Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Στη συνεδρίαση της Μόνιμης Ειδικής Επιτροπής Περιφερειών, που συνεδρίασε σήμερα, ο βουλευτής Εύβοιας της Δημοκρατικής Αριστεράς Δημήτρης Αναγνωστάκης, κατέθεσε εισήγηση για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας σχετικά με την αναπτυξιακή περίοδο 2014-2020.
Δημήτρης Αναγνωστάκης
Δημήτρης Αναγνωστάκης

Φτάνοντας στο τέλος της περιόδου 2007-2013, οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι πλέον βρισκόμαστε σε ένα εντελώς διαφορετικό οικονομικό περιβάλλον από αυτό της προηγούμενης περιόδου. Η χώρα μας ύστερα από 5 συνεχή χρόνια ύφεσης, έχει απολέσει την ικανότητα να συγχρηματοδοτεί έργα υποδομών και εθνικής ανάγκης και η όποια χρηματοδότηση, μπορεί πλέον να βρεθεί μόνο από κοινοτικούς πόρους.

Παράλληλα οι Περιφέρειες και κατ’ επέκταση η Τοπική Αυτοδιοίκηση, μετά την εφαρμογή του Καλλικράτη, έχουν επιφορτιστεί με τον ρόλο της περιφερειακής ανάπτυξης και σύγκλισης, με στόχο την οικονομική και κοινωνική συνοχή. Αρωγός σε αυτήν την προσπάθεια θα πρέπει να είναι το κεντρικό κράτος, το οποίο όμως συνεχίζει να διέπεται από γραφειοκρατικές αντιλήψεις και ο στόχος της ακόμα μεγαλύτερης απορροφητικότητας των προγραμμάτων γίνεται κενό γράμμα.

Ο σχεδιασμός κατανομής πόρων για την Ε΄ Προγραμματική Περίοδο Χρηματοδότησης, από κοινοτικούς πόρους, οφείλει να βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων αυτής της επιτροπής, που σκοπό έχει να υποδείξει τον βέλτιστο τρόπο, για την επίτευξη στόχων, που θα συμβάλλουν στην περιφερειακή ανάπτυξη.

Η Περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας ευτύχησε να διατηρεί τα πρωτεία σε Πανελλαδικό επίπεδο, σχετικά με την απορροφητικότητα του τρέχοντος προγράμματος χρηματοδότησης, σε επίπεδο της τάξης του 73%, με κύριους άξονες, τη σωστή διαχείριση αλλά και τη βαθειά γνώση χειρισμού κοινοτικών προγραμμάτων.

Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης είναι η πραγματοποίηση έργων μεταφορών, περιβάλλοντος, αστικής ανάπτυξης, πολιτισμού, τουρισμού και κοινωνικών υποδομών, που συνέβαλλαν τα μέγιστα, ώστε να υπάρξει μια ισόρροπη ανάπτυξη σε ολόκληρη την περιφέρεια και διοχέτευσε ικανά ποσά στις τοπικές οικονομίες, που με την σειρά τους δημιούργησαν θέσεις εργασίας, αναθερμαίνοντας την οικονομία.

Στη σημερινή πραγματικότητα, όπου οι εθνικοί πόροι χρηματοδότησης είτε καθυστερούν είτε απουσιάζουν πλήρως, γίνεται αντιληπτό ότι ο ρόλος που έχουν αναλάβει οι αιρετές περιφέρειες για σχεδιασμό και ανάπτυξη των προγραμμάτων χρηματοδότησης λαμβάνει εξέχουσα σημασία καθώς η αναπτυξιακή κατεύθυνση της κάθε περιφέρειας θα εξαρτηθεί εν πολλοίς από τον βαθμό εμπλοκής τους σε αυτή τη διαδικασία.

Επικεντρώνοντας την προσοχή μας στην περιφέρεια της Στερεάς Ελλάδας, η νέα προγραμματική περίοδος εμφανίζει κάποιες θετικές αλλαγές, που θα πρέπει όμως να βοηθηθούν από μια συνολικότερη αλλαγή πολιτικών, για να βρουν πρόσφορο έδαφος εφαρμογής.

Σαν θετικά λοιπόν στοιχεία, ξεχωρίζουμε την ανάδειξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, ως μια περιφέρεια μετάβασης, δηλαδή ως μια περιφέρεια, που με στοιχεία ΑΕΠ 2007-2009, βρίσκεται μεταξύ του 75%-90% του κοινοτικού μέσου όρου.

Η δεύτερη θετική εξέλιξη σχετίζεται με τη συνέχιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Συνοχής, γεγονός που δίνει ώθηση για την ολοκλήρωση μεγάλων οδικών έργων, έργων επικοινωνιών και δράσεων που σχετίζονται με το περιβάλλον.

Παράλληλα όμως οι περιφέρειες ως συνέπεια της περιόδου ύφεσης που βιώνουμε, αντιμετωπίζουν δυσκολίες που δυσχεραίνουν το έργο τους, για χάραξη και υλοποίηση της περιφερειακής πολιτικής. Συγκεκριμένα οι περικοπές των ΚΑΠ έχουν φτάσει στο επίπεδο του 55% και ταυτόχρονα τα προγραμματισμένα κονδύλια αν και περικομμένα, δεν φτάνουν εγκαίρως στις περιφέρειες και δημιουργούν καθυστερήσεις στην εκτέλεση δημοπρατημένων έργων.

Οι αρνητικές επιπτώσεις συμπληρώνονται από διατάξεις του τρίτου μνημονίου, όπου η διαθεσιμότητα υπαλλήλων και η κατάργηση μετακλητών θέσεων, δημιουργεί προβλήματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση ακόμα και σε ανθρώπινους πόρους.

Αναφερόμενοι στη νέα χρηματοδοτική περίοδό, μας έχει γίνει γνωστό πως το σύνολο της χρηματοδότησης θα κυμαίνεται στο ύψος των 20,6 δις ευρώ. Η Στερεά Ελλάδα ενταγμένη στις περιφέρειες μετάβασης θα μοιραστεί 2,1 δις ευρώ με τις υπόλοιπες πέντε περιφέρειες, που βρίσκονται στο ίδιο επίπεδο χρηματοδότησης, χωρίς να έχει γίνει γνωστό ακόμα, πως ακριβώς και σύμφωνα με ποια κριτήρια, θα γίνει η κατανομή.

Παρατηρούμε πως ακόμα και με την αναθεωρημένη ένταξη της Στερεάς Ελλάδας, από το Στόχο 2 σε περιφέρεια μετάβασης, τα κονδύλια που θα διατεθούν είναι μειωμένα, καθώς οι περιφέρειες που χαρακτηρίζονται, ως λιγότερο αναπτυγμένες, θα λάβουν τριπλάσια κονδύλια από τις περιφέρειες μετάβασης. Κάτω από αυτή την εξέλιξη, απαλείφεται ο θετικός παράγοντας της αναγωγής της Στερεάς Ελλάδας σε καλύτερη βαθμίδα χρηματοδότησης, αφού σε πραγματικούς όρους θα λάβει μικρότερη χρηματοδότηση.

Δεδομένου ότι επιθυμία όλων είναι να προχωρήσει άμεσα ο σχεδιασμός του νέου προγράμματος, θα πρέπει να αποσαφηνιστούν θολά σημεία όπως τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία θα μοιραστούν τα κονδύλια στις περιφέρειες, το ύψος της εθνικής συμμετοχής, το είδος και το ύψος των τομεακών προγραμμάτων, η κατανομή πόρων από το Ταμείο Συνοχής καθώς και η κατανομή πόρων από τη ρήτρα αναθεώρησης, που εκτιμάται ότι θα είναι περίπου 2 δις ευρώ.

Για την επίλυση των παραπάνω προβλημάτων οι γενικές κατευθύνσεις που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι περιφέρειες θα μπορούσαν να συνοψιστούν :

• Στην εκπόνηση ολοκληρωμένων περιφερειακών προγραμμάτων και παράλληλα περιορισμένων κεντρικών προγραμμάτων, που θα αφορούν αμιγώς παρεμβάσεις εθνικού ενδιαφέροντος

• Στον ενισχυμένο και ουσιαστικό ρόλο και λόγο των Περιφερειών στη χάραξη πολιτικής, στη διαμόρφωση κριτηρίων και στην κατανομή πόρων

• Στην απλοποίηση των διαδικασιών και στην ενδυνάμωση των μηχανισμών στήριξης στη διαχειριστική περίοδο 2014-2020.

Αναφερόμενος στην Εύβοια, το μεγαλύτερο, πολυπληθέστερο και ίσως το πιο αδικημένο Νομό της Περιφέρειας, θα ήθελα να εστιάσω στα προβλήματα υποδομών, που αντιμετωπίζει ολόκληρο το νησί και εκτείνονται στον Αγροτικό τομέα και στους τομείς των Μεταφορών και Υγείας.

Σε σχέση με τον Αγροτικό τομέα, εκκρεμεί για την Εύβοια η κατασκευή φράγματος στην περιοχή των Ψαχνών προϋπολογισμού 25 εκ. ευρώ, για το οποίο δεν έχει βρεθεί χρηματοδότηση αλλά είχε ανακοινωθεί το 2007 μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές που υπέστη η περιοχή, μέσω του προγράμματος "Αλ. Μπαλτατζής", για την αποκατάσταση και αναμόρφωση των υποδομών Αγροτικής Ανάπτυξης στους Πυρόπληκτους Νομούς.

Αναφορικά με τον Τομέα Υγείας, πάγιο αίτημα του Νομού Εύβοιας αφορά στο Γενικό Νοσοκομείο Χαλκίδας για το οποίο, υπήρξε ένταξη στο ΠΕΠ Στερεάς Ελλάδας με το ποσό των 22 εκ. ευρώ, με συνολικό προϋπολογισμένο κόστος 69 εκ. ευρώ. Ως εκ τούτου θα πρέπει να βρεθούν οι πόροι για τη συνολική χρηματοδότηση του έργου, γιατί κινδυνεύουν να χαθούν και τα 22 εκ. ευρώ του ΠΕΠ.

Ο τομέας των Μεταφορών είναι αυτός που έχει αδρανήσει από την πλευρά του κράτους εδώ και πολλά χρόνια και για αυτό το υπάρχει ανάγκη για χρηματοδότηση δράσεων, που θα στοχεύουν στην επίλυση των χρόνιων προβλημάτων της οδοποιίας στην Εύβοια. Δυστυχώς μέχρι και σήμερα, κανένας δρόμος της Εύβοιας δεν έχει χαρακτηριστεί ως Διευρωπαϊκός καθιστώντας την χρηματοδότηση από το Ταμείο Συνοχής σχεδόν αδύνατη. Ελπίζουμε πως με την αναθεώρηση της Στερεάς σε περιφέρεια μετάβασης θα λυθεί το πρόβλημα χρηματοδότησης, μέσω ΕΣΠΑ, ώστε να απελευθερωθούν κονδύλια σχετιζόμενα με την παράκαμψη Χαλκίδας μέσω Ψαχνών που είναι ήδη ενταγμένο στο πρόγραμμα "Ενίσχυση Προσπελασιμότητας του ΕΣΠΑ ως συνδετήριο οδός της Εύβοιας με τον ΠΑΘΕ".

Παράλληλα θα πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης, πλήθος έργων, όπως η παράκαμψη Αμαρύνθου, η παράκαμψη Αγ. Άννας και το έργο οδικής ασφάλειας, λόγω των συνεχών κατολισθητικών φαινομένων στην οδό Ροβιές – Ήλια – Λ. Αιδηψού, για τις οποίες έχει ολοκληρωθεί η μελέτη του έργου.

Ευρισκόμενοι στην αφετηρία μιας νέας προγραμματικής περιόδου, η οποία θα πρέπει να διακρίνεται από στοχευμένες ενέργειες και δράσεις, από λιγότερη γραφειοκρατία, από απλούστευση διαδικασιών, από επιλογή στρατηγικής σημασίας έργων, που θα συμβάλλουν στην ισόρροπη και βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και τελικά από ένα ολοκληρωμένο, διαρθρωμένο σχέδιο, ελπίζω να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών των λαού μας, που χειμάζεται και αναμένει την όποια ανάκαμψη και ανάπτυξη που θα δικαιολογούν τις τεράστιες θυσίες του.
Δημοφιλή σήμερα

Εορταστίκο Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων Χαλκίδας για το Πάσχα 2018

Εορταστίκο Ωράριο Εμπορικών Καταστημάτων Χαλκίδας για το Πάσχα 2018

21/03/2018
Ανοιχτά την Κυριακή των Βαΐων τα Εμπορικά Καταστήματα της Χαλκίδας και με εορταστικό ωράριο όλη την Μεγάλη Εβδομάδα....
Η Χαλκίδα υποψήφια να φιλοξενήσει το Final-4 των ανδρών βόλευ

Η Χαλκίδα υποψήφια να φιλοξενήσει το Final-4 των ανδρών βόλευ

20/03/2018
Η Χαλκίδα θα είναι όπως όλα δείχνουν η πόλη που θα διοργανώσει το Final-4 του Κυπέλλου ανδρών που θα διεξαχθεί 20-22 Απριλίου με...
Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στη Χαλκίδα

Το πρόγραμμα εορτασμού της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στη Χαλκίδα

21/03/2018
Η Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας ανακοίνωσε το πρόγραμμα των εορτασμών της Εθνικής Επετείου της 25...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας