Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Πέμπτη, 2 Αυγούστου, στις 7 το βράδυ
στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας
(λεωφ. Χαϊνά 93)
πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ :
1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 135/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά σε κυκλοφοριακή πρόταση .
2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.  που αφορά στην τροποποίηση προϋπολογισμού οικ. ετ. 2012.
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 13/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.  που αφορά στην τροποποίηση του καταστατικού της Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε.) 
ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
4. Περί ορισμού μελών για τη συγκρότηση επιτροπής σχετικά με την οργανωμένη εγκατάσταση πλανοδίων .
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
5. Περί έγκρισης χρηματοδότησης από τους πόρους του Πράσινου Ταμείου των συμπληρωματικών εργασιών της μελέτης «Πολεοδόμηση Β’ Κατοικίας και Πράξη περιοχής Αυλίδας Ι Δ.Ε. Αυλίδας  Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
6. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΠΑΙΔΙΚΗ ΧΑΡΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΜΑΚΑΡΙΟΥ» .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
7. Περί έγκρισης εκτέλεσης του έργου: «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Ν. Λαμψάκου» .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
8. Περί έγκρισης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ» της Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ .
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).
9. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 101/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί μονοδρόμησης οδού.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
10. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 104/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί τοποθέτηση περιπτέρου .
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
11. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 110/2012 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
12. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
    Εισηγητής: Μπάκας Ιωάννης (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
13. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 268/2012 ΑΔΣ της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την έκθεση τριμηνιαίων απολογιστικών στοιχείων Β΄ τριμήνου οικ. ετ. 2012 του Δήμου .
Εισηγητής: Ρουσόπουλος  Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
14. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
15. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
16. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2012, ως δεκτικοί  έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
17. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικής άδειας  .
     Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Αντιδήμαρχος) 
18. Περί έγκρισης καθορισμού αριθμού αδειών οικημάτων εκδιδόμενων με αμοιβή προσώπων .
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ
19. Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 26-6-2011.
        Εισηγητής: Αϊδίνη Ελένη (πρόεδρος Σ.Ε. Α/βαθμιας)
20. Περί έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Α/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 27-6-2011 έως 31-12-2011 .
        Εισηγητής: Αϊδίνη Ελένη (πρόεδρος Σ.Ε. Α/βαθμιας)
21. Περί έγκρισης απολογισμών σχολείων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 26-6--2011 .
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
22. Περί έγκρισης απολογισμού σχολικής επιτροπής Β/βαθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων από 27-6-2011 έως 31-12-2011
        Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος (πρόεδρος Σ.Ε. Β/βαθμιας)
23. Περί έγκρισης απολογισμού Α΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
24. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
25. Περί έγκρισης απολογισμού Γ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
26. Περί έγκρισης απολογισμού Δ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
27. Περί έγκρισης απολογισμού Ε΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
28. Περί έγκρισης απολογισμού Στ΄ΚΑΠΗ Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
29. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Βασιλικού από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
30. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ.Φύλλων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
31. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αγ.Νικολάου  από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
32. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Αφρατίου από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
33. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Τ.Δ. Ν.Λαμψάκου  από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
34. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Μύτικα από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
35. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Ν. Αρτάκης  από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
36. Περί έγκρισης απολογισμού ΚΑΠΗ Αυλίδας από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
37. Περί έγκρισης απολογισμού Α’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
38. Περί έγκρισης απολογισμού Β’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
39. Περί έγκρισης απολογισμού Γ’ Παιδικού  Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
40. Περί έγκρισης απολογισμού Β΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
41. Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011 .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
42. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού  Σταθμού Βασιλικού από 1-1-11 έως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
43. Περί έγκρισης απολογισμού Παιδικού  Σταθμού Ν. Αρτάκης από 1-1-11 ως 27-7-2011.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
44. Περί έγκρισης απολογισμού Βρεφονηπιακού Σταθμού Δροσιάς από 1-1-11 ως 27-7-11.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
45. Περί έγκρισης απολογισμού Εστίας Γνώσης Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-11 ως 27-7-11.
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
46. Περί έγκρισης απολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2011  .
        Εισηγητής: Ψυχογιού-Μακαρώνα Τασούλα (πρόεδρος ΔΟΠΠΑΧ)
47. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικής Σχολής Μπαλλέτου Ρυθμικής Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
48. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας «Ν.Σκαλκώτας» Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-2011 έως 27-7-2011.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
49. Περί έγκρισης απολογισμού Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων από 1-1-11 ως 27-7-11.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
50. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου  Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-2011 
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
51. Περί έγκρισης απολογισμού Δημοτικού Γυμναστηρίου Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-11.
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
52. Περί έγκρισης απολογισμού Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας από 1-1-11 ως 27-7-11 .
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
53. Περί έγκρισης απολογισμού ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετ. 2011  .
       Εισηγητής: Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΟΑΠΠΕΧ) 
54. Περί έγκρισης ισολογισμού Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. 31/12/2011 .
       Εισηγητής: Σπανός Φάνης (πρόεδρος Δ.Α.Ε.ΠΕ.Χ. Α.Ε. ) 
55. Περί έγκρισης ισολογισμού ΔΗΚΕΧ 31/12/2011 .




Δημοφιλή σήμερα

Ο χορός των πουλιών στην Δροσιά Χαλκίδας

Ο χορός των πουλιών στην Δροσιά Χαλκίδας

13/11/2018
Όταν βλέπουμε μεγάλα σμήνη πουλιών που πετούν χαμηλά το χειμώνα συνηθίζουμε να λέμε ότι είναι ένδειξη επερχόμενης κακοκαιρίας....
Στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στη Χίο βρέθηκε η Βούλα Αγιοστρατίτη

Στην Γενική Συνέλευση της ΚΕΔΕ στη Χίο βρέθηκε η Βούλα Αγιοστρατίτη

13/11/2018
Το Σαββατοκύριακο 10-11 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκε η Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων στο νησί τη...
Το Audi On Tour επιστρέφει στη Χαλκίδα

Το Audi On Tour επιστρέφει στη Χαλκίδα

9/11/2018
Η Audi, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σας δίνει την ευκαιρία να γνωρίσετε και να οδηγήσετε τα νέα Audi A1 και Q3, καθώς και όλα τα κορυφαία μοντέλα της μάρκας....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας