Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Συνέπεια της μείωσης προσωπικού είναι η εφαρμογή των μνημονίων, η οποία παραλύει την τοπική αυτοδιοίκηση.
Δημαρχείο Χαλκίδας
Δημαρχείο Χαλκίδας

Με αφορμή τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία μελέτης του Υπουργείου Εσωτερικών περί της στελέχωσης των Δήμων της Χώρας και του φερόμενου ως πλεονάζοντος ή ελλείποντος προσωπικού σ’ αυτούς, από το Δήμο Χαλκιδέων αναφέρονται τα εξής:

Η Δημοτική Αρχή, σε όλο αυτό το διάστημα της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και των κοινωνικών επιπτώσεών της, με καθημερινή εργώδη προσπάθεια κρατάει όρθιο τον Δήμο ώστε οι πολίτες να μην στερηθούν τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες τόσο στη Χαλκίδα όσο και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.

Χωρίς μεμψιμοιρίες για την οικονομική κατάσταση των ΟΤΑ (από την περικοπή της κρατικής επιχορήγησης κατά 60% την τελευταία 3ετία, την ανάληψη πρόσθετων αρμοδιοτήτων χωρίς την συνοδεία ανάλογων πόρων, την επιβάρυνση με τα χρέη των συνενούμενων Δήμων κ.α.) και τις άλλες εγγενείς αδυναμίες που επιφέρει η εφαρμοζόμενη μνημονιακή πολιτική,  όπως τις επιβαλλόμενες διαθεσιμότητες και τη μείωση του διαθέσιμου προσωπικού.

Από τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της μελέτης του Υπουργείου Εσωτερικών για «την αξιολόγηση των αυτοδιοικητικών δομών και τη διαδημοτική κινητικότητα του προσωπικού», προκύπτει ότι ο Δήμος Χαλκιδέων διαθέτει 141 άτομα μόνιμου προσωπικού λιγότερα, αφού σύμφωνα με τη μελέτη θα έπρεπε να αντιστοιχούν 745 +141= 886 άτομα μόνιμου προσωπικού για τον de facto πληθυσμό των 100.996 κατοίκων.

Όταν αρκετοί άλλοι μητροπολιτικοί δήμοι εμφανίζουν πλεόνασμα προσωπικού (π.χ. ο Δήμος Αθηναίων κατά 1.918 άτομα).

Ως προς τα δημοσιοποιηθέντα στοιχεία που αφορούν στο Δήμο Χαλκιδέων, επισημαίνουμε ότι:

Α. Τα στοιχεία αυτά είναι πλασματικά. Αφού:

1. Ο αριθμός των 745 ατόμων  μόνιμου προσωπικού (δηλ. οι μόνιμοι συν οι αορίστου χρόνου) που χρησιμοποιείται ως βάση των υπολογισμών για τον Δήμο Χαλκιδέων, ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα της περιόδου της απογραφής του προσωπικού, το 2011!

Δεν λαμβάνονται υπ’ όψιν τα δεδομένα έτσι όπως σήμερα (μετά παρέλευση 2ετίας και σειράς μέτρων που έχουν ληφθεί) έχουν διαμορφωθεί από τις αθρόες συνταξιοδοτήσεις, τις πολλές μετατάξεις και τις χωρίς τέλος διαθεσιμότητες από το επιβληθέν καθεστώς κινητικότητας.

Σήμερα λοιπόν, ο Δήμος Χαλκιδέων διαθέτει 612 (και όχι 745) άτομα μόνιμο προσωπικό.

Και άρα, στην πραγματικότητα διαθέτει [141+(745-612)=141+133=] 274 άτομα μόνιμου προσωπικού λιγότερα από τον προσδιοριζόμενο αριθμό βάσει του πληθυσμιακού κριτηρίου που θέτει η μελέτη.

Σημειώνεται μάλιστα ότι, από το μόνιμο προσωπικό των 612 ατόμων, 48 ασκούν καθήκοντα (στις υπηρεσίες Υγείας-Πρόνοιας, Πολεοδομίας και πρώην ΤΥΔΚ) όχι απλώς σε δημοτικό αλλά σε διανομαρχιακό επίπεδο.

2. Η μείωση του μόνιμου προσωπικού μάλιστα θα συνεχιστεί, δεδομένου ότι:

  • Για το αμέσως επόμενο διάστημα έχουν υποβληθεί ακόμη 20 αιτήσεις συνταξιοδότησης.
  • Ενώ, εντείνονται οι συζητήσεις για νέες υπαγωγές στο καθεστώς κινητικότητας/διαθεσιμοτήτων.
  • Και βέβαια, όπως είναι γνωστό, δεν προβλέπονται νέες προσλήψεις.

3. Θα πρέπει επίσης να συνυπολογιστεί και το γεγονός ότι πλέον δεν εγκρίνονται ούτε καν προσλήψεις συμβασιούχων ορισμένου χρόνου.

Παραδειγματικά: Στην Καθαριότητα, το 2011 (και ενώ παράλληλα ήταν ενεργές αρκετές εργολαβίες στους συνενωθέντες περιφερειακούς Δήμους) απασχολούνταν 125 συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου ενώ σήμερα δεν υπάρχει ούτε ένας.

Ιδιαίτερα χαρακτηριστικές είναι και οι περιπτώσεις των 7 συμβασιούχων ορισμένου χρόνου που κάθε Μάρτιο προσλαμβάνονταν για τις ανάγκες του Κοιμητηρίου (5 εργάτες), του Κυνοκομείου (1 κτηνίατρος) και του Ιατρείου Εργασίας (1 γιατρός εργασίας). Φέτος, οι προσλήψεις αυτές δεν επετράπησαν. Με αποτέλεσμα: να λεηλατούνται τα Κοιμητήρια, να ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του Δημοτικού Κυνοκομείου (ελλείψει κτηνιάτρου) και να μην υπάρχει γιατρός εργασίας (κατά παράβαση της σχετικής νομοθεσίας που επισύρει διοικητικές και ποινικές κυρώσεις).

Όπως και της μη έγκρισης 7 θέσεων νηπιαγωγού και βοηθητικού προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς και Παιδικούς Σταθμούς.

4. Παράλληλα, ήδη, κατόπιν της πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης, οδηγήθηκαν στην έξοδο 48 εργαζόμενοι που παρέμεναν στην εργασία τους (στα Κοιμητήρια, στην Καθαριότητα, ως οδηγοί κ.α.) μέσω προσωρινών δικαστικών αποφάσεων.  

Β. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι η μελέτη του Υπουργείου Εσωτερικών παρουσιάζει μια σημαντική «ανορθογραφία» στα της οικονομικής κατάστασης των Δήμων της Χώρας, αφού ως βάση συσχετισμού των χρηματοοικονομικών κριτηρίων με τα πληθυσμιακά, δεν λαμβάνεται υπ’ όψιν η απογραφή πληθυσμού του 2011 αλλά του 2001. Οδηγώντας προφανώς σε συμπεράσματα αναντίστοιχα της πραγματικότητας.

Σημειώνεται ότι η ίδια «ανορθογραφία» παρουσιάζεται και στην κατανομή των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ), που συνεχίζει να γίνεται βάσει της απογραφής του 2011 και όχι του 2001. Κάτι που για τον Δήμο Χαλκιδέων σημαίνει απώλεια πόρων [(100.966-92.202)Χ200:12=] 146.000 ευρώ το μήνα.

Κάτι που σημαίνει ευθέως αντισυνταγματική πρακτική από το Υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο όφειλε -σύμφωνα με τη συνταγματική επιταγή- να έχει εφαρμόσει την κατανομή του 2013 σύμφωνα με την πλέον πρόσφατη οριστικοποιημένη απογραφή, αυτήν του 2011.

Δηλαδή, δεν φτάνει που οι κρατικές επιχορηγήσεις έχουν περικοπεί γενικά κατά 60%, επιπρόσθετα ο Δήμος Χαλκιδέων στερείται και όσα δικαιούται βάσει της δημογραφικής ανάπτυξής του στην τελευταία 10ετία.

Και βέβαια, η μελέτη που αξιολογεί το μέλλον των αυτοδιοκητικών δομών, εμφανίζεται να στηρίζεται σε ξεπερασμένα στοιχεία, θέτοντας σε αμφισβήτηση την αξιοπιστία των συμπερασμάτων της. 

Τα δεδομένα αυτά ήδη δυσχεραίνουν σημαντικά τον αγώνα της Δημοτικής Αρχής στην προσπάθειά ο Δήμος (σημειωτέον, ένας μητροπολιτικός δήμος με ευρύτατο πεδίο παρεχομένων υπηρεσιών, δράσεων και κοινωνικών δομών που λειτουργεί σε όλες τις δημοτικές ενότητές του, ώστε να μην υποβάλει σε ταλαιπωρία τους δημότες τους) να ανταποκρίνεται καθημερινά στο έργο του.

Και πραγματικά, η κατάσταση λειτουργίας του Δήμου τείνει να καταστεί οριακή.

Ήδη, οι δημότες αντιλαμβάνονται τις επιπτώσεις από την απώλεια (μέσω διαθεσιμοτήτων) της Δημοτικής Αστυνομίας και των Σχολικών Φυλάκων.
Εάν μάλιστα συνεχιστεί και άλλο η μείωση του διαθέσιμου προσωπικού, σε συνδυασμό με τη δυσβάστακτη οικονομική πολιτική που έχει φέρει την Τοπική Αυτοδιοίκηση στα όρια της ασφυξίας, τότε πιθανόν να μην μπορέσουν να αποφευχθούν δυσλειτουργίες ακόμη και σε βασικές προσφερόμενες υπηρεσίες προς τους δημότες.

Με βάσιμη τη σκέψη ότι, η συνεχής και συστηματική μείωση του διαθέσιμου προσωπικού επιχειρείται να αποτελέσει το «όχημα» για την απαξίωση των δημοτικών υπηρεσιών στα μάτια των πολιτών και το αναγκαίο πρόσχημα ώστε να δημιουργηθεί το πρόσφορο έδαφος και να ευοδωθούν οι πιεστικοί σχεδιασμοί για ιδιωτικοποίηση της Καθαριότητας, του Πρασίνου, του Εργοταξίου και άλλων Υπηρεσιών που σχετίζονται με την καθημερινότητα και την ανάθεση του δημοτικού έργου σε ιδιωτικές εταιρείες.

Η Δημοτική Αρχή, παρά τις δυσχερείς συνθήκες από το ασφυκτικό οικονομικό πλαίσιο και τη δραματική μείωση του διαθέσιμου προσωπικού (σε ένα τοπίο ιδιαίτερα αυξημένων κοινωνικών προβλημάτων), συνεχίζει την προσπάθεια να σταθεί όρθιος ο Δήμος και οι πολίτες να μην στερηθούν τις δημοτικές παρεχόμενες υπηρεσίες και να εξακολουθούν να ωφελούνται από τις δημοτικές δράσεις και τις κοινωνικές δομές, τόσο στη Χαλκίδα όσο και σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες.
Η Δημοτική Αρχή επιλέγει την οδό του αγώνα για την ανατροπή των δυσοίωνων δεδομένων, ώστε να συνεχίσει να ανταποκρίνεται στην εντολή των πολιτών.
Δημοφιλή σήμερα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

18/04/2018
Η υπερπαραγωγή των Θεατρικών Σκηνών, που συνάρπασε το Αθηναϊκό κ...
Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

20/04/2018
Ο νομός Εύβοιας και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα παρουσιάστηκαν σε αφιέρωμα της εκπομπής του STAR Channel «Γυρίσματα στην...
Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

19/04/2018
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όλα τα εμπορικά καταστήματα, στην Χαλκίδα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας