Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με απόφαση του Δημάρχου Χαλκιδέων Θανάση Ζεμπίλη,
ορίστηκαν οι Αντιδήμαρχοι ενώ ανατέθηκαν καθήκοντα
και σε σειρά δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας:
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.

ΟΙ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΙ

Γιώργος Βοσκός,
αρμόδιος για θέματα Υγείας & Πρόνοιας

Του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Προνοιακών και Υγειονομικών Υπηρεσιών
β) Για την Ασφάλεια και Υγιεινή των εργαζομένων
γ) Για την υλοποίηση Προγραμμάτων Δημόσιας Υγιεινής
δ) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία του Κέντρου Πρόληψης (ΚΕΠ) Υγείας του Δήμου
ε) Για τη δημιουργία και την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία Δημοτικού Κοινωνικού Ιατρείου

Επιπροσθέτως, ο ΓΙώργος Βοσκός ορίζεται Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Ενώ ορίζεται και Αναπληρωτής του Δημάρχου Χαλκιδέων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Φάνης Σπανός,
αρμόδιος για θέματα Οικονομίας & Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων

Του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Οικονομικών Υπηρεσιών
β) Για την εφαρμογή του Κανονισμού Κοινόχρηστων Χώρων
γ) Για τη λειτουργία των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος
δ) Για τις Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις και την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία της Δημοτικής Αστυνομίας
ε) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Υπηρεσιών Δόμησης
στ) Για τα Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης & Διά Βίου Μάθησης
η) Για θέματα Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
θ Για την τέλεση των Πολιτικών Γάμων

Επιπροσθέτως, ο Φάνης Σπανός ορίζεται Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Διαβούλευσης.

Βασίλης Καθαροσπόρης,
αρμόδιος για θέματα Τεχνικών Υπηρεσιών – Υποδομών
– ‘Εργων Αυτεπιστασίας & Πολιτικής Προστασίας

Του μεταβιβάζονται οι καθ’ ύλην αρμοδιότητες
α) Για το συντονισμό και την επίβλεψη του έργου της Πολιτικής Προστασίας
β) Για την εποπτεία της εκπόνησης και υλοποίησης του Τεχνικού Προγράμματος
γ) Για την εποπτεία της σύνταξης των τεχνικών Μελετών και της Κατασκευής Τεχνικών Έργων που εκτελούνται Με Αυτεπιστασία
δ) Για το συντονισμό των Συνεργείων κατασκευής και συντήρησης Δημοτικών και Σχολικών κτηρίων, Οδικών δικτύων και πεζοδρομίων
ε) Για την εύρυθμη λειτουργία και εποπτεία των Δημοτικών Κοιμητηρίων
στ) Για την απομάκρυνση των παράνομων Διαφημιστικών Πινακίδων

Αλέξανδρος Πιτσούνης,
αρμόδιος για θέματα Γεωτεχνικών Υπηρεσιών & Πρασίνου

Του μεταβιβάζεται η καθ’ ύλην αρμοδιότητα
α) Για την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών (για την προστασία και επέκταση των χώρων πρασίνου και για τη μέριμνα και περισυλλογή των αδέσποτων ζώων)

Επιπροσθέτως, ο Αλέξανδρος Πιτσούνης ορίζεται αναπληρωτής του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίων, σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματός του.

Αλέξανδρος Αναστασίου,
αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων

Του μεταβιβάζονται οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ληλαντίων
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ληλαντίων
γ) Μεριμνά  για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ληλαντίων
δ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ληλαντίων
ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Ληλαντίων καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Ληλαντίων

Μάνος Φωτάκης,
αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης

Του μεταβιβάζονται οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
γ) Μεριμνά  για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης
δ) Συνεργάζεται με τον Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στο Συμβούλιό της
ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Αρτάκης καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους της
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Ν. Αρτάκης

Κωστας Ρήγος,
αρμόδιος για τη Δημοτική Ενότητα Αυλίδας.

Του μεταβιβάζονται οι κατά τόπον αρμοδιότητες να
α) Διευθύνει και προΐσταται των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δ.Ε. Αυλίδας
β) Παρακολουθεί την εξέλιξη των Έργων και εργασιών που εκτελούνται στη Δ.Ε. Αυλίδας
γ) Μεριμνά  για τη καλή κατάσταση και λειτουργία του Εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δ.Ε. Αυλίδας
δ) Συνεργάζεται με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων και προετοιμάζει τα θέματα που συζητούνται στα Συμβούλια των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αυλίδας
 ε) Έχει την ευθύνη για τη συγκέντρωση, αξιολόγηση και υλοποίηση των αποφάσεων των Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων της Δ.Ε. Αυλίδας καθώς και των σχετικών αιτημάτων και υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους
στ) Τελεί τους Πολιτικούς Γάμους στη Δ.Ε. Αυλίδας

Σημειώνεται ότι, οι Αντιδήμαρχοι (2 από τους 7) Καθαροσπόρης Βασίλειος και Αναστασίου Αλέξανδρος, δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

Επίσης, οι ορισθέντες Αντιδήμαρχοι, στο σύνολό τους, θα υποβάλλουν τις παραιτήσεις τους, την 31η Δεκεμβρίου 2013.

ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΙ ΔΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Δημήτρης Σέρρας,

Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Υπηρεσιών
β) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ)

Σωκράτης Σκλιάς

Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών Καθαριότητας (για την καθαριότητα και απορρύπανση των κοινοχρήστων χώρων, την Αποκομιδή των Απορριμμάτων, την εφαρμογή του Κανονισμού Καθαριότητας, την εφαρμογή και επέκταση του Προγράμματος Ανακύκλωσης)
β) Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία των Λαϊκών Αγορών, των Εμποροπανηγύρεων και του εν γένει στάσιμου & πλανόδιου εμπορίου

Κώστας Ρουσόπουλος

Του ανατίθενται καθήκοντα για
α) Την εποπτεία και την υλοποίηση των δράσεων Τουριστικής Προβολής
β) Την εποπτεία και την υλοποίηση παρεμβάσεων Αισθητικής Αναβάθμισης

Δήμος Κόρδης

Του ανατίθενται καθήκοντα για
- Την εποπτεία και εύρυθμη λειτουργία του Τμήματος Ηλεκτρολόγων-Μηχανολόγων και την εκτέλεση των έργων Ηλεκτροφωτισμού

Αντώνης Αφράτης

Του ανατίθενται καθήκοντα για
- Τα κατά τόπο θέματα της Δημοτικής Ενότητας Ανθηδόνας (για τις εγκατεστημένες Δημοτικές Υπηρεσίες, την εξέλιξη των Έργων και εργασιών και τον ευρισκόμενο Εξοπλισμό στη Δ.Ε. Ανθηδόνας, καθώς τη συνεργασία με τους Προέδρους των τοπικών Συμβουλίων, την παρακολούθηση των αποφάσεών τους και των υπομνημάτων που υποβάλλονται από τους εκπροσώπους τους)

Σημειώνεται ότι, οι εντεταλμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, στο σύνολό τους, δεν θα λαμβάνουν αντιμισθία.

ΖΕΜΠΙΛΗΣ:

Ευχαριστίες στους απερχόμενους
και ευχές για επιτυχία στους αναλαμβάνοντες

Σε δήλωσή του, ο Δήμαρχος, Θανάσης Ζεμπίλης, εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες του προς τους απερχόμενους θέσεων αυξημένης ευθύνης, συνεργάτες του.
«Ευχαριστώ θερμά για το υψηλό αίσθημα ευθύνης και το άψογο επίπεδο συνεργατικότητας που επέδειξαν, για την αμέριστη στήριξή τους στην οικοδόμηση και τη λειτουργικότητα του Καλλικρατικού Δήμου, για την πολύτιμη συμβολή τους -στο πλαίσιο των καθηκόντων τους- στην κοινή δημιουργική προσπάθεια, για την εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου και την πίστη στις αρχές και τα οράματα της παράταξής μας.
Η συνεργασία μας και η προσφορά τους για την επίτευξη των στόχων μας και την από κοινού αντιμετώπιση των προβλημάτων, είναι δεδομένη και για το υπόλοιπο της θητείας και του έργου που μας έχουν αναθέσει οι δημότες.

Παράλληλα δε, ο Δήμαρχος ευχήθηκε «ολόψυχα, καλή δύναμη και κάθε επιτυχία, σε όλους όσοι αναλαμβάνουν καθήκοντα και θέσεις ευθύνης. Με τη βεβαιότητα πως θα αποδειχθούν άξιοι της ευθύνης που τους ανατίθεται, για την οικοδόμηση της επόμενης ημέρας του Δήμου μας.»
Δημοφιλή σήμερα

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

Έκτακτο δελτίο επικίνδυνων καιρικών φαινομένων για την Εύβοια

21/2/2019
Έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ που ισχύει από το Σάββατο 23 μέχρι και την Δευτέρα 25 Φεβρουαρίου 2019, στην Εύβοια....
«Προστάτευαν» ένα τοίχο στην Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, κρύβουν τον Παρθενώνα

«Προστάτευαν» ένα τοίχο στην Δημοτική Αγορά Χαλκίδας, κρύβουν τον Παρθενώνα

21/2/2019
Μετά τον σάλο, το Υπουργείο Πολιτισμού επανεξετάζει τις άδειες για τα 10ώροφα που έκρυψαν την Ακρόπο...
Η ταινία «Η Ευνοούμενη» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Η Ευνοούμενη» έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

21/2/2019
Η ταινία με τις 10 υποψηφιότητες στα Όσκαρ και με 7 βραβεία BAFTA στην κατοχή της, και με ελληνική υπογραφή από τον Γι...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας