίδα ΙΙ»
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
13. Περί έγκρισης τροποποίησης σχεδίου πόλης Βασιλικού στο ενοποιημένο Ο.Τ. 63 και 64 .
 Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
14. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΦΑΝΕΡΩΜΕΝΗΣ .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
15. Περί του 3ου ΑΠΕ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΑΦΩΝ ΣΤΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
16. Περί έγκρισης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων/ Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
17. Περί έγκρισης μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για το έργο «αντιμετώπιση καταπτώσεων – κατολισθήσεων επί της Ε.Ο. Δροσιά – Λουκίσια (θέση ΚΟΚΟΣΙ) στα διοικητικά όρια της Δ.Ε. Ανθηδόνας του Δήμου Χαλκιδέων.
 Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).
18. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας έργου «Διαμόρφωση πλατειών στο Τ.Δ. Λουκισίων» .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
19. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ» .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
20. Περί παράτασης προθεσμίας του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ πρώην Δήμου Ανθηδόνας.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
21. Περί έγκρισης χορήγησης άδειας εκτέλεσης εργασιών της εταιρείας ΘΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε..
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
22. Περί χορήγησης άδειας τοποθέτησης καμπίνας και άδειας τομής, τηλεφωνικού παρόχου .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
23. Περί έγκρισης μείωσης ποσού εγγυήσεων καλής εκτέλεσης του άρθρου 35 παρ. 10 του Ν. 3669/08 του έργου ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ πρώην Δήμου Ανθηδόνας .
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
24. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης συν΄Α Ο.Τ. 0630(311) .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
25. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης Ο.Τ. 40 ΔΡΟΣΙΑ ΧΑΛΚΙΔΑΣ .
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
26. Περί έγκρισης επιλογής τρόπου δημοπράτησης έργου.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
27. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης του έργου : Αποπεράτωση χώρου Αγ. Κυριακής.
 Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
28. Περί έγκρισης μετατόπισης περιπτέρου .
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
29. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 50/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
30. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 51/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί σήμανσης οδού .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
31. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 80/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
32. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 84/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης οχημάτων .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
33. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 86/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί χώρου στάθμευσης ΑΜΕΑ .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 87/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 89/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί στάθμευσης οχημάτων ΑΜΕΑ.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 90/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί στάθμευσης οχημάτων ΤΑΧΙ .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 92/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί πειραματικής εφαρμογής μελέτης .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
38. Περί επανακατανομής χρηματοδότησης «Πολιτικής Προστασίας ΠΟΕ» στο οικ. ετ. 2012.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
39. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
 Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
40. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
41. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
42. Περί έγκρισης αλλαγής ονόματος υπόχρεου αποπληρωμής προστίμων ανέγερσης & διατήρησης.
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
43. Περί έγκρισης πρακτικού αξιολόγησης αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την προμήθεια βιομηχανικών Σιδηρουργικών – Βιομηχανικών υλικών .
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
44. Περί έγκρισης ιχθυοπαραγωγής άδειας πωλητή λαϊκών αγορών .
 Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος)
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
45. Περί ορισμού εκπροσώπων για την ανασυγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταλληλότητας και Επιθεώρησης Αθλητικών Εγκαταστάσεων στο Νομό Ευβοίας.
 Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
46. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 52/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ περί 2ης τροποποίησης προϋπολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ 2012 .
Εισηγήτρια : Ζλακώνη Ελληνικού Αργ. Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ
47. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 54/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ περί καταβολής εξόδων παράστασης μελών διοικητικού συμβουλίου ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγήτρια : Ζλακώνη Ελληνικού Αργ. Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ
48. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2012 απόφασης του διοικητικού συμβουλίου της ΔΟΑΠΠΕΧ περί ονομασίας Δημοτικού Καλλιτεχνικού Εργαστηρίου Βασιλικού.
Εισηγήτρια : Ζλακώνη Ελληνικού Αργ. Πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ

 
Δημοφιλή σήμερα

Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας έρχεται στη Χαλκίδα

Το λεωφορείο ενίσχυσης της εύρεσης εργασίας έρχεται στη Χαλκίδα

16/10/2018
Το Freelance CampusBus έρχεται στη Χαλκίδα, στις 17 και 18 Οκτωβρίου 2018, στο Πάρκο Βούρκου (ΚΕΠ)....
Η παιδική ταινία «Το απίθανο κοάλα» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η παιδική ταινία «Το απίθανο κοάλα» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

16/10/2018
Η παιδική ταινία «Το απίθανο κοάλα» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από την Παρασκευή 19 έως και τη...
Η ταινία «Ο Πρώτος Άνθρωπος» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Ο Πρώτος Άνθρωπος» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

16/10/2018
Η ταινία «Ο Πρώτος Άνθρωπος» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone, από την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 έως και την Τετάρτ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας