Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τετάρτη, 7 Αυγούστου, στις 19:00, στην αίθουσα του Δημαρχείου (Φαρμακίδου 15α) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Χαλκιδέων

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 31/13 απόφασης του Δ. Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά αίτημα για παραχώρηση πλατειών του Δήμου Χαλκιδέων .
Εισηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)

2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 32/13 απόφασης του Δ. Σ. της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ που αφορά την Β΄ αναμόρφωση του προϋπολογισμού της ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ οικ. ετ. 2013.
Εισηγητής: Αναστασιάδης Παναγιώτης (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΑΕΠΕΧ ΑΕ)

3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 66/2013 του Δ. Σ.του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η αναμόρφωση  προϋπολογισμού. Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 71/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά τον απολογισμό του ΔΟΑΠΕΧ οικονομικού έτους 2012. Εισηγητής: Ζλακώνη Αργυρούλα (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

5.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Ανακατασκευή Αγωνιστικού χώρου γηπέδου Δ.Δ. Βασιλικού του τέως Δήμου Ληλαντίων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

6.  Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: Αναπλάσεις Πλατειών στο Τ. Δ. Δροσιάς. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

7.  Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : Ανάπλαση Περιβάλλοντος χώρου περιοχής «ΑΣΤΕΡΙΑ» (ΟΠΣ 364047). Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

8.  Περί έγκρισης 6ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: Αποκατάσταση ανάδειξη και μετατροπή σε πολιτιστικό κέντρο του υφιστάμενου παλαιού κτιρίου (Αλευρόμυλος Δήμητρα) στο οικόπεδο πρώην ΑΣΑΧ. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

9.  Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης εργασιών μελέτης: Προστασία δενδροστοιχιών και Αλσυλλίων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

10. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: Βελτιώσεις Οδικού Δικτύου Τ.Δ. Μύτικα Δ.Ε. Ληλαντίων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

11. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: Επισκευή, Συντήρηση κτιριακών – Ηλεκτρομηχανολογικών & Υδραυλικών Εγκαταστάσεων του Σχολικού Συγκροτήματος των ΕΠΑΛ». Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

12. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: Διαμόρφωση Κοιν. Χώρων Δ.Δ. Λουκισίων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

13. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: Βιοκλιματικές Αναβαθμίσεις Δημοσίων Ανοιχτων χώρων του Δήμου Χαλκιδέων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

14. Περί έγκρισης τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο: Παρεμβάσεις Βιοκλιματικού σχεδιασμού και φωτισμού στην πλατεία Μούρτικα της Δ.Ε. Ληλαντίων. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

15. Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ  του έργου: Κατασκευή βάσης για την τοποθέτηση κτιρίου του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

16. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Ν. Λαμψάκου. Εισηγητής: Καθαροσπόρης Βασίλης (Αντιδήμαρχος).

17. Περί έγκρισης καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης (Συν. Η΄ Ο.Τ. 2115). Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος  (Δημ. Σύμβουλος)

18. Περί έγκρισης καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης (Συν. Ε΄ Ο.Τ. 702). Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κωνσταντίνος  (Δημ. Σύμβουλος)

19. Περί γνωμοδότησης Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  (ΜΠΕ)  μονάδας παραγωγής βιοαερίου και ηλεκτρικής ενέργειας και μονάδας λιπασματοποίησης  της εταιρείας «ΕΝΒΙΚΕΑΡ Α.Ε.» στα διοικητικά όρια ΔΕ  Ν. Αρτάκης Δήμου Χαλκιδέων. Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

20. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σήμανση στη Λ. Παπανδρέου) .
      Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

21. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 104/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση οχημάτων) .
      Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

22. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 105/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (παραχώρησης χώρου στάθμευσης )  .
      Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

23. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 106/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (καθορισμός προτεραιότητας οδών).
      Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

24. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 108/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μονοδρόμηση οδού)   
      Εισηγητής: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

25. Περί 3ης αναμόρφωσης (επανακατονομής) ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) οικον. έτους 2013 .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

26. Περί επαναφοράς στη ρύθμιση Ν. 4071/12 και διαγραφής προσαυξήσεων εκπροθέσμου καταβολής .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

27. Περί 6ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικονομικού έτους 2013 .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

28. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 314/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την προέγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Β΄ τριμήνου οικ. έτους 2013.
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

29. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

30. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

31. Περί έγκρισης Δημοτικής Προμήθειας .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

32. Περί έγκρισης έκδοσης παραγωγικών αδειών .
      Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης (Αντιδήμαρχος)

33. Περί έγκρισης εκμίσθωσης ενενήντα οκτώ (98) στεγάστρων στάσεων αστικών συγκοινωνιών του Δήμου Χαλκιδέων για υπαίθρια διαφήμιση σε συνδυασμό με την ανάληψη εκ μέρους μισθωτού της υποχρέωσης προμήθειας νέων στεγάστρων .
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

34. Περί ακύρωσης της απευθείας μίσθωσης του κυλικείου στο Νέο Δημοτικό Κοιμητήριο.
      Εισηγητής: Σπανός Φάνης  (Αντιδήμαρχος)

35. Περί ορισμού επιτροπών Εμποροπανήγυρης τους έτους 2014.

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ

Α)  κας Ειρήνης Ζαχαριά: Για τη δωρεά της ΔΕΗ στο ΠΑΝΔΟΚΑΪΚΟ (Τοπικό Αφρατίου).
Δημοφιλή σήμερα

Ο ΟΛΝΕ για την διακοπή εργασιών στην επιχείρηση «Αστέρια»

Ο ΟΛΝΕ για την διακοπή εργασιών στην επιχείρηση «Αστέρια»

24/04/2018
Στήριξη της υγιούς επιχειρηματικότητας αλλά και τήρηση της νομιμιμότητας η θέση του ΟΛΝΕ για τα Αστέρια. ...
Ο Home Radio στηρίζει το Thessaloniki Street Food Festival 2018

Ο Home Radio στηρίζει το Thessaloniki Street Food Festival 2018

26/04/2018
Ένα Σαββατοκύριακο με πολύ φαγητό και μουσική, τρία μουσικά stages, δύο rest areas, kids corner και kitchen lab! Ο ραδιοφωνι...
Όλα έτοιμα για την Ανάβαση της Ριτσώνας

Όλα έτοιμα για την Ανάβαση της Ριτσώνας

25/04/2018
Όλα είναι έτοιμα για την Ανάβαση Ριτσώνας, που θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 28 και 29 Απριλίου 2018 και αποτελεί τον δεύτερο γύρο του Valvoline Πρωταθλήματος Αναβάσεων....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας