Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με αλλαγές στις θέσεις των αντιδημάρχων και στις επιτροπές Οικονομικών και Ποιότητας Ζωής ξεκίνησε το νέο έτος 2013 για το Δήμο Ερέτριας.
Δημαιρεσίες στο Δήμο Ερέτριας
Δημαιρεσίες στο Δήμο Ερέτριας

Σύμφωνα με το ν. 3852/2010 (ΥΕΚ Α’ 87/7-6-2010), την πρώτη Κυριακή του τρίτου έτους της δημοτικής περιόδου, γίνεται το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του έτους , για την εκλογή του Προεδρείου του  (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γραμματέας) και των μελών των επιτροπών Οικονομικής και Ποιότητας Ζωής.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2013, που πραγματοποιήθηκε αμέσως μετά τον Αγιασμό των Υδάτων, νέος πρόεδρός του εξελέγει η κ. Βασιλεία Συρμακέζη Οικονόμου, αντιπρόεδρος η κ. Σταματούκου-Κουρουπή Παρασκευή  και Γραμματέας η κ. Αικατερίνη Λουλακά Μπέτσα. Επίσης, εξελέγησαν και τα μέλη των επιτροπών του Δήμου Ερέτριας:

Οικονομική Επιτροπή

Τακτικά μέλη:

Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, Καραμπέτσου Σοφία - Αγγελική , Παπαγγελή Μαρια , Ραγιάς Χρήστος , Λάμπρου Ιωάννης,  Μεταξάς Νικόλαος.
Αναπληρωματικά:

Σκαρλάς Δημήτριος, Σμπιλίρης Γεώργιος, Σταματάκος Τριανταφυλλος , Καρακατσάνης Δημήτριος, Σταματούκου-Κουρουπή Παρασκευή.
Την προεδρία της οικονομικής επιτροπής κράτησε ο δήμαρχος κ. Βασίλειος Βελέντζας.

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Τακτικά μέλη:
Γιαννακούρη Φωτεινή (πρόεδρος), Διονυσόπουλος Χρήστος , Μπαραμπούτης Δημήτριος, Πετράκης Βασίλειος, Σταματάκος Τριαντάφυλλος, Αλεξανδρής Αλέκος, Καραβάς Αργύρης. 

Αναπληρωματικά:

Βαλκάνος Αναστάσιος, Γαρέφαλος Κωνσταντίνος , Τσιριμώκος Αντώνιος, Κοκκάλας Αθανάσιος, Βρακά Αικατερίνη.
Ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, ανακοίνωσε τους νέους αντιδημάρχους και όρισε αρμοδιότητες σε δημοτικούς συμβούλους.

Επίσης, ο δήμαρχος Ερέτριας όρισε, μέχρι τις 31 Αυγούστου 2014 που αναμένεται να ολοκληρωθεί η θητεία τους, ως:

1. Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, την Δημοτική Σύμβουλο κ. Γιαννακούρη Φωτεινή μεταβιβάζοντάς της τις αρμοδιότητες:
-Την προεδρεία της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-Τον συντονισμό τεχνικών υπηρεσιών περιβάλλοντος, πολεοδομίας & ποιότητας ζωής (Παρακολούθηση έργων, μελετών, εργασιών και υπηρεσιών, πολεοδομικών θεμάτων, αυθαίρετων κατασκευών, καταλήψεις κοινόχρηστων χώρων, βεβαιώσεις παλαιότητας κτιρίων, ρύθμιση κυκλοφορίας και στάθμευσης οχημάτων, σήμανση οδών).
-Των Διοικητικών Θεμάτων & Εξυπηρέτησης του Πολίτη  της Αμαρύνθου, της Άνω Βάθειας και της Καλλιθέας.
-Των θεμάτων Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
-Την παρακολούθηση θεμάτων περίθαλψης αδέσποτων ζώων.

2. Αντιδήμαρχο, χωρίς αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Δημήτριο Σκαρλά και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
Τοπικής οικονομικής ανάπτυξης
-Θέματα Αγροτικής και Τουριστικής Ανάπτυξης - Απασχόλησης.
-Ρυθμίσεις εμπορικών δραστηριοτήτων (στεγασμένο και υπαίθριο εμπόριο -λαϊκές αγορές - υπαίθρια διαφήμιση).
-Έκδοση αδειών ίδρυσης και λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού και μη ενδιαφέροντος (αδειών λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, αντικατάσταση αδειών, ανάκληση και αφαίρεση αδειών καταστημάτων, αδειών χρήσης κοινόχρηστων χώρων, σφράγιση καταστημάτων).

Συντήρησης υποδομών και συγκοινωνιών
-Συντήρηση αγροτικής, δασικής και δημοτικής οδοποιίας.
-Γραφείο κίνησης, συντήρηση και έλεγχο οχημάτων - μηχανημάτων και καυσίμων κίνησης.

Επίσης, ορίζεται υπεύθυνος Λειτουργιάς του Γραφείου Διοικ. Βοήθειας

3.Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Σταματάκο Τριαντάφυλλο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων:

-Καθαριότητας, ανακύκλωσης και Πρασίνου.
-Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού στην Δημοτική Ενότητα Αμαρυνθίων.
-Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων και αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών.
-Παρακολούθηση έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα  Αμαρυνθίων.
-Συνεργασία με τους Πρόεδρους της Αμαρύνθου, Γυμνού, Άνω Βάθειας, Καλλιθέας,  και τον εκπρόσωπο της  Σέτας για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
-Μέριμνα για την καλή λειτουργία του ΚΕΠ Αμαρυνθίων.


4.Αντιδήμαρχο, με αντιμισθία, τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας κ. Βαλκάνο Αναστάσιο και του μεταβιβάζει τις εξής αρμοδιότητες στη Δημοτική Ενότητα Ερέτριας:
-Καθαριότητας, ανακύκλωσης και Πρασίνου.
-Μέριμνα για την καλή λειτουργία εξοπλισμού
-Ηλεκτροφωτισμός δημοτικών δρόμων και κοινόχρηστων χώρων και  αντιμετώπιση βλαβών και εκτάκτων περιστατικών.
-Παρακολούθηση έργων και εργασιών στην Δημοτική Ενότητα Ερέτριας.
-Συνεργασία με τον Πρόεδρο της Δ.Κ. Ερέτριας για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν.
-Μέριμνα για την καλή λειτουργία του ΚΕΠ Ερέτριας.
Όλοι οι αντιδήμαρχοι τελούν πολιτικούς γάμους.

Eπίσης, ο δήμαρχος εκτός από τον ορισμό των νέων αντιδημάρχων ανέθεσε χωρίς αμοιβή, στους παρακάτω  Δημοτικούς Συμβούλους τις εξής αρμοδιότητες:

- Στη Δημοτική σύμβουλο κ. Μαρία Παπαγγελή, την ευθύνη και την εποπτεία του τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Στη Δημοτική Σύμβουλο κ. Αικατερίνη Λουλακά-Μπέτσα την ευθύνη και την εποπτεία της Νομικής Υπηρεσίας και των νομικών υποθέσεων του Δήμου.
- Στον Δημοτικό Σύμβουλο κ. Χρήστο Ραγιά, την ευθύνη και την εποπτεία του  Αυτ. Τμήματος Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής.

Αμέσως μετά τη λήξη της συνεδρίασης, ο δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας έκοψε την πρωτοχρονιάτικη πίτα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το φλουρί, που ήταν μια λίρα, έπεσε στον σύμβουλο της αντιπολίτευσης κ. Ιωάννη Παπανικολάου.
Δημοφιλή σήμερα

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

15/2/2019
Το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσποδνίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και ποτών ...
Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

Κόπηκε στα δύο το χωριό Μακρυχώρι του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου

18/2/2019
Διακοπή κυκλοφορίας στο δρόμο Μακρυχωρίου-Μανίκια για λόγους ασφαλείας....
Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

16/2/2019
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας