Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με αφορμή επικριτικά δημοσιεύματα σχετικά με την μη λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας για το εγγύς χρονικό διάστημα και για την αποκατάσταση των πραγματικών γεγονότων και δεδομένων, κατ’ αρχάς σας γνωρίζουμε τα εξής:
Κολυμβητήριο Χαλκίδας
Κολυμβητήριο Χαλκίδας

Α) Δεν έχει συνεδριάσει το αρμόδιο συλλογικό όργανο του Οργανισμού μας και συνεπώς δεν υπάρχει σχετική απόφαση.

Β) Μετά την αιφνιδιαστική απόφαση της Κυβέρνησης, που λήφθηκε καταμεσής του Αυγούστου, για αναδρομική μείωση κατά 30% της επιχορήγησης προς τους ΟΤΑ από τον μήνα Ιούλιο, τα έσοδα του ΔΟΑΠΠΕΧ μειώνονται κατά €192.000,00 ετησίως.

Γ) Ο Δήμος Χαλκιδέων αρχικά δεν μείωσε ισόποσα την αναλογία της μηνιαίας τακτικής επιχορήγησης προς τον ΔΟΑΠΠΕΧ, αλλά η Υπηρεσία Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου στον Ν. Εύβοιας επέστρεψε αθεώρητο το συγκεκριμένο ένταλμα πληρωμής μηνός Ιουλίου , μην επιτρέποντας στον Δήμο Χαλκιδέων να καλύψει την διαφορά από άλλους πόρους.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι υπηρεσίες του ΔΟΑΠΠΕΧ  αξιολογώντας τα νέα δεδομένα και  σε συνδυασμό με τις ανάγκες λειτουργίας των τμημάτων άθλησης, πολιτισμού , περιβάλλοντος και των δομών τους (αθλητικές εγκαταστάσεις, «Θέατρο Παπαδημητρίου», ωδεία, σχολές χορού , καλλιτεχνικά εργαστήρια κλπ) και δράσεων τους (Μαζικός Αθλητισμός, πολιτιστικές, αθλητικές και περιβαλλοντολογικές εκδηλώσεις)  καθώς και τις λειτουργικές ανάγκες των τμημάτων διοίκησης και οικονομικών, προβαίνουν στην 2η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2012.

Από τα στοιχεία της αναμόρφωσης προκύπτει ότι είναι   μαθηματικά αδύνατη η διατήρηση των δαπανών θέρμανσης του κολυμβητηρίου στα προγενέστερα επίπεδα. Σε αυτό το σημείο να σημειώσουμε ότι λήφθηκε σοβαρά υπόψη η  αναμενόμενη τιμή του πετρελαίου θέρμανσης που θα είναι τουλάχιστον 50% ακριβότερη σε σχέση με αυτή του α΄ εξαμήνου, όπου για την αναμενόμενη ποσότητα θα πρέπει να προβούμε σε αύξηση της συγκριμένης δαπάνης του προϋπολογισμού, γεγονός αδύνατον όπως αναλύσαμε παραπάνω.

Αντίστροφα αν εξετάσουμε την δαπάνη ως έχει και δεν την μειώσουμε, είναι ηλίου φαεινότερο ότι με το ποσό αυτό με την νέα τιμή του πετρελαίου θέρμανσης, δεν επαρκεί προκειμένου να προμηθευτούμε την αναγκαία ποσότητα ώστε να διασφαλιστεί η αδιάλειπτη λειτουργία του μέχρι τέλος του έτους.

Είναι όμως αδιάφορος και ανάλγητος προς τα παιδιά- κολυμβητές , τους γονείς τους , τους παράγοντες και τους προπονητές του υγρού στίβου ο ΔΟΑΠΠΕΧ;

Τα στοιχεία τα οποία παραθέτουμε κατωτέρω, αναμφισβήτητα αποδεικνύουν ότι όχι μόνο δεν ισχύουν τα ανωτέρω, αλλά τουναντίον ο ΔΟΑΠΠΕΧ ξεπέρασε τον εαυτό του για την λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας τόσο κατά το έτος 2011 όσο και για το τρέχον έτος.

Ο ΔΟΑΠΠΕΧ  έθεσε από  την πρώτη στιγμή  της σύστασής του το κολυμβητήριο στην πρώτη γραμμή του ενδιαφέροντος και είναι γνωστές στους πάντες οι παρεμβάσεις λειτουργικότητας και αναβάθμισης της εγκατάστασης που έγιναν ευθύς εξαρχής.

γιναν παρεμβάσεις και δόθηκαν λύσεις σε χρονίζοντα προβλήματα του κολυμβητηρίου, το οποίο τέθηκε σε λειτουργία τον Οκτώβριο του 2011  με άριστα ποιοτικά και ποσοτικά χαρακτηριστικά και λειτούργησε υπό αυτές τις συνθήκες  αδιάλειπτα μέχρι τον Αύγουστο που τέθηκε για συντήρηση. 

Στον παρακάτω πίνακα απεικονίζονται οι δαπάνες που για το κολυμβητήριο που έχει καταβάλει ή θα καταβάλει υποχρεωτικά εντός του οικονομικού έτους 2012.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΟΑΠΠΕΧ ΕΤΟΥΣ 2012 ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

1. ΑΜΟΙΒΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 41.760,00 (3 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΑΠΟ 1/1 έως 31/8)
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ 144.111,00 (2012 ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΑ ΚΑΙ ΜΗ )
3. ΔΕΗ 31.000,00 
4. ΧΗΜΙΚΑ 12.000,00 
5. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 25.000,00 
6. ΚΑΥΣΙΜΑ 116.000,00 ΠΟΕ ( ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ)
7. ΔΕΗ  77.500,00 ΠΟΕ

ΣΥΝΟΛΟ (Α)  447.371,00


Η ετήσια τακτική επιχορήγηση από τον Δήμο Χαλκιδέων κατά την συγχώνευση στο πρώην ΝΠΔΔ ΔΑΚ, ανήρχετο σε € 310.000,00. Κατόπιν της α΄ μείωσης των επιχορηγήσεων έτους 2012 κατά 15% το ποσό της αυτής επιχορήγησης θα ήταν 263.500,00 (310000,00-46.500,00).

Από τον Ιούλιο τρέχοντος έτους επήλθε νέα μείωση της τακτικής επιχορήγησης για το β΄εξάμηνο σε ποσοστό 30% με την επιχορήγηση να συρρικνώνεται στο ποσό των €223.975,00  (263.500,00- 39. 525,00).

Συνεπώς η ετήσια τακτική επιχορήγηση για το πρώην ΝΠΔΔ ΔΑΚ θα ανερχόταν σήμερα σε € 223.975,00 και αν προσθέσουμε και τα έσοδα από το ενοίκιο του κυλικείου €9.600,00 , τα συνολικά τακτικά ετήσια έσοδα θα ανέρχονταν σε € 233.575,00

Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχει ξεπεράσει τον εαυτό του όσο αφορά τις δαπάνες για το κολυμβητήριο , αναλογικά κατά €213.796,00 ( 447.371,00- 233.575,00).

Ομοίως ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχοντας υποστεί αυτές τις μειώσεις με την αρχική τακτική επιχορήγηση που ήταν €1.500,000,00 , με την α’ μείωση ανήλθε στο €1.275.000,00 και αυτή την στιγμή ανέρχεται σε ετήσια βάση €1.083.000,00, κατόπιν της β’ μείωσης ποσού €192.000,00 (ποσοστό 30% επί της τακτικής επιχορήγησης για το Β εξάμηνο έτους 2012) και με την προσθήκη των εσόδων από μισθώματα και παραχωρήσεις εγκαταστάσεων τα συνολικά έσοδα ανέρχονται σε € 1.100.000,00.

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι δαπάνες για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις έτους 2012 ανέρχονται σε €128.000,00 κατόπιν μείωσής τους στην 1η τροποποίηση προϋπολογισμού (Ιούνιος 2012) από τα αρχικά προϋπολογισθέντα €145.000,00 (ποσοστό 12 %). Οι δαπάνες αυτές που αντιστοιχούν στο  28,6 % των δαπανών του κολυμβητηρίου, είναι απαραίτητες όσο ποτέ άλλοτε καθώς δίνουν διέξοδο σε όλους τους συμπολίτες μας , με πλήθος κόσμου να τις παρακολουθεί δωρεάν με αποκορύφωμα τον εορτασμό της προσφυγικής μνήμης στην Δ.Ε. Ν. Αρτάκης όπου την παρακολούθησαν περισσότεροι από 3.500 θεατές.  Στηρίχθηκαν και αναδείχθηκαν οι τοπικές πολιτιστικές δυνάμεις στο θέατρο  χορό , μουσική, τραγούδι, υλοποιήθηκαν σε όλες τις περιοχές του Καλλικρατικού Δήμου Χαλκιδέων και συμμετείχε όλο το φάσμα των πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου μας.

ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

(ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΔΑΚ)555.000,00
ΔΕΗ – ΟΤΕ - ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ 17.000,00
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ 10.000,00
ΡΥΘΜΙΣΗ ΙΚΑ ΝΠΔΔ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΥΝΟΛΩΝ 40.800,00
ΣΥΝΟΛΟ (Β) 622.800 ,00

ΣΥΝΟΛΟ (Α) + (Β) 1.070.171,00


Είναι προφανές ότι από την μείωση της χρηματοδότησης αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα ανταπόκρισης σε όλες μας τις οικονομικές υποχρεώσεις.

Επίσης ο ΔΟΑΠΠΕΧ τηρεί μητρώο δεσμεύσεων, υποβάλλει μηνιαία και τριμηνιαία οικονομικά στοιχεία στο Υπουργείο Εσωτερικών και ως εκ τούτου αποκλείεται η παρέκκλιση από τον προϋπολογισμό του.

Επιπλέον με την υπ’ αριθμ  42/2012  Απόφαση του Διοικητικού του Συμβουλίου, προς τα Υπουργεία Εσωτερικών και Οικονομικών ο ΔΟΑΠΠΕΧ ως Φορέας της Γενικής Διακυβέρνησης (ΑΜ 789), έχει δεσμευθεί για τη μη σώρευση νέων ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων, προκειμένου να χρηματοδοτηθεί για την εξόφληση των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων που έχουν δημιουργηθεί έως 31/12/2011, ζήτημα που αποτελεί βασικό στόχο της δημοσιονομικής πολιτικής της Χώρας για το έτος 2012.  

Σε αυτήν την δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει περιέλθει ο ΔΟΑΠΠΕΧ όταν κατά την διαδικασία έγκρισης της συστατικής του πράξης με την υπ΄αριθμ 106/2011 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκιδέων, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση απαίτησε την μείωση της ετήσιας τακτικής επιχορήγησης από τον Δήμο Χαλκιδέων στο ποσό του €1.500.000,00 αντί του αρχικά ορισθέντος €2.500.000,00.

Παρά τις σφοδρές αντιρρήσεις του Δήμου Χαλκιδέων που εκφράστηκε εγγράφως και τεκμηριωμένα και παρά την παράσταση του Δημάρχου Χαλκιδέων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση προκειμένου να υποστηριχθεί η αρχική χρηματοδότηση , αυτό δεν κατέστη δυνατόν καθώς η Αποκεντρωμένη Διοίκηση εφαρμόζοντας αδιακρίτως τις περικοπές δαπανών τήρησε άκαμπτη στάση, γεγονός που οδήγησε τον Δήμο Χαλκιδέων στην λήψη της υπ’ αριθμ 228/2011 νέας Απόφασης για την Σύσταση του ΔΟΑΠΠΕΧ με το ποσό της ετήσιας επιχορήγησης να υπολείπεται κατά €1.000.000,00.

Από την διαφορά αυτή είναι προφανές ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ θα είχε την δυνατότητα να λειτουργήσει χωρίς προβλήματα την μεγάλη πισίνα του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαλκίδας.

Σε μια εποχή που λόγω υποχρηματοδότησης εμφανίζεται το φαινόμενο να κλείνουν Δήμοι, σχολικές επιτροπές να δηλώνουν αδυναμία προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τα σχολεία, δυσπραγία στην μεταφορά μαθητών στα σχολεία κλπ ., καλούμαστε σε αυτό το να διαχειριστούμε με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο με τα πενιχρά μας οικονομικά, την συνολική παροχή των υπηρεσιών του Οργανισμού μας.
Δημοφιλή σήμερα

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

Βαθιά σιωπή των τεσσάρων βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ για τις πλημμυρισμένες περιοχές της Χαλκίδας

19/4/2019
Ο πρώην Υπουργός Κώστας Μαρκόπουλος για τις πλημμυρισμένες περιοχές σ...
Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

Δωρεά ελαστικών στον Ερυθρό Σταυρό Χαλκίδας από την εταιρεία Φ.Σταθόπουλος

19/4/2019
Η επίσημη αντιπροσωπεία των εταιρειών Volkswagen και Audi στην Χαλκίδα, Φίλιππος Σταθόπουλος ΑΒΕΕ προσ...
Ο Εσπερινός της Αγάπης στη Χαλκίδα - Το «Χοροστάσι της Αγάπης»

Ο Εσπερινός της Αγάπης στη Χαλκίδα - Το «Χοροστάσι της Αγάπης»

18/4/2019
Το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα 28 Απριλίου 2019 και ώρα 18:30 θα πραγματοποιηθεί ο Εσπερινός της Αγάπης που θα τελεσθεί στ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Σχόλια

[2]
Μιχάλης Γρ Βραχόπουλος (25/9/2012 3:13:15 μμ)
Αγαπητοί, Από την πρώτη δημαρχεία του κ. Δημάρχου, ως καθηγητής του ΤΕΙ Χαλκίδας τον επισκέφθηκα, όπως και τον Προηγούμενο και του πρότεινα την υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα Εξοικονομώ για δήμους την κάλυψη θερμικών αναγκών του κολυμβητηρίου μέσω εγκατάστασης γεωθερμικής αντλίας θερμότητας που θα λειτουργούσε από το θαλάσσιο νερό με εξοικονόμηση μέχρι και του 40% του κόστους λειτουργίας και βεβαίως πάρα πολλά άλλα ωφέλει από άποψη λειτουργικών δαπανών εφόσον ταυτόχρονα μπορούσε να καλυφθεί και ο θερινός και χειμερινός κλιματισμός του κλειστού γυμναστηρίου. Μάλιστα την επαφή μαζί του την προώθησε ο υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος Βασίλης Κωστίμπας ο οποίος με επισκέφθηκε στο γραφείο μου προεκλογικά για την συνεργασία με την δημοτική αρχή και την κοινωνία. Στη συνέχεια βέβαια ενημερώθηκα ότι ο δήμος έχει Τεχνικό Σύμβουλο, συνάδελφο καθηγητή από την Αθήνα και έπαψα να ενοχλώ τον κ. Δήμαρχο και την υπόλοιπη παρέα περιμένοντας τα αποτελέσματα της δουλειάς τους. Δυστυχώς μάταια φαίνεται και τώρα δεν έχουν να πληρώσουν για την άθληση των παιδιών της Χαλκίδας, ΕΒΓΕ!!! Πάντως ακόμη και σήμερα, με λίγα από τα χρήματα που καταναλώνει για δυο χρόνια, προς όφελος του ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ!!!, μπορεί να προχωρήσουμε στην μελέτη και υλοποίηση του έργου, εφόσον πράγματι Νοιάζονται Ευχαριστώ πολύ
Ενεργός πολίτης (29/9/2012 6:31:53 μμ)
Από τα στοιχεία που μας παρέθεσαν οι δύο όμιλοι στη συνάντηση με τους γονείς τη Δευτέρα, ήταν προφανές ότι ο ΔΟΑΠΠΕΧ έχει προφανώς πάρει την απόφαση να μην στηρίξει το κολυμβητήριο και τη λειτουργία του. Η αρχή έγινε από την περυσινή χρονιά που φτάσαμε μέχρι αρχές Νοεμβρίου για να καταφέρουμε να ανοίξει η μεγάλη πισίνα και βέβαια στις αρχές καλοκαιριού που καν δεν γνωρίζαμε αν θα ανοίξει η μικρή πισίνα Οι όμιλοι και στις δύο περιπτώσεις αναγκάστηκαν σαν τελευταία λύση να συμμετάσχουν στα αρχικά έξοδα ανοίγματος των δύο πισινών, με αποτέλεσμα να έχουν σοβαρό πρόβλημα να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα όπως την πληρωμή των προπονητών. Και ερωτώ: Ο ΔΟΑΠΠΕΧ με ποια κριτήρια επιλέγει να μην ανοίξει το κολυμβητήριο και να διατηρήσει τις άλλες πολιτιστικές και αθλητικές δράσεις. Γιατί το κολυμβητήριο να είναι κάθ χρόνο ο εύκολος στόχος Τι θα κάνουν όλα αυτά τα παιδιά που κάνουν πρωταθλητισμό και μάλιστα έχουν και διακρίσεις Έτσι απλά καταστρέφεται το μέλλον τους Και τι πρέπει να κάνουμε εμείς σαν γονείς και μέλη των δύο ομίλων που δεν υπάρχει ανταπόκριση από πουθενά. Ο ΔΟΑΠΠΕΧ δεν ενδιαφέρεται καν να συζητήσει για να βρεθεί μιά λυση σε αυτό το πρόβλημα. Προσπικά πιστεύω ότι το μη άνοιγμα της μεγάλης πισίνας φέτος πρέπει να χρεωθεί σαν αποτυχία του ΔΟΑΠΠΕΧ και των ευθυνόντων του καθώς και της Δημαρχείας. Και θα πρέπει αυτή η αποτυχία να τους ακολουθήσει σε κάθε τους ενέργεια και να μην ξεχασουμε όλοι μας τα άτομα που πήραν την απόφαση να μην ανοίξει το κολυμβητήριο. Ας αναλογιστεί ο καθένας τις ευθύνες του. Σε συνέχεια της συνάντησης που έκαναν οι δύο όμιλοι με τους γονείς για να τους ενημερώσουν, ζητήθηκε συνάντηση εκ νέου με τον Δήμαρχο. Το ραντεβού κλείστηκε για την Πέμπτη αλλά δυστυχώς ο δήμαρχος δεν εμφανίστηκε... Στους δύσκολους καιρούς που ζούμε, ο κάθε ένας προσωπικά θα πρέπει να υπερβάλει εαυτόν για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Δεν αρκεί το δεν μπορώ, θέλουμε και απαιτούμε το παραπάνω, τουλάχιστον το θα προσπαθήσω.
Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη του EVIAPORTAL.GR. Σε κάθε περίπτωση όμως το EVIAPORTAL.GR διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας