Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με επιστολή του ο Δήμαρχος Ερέτριας Β. Βελέντζας, αποκαθιστά την αλήθεια σχετικά με την επικείμενη «επιστροφή​» του πρώην αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΕ, Μιλτιάδη Γιακουβάκη.
Β.Βελέντζας
Β.Βελέντζας

Με στόχο την αποκατάσταση της αλήθειας και τη διασκέδαση των ψευδών εντυπώσεων που εντέχνως προσπαθούν να δημιουργηθούν σχετικά με την απόφαση της Επιτροπής του Άρθρου 152 που επιβάλει την «πανηγυρική» επιστροφή του πρώην αντιπροέδρου της ΔΕΥΑΕ και πρώην μέλους της δημοτικής παράταξης «Δημιουργική Ένωση Πολιτών», ο Δήμαρχος Ερέτριας κ. Βασίλης Βελέντζας ρίχνει φως σε έναν προς έναν τους μύθους που έχουν δημιουργηθεί γύρω από το θέμα:

ΜΥΘΟΣ 1ος : «Ήταν παράνομη η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την αντικατάστασή του κ. Γιακουβάκη ως μέλος της πλειοψηφίας του Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ και ως αντιπροέδρου αυτής».

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Όχι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (19 Σεπτεμβρίου 2012) για την αντικατάστασή του δεν είναι παράνομη. Είκοσι από τους 22 παρόντες Δημοτικούς Συμβούλους ψήφισαν υπέρ αυτής και ένας κατά. Κατά της συγκεκριμένης απόφασης, προσέφυγε ο κ. Γιακουβάκης ενώπιον της Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Περιφέρειας Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας, η οποία απέρριψε αρχικά την προσφυγή του. Εν’ συνεχεία προσέφυγε σε ανώτερη Επιτροπή, αυτή του Άρθρου 152 του ν.3463/06, η οποία αποφάσισε τα εξής: εκ των επτά λόγων ουσίας και τύπου της προσφυγής του, έκανε δεκτό έναν μόνο λόγο. Διευκρίνισε ότι κατά το άρθρο 97 του ν. 3463/06 οι ατομικού χαρακτήρα διοικητικές πράξεις (όπως αυτή που αφορά στην απόφαση του κ. Γιακουβάκη) πρέπει να δημοσιεύονται σε περίληψη στο Δημοτικό Κατάστημα. Ο πίνακας δε που περιέχει την ως άνω περίληψη αναρτάται εντός του Δημαρχιακού καταστήματος. Το τραγικό παράπτωμα λοιπόν στο οποίο επέπεσε ο Δήμος Ερέτριας ήταν αυτό της μη ανάρτησης της περίληψης της απόφασης «Γιακουβάκη» και τίποτε άλλο! Η προσβαλλόμενη, λοιπόν, απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είχε δημοσιευθεί σε περίληψη στο Δημοτικό Κατάστημα, & συνεπώς η προσφυγή του κ. Γιακουβάκη έγινε δεκτή μόνο ως προς τον τυπικό αυτό λόγο, χωρίς να γίνει δεκτός κανένας λόγος ουσίας. Καμία λοιπόν μνεία ως προς τους λόγους απομάκρυνσής του από τη ΔΕΥΑΕ δεν γίνεται στην ως άνω απόφαση. Όπως επί λέξει, άλλωστε αναφέρει η απόφαση: « παρέλκει ως αλυσιτελής η εξέταση των λοιπών λόγων της προσφυγής», ήτοι, περιττεύει ως ανώφελη η εξέταση των υπόλοιπων λόγων της προσφυγής !

ΜΥΘΟΣ 2ος : «Ο κ. Μιλτιάδης Γιακουβάκης επιστρέφει στη ΔΕΥΑΕ ως αντιπρόεδρος»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο κ. Μιλτιάδης Γιακουβάκης ορίσθηκε ως αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΕ - όντας μέλος του συνδυασμού «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» - από τον Δήμαρχο Ερέτριας κ. Βασίλη Βελέντζα. Ο κ. Γιακουβάκης συμμετείχε στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ ως εκπρόσωπος της πλειοψηφούσας δημοτικής παράταξης. Από τη στιγμή που ανεξαρτητοποιήθηκε εξ αιτίας της διαγραφής του, παύει πλέον να θεωρείται εκπρόσωπος της παράταξης από την οποία προέρχεται. Συνεπώς το Δημοτικό Συμβούλιο όφειλε να λάβει απόφαση για την αντικατάστασή του κατά το άρθρο 255 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας. Λαμβανομένου δε υπ΄όψιν του υπ.αρ 49466/12 εγγράφου του ΥΠ.ΕΣ, η συμμετοχή διαγεγραμμένου μέλους στο Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ συγχωρείται αποκλειστικά, όχι όμως, πέρα από τρεις μήνες, και αυτό προκειμένου οι αποφάσεις του Δ.Σ που θα λαμβάνονται στο εξής (ήτοι πέρα του τριμήνου) να είναι νόμιμες και έγκυρες. Εν’ κατακλείδι η διαγραφή του κ. Γιακουβάκη ήταν επιβεβλημένη από το νόμο, το θέμα εισήχθη εκ’ νέου προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, προκειμένου να τηρηθεί η διαδικασία της «παραληφθείσης» ανάρτησης της περίληψής της απόφασης και να αρθεί το τυπικό της «ελάττωμα»! Το θέμα «ορισμός τακτικού μέλους της πλειοψηφίας του ΔΣ της ΔΕΥΑΕ και ορισμός αντιπροέδρου αυτής», ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο της 20ης Μαρτίου 2013, και ψηφίσθηκε κατά πλειοψηφία. Έτσι, ο κ. Γιακουβάκης δεν είναι πλέον μέλος του Δ.Σ της ΔΕΥΑΕ, ούτε Αντιπρόεδρος αυτής.

ΜΥΘΟΣ 3ος: «Ο καλός Μιλτιάδης Γιακουβάκης διαγράφηκε από τον κακό Βασίλη Βελέντζα»

Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Ο κ. Γιακουβάκης διαγράφηκε από τον συνδυασμό «Δημιουργική Ένωση Πολιτών», με την 1/12 απόφαση της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας που ανακοινώθηκε στη 10η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς κατ’ επανάληψη είχε δείξει αντιδεοντολογική, απαράδεκτη, ανάρμοστη και προκλητική συμπεριφορά, προσπαθώντας επίμονα να πλήξει το θεσμό του Δημάρχου και τον συνδυασμό στον οποίο ανήκε. Μεταξύ άλλων ο κ. Γιακουβάκης, αμφισβητούσε το δικαίωμα του δημάρχου, ως προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α.Ε, να ελέγχει έγγραφα και τιμολόγια που οφείλει να πληρώνει η επιχείρηση και προσπαθούσε ο ίδιος να αμυνθεί για τις δικές του αμελείς ή μεθοδευμένες ενέργειες, επιτιθέμενος με τον απρεπέστατο και ανάρμοστο αυτόν τρόπο. ΜΥΘΟΣ 4ος «Έγινε συστηματική προσπάθεια αποπομπής του Μιλτιάδη Γιακουβάκη». Η ΑΛΗΘΕΙΑ: Πριν τη διαγραφή του κ. Μιλτιάδη Γιακουβάκη είχε προηγηθεί άλλη μια συνεδρίαση του συνδυασμού «Δημιουργική Ένωση Πολιτών» όπου ετέθη το θέμα της συμπεριφοράς του. Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης ο κ. Γιακουβάκης ζήτησε να μην τεθεί θέμα άμεσης απομάκρυνσης του από τη θέση του αντιπροέδρου και μέλους του Δ.Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Ε, ή διαγραφής του, αλλά να του δοθεί ο απαραίτητος εύλογος χρόνος, ώστε να μην πληγεί η προσωπικότητά του. Μετά από εκτενή συζήτηση του θέματος, αποφασίσθηκε να του δοθεί ο χρόνος που ο ίδιος ζήτησε, ώστε να ομαλοποιηθούν τα πράγματα. Ο ίδιος όμως όχι μόνο δεν ανταποκρίθηκε σε όσα υποσχέθηκε, αλλά η απαράδεκτη συμπεριφορά του κορυφώθηκε κατά την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου ανέγνωσε έγγραφη αναφορά του, που κατέθεσε και στο προεδρείο του Δ.Σ. με την οποία ούσα αναληθέστατη, ανακριβής, σκόπιμη και μεθοδευμένη, επεδίωξε να πλήξει δημόσια και βάναυσα τον θεσμό του Δημάρχου και την προσωπικότητά του, βλάπτοντας την τιμή και την υπόληψη του. Μετά απ’ αυτό η επιλογή της διαγραφής του ήταν μονόδρομος!
Σχετικά άρθρα

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας