Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με επιστολή της η αντιπολίτευση του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων ζητά την άμεση σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου, για το θέμα των θέσεων των εργαζομένων στις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις ΔΕΥΑΜ και ΔΗΚΕΜΕ.
Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων
Δήμος Διρφύων-Μεσσαπίων

Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ζητάμε να προχωρήσετε στη σύγκλιση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα την ένταξη – τοποθέτηση των εργαζομένων στις πρώην Δημοτικές Επιχειρήσεις ΔΕΥΑΜ και ΔΗΚΕΜΕ στο Δήμο και στο Ν.Π. (ΔΗΚΑΔΙΜΕ) αντίστοιχα, για τους παρακάτω ουσιαστικούς και έννομους λόγους:

1. Παρά το ότι οι παραπάνω εργαζόμενοι (32) έχουν μεταφερθεί στο Δήμο και στη ΔΗΚΑΔΙΜΕ αντίστοιχα από το Φεβρουάριο του 2012 (ΦΕΚ 168Β και 172Β 6-2-2012) δεν έχει μέχρι σήμερα πραγματοποιηθεί η ένταξη και δημοσίευση στο ΦΕΚ όπως ρητά ορίζεται από τις διατάξεις των παρ.2α του άρθρου 112 του Ν.3852/2010 και 4 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011. Αυτό άλλωστε προκύπτει από το Α.Π. 37073/2011 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών βάσει του οποίου υπόχρεος προς τούτο είναι ο εκάστοτε Δήμαρχος και Πρόεδρος του Ν.Π.

2. Η άρνηση τούτη του Δημάρχου, της Προέδρου αλλά και των υπηρεσιών του Δήμου και της ΔΗΚΑΔΙΜΕ που δεν προχωρούν στη δημοσίευση της ένταξης είναι ενέργειες που παραβαίνουν τις διατάξεις των παρ.2και 3 του άρθρου 231 του Ν.3852/2010 ως και του άρθρου 227 του ιδίου νόμου.

Άλλωστε πέραν των ανωτέρων διατάξεων θεωρούμε απαραίτητο και επιβεβλημένο να λάβετε υπόψη σας :

α) Τις υπ’ αρίθμ. 203 και 615/2012 γνωμοδοτήσεις του Στ’ τμήματος του ΝΣΚ οι οποίες έγιναν δεκτές από τον Υπουργό οπού ρητά αναφέρουν ότι οι υπάλληλοι που υπηρετούσαν σε Δημοτικές Επιχειρήσεις, νόμιμα μεταφέρθηκαν σε αντίστοιχες υπηρεσίες του Δήμου έστω κι αν κατά την πρόσληψή τους δεν είχαν τηρηθεί οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 του Ν.2527/1997, κάτι που ούτε ήθελε ούτε έλαβε υπόψη του ο υπάλληλος του ΑΣΕΠ του οποίου η γνωμοδότηση ουδεμία ισχύ ή δέσμευση έχει αφού και από το συνδυασμό των διατάξεων του Ν.3852/2010 και του άρθρου 269 του Ν.3463/2006 η διαδικασία μεταφορά τους είναι νομιμότατη ανεξαρτήτως των περιστατικών που έλαβαν χώρα κατά την πρόσληψή τους όπως αυτό άλλωστε προκύπτει και από τον Ν.3801/2009.

β) Τις υπ’ αριθμ. 12 και 13/5-3-2013 αποφάσεις της επιτροπής του άρθρου 152 Ν.3463/2006 στις οποίες αναφέρεται ρητά ότι οι προσφεύγοντες εργαζόμενοι είναι υπάλληλοι ΟΤΑ με τεκμηριωμένο σκεπτικό.

γ) Τις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων του ΙΚΑ Χαλκίδος με τις οποίες εγκαλείται ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος του Ν.Π. (ΔΗΚΑΔΙΜΕ) να τους ασφαλίσουν αφού είναι διαπιστωμένα εργαζόμενοι στο Δήμο και στο Νομικό Πρόσωπο. Παρόλα αυτά ο Δήμαρχος και η Πρόεδρος αρνούνται να συμμορφωθούν ασκώντας τις προβλεπόμενες προσφυγές κατά των αποφάσεων αυτών χωρίς έννομο και ουσιαστικό σκεπτικό παραβαίνοντας κάθε έννοια δικαίου και ηθικής.

δ) Τις υπ’ αριθμ. 635/34064 και 636/34066/8-3-2013 αποφάσεις της Γενικής Γραμματέως Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας βάσει των οποίων ακυρώνονται οι υπ΄αριθμ. 5 και 6/2013 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, στέλνοντας ευθέως και αμέσως με θεσμικά τεκμηριωμένο σκεπτικό, στον «κάλαθο» των αχρήστων τις ατεκμηρίωτες εμπνεύσεις του Δημάρχου περί υφισταμένων τεκμηρίων προκειμένου να αποφασιστεί νέα κρίση για τους 32 εργαζόμενους, από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Τούτο βέβαια είναι και ανυπόστατο και αυθαίρετο αφού η Αποκεντρωμένη Διοίκηση σωστά και ρητά αναφέρει ότι «η διαδικασία μεταφοράς έχει ολοκληρωθεί με τις υπ΄αριθμ. 132, 133, 252 και 253/2011 αποφάσεις του Δ.Σ.» επικαλούμενη επιπροσθέτως και όλες τις υφιστάμενες θεσμικές διατάξεις, ακυρώνοντας παράλληλα τα «επικαλούμενα έγραφα και ενέργειες φορέων και υπηρεσιών που δεν αποτελούν μέρος της διαδικασίας ή αποφασίζοντα όργανα όπως ορίζει ο νόμος».

Όλα τα παραπάνω στοιχειοθετούν πλέον πέραν της παράβασης καθηκόντων του Δημάρχου και της Προέδρου και ίσως ορισμένων υπηρεσιακών παραγόντων, μια νοοτροπία αντεργατική, και ρεβανσιστική σε βάρος 32 εργαζομένων οι οποίοι παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι και ανασφάλιστοι γεγονός που έχει επιφέρει τεράστια οικονομικά, κοινωνικά και οικογενειακά προβλήματα, τα οποία δυστυχώς επισύρουν μεγάλες και παράπλευρες επιπτώσεις αφού η τακτική του Δημάρχου συνεχίζεται καταστρατηγώντας πλέον κάθε θεσμική διάταξη και αμφισβητώντας ευθέως τις αποφάσεις των ανωτέρων υπηρεσιακών και πολιτικών οργάνων του κράτους.

Κατόπιν τούτων οι εργαζόμενοι σύρονται σε δικηγόρους, δικαστικές διενέξεις, προσφυγές, ασφαλιστικά μέτρα κλπ. υφιστάμενοι μία άνευ προηγουμένου ταλαιπωρία ηθική, υλική και κοινωνική γινόμενοι βορά στους διάφορους «επιτήδειους». Προκειμένου να σταματήσει ο εμπαιγμός να καταδικαστεί μία και καλή η παράβαση καθήκοντος του Δημάρχου, θεωρούμε απαραίτητο και άμεσο να συγκαλέσετε το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να αποφασίσει οριστικά και να επιβάλει στο Δήμαρχο, στην Πρόεδρο και στους υπηρεσιακούς παράγοντες να προχωρήσουν στα εξής:

I. Άμεση ένταξη των εργαζομένων στο Δήμο και στη ΔΗΚΑΔΙΜΕ με δημοσίευση της κατάταξής τους στο ΦΕΚ.

II. Άμεση καταβολή των δεδουλευμένων αποδοχών τους και ιδιαίτερα για τους απασχολούμενους στην πρώην ΔΗΚΕΜΕ, αφού σύμφωνα με την Ελληνική Δικαιοσύνη ο Δήμος υποχρεούται να επιχορηγήσει την Δημοτική Επιχείρηση, αποφεύγοντας περαιτέρω ανούσιες δικονομικές διαδικασίες.

III. Ασφάλιση όλων των εργαζομένων με ταυτόχρονη άρση της προσφυγής εκ μέρους του Δήμου και του Ν.Π. στην επιτροπή του ΙΚΑ.

IV. Άμεση διακοπή όλων των καταθεμένων ασφαλιστικών μέτρων προς την Ελληνική Δικαιοσύνη με κοινή συναίνεση.

V. Επίσπευση όλων των διαδικασιών εκ μέρους των εκκαθαριστών για την λύση και εκκαθάριση των πρώην Δημοτικών Επιχειρήσεων ΔΕΥΑΜ και ΔΗΚΕΜΕ.

VI. Ουσιαστική ένταξη των 32 εργαζομένων στην παραγωγική διαδικασία προκειμένου να αποκατασταθεί η εργασιακή ειρήνη.

Παρακαλούμε για τις δικές σας ενέργειες.

ΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΑ

1. ΨΑΘΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2. ΝΤΟΥΡΜΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

3. ΜΥΤΑΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

4. ΜΥΛΩΝΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

5. ΧΑΣΑΝΔΡΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

6. ΜΠΑΣΙΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

7. ΡΑΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

8. ΜΗΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

9. ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

10. ΨΑΘΑ ΦΑΝΗ
Δημοφιλή σήμερα

Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο «Όλη η πόλη μια μουσική» των Μουσικών Συνόλων της Χαλκίδας

Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο «Όλη η πόλη μια μουσική» των Μουσικών Συνόλων της Χαλκίδας

7/12/2018
Το καθιερωμένο Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο των Μουσικών Συνόλων του ΔΟΑΠΠΕΧ, θα π...
Θεατρική παράσταση «το παραμυθοχωριό θέλει να πάει θτο θχολειό» στη Χαλκίδα

Θεατρική παράσταση «το παραμυθοχωριό θέλει να πάει θτο θχολειό» στη Χαλκίδα

7/12/2018
Η θεατρική ομάδα του Νοσοκομείου Χαλκίδας και ο Σύλλογος Ελληνικής Πολιτιστικής Παράδοσης Χαλκίδας “...
Θρησκευτική εορτή Αγίου Ελευθερίου στη Χαλκίδα

Θρησκευτική εορτή Αγίου Ελευθερίου στη Χαλκίδα

7/12/2018
Το Σάββατο 15 Δεκεμβρίου 2018, πανηγυρίζει το Ιερό Παρεκκλήσιο του Αγίου Ενδόξου Ιερομάρτυρος Ελευθερίου, Επισκόπου Ιλλυρικού, εντός του προαυλίου χώρου του 1...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας