Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ξεκινάει η Λειτουργία Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων, με τη συνεργασία του Εργατικού Κέντρου Ευβοίας, του Δήμου Χαλκιδέων, της εταιρείας Νόσου Alzheimer, της Πανευβοϊκής Φιλόπτωχου Αδελφότητας και του Συλλόγου Πολυτέκνων Χαλκίδας και Περιχώρων.
Δημαρχείο Χαλκίδας
Δημαρχείο Χαλκίδας

Το Εργατικό Κέντρο Εύβοιας σε σύμπραξη με το Δήμο Χαλκιδέων, την εταιρεία Νόσου Alzheimer, την Πανευβοϊκή Φιλόπτωχο Αδελφότητα και τον Σύλλογο Πολυτέκνων Χαλκιδέων και Περιχώρων δημιουργεί το Κοινωνικό Παντοπωλείο, την Παροχή Συσσιτίων, την Ημερήσια Υποδοχή Αστέγων, την Τράπεζα Χρόνου και το Γραφείο Διαμεσολάβησης στα πλαίσια του προγράμματος “Κοινωνικές δομές άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας στο Δήμο Χαλκιδέων- Συνέργεια” στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (Ε.Σ.Π.Α) για την προγραμματική περίοδο 2007- 2013 με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που θα λειτουργήσουν στον Δήμο Χαλκιδέων, θα παρέχουν, με κοινωνική ευαισθησία, υπηρεσίες και αγαθά προς τους ωφελούμενους για την κάλυψη και βελτίωση των καθημερινών αναγκών τους. Οι μέχρι τώρα μέθοδοι καταπολέμησης της φτώχειας ήταν αναποτελεσματικές, για το λόγο αυτό δημιουργήθηκε το Εθνικό Δίκτυο Κοινωνικής Παρέμβασης όπου ανήκουν οι δομές. Σκοπός του εγχειρήματος αυτού είναι να δημιουργηθεί πνεύμα ασφάλειας στους συμπολίτες μας που απειλούνται από τη φτώχεια με την οργανωμένη πλέον λειτουργία των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης Φτώχειας.

Οι Κοινωνικές Δομές λειτουργούν και με τη συνέργεια της τοπικής κοινωνίας, την κινητοποίηση και την ευαισθησία της κοινής γνώμης και την ενεργή συμμετοχή πολιτών και φορέων. Ο καθένας μπορεί να προσφέρει υπηρεσίες και προϊόντα (π.χ. τρόφιμα, ρούχα, είδη ατομικής υγιεινής, εθελοντικό χρόνο). Σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι η στελέχωση των κοινωνικών δομών έχει γίνει από άνεργους νέους έως 30 ετών.

Η λειτουργία των Κοινωνικών Δομών στηρίζεται στις εξής διαδικασίες:

  • Το Γραφείο Διαμεσολάβησης μετά από προσκόμιση των απαραίτητων δικαιολογητικών θα διαθέτει στους ενδιαφερόμενους την κάρτα ωφελούμενου. Με αυτόν τον τρόπο οι ωφελούμενοι θα εξυπηρετούνται από τις Κοινωνικές Δομές.
  • Οι Κοινωνικές Δομές σε όλη την Ελλάδα λειτουργούν βάσει κοινού ωραρίου.
  • Οι Κοινωνικές Δομές σε όλη την Ελλάδα χρησιμοποιούν την ίδια σήμανση

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης
                                       
Η λειτουργία των δομών καταγράφεται ηλεκτρονικά για την άμεση και γρήγορη ενημέρωση του κοινού ώστε να λαμβάνουν και να προσφέρουν χρόνο, υπηρεσίες και υλικά αγαθά.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί των δομών παρέχουν ψυχοκοινωνική υποστήριξη στους ωφελούμενους που έχουν ανάγκη.

Η τηλεφωνική γραμμή του Εθνικού Δικτύου Άμεσης Παρέμβασης (8011122444) δέχεται κλήσεις και ενημερώνει τους πολίτες που θέλουν να προσφέρουν ή βρίσκονται σε ανάγκη.

Οι Κοινωνικές Δομές του Δήμου Χαλκιδέων είναι οι εξής:

Α) Γραφείο Διαμεσολάβησης:

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης παρέχει πληροφόρηση και υπηρεσίες διευκόλυνσης στους ωφελούμενους σχετικά με τις υπηρεσίες που προσφέρουν οι Κοινωνικές Δομές Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας και την προώθησή τους στις αντίστοιχες δομές με βάση τις ιδιαίτερες ανάγκες τους διαθέτοντάς τους την κάρτα ωφελούμενου. Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες διευκόλυνσης στην επικοινωνία των ωφελούμενων με τους κρατικούς φορείς σε θέματα που αφορούν την υγεία και την εργασία τους (π.χ. Νοσοκομεία, ΟΑΕΔ).

Το Γραφείο Διαμεσολάβησης βρίσκεται στην οδό Φριζή 10 (Ισόγειο κτιρίου Εργατικού Κέντρου Εύβοιας) και λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, 9- 5μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210- 20808, 22210- 24456

Β) Τράπεζα Χρόνου:

Σκοπός της Τράπεζας Χρόνου είναι να στηρίζει τους δημότες και την αλληλέγγυα προσφορά μέσω των ευκαιριών που προσφέρει. Στην Τράπεζα Χρόνου του Δήμου Χαλκιδέων μπορούν να συμμετάσχουν μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου. Είναι μια διαδικτυακή κοινότητα η οποία προωθεί την πρόσβαση σε υπηρεσίες και προϊόντα και αναγνωρίζει την αξία που ο καθένας μπορεί να προσφέρει. Π.χ. μία ώρα εκμάθησης Αγγλικών μπορεί να ανταλλαχθεί με μία ώρα καθαρίσματος ενός σπιτιού. Διατίθεται ηλεκτρονικός κατάλογος μελών και εγγραφή νέων.

Συμβάλει στην ενεργοποίηση των πολιτών σε ένα νέο εναλλακτικό μοντέλο οικονομίας, γιατί τα μέλη δεν χρησιμοποιούν χρηματικό κόστος αλλά το μέσο συναλλαγής είναι αποκλειστικά η Τοπική Εναλλακτική Μονάδα (ΤΕΜ). Το δίκτυο προσφέρει τη δυνατότητα ανταλλαγής εξειδικευμένων ή μη υπηρεσιών και προϊόντων, τα οποία κοστολογούνται από τον πάροχο όπως και ψυχοκοινωνική υποστήριξη στα μέλη, ώστε να επανακτήσουν τους επαγγελματικούς και κοινωνικούς τους στόχους.

Το γραφείο της Τράπεζας Χρόνου βρίσκεται στην οδό Φριζή 10 (Ισόγειο κτιρίου Εργατικού Κέντρου Εύβοιας) και λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, 9- 5μ.μ.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210- 20808, 22210- 24456

Γ) Κοινωνικό Παντοπωλείο:

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο διανέμει στους ωφελούμενους, σε τακτική βάση, τρόφιμα, είδη παντοπωλείου, είδη ατομικής υγιεινής, είδη ένδυσης και υπόδησης, βιβλία, παιχνίδια, cd κτλ. Το Κοινωνικό Παντοπωλείο συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις και την τοπική κοινωνία για τη συλλογή των παραπάνω προϊόντων.
Μέσω της δομής παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο βρίσκεται στην οδό Ωρίωνος 15 και λειτουργεί Δευτέρα – Παρασκευή, 9- 5μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210- 61202

Δ) Δομή Παροχής Συσσιτίου:

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου εξασφαλίζει την καθημερινή σίτιση των ωφελούμενων προσφέροντας γεύματα. Συνδέεται με τις τοπικές επιχειρήσεις, σχολεία και την τοπική κοινωνία για την παροχή απαραίτητων προϊόντων.

Μέσω της δομής παρέχονται και υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και πληροφόρησης με στόχο την ενδυνάμωση και την κοινωνική ενσωμάτωση των ωφελούμενων.

Η Δομή Παροχής Συσσιτίου βρίσκεται στον 1ο όροφο του κτιρίου ΚΗΦΗ (περιοχή Γηροκομείου Χαλκίδας) και λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας 1- 3 μ.μ.
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210- 81522

Ε) Ημερήσια Υποδοχή Αστέγων:

Η Ημερήσια Υποδοχή Αστέγων απευθύνεται σε άτομα που βιώνουν την πιο ακραία μορφή φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, την έλλειψη στέγης, τη διαβίωση σε ακατάλληλες συνθήκες και γενικότερα άτομα που αντιμετωπίζουν το φάσμα του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας.

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Θα υλοποιεί δράσεις δικτύωσης με άλλους κοινωνικούς φορείς για την καλύτερη διάχυση της κοινωνικής του προσφοράς.
 
Θα αξιοποιήσει τις ομάδες εθελοντών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο Χαλκιδέων και θα συνεργασθεί με αντίστοιχους φορείς και συλλόγους.

Η δομή προσφέρει χώρους ξεκούρασης και κοινωνικοποίησης. Μέσω της δομής παρέχονται ιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας.

Ακόμα, προσφέρονται υπηρεσίες ψυχοκοινωνικής στήριξης των ωφελούμενων.

Η Ημερήσια Υποδοχή Αστέγων βρίσκεται στον 2ο όροφο του κτιρίου ΚΗΦΗ (περιοχή Γηροκομείου Χαλκίδας) και λειτουργεί όλες τις ημέρες της εβδομάδας 9- 9 μ.μ. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22210- 81522

Πιστεύουμε και βασιζόμαστε στη θετική ανταπόκριση τοπικών φορέων και πολιτών για συνεργασία, ώστε από κοινού και εμπράκτως να  στηρίξουμε τους συνανθρώπους μας.
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας