Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τετάρτη, 22 Μαΐου, στις 19:00, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Χαλκιδέων

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΓΕΝΙΚΑ

ΘΕΜΑΤΑ

1. Διατύπωση απόψεων – παρατηρήσεων για την υποβάθμιση και άλλα θέματα που αφορούν την παιδεία.

2. Συζήτηση σχετικά με την παραχώρηση του Λιμένα ΣΕΛΜΑΝ στον Φορέα Διοίκησης Λιμένων Χαλκίδος για τον ελλιμενισμό μεγάλων εμπορικών πλοίων.

3. Περί χορήγησης αδειών λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ) σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 3037/2002 και της αριθ.1107414/1491/2003 Κ.Υ.Α. Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

4. Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στην Επιτροπή Ποιότητα Ζωής για τις άδειες λειτουργίας επιχειρήσεων προσφοράς υπηρεσιών διαδικτύου (ΙΝΤΕΡΝΕΤ). Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

5. Περί συγκρότησης ομάδας προστασίας ανηλίκων . Εισηγητής: Ψυχογιού Αναστασία (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

6. Περί παραχώρησης ενός Βυτιοφόρου ακάθαρτων υδάτων στη ΔΕΥΑΧ. Εισηγητής: Βάκα Ελένη (Πρόεδρος ΔΕΥΑΧ).

7. Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς Ν. Αρτάκης. Εισηγητής: Τσεσμετζής Κων/νος (Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Ν. Αρτάκης).

8. Περί έγκρισης για την διάθεση βοσκότοπων (αρ. απ. 3/2013 Τ. Κ. Λουκισίων) Εισηγητής: Τσούρτος Ιωάννης (Πρ[οεδρος Τοπ. Κοιν. Λουκισίων) .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

9. Περί σύστασης Εκτιμητικής Επιτροπής για την απευθείας αγορά ακινήτου εντός του οικισμού Βαθέος Αυλίδος στη Δ.Ε. Αυλίδος για την επέκταση του αύλειου χώρου του Νηπιαγωγείου Βαθέος Αυλίδος . Εισηγητής: Ρήγος Κων/νος (Αντιδήμαρχος)

10. Περί επανακατανομής χρηματοδότησης Πολιτικής Προστασίας και του έτους 2013 . Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

11. Περί έγκρισης Δημοτικής Προμήθειας. Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

12. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων . Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

13. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου . Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

14. Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής καταμέτρησης και εκποίησης αχρήστων υλικών. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

15. Περί έγκρισης πρακτικού που αφορά τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών γραφικής ύλης και λοιπών υλικών γραφείου καθώς και φωτοτυπικό και χημικό χαρτί, υλικά μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2013. Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

16. Περί έγκρισης πρακτικού που αφορά τον ορισμό μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών για φυτικό υλικό, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2013. Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

17. Περί μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών μπλοκ, εντύπων, φακέλων και σφραγίδων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ, έτους 2013. Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

18. Περί εκδίκασης ενστάσεων που υποβλήθηκαν στη 1η ανάρτηση της «Πολεοδομική Μελέτη – Αναθεώρησης – Πράξης Εφαρμογής σε τμήματα του σχεδίου πόλεως Συνοικίας Ζ΄ Χαλκίδας). Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

19. Περί έγκριση πρακτικού Επιτροπής Παραχώρησης Αδιαθέτων οικοπέδων Δ. Χαλκιδέων – Δ.Ε. Ν. Αρτάκης . Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

20. Περί συγκρότησης επιτροπής χαρακτηρισμού εδάφους για το έργο : «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΠΟΛΗΣ (ΟΤ 439Β) . Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος). Περί έγκρισης τρόπου επιλογής δημοπράτησης εργασίας για την «Επισκευή, Συντήρηση Κτιριακών – Ηλεκτρομηχανολογικών & Υδραυλυκών Εγκαταστάσεων του Σχολικού Συγκροτήματος των ΕΠΑΛ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

21. Περί έγκρισης παραλαβής πρωτοκόλλου προσωρινής – οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ Δ.Δ. ΦΥΛΛΩΝ» της Δ.Ε. Ληλαντίων Δήμου Χαλκιδέων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

22. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ» του τέως Δήμου Ανθηδώνος. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

23. Περί έγκρισης 2ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

24. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» . Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

25. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΓΙΑΣ ΚΥΡΙΑΚΗΣ» Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

26. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

27. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ΟΥ Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΤΟΙΧΙΣΗΣ ΛΥΚΕΙΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΟΥ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

28. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΑΙΘΟΥΣΩΝ ΤΟΥ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

29. Περί λειτουργίας και διαχείρισης του κτηριακού συγκροτήματος του έργου «επισκευή, συντήρηση και μετατροπή σε Πολιτιστικό Κέντρο κτηρίου Βοιωτικής ακτής επί της λεωφ. Μακαρίου («Αστέρια»)» . Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κων/νος (Δημ. Σύμβουλος).

30. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξης) στην Πρόσκληση της Τράπεζας Eurobank EFG (χρηματοπιστωτικός οργανισμός) ως Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για Ένταξη Χρηματοδότησης στο Πλαίσιο της Πρωτοβουλίας JESSICA (από το Αγγλικό ακρωνύμιο “Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas” - “Κοινή Ευρωπαϊκή Υποστήριξη για Βιώσιμες Επενδύσεις σε Αστικές Περιοχές”) . Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

31. Περί ένστασης για τον καθορισμό προσκυρωμένης δημοτικής έκτασης. Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κων/νος (Δημ. Σύμβουλος).

32. Περί γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης της Δημοπρασίας του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

33. Περί γνωμοδότησης της Επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης της Δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΑΦΡΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ» . Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

34. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 42/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (καθορισμού προτεραιότητας οδών). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

35. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 43/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (περί παραχώρησης κοινοχρήστου χώρου). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 44/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μονοδρόμησης οδού). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

37. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 45/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (τοποθέτησης ακουστικών ταινιών). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 46/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφορία οχημάτων). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 52/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάθμευση οχήματος). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

40. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 53/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφορία οχημάτων). Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
Δημοφιλή σήμερα

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

Πλήθος κόσμου στο λαϊκό προσκύνημα για τον Μητροπολίτη Σιατίστης Παύλο

14/1/2019
Το βράδυ της Κυριακής 13 Ιανουαρίου 2019 εκοιμήθει ο Μητροπολίτης Σιατίστης Παύλο. Το απόγευμα της Δευτέρας 14...
Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

Τα πρώτα ονόματα του ψηφοδελτίου του Φάνη Σπανού

15/1/2019
Ο Υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε τα ονόματα δύο υποψήφιων περιφερειακών συμβούλων, από το ψηφοδέλτιο του....
Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

Επαναλειτουργεί η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Χαλκίδας

16/1/2019
Από την Δευτέρα 21 Ιανουαρίου 2019 θα επαναλειτουργήσει ο χώρος της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Χαλκίδας....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας