Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ερώτηση στη Βουλή κατέθεσαν 60 βουλευτές, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Μαρκόπουλος και ζητούν από τους Υπουργούς Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης να προβούν σε τροποποιήσεις των αποφάσεων τους για την άδικη και υπερβολική φορολόγηση των αγροτεμαχίων.
Κώστας Μαρκόπουλος
Κώστας Μαρκόπουλος

Το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί αφορά εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες αγρότες και απλούς πολίτες ιδιοκτήτες αγροτικών εκτάσεων, οι οποίοι αποκομίζουν ελάχιστα έσοδα από τις καλλιέργειες τους και πολλές φορές κανένα έσοδο από τις ανεκμετάλλευτες γαίες. Σήμερα καλούνται να πληρώσουν επιπλέον χρήματα στο δημόσιο, με αποτέλεσμα να καθίσταται πλέον ασύμφορη η κατοχή αγροτεμαχίων και η ενασχόληση τους με την καλλιέργεια.

Είναι αυτονόητο πως τέτοιου είδους αποφάσεις βάζουν φραγμό στην επανεκκίνηση της αγροτικής οικονομίας και απομακρύνουν τους νέους ανθρώπους από την ενασχόληση με την γεωργία.
Είναι αναγκαία και άκρως επείγουσα η αλλαγή στάσης από τους δύο Υπουργούς.
 
Ακολουθεί το κείμενο της κατατεθείσας ερώτησης:    
 
ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους  κ.κ. Υπουργούς α) Οικονομικών κ. Ιωάννη Στουρνάρα
β) Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
κ. Τσαυτάρη Αθανάσιο

Θέμα:  Φορολόγηση Αγροτεμαχίων και οικοπέδων

Το Υπουργείο Οικονομικών θα δώσει για διαβούλευση το τελικό σχέδιο για τον Ενιαίο Φόρο Ακινήτων του 2014 και τους  συντελεστές με βάση τους οποίους θα φορολογηθούν τα αγροτεμάχια και τα εκτός σχεδίου οικόπεδα και κατοικίες.
Βασικός συντελεστής φορολόγησης  για τα αγροτεμάχια ορίζεται το 1,5 ευρώ ανά στρέμμα.

Ο  φόρος προσαυξάνεται ανάλογα με τη θέση του αγροτεμαχίου, τη χρήση του, την απόσταση του από τη θάλασσα, αλλά και από τη θέση του σε σχέση με τις οδούς.
Εάν υπάρχει κατοικία στο αγροτεμάχιο, ο βασικός συντελεστής πολλαπλασιάζεται με το 5. Ακόμη, ο συντελεστής μειώνεται σταδιακά για εκτάσεις από 130 στρέμματα και πάνω.

Με δεδομένο ότι τα αγροτεμάχια καλλιεργούνται, η επιβάρυνση τους από τους συντελεστές φορολόγησης είναι υπερβολική.
α) Συντελεστής θέσης.
Με βάση το δημοτικό διαμέρισμα στο οποίο ανήκει το αγροτεμάχιο,  υπάρχει διαφορετικός συντελεστής φορολόγησης.   Π.χ. σε ένα αγροτεμάχιο με αρχική βασική αξία 0,1 έως 0,49 ευρώ / μέτρο και συντελεστή θέσης 1 η επιβάρυνση είναι πολύ μικρότερη απ ότι  σε μια άλλη περιοχή με αρχική βασική αξία 15 έως 19,99 ευρώ / μέτρο και συντελεστή θέσης 3 έως 3,5.
Τα προϊόν  που θα παράγουν οι 2 διαφορετικές περιοχές θα έχουν διαφορετικές τιμές και θα αποδώσουν μεγαλύτερο εισόδημα στον αγρότη το κτήμα που θα φορολογηθεί υψηλότερα; Όχι βέβαια.
Γι αυτό δεν πρέπει να φορολογηθούν αυτά τα κτήματα και να επιβαρυνθούν με αυτόν τον συντελεστή θέσης οι αγρότες.
 
β) Συντελεστής  απόστασης από τη θάλασσα.
Το αγροτεμάχιο που βρίσκεται 800 μέτρα μακριά από τη θάλασσα θα φορολογηθεί χαμηλότερα από το αγροτεμάχιο  το οποίο βρίσκεται κοντά στη θάλασσα. βέβαια.  Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό να συμβεί εφόσον αλλάζει η χρήση γης ή το αγροτεμάχιο πωλείτε.  Αν πουληθεί το παραθαλάσσιο κτήμα, τότε να φορολογηθεί ανάλογα. Όχι όμως επειδή είναι κοντά στην θάλασσα να επιβαρύνεται ο αγρότης γι αυτό, ενώ καλλιεργεί στο αγροτεμάχιο. Και τα δυο αγροτεμάχια έχουν τις ίδιες αποδόσεις.
 
γ) Συντελεστής χρήσης του γηπέδου-αγροτεμαχίου.
Είναι απαράδεκτο, το μεταλλείο ή το λατομείο, το οποίο αποδίδει στον κάτοχο του μεγάλα κέρδη, να φορολογείται με συντελεστή 1,2, η υπαίθρια έκθεση με 1,5 και οι δενδροκαλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργειες με συντελεστές 2,5 και 2 αντίστοιχα και οι μονοετείς καλλιέργειες με συντελεστή 1. Μηχανικές μονοετείς  καλλιέργειες ή θερμοκηπιακές και δενδρώδεις καλλιέργειες θα επιβαρυνθούν παράλογα.
 Είναι κατάφωρη η αδικία των αγροτών μας. Ποιές είναι οι αποδόσεις και πόσο σίγουρες είναι οι αποδόσεις από την αγροτική καλλιέργεια, που δικαιολογείται  η φορολόγηση τους,  περισσότερο από ένα μεταλλείο ή ένα λατομείο με μεγάλες αποδόσεις;
Δεν μπορεί οι δενδροκαλλιέργειες να φορολογούνται με συντελεστή 2,5 και οι ελαιοκαλλιέργειες με 2.
Ο συντελεστής χρήσης για τους αγρότες πρέπει να  καταργηθεί.
 
δ) Συντελεστής απομείωσης της επιφάνειας.
Ο συντελεστής απομείωσης της επιφάνειας σε σχέση με το μέγεθος του γηπέδου-χωραφιού, αδικεί τον μικρομεσαίο αγρότη.
Η συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών καλλιεργεί και κατέχει μέχρι 130 στρέμματα. Ένας αγρότης που έχει μέχρι 130 στρέμματα φορολογείται με συντελεστή 1. Ο αγρότης που έχει από 130 στρέμματα έως 500 στρέμματα μειώνεται σχεδόν στο μισό, δηλαδή 0,6 συντελεστή απομείωσης επιφάνειας. Και αυτός που έχει πάνω από 500 στρέμματα έχει συντελεστή απομείωσης επιφάνειας 0,4.
Αυτό αδικεί τους μικρομεσαίους αγρότες και πρέπει ο συντελεστής να είναι ενιαίος για όλους.
 
ε) Συντελεστής πρόσοψης
Αν το αγροτεμάχιο  έχει πρόσοψη σε εθνική ή επαρχιακή  οδό, τότε εφαρμόζεται συντελεστής πρόσοψης ίσος με 1,2. Αυτό είναι άδικο.
Το ευρισκόμενο σε εθνική οδό αγροτεμάχιο πρέπει να φορολογηθεί παραπάνω εάν πουληθεί η αλλάξει η χρήση γης. Δεν πρέπει να  επιβαρύνεται  με τον παραπάνω συντελεστή εάν καλλιεργείται από τον αγρότη- κάτοχο.
 
στ) Συντελεστής κατοικίας εντός αγροτεμαχίου.
Σε περίπτωση ύπαρξης κατοικίας εντός γηπέδου εφαρμόζεται συντελεστής κατοικίας ίσος με 5. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις οι αγρότες για να συγκεντρώνουν τα εργαλεία, τα μηχανήματα και τα αγροτικά τους εφόδια, κατασκευάζουν κτίσματα εντός των κτημάτων τους. Θα φορολογείται και αυτό το κτίσμα, το οποίο βοηθάει στην οργάνωση του αγρότη;
Παρόμοια κτίσματα που πρέπει να μην φορολογούνται είναι οι σταυλικές, εγκαταστάσεις, τα πτηνοτροφεία και άλλες εγκαταστάσεις για την γεωργική, κτηνοτροφική και πτηνοτροφική  δραστηριότητα, άλλοι βοηθητικοί χώροι, καθώς και θερμοκήπια, χώροι εκτροφής π.χ. σαλιγκαριών και βοηθητικοί χώροι.
 
ζ) Προτείνεται να μην φορολογούνται  με τους παραπάνω συντελεστές τα γήπεδα τα οποία χρησιμοποιούνται για τον ελλιμενισμό σκαφών και αεροσκαφών, ενώ αντίθετα φορολογούνται τα γήπεδα ή οι λωρίδες γης στις οποίες βρίσκονται σιδηροτροχιές ή υπάρχουν σημεία έδρασης πύργων και γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως.
Τα γήπεδα αυτά έχουν ουσιαστικά την «δουλεία» του ΟΣΕ και της ΔΕΗ και οι χώροι αυτοί είναι ουσιαστικά ανεκμετάλλευτοι από τον αγρότη ή τον πολίτη, γιατί δεν μπορεί να τους εκμεταλλευτεί και δεν πρέπει να επιβαρύνουν τον κάτοχο του αγροτεμαχίου με φορολογία.
 
Με βάση λοιπόν τους πίνακες που έχουν δοθεί στη δημοσιότητα και σύμφωνα με τους συντελεστές θέσης, χρήσης, απόστασης από τη θάλασσα,  μεγέθους γηπέδων και κτίσματος,  υπάρχει ανισότητα στη φορολόγηση και υπερβολική επιβάρυνση τόσο στους αγρότες που καλλιεργούν τα  αγροτεμάχια αυτά, όσο και στους κατόχους αγροτεμαχίων που είναι αναξιοποίητα , παρατημένα από τους κατόχους, δηλαδή είναι εγκαταλελειμμένες γαίες που δεν αποδίδουν τίποτα στον κάτοχο και οι οποίοι μπορεί να είναι συνταξιούχοι ή να  μην κατοικούν εκεί που βρίσκεται το χωράφι αυτό.
 
Η υπερφορολόγηση των αγροτεμαχίων και των οικοπέδων
 α) Θα εμποδίσει την επανεκκίνηση της αγροτικής  οικονομίας λόγω της υπερβολικής επιβάρυνσης των αγροτών μας
 β) Πολλοί αγρότες δεν έχουν την δυνατότητα να πληρώσουν την παραπάνω φορολογία.
                 
                     
Ερωτάσθε κ.κ. Υπουργοί
 
 
Α) Τι προτίθεσθε να πράξετε ώστε να μην επιβαρυνθούν οι αγρότες μας με αβάσταχτες  και άδικες φορολογίες;
Β) Τι προτίθεσθε να πράξετε σχετικά με τις εγκαταλελειμμένες και ανεκμετάλλευτες γαίες οι οποίες κανένα έσοδο δεν επιφέρουν στους κατόχους τους;
                       
 Οι ερωτώντες Βουλευτές 
 
1. Τζαμτζής Ιορδάνης Βουλευτής Ν. Πέλλας
2. Αυγενάκης Λευτέρης Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
3. Βλαχογιάννης Ηλίας Βουλευτής Ν. Τρικάλων
4. Σαμπαζιώτης Θεόδωρος Βουλευτής Ν. Μεσσηνίας
5. Σολδάτος Θεόδωρος Βουλευτής Ν. Λευκάδας
6. Κουκοδήμος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Πιερίας
7. Χριστογιάννης Δημήτριος Βουλευτής Ν. Πιερίας
8. Αραμπατζή Φωτεινή Βουλευτής Ν. Σερρών
9. Μακρή – Θεοδώρου Ελένη Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας
10. Πατριανάκου Φεβρωνία Βουλευτής Ν. Λακωνίας
11. Στυλιανίδης Ευριπίδης Βουλευτής Ν. Ροδόπης
12. Κυριαζίδης Δημήτριος Βουλευτής Ν. Δράμας
13. Σκόνδρα Ασημίνα Βουλευτής Ν. Καρδίτσας
14. Στύλιος Γιώργος Βουλευτής Ν. Άρτας
15. Κόλλιας Κώστας Βουλευτής Ν. Κορινθίας
16. Βασίλειος Υψηλάντης Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου
17. Κοντογεώργος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Ευρυτανίας
18. Ταμήλος Μιχάλης Βουλευτής Ν. Τρικάλων
19. Κωνσταντόπουλος Γεώργιος Βουλευτής Ν. Πιερίας
20. Βεσυρόπουλος Απόστολος Βουλευτής Ν. Ημαθίας
21. Κουτσούμπας Ανδρέας Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
22. Κόνσολας Μάνος Βουλευτής Ν. Δωδεκανήσου
23. Κωνσταντινίδης Στάθης Βουλευτής Ν. Φλώρινας
24. Νταβλούρος Αθανάσιος Βουλευτής Ν. Αχαΐας
25. Τσαβδαρίδης Λάζαρος Βουλευτής Ν. Ημαθίας
26. Κοψαχείλης Τιμολέων Βουλευτής Ν. Γρεβενών
27. Καραμανλή Άννα Βουλευτής Β΄ Αθηνών
28. Μάνη – Παπαδημητρίου Άννα Βουλευτής Ν. Πιερίας
29. Αντωνίου Μαρία Βουλευτής Ν. Καστοριάς
30. Σενετάκης Μάξιμος Βουλευτής Ν. Ηρακλείου
31. Βογιατζής Παύλος Βουλευτής Ν. Λέσβου
32. Λεονταρίδης Θεόφιλος Βουλευτής Ν. Σερρών
33. Κλειτσιώτης Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Καβάλας
34. Πασχαλίδης Ιωάννης Βουλευτής Ν. Καβάλας
35. Μαρκόπουλος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Εύβοιας
36. Παναγιωτόπουλος Νίκος Βουλευτής Ν. Καβάλας
37. Κέλλας Χρήστος Βουλευτής Ν. Λάρισας
38. Μπακογιάννη Θεοδώρα (Ντόρα)  Βουλευτής Επικρατείας
39. Δήμας Χρήστος Βουλευτής Ν. Κορινθίας
40. Κοντός Αλέξανδρος Βουλευτής Ν. Ξάνθης
41. Μαρίνος Ανδρέας Βουλευτής Ν. Ηλείας
42. Κουτσογιαννακόπουλος Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Φθιώτιδας
43. Ταγαράς Νικόλαος Βουλευτής Ν. Κορινθίας
44. Τσιάρας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Καρδίτσας
45. Βλάχβεης Μενέλαος Βουλευτής Ν. Σερρών
46. Καλαντζής Γιώργος Βουλευτής Ν. Καβάλας
47. Τζαβάρας Κωνσταντίνος Βουλευτής Ν. Ηλείας
48. Καρανάσιος Ευθύμιος Βουλευτής Ν. Χαλκιδικής
49. Μπατσαρά Γεωργία Βουλευτής Ν. Ημαθίας
50. Μανδρέκα Ασπασία Βουλευτής Ν. Φωκίδας
51. Ορφανός Γεώργιος Βουλευτής  Α΄ Θεσσαλονίκης
52. Λαμπρόπουλος Ιωάννης Βουλευτής Ν. Μεσσηνίας
53. Κοντογιάννης Γιώργος Βουλευτής Ν. Ηλείας
54. Αναστασιάδης Σάββας Βουλευτής  Β’ Θεσσαλονίκης
55. Πολύδωρας Βύρων Βουλευτής Β΄ Αθηνών
56. Γεωργαντάς Γεώργιος Βουλευτής Ν. Κιλκίς
57. Δερμεντζόπουλος Αλέξανδρος Βουλευτής Ν. Έβρου
58. Μπασιάκος Ευάγγελος Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
59. Καράμπελας Γιάννης Βουλευτής Ν. Βοιωτίας
Δημοφιλή σήμερα

Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 2017

Πρόγραμμα εορτασμού 25ης Μαρτίου 2017

19/03/2017
Δοξολογία, κατάθεση στεφάνων και μαθητική παρέλαση περιλαμβάνει ο εορτασμός της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου 2017 στη Χαλκίδα....
Ενημέρωσαν τους Χαλκιδέους για το σύνδρομο Down

Ενημέρωσαν τους Χαλκιδέους για το σύνδρομο Down

22/03/2017
Ενημερωτική καμπάνια για το Σύνδρομο Down πραγματοποίησε το προσωπικό του Ειδικού Νηπιαγωγείου Χαλκίδας μαζί με μαθητές του 26ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας...
Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Χαλκιδέων

Συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις στον Δήμο Χαλκιδέων

23/03/2017
Συνεχίζοντας το πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων δρόμων, το Τμήμα Έργων Αυτεπιστασίας του Δήμου Χαλκιδέων προχώρησε σε το διήμερο 21 και 22 Μαρτίου στην το...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Αρχή της σελίδας