Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Χαλκιδέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
 
ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1. Διατύπωση απόψεων – παρατηρήσεων επί του Α1 σταδίου μελέτης «Αξιολόγηση  Αναθεώρηση & Εξειδίκευση ΠΠΧΣΑΑ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

2. Συζήτηση περί του σχεδίου «ΑΘΗΝΑ» για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης
Εισηγητής: Κώσταρος Χαράλαμπος  (Δημ. Σύμβουλος)

3. Σύσταση ομάδας μελέτης για την εκπόνηση ειδικής πολεοδομικής μελέτης στην περιοχή  Κάστρο – Αγ. Παρασκευή συνοικίας Β΄ Χαλκίδας .
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

4. Περί έγκρισης πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων .
Εισηγητής: Σέρρας Δημήτριος  (Δημ. Σύμβουλος)

5. Περί παραχώρησης εκμετάλλευσης φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολεία Β΄Θμιας εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Γουρνής Βασίλειος  (Πρόεδρος ΔΣ Β/θμιας)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

6. Περί έγκρισης Πολεοδομικής Μελέτης – Πράξη Εφαρμογής Επέκτασης Σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην Συνοικία Α΄(περιοχή Ρέμα Κωστάκη) εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος

7. Περί έγκρισης πρακτικού Εκτιμητικής Επιτροπής
Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος (Δημ. Σύμβουλος)

8. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΕΠΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΝΕΑΣ ΛΑΜΨΑΚΟΥ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

9. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος .
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

10. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Δ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ ΜΕ ΔΙΚΤΥΟ ΦΑΡΟΥ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

11. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» Δημοτικής Ενότητας Αυλίδος
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

12. Περί έγκρισης παράτασης του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΘΥ ΑΥΛΙΔΑΣ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

13. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΟΥΚΙΣΙΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

14. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

15. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ Δ. ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»
Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος)

16. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 208/2012 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης)
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Δημ. Σύμβουλος)

17. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 3/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση στάσης και στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 4/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

19. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 6/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

20. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρηση στάθμευσης)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 5/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)
Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

22. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)

23. Περί καθορισμού κωδικών προϋπολογισμού οικ. Έτους 2013, ως δεκτικοί  έκδοσης χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

24. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

25. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)
ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ – Ν.Π.Δ.Δ.

26. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 41/2012   Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔAΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ οικ. ετ. 2013
Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (πρόεδρος ΔΣ/ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)

27. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 7/13  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΠΠΑΧ οικ. ετ. 2013
Εισηγητής: Ψυχογιού Αναστασία (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

28. Περί έγκρισης της υπ. αρ.  7/13  Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την έγκριση του προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικ. ετους 2013
Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

29. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου για τους τομείς κοινωνικής προστασίας αλληλεγγύης και  παιδείας  Δήμου Χαλκιδέων  
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

30. Περί ορισμού μελών Διοικητικού Συμβουλίου του νέου Νομικού Προσώπου για τους τομείς πολιτισμού, αθλητισμού και περιβάλλοντος Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
31. Περί αντικατάστασης μελών Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

32. Περί αντικατάστασης μέλους Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Β/βάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Χαλκιδέων
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου).

33. Περί ορισμού μελών Δημοτικής επιτροπής Παιδείας 2013-2014
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

34. Περί συγκρότησης επιτροπής εκδίκασης ενστάσεων κατά εκθέσεων αυτοψίας σε αυθαίρετα κτίσματα 2013-2014
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

35. Περί ορισμού Δημοτικού Συμβούλου  για την επιτροπή παραλαβής έργων έτους 2013
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
36. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2013
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
37. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Λαϊκών Αγορών   .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
38. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Λαϊκών Αγορών .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
39. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων  
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
40. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Προστίμων    Κοινοχρήστων χώρων.
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
41. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Τήρησης του Κανονισμού Καθαριότητας   Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)

42. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Καθορισμού και Μεταφοράς κάδων αποκομιδής απορριμμάτων-ανακύκλωσης   .
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
43. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Εκδίκασης Ενστάσεων Καθαριότητας.
Εισηγητής: Αναγνώστου Δημήτριος (πρόεδρος Δημ. Συμβουλίου)
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Αρχή της σελίδας