Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τρίτη, 18 Ιουνίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Χαλκιδέων

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί συζήτησης για τη μάστιγα της κλοπής μεταλλικών προϊόντων από εγκαταστάσεις κοινής ωφέλειας.

2. Περί ορισμού μελών στις επιτροπές της Εμποροπανήγυρης της Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας  .

3. Περί μετεγκατάστασης Λαϊκής Αγοράς Σαββάτου Δ.Ε. Χαλκίδας.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)

4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2013 του Δ. Σ. της ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση  προϋπολογισμού.
    Εισηγητής: Ψυχογιού Αναστασία (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 44/2013 του Δ. Σ. της ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 2η αναμόρφωση  προϋπολογισμού.
    Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 46/2013 του Δ. Σ. της ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά το ολοκληρωμένο πλαίσιο δράσης του ΔΟΑΠΠΕΧ.
    Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

7. Περί παραχώρησης χώρων του Δήμου Χαλκιδέων στο εργατοϋπαλληλικό κέντρο Ευβοίας για την λειτουργία κοινωνικών δομών στα πλαίσια υλοποίησης της πράξης "ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΦΤΩΧΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ - ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ" ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Ε.Π" ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ".
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ

8. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)

9. Περί 5ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2013.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

10. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 112/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την προέγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Α΄ τριμήνου οικ. έτους 2013.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

11. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

12. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

13. Περί έγκρισης καταλογισμού Προνοιακών επιδομάτων.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

14. Περί έγκρισης καταρχήν απόφασης αγοράς ακινήτου ΔΑΡΙΓΚ.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

15. Περί έγκρισης λήψης δανείου.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

16. Περί επανακατανομής ΣΑΤΑ και άρθρου 27 Ν. 3756/09.
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

17. Περί έγκρισης Ολοκληρωμένου Προγράμματος Δράσης Δήμου Χαλκιδέων έτους 2013
    Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

18. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 64/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση οχημάτων) .
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

19. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 82/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μετατόπιση περιπτέρου) .
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

20. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 83/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση οχημάτων)  .
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 84/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση οχημάτων).
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

22. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 85/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( άρση παραχώρησης χώρου φορτοεκφόρτωσης) .
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

23. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 86/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (καθορισμός χώρου στάθμευσης στη Δ.Κ. Δροσιάς) .
    Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

24. Περί γνωμοδότησης της επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης του εργολήπτη  Δημοσίων έργων Γεννάτου Θεοφάνη για τη δημοπρασία του έργου: ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ Τ.Κ. ΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ – ΠΑΝΤΕΙΧΙΟΥ/Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

25. Περί γνωμοδότησης της επιτροπής Διαγωνισμού επί της υποβληθείσας ένστασης της Δημοπρασίας του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ Δ. Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΦΑΣΗ Α΄».
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

26. Περί απόφασης για ειδική - εμβόλιμη συνεδρίαση για την πορεία εκτέλεσης του Τεχνικού Προγράμματος.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

27. Περί έγκρισης παράτασης σύμβασης εργασιών «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

28. Περί Εκ Νέου Αποδοχής Παραχώρησης δύο Εδαφικών Τμημάτων στη Θέση “ΠΛΑΕΖΑ” της Δ.Ε. Ανθηδώνας, από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Συνιδιοκτητών Δροσιάς, στον Δήμο ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ, στο Πλαίσιο Υλοποίησης Ενταγμένου Έργου, Τοπικού Προγράμματος Προσέγγισης LEADER, Κεντρικής Εύβοιας του Π.Α.Α. 2007 – 2013, στο πλαίσιο του Μέτρου 41 “Στρατηγικές τοπικής ανάπτυξης”  .
    Εισηγητής: Αφράτης Αντώνιος (Δημ Συμβουλος).

29. Περί έγκρισης συγκρότησης επιτροπής παραλαβής φυσικού εδάφους του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

30. Περί έγκρισης αποδοχής μελέτης του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

31. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξης) με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ  ΦΑΡΟΥ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ» στην Πρόσκληση με Κωδικό 4.09 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α..
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

32. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξης) με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Τ.Κ. ΠΑΡΑΛΙΑΣ Δ.Ε ΑΥΛΙΔΑΣ» στην Πρόσκληση με Κωδικό 4.09 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α..
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

33. Περί Αποδοχής των όρων και Έγκρισης Υποβολής Πρότασης Έργου (Πράξης) με Τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Κ. ΒΑΘΕΩΣ» στην Πρόσκληση με Κωδικό 4.09 της Ε.Υ.Δ. Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. του ΥΠ.Ε.Κ.Α..
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

34. Περί των ενστάσεων κατά της αναρτηθείσας από 1-4-2013 έως και 15-4-2013 Πολεοδομικής Μελέτης Αναθεώρησης σχεδίου πόλης Χαλκίδας στην Συνοικία Η΄ και καθορισμός όρων και περιορισμών δόμησης στον Τομέα V.
    Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

ΘΕΜΑΤΑ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΟΡΕΩΝ:

Α) Τοπικής Επιτροπής ΣΥΡΙΖΑ Ληλαντίου: Για την έκρηξη της ανεργίας στην περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Ληλαντίου .

Β) κας Ειρήνης Ζαχαριά: Για τη δωρεά της ΔΕΗ στον Πανδοκαϊκό (Τοπικό Αφρατίου).
Δημοφιλή σήμερα

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

20/04/2018
Ο νομός Εύβοιας και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα παρουσιάστηκαν σε αφιέρωμα της εκπομπής του STAR Channel «Γυρίσματα στην...
Εκπαιδευτικές Δράσεις για την Ελληνική μουσική παράδοση στη Χαλκίδα

Εκπαιδευτικές Δράσεις για την Ελληνική μουσική παράδοση στη Χαλκίδα

18/04/2018
Οι εκπαιδευτικές δράσεις του προγράμματος πραγματοποιούνται με τη χορηγία του Ιδρύματος Γεωργίου & Βικτωρίας Καρέλια...
Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Βατώντα

Πανηγυρίζει ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου Βατώντα

21/04/2018
Την Δευτέρα 23 Απριλίου 2018, εορτή του Αγίου Ενδόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπαιοφόρου πανηγυρίζει ο ομώνυμος Ιερός Ναός στο Βατώντα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας