Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Κλιμάκιο της ΝΔ με επικεφαλή τον βουλευτή Γρεβενών Τιμολέων Κοψαχείλη, συναντήθηκε το Σάββατο 27 Απριλίου με εκπροσώπους του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ευβοίας, ενόψει και του Προσυνεδρίου της ΝΔ, με κύριο στόχο συνάντησης τα προβλήματα της Εύβοιας.
ΤΕΕ Εύβοιας
ΤΕΕ Εύβοιας

Το Σάββατο 27-04-2013 η ΔΕ του Περιφερειακού Τμήματος Εύβοιας του ΤΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα της Γιώργο Μπουραντά και Ελευθέριο Χαλιώτη, σε συνάντηση με κλιμάκιο της Ν.Δ. με επικεφαλή τον Βουλευτή Γρεβενών Τιμολέων Κοψαχείλη, μετά από πρόσκληση τους, ενόψει του προσυνεδρίου την Κυριακή. Στην συνάντηση συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούν τους Μηχανικούς, την ανεργία και τα προβλήματα της Εύβοιας.

Παραδόθηκε δε το παρακάτω υπόμνημα:

ΥΨΗΛΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΑΝΕΡΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΥΒΟΙΑ

Η ανεργία στην Εύβοια έχει φτάσει σε τραγικά υψηλά επίπεδα. Οι βιομηχανίες του Νομού κλείνουν η μία μετά την άλλη, όπως έγινε πρόσφατα με το εργοστάσιο τσιμέντου της Lafarge της Χαλκίδας.

Η έκτη χρονιά διαρκούς ύφεσης της οικονομίας με τις διαρκείς μειώσεις των εισοδημάτων, τις αυξημένες φορολογικές επιβαρύνσεις, την καθίζηση της οικοδομικής δραστηριότητας και των κατασκευών και την αδυναμία των τραπεζών να χρηματοδοτήσουν την οικονομική δραστηριότητα, θα καταστρέψει όποια βιομηχανική υποδομή έχει απομείνει.

ΕΞΟΝΤΩΤΙΚΕΣ ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Μέσα σε αυτό το οικονομικό περιβάλλον οι Μηχανικοί βιώνουμε την παράλογη αύξηση των ασφαλιστικών μας εισφορών, μέσω της υποχρεωτικής μετάταξης σε ανώτερη ασφαλιστική κατηγορία ανά τριετία, ενώ δουλειές δεν υπάρχουν και τα εισοδήματα βαίνουν διαρκώς μειούμενα.

Η κατάσταση αυτή κάνει αρκετούς νέους αποφοίτους από τα πολυτεχνία να μην αποκτούν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος, να μην εγγράφονται στο ΤΕΕ και στο ΕΤΑΑ/ΤΣΜΕΔΕ, όπως και αρκετούς εν ενεργεία Μηχανικούς να κάνουν αιτήσεις διαγραφής, διότι αδυνατούν να πληρώσουν τις ασφαλιστικές εισφορές.

Με αυτό τον τρόπο αρκετοί Μηχανικοί ωθούνται σε έξοδο από το επάγγελμα του Μηχανικού για το οποίο σπούδασαν, πιέζοντας, συν τοις άλλοις, την βιωσιμότητα του ασφαλιστικού μας ταμείου και του ΤΕΕ που χάνουν απαραίτητα έσοδα.

Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ Η ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΕ ΕΙΝΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Όσον αφορά στην βιωσιμότητα του ΤΕΕ και κατ΄ επέκταση του Περιφερειακού Τμήματος της Εύβοιας, δεν είναι στον αέρα μόνο λόγω των μειωμένων εσόδων από την είσπραξη των εισφορών αλλά και λόγω της κατάργησης των θεσμοθετημένων πόρων του (κράτηση 2% υπέρ ΤΕΕ επί των αμοιβών μελετών και επιβλέψεων των Μηχανικών και κράτηση 0,1% υπέρ ΤΕΕ επί των πιστοποιήσεων λογαριασμών) από αυτή την Κυβέρνηση χωρίς μέχρι σήμερα να έχουν αναπληρωθεί και να μην γνωρίζουμε τις προθέσεις των Κυβερνώντων γύρω από αυτό το θέμα.

Επί πρόσθετα ο προϋπολογισμός του ΤΕΕ για το 2013 δεν έχει εγκριθεί ακόμα από το αρμόδιο Υπουργείο ΠΟΜΕΔΙ, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να λειτουργήσουμε ως ΝΠΔΔ και να επιτελέσουμε τον ρόλο μας, του Τεχνικού Συμβούλου της Πολιτείας. Δεν έχουμε την δυνατότητα να εξοφλήσουμε τοπικούς προμηθευτές μας, χωρίς να έχουμε ευθύνη γι΄ αυτό.

Θα θέλαμε να μάθουμε τις πραγματικές προθέσεις της Κυβέρνησης γύρω από την τύχη του ΤΕΕ. Αν επιθυμεί την κατάργηση του μετά από 90 χρόνια λειτουργίας ή τον μετασχηματισμό του σε κάτι άλλο ας μας το πει. Δεν αντιλαμβανόμαστε για ποιο λόγο, από τον Ιανουάριο μέχρι σήμερα, να συντηρείται αυτή η εκκρεμότητα.

Αδυνατούμε να αιτιολογήσουμε την εμμονή της Κυβέρνησης στην κατάργηση του 2% και 0,1% υπέρ του ΤΕΕ, τη στιγμή που σε κανένα άλλο ΝΠΔΔ όχι μόνο δεν καταργείται ανάλογος πόρος αλλά θεσμοθετούνται και διατηρούνται αντίστοιχοι πόροι, όπως το ανταποδοτικό τέλος ύψους ένα τοις χιλίοις υπολογιζόμενο επί του ιδρυτικού κεφαλαίου ή επί του ποσού της αύξησης του κεφαλαίου αντιστοίχως υπέρ της Επιτροπής Ανταγωνισμού και κράτηση ύψους 0,10% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων στις συμβάσεις που υπάγονται στον Ν.4013/2011.

ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ ΣΕ ΒΑΣΙΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ

Έχουμε την αίσθηση ότι η Εύβοια και η Χαλκίδα έχουν αφεθεί στην τύχη τους από την Κεντρική εξουσία σε σύγκριση με τις άλλες Π.Ε. και πόλεις της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, δεδομένων των ιδιαιτεροτήτων που έχει η Εύβοια.

Η Χαλκίδα αν και είναι η μεγαλύτερη πόλη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και θα έπρεπε να της δίνεται μεγαλύτερη σημασία, εντούτοις η αντιμετώπιση που της επιφυλάχτηκε και μέσα από την μελέτη του Α1 σταδίου του Περιφερειακού Χωροταξικού αλλά και στο θέμα του ΤΕΙ ήταν εχθρική.

(Οι απόψεις μας επί της μελέτης: «Αξιολόγηση, αναθεώρηση & εξειδίκευ��η Α1 σταδίου του Περιφερειακού Πλαισίου Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αειφόρου Ανάπτυξης (Π.Π.Χ.Σ.Α.Α.Α.) της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» έχουν κοινοποιηθεί στον κ. Κεδίκογλου, σε όλους τους φορείς του Νομού και στα πολιτικά κόμματα. Σας τις καταθέτουμε εκ νέου.)

Ο προαστιακός σιδηρόδρομος δεν έχει προσεγγίσει την Χαλκίδα ακόμα και σε ότι αφορά στο Νοσοκομείο δεν έχει διασφαλιστεί η χρηματοδότηση του για να αποπερατωθεί.

Η παράκαμψη της Χαλκίδας είναι ίσως το μοναδικό έργο με πλήρη και άρτια μελέτη γεγονός που εγγυάται την εκτέλεση του έργου χωρίς προβλήματα.

Πρέπει με κάθε τρόπο να δημοπρατηθεί η παράκαμψη αυτή την περίοδο, να κατασκευαστεί μέσα στα επόμενα τρία (3) χρόνια από το ΕΣΠΑ και να ολοκληρωθεί την επόμενη προγραμματική περίοδο. Αν αφεθεί με σκοπό να ενταχθεί στην επόμενη προγραμματική περίοδο και χάσουμε τα τελευταία τρία (3) χρόνια του ΕΣΠΑ (2014 – 2016), η παράκαμψη Χαλκίδας, τότε στην καλύτερη περίπτωση, θα μπορούμε να ελπίζουμε ότι θα ολοκληρωθεί μετά από δέκα (10) και πλέον χρόνια.

Η παράκαμψη Βασιλικού αν και έχει δημοπρατηθεί από το αρμόδιο Υπουργείο, με σκοπό να χρηματοδοτηθεί από εθνικούς πόρους, τελικά έχει εγκαταλειφθεί, και αν υπήρχε δικαιολογία μέχρι τον προηγούμενο χρόνο (2012), σήμερα δεν υπάρχει κανένα πρόσχημα αφού με την αποδέσμευση των δόσεων υπάρχει η δυνατότητα χρηματοδότησης.

Η παράκαμψη Αμαρύνθου είναι πλήρης από πλευράς μελετών περισσότερα από τέσσερα (4) χρόνια και θα έπρεπε να είχε δημοπρατηθεί από το πρ. ΥΠΕΧΩΔΕ. Δεν δημοπρατήθηκε λόγω έλλειψης πιστώσεων. Μπορεί και πρέπει να δημοπρατηθεί τώρα.

Μέχρι τώρα δεν έχει γίνει τίποτε ουσιαστικό στο οδικό δίκτυο από πλευράς του αρμόδιου Υπουργείου που είχε την ευθύνη.

Και ενώ η εγκατάλειψη του Εθνικού οδικού δικτύου της Εύβοιας είναι εξοργιστική, έχει αποφασιστεί να πληρώνουμε διόδια για τριάντα (30) χρόνια για την κατασκευή της ΙΟΝΙΑΣ οδού, στο τμήμα ΣΧΗΜΑΤΑΡΙ – ΧΑΛΚΙΔΑ, που βρίσκεται μέσα στα όρια της Εύβοιας.

Αν επιχειρηθεί να υλοποιηθεί αυτή η απόφαση θα δημιουργήσει τεράστια προβλήματα και αντιδράσεις γι΄ αυτό θα πρέπει το συντομότερο να ακυρωθεί.

Ο Πρόεδρος της ΔΕ

Γιώργος Μπουραντάς
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας