Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
ΓΛΥΦΑ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Δρομολόγια
Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Κώστας Μαρκόπουλος, στον Υπουργό Οικονομικών Γιάννη Στουρνάρα, με θέμα: «Άμεση και αναγκαία η εφαρμογή του νόμου 3259/2004 για τα κτηνοτροφικά - πτηνοτροφικά δάνεια της ΑΤΕ».
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος

Το πλήρες κείμενο της ερώτησης είναι το ακόλουθο:

ΕΡΩΤΗΣΗ & ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα

ΘΕΜΑ: «Άμεση και αναγκαία η εφαρμογή του νόμου 3259/2004 για τα κτηνοτροφικά - πτηνοτροφικά δάνεια της ΑΤΕ»

Το διαχρονικά άλυτο κοινωνικό ζήτημα των «πανωτοκιών» έχει οδηγήσει σε άδικη υπερχρέωση δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες σε προσωπικό και επιχειρηματικό επίπεδο. Στην δε περίπτωση των ελλήνων κτηνοτρόφων, οι οποίοι βιώνουν την οικονομική κρίση στην πιο έντονη μορφή της, η αμελής εφαρμογή των νόμων επέφερε βαρύτατο πλήγμα στην επιχειρηματική τους δραστηριότητα με αποτέλεσμα πολυετείς δικαστικές διαμάχες, κατασχέσεις περιουσιακών στοιχείων, αδυναμία λειτουργίας λόγω μη φορολογικής ενημερότητας και τελικώς, το «λουκέτο» σε μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες.
  
Παρά τις αλλεπάλληλες ερωτήσεις βουλευτών και παρά τις ασαφείς εξαγγελίες του Υπουργείου Οικονομικών & του  Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον διακανονισμό των «κόκκινων» κτηνοτροφικών δανείων προς την ΑΤΕ, το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται και μάλιστα εντονότερο από ποτέ. Το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων «αγγίζει» τα 500 εκ. ευρώ. Οι δε ενδιαφερόμενοι – δανειολήπτες προσεγγίζουν τους 6.500, μεμονωμένοι παραγωγοί, συνεταιρισμοί & κτηνοτρόφοι – επιχειρηματίες, το σύνολο δε αυτών καταγγέλλουν πως η Αγροτική Τράπεζα εφαρμόζει, παράτυπα, την τακτική της παρακράτησης χρηματικών ποσών δόσεων πολυετών δανείων, τα οποία σύμφωνα με τον νόμο 3259/2004 και αλλεπάλληλων δικαστικών αποφάσεων, χαρακτηρίζονται ως εξοφλημένα ή παραγερασμένα.
 
Αναλυτικά, στο άρθρο 39, παράγραφος 5 του 3259 διατυπώνεται ότι «το συνολικό ύψος της οφειλής των αγροτών, δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του κατά περίπτωση ληφθέντος κεφαλαίου, ή προκειμένου περί αλληλόχρεων λογαριασμών, το διπλάσιο του ποσού της οφειλής όπως διαμορφώθηκε κατά την τελευταία εκταμίευση».

Το πρόβλημα όμως εντοπίζεται σε άλλο ένα κρίσιμο σημείο και δείχνει την πρόθεση του Ελληνικού Δημοσίου απέναντι στις χιλιάδες των ελλήνων κτηνοτρόφων.

Συγκεκριμένα, όπως αποδεικνύεται στην, από 26/08/2013 με αρ. πρωτ. ΓΚΕ 1130377 ΕΞ 2013/4810, απάντηση του Υπουργού Οικονομικών κου Στουρνάρα σε σχετική Ερώτηση στη Βουλή, ο τότε Υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Αλογοσκούφης δεν έκανε ποτέ δεκτή την Γνωμοδότηση 32/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία σαφώς ορίζει πως «οι οφειλές των κτηνοτροφικών και πτηνοτροφικών επιχειρήσεων προς την Αγροτική Τράπεζα, οι οποίες ρυθμίστηκαν με βάση την υπ’ αριθ. Πρωτ. 4216/Β.269/7.2.2001 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, αποτελούν νέο δάνειο με την εγγύηση του Ελληνικού Δημοσίου, αφού προηγουμένως διαγραφεί ποσοστό τόκων υπερημερίας σε βάρος του λογαριασμού του Ν. 128/1975 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην εν λόγω υπουργική απόφαση» και παρακάτω, «με το άρθρο 39 του Ν. 3259/2004 διευρύνθηκε το θεσμικό πλαίσιο των ευνοϊκών ρυθμίσεων των δανειοληπτών προς τα πιστωτικά ιδρύματα… …στο κατά περίπτωση ανώτατο όριο στην συνολική ληξιπρόθεσμη οφειλή σε σχέση με το ληφθέν κεφάλαιο… …διαγραφή του τόκου υπερημερίας… …και καθιερώνεται συγκεκριμένη διαδικασία για την οριστική διευθέτηση των εκκρεμών υποθέσεων, ώστε να μη υπάρξει προσδοκία για περαιτέρω νομοθετική ρύθμιση».   

Επιπλέον, η απάντηση του Υπουργού Οικονομικών, στην προαναφερθείσα Ερώτηση - η οποία απάντηση συνυπογράφεται από τον ειδικό εκκαθαριστή της ΑΤΕ, κ. Νικόλαο Μαράντο - αναφέρει στην παράγραφο 4, την παραδοχή, πως ο τότε Υπουργός Οικονομικών Γιώργος Αλογοσκούφης, μη αποδεχόμενος την Γνωμοδότηση 32/2007 – σε ερμηνεία Νόμου που η ίδια Κυβέρνηση είχε ψηφίσει - ουσιαστικά δεν θέλησε να διευκολύνει τους κτηνοτρόφους στα δίκαια και νόμιμα αιτήματα τους με αποτέλεσμα σήμερα να κινδυνεύει με αφανισμό ολόκληρος ο κλάδος της κτηνοτροφίας στην Ελλάδα.

Κατόπιν των ανωτέρω,

Ερωτάται ο Κύριος Υπουργός,

1. Τι προτήθεται να πράξει ο νυν Υπουργός Οικονομικών, κος Γ. Στουρνάρας σχετικά με την Γνωμοδότηση 32/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους; Θα την αποδεχθεί ή όχι;

2. Θα δώσει το Υπουργείο Οικονομικών εντολή για αναστολή εκτέλεσης των βεβαιώσεων δανειακών δόσεων που έχουν σταλεί στα Δημόσια Ταμεία, μέχρις ότου να διευθετηθεί το ζήτημα εφαρμογής ή όχι του Ν.3259/2004 και της Γνωμοδότησης 32/2007;

3. Να δοθούν στην Βουλή, πρώτον, το έγγραφο του Γ.Γ. του ΥΠ.ΟΙΚ. με αριθμό πρωτ. 50623/Β.1553/21-12-2004 και δεύτερον, η απάντηση του ΥΠ.ΟΙΚ. προς τον Πανελλήνιο Σύλλογο Μικρών Πτηνοτρόφων 1133/Β.1899/12-1-2006 ώστε να γνωρίζει πλήρως την αιτιολόγηση βάσει της οποίας απορρίφθηκε μεταγενέστερα η Γνωμοδότηση 32/2007 του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.

4. Προτίθεται να αναθεωρήσει το Υπουργείο Οικονομικών την άποψη του ότι «οι διαγραφές τόκων υπερημερίας που έγιναν σε βάρος του λογαριασμού 128/1975 στο πλαίσιο της ρύθμισης των κτηνοτροφικών επιχειρήσεων δεν αποτελούσαν καταβολές από τρίτο, κατά την έννοια της παραγράφου 8του άρθρου 39 του Ν. 3259/2004, ώστε να αφαιρεθεί από το ποσό της οφειλής, όπως αυτή επανακαθοριζόταν και περιοριζόταν σημαντικά κατ’ εφαρμογή του νόμου περί πανωτοκιών (Ν. 3259/2004)». Να εκδοθεί, σχετική διευκρινιστική εγκύκλιος από το Υπουργείο Οικονομικών με την οποία θα τονίζει την υποχρεωτική εφαρμογή του συνόλου των οριζόμενων διατάξεων του νόμου 3259 για τα δάνεια των κτηνοτρόφων με συναποδοχή της Γνωμοδότησης 32/2007.

5. Επιβλέπεται ο αρμόδιος εκκαθαριστής της ΑΤΕ ώστε να εξασφαλίζεται η τήρηση του νόμου; Γίνεται έλεγχος και θα επιβληθούν κυρώσεις σε αυτόν αν και όταν εφαρμόζει εσφαλμένα ή και μη νόμιμα τις ευνοϊκές ρυθμίσεις για τα «πανωτόκια»; Σε περίπτωση καταφατικής απάντησης, ποιες είναι αυτές και πότε επιβλήθηκαν;

6. Ποιος είναι ο κυβερνητικός σχεδιασμός ώστε να ανακουφιστεί ο κλάδος της κτηνοτροφίας από τα δυσβάστακτα χρέη που έχουν συσσωρευτεί λόγω παράνομων «πανωτοκιών» και λόγω της αύξησης του ποσού οφειλής άνω του διπλασίου του αρχικού κεφαλαίου;

Οι ερωτώντες βουλευτές

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΟΣ
Δημοφιλή σήμερα

Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

7/6/2018
Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από την Πέμπτη ...
Νέες θέσεις εργασίας σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Νέες θέσεις εργασίας σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

13/6/2018
Το νέο φροντιστήριο Πουκαμισάς στον Ωρωπό αναζητά διδακτικό προσωπικό για άμεση πρόσληψη....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας