Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η 14η (τακτική) συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας, θα πραγματοποιηθεί στις 15 Νοεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14.30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας (Αινιάνων 8).
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας
Συνεδριάζει το Περιφερειακό Συμβούλιο Στερεάς Ελλάδας

Τα θέματα ημερησίας διάταξης που θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση 11ης Τροποποίησης Προϋπολογισμού έτους 2013, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και έγκριση σχετικών πινάκων του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.). έως το Γ’ τρίμηνο έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση Πίνακα έκδοσης Χ.Ε.Π., τον συνοπτικό τριετή Π/Υ 2012-2013-2014 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος της "/νσης Οικονομικού Π.Σ.Ε. κ. Βασίλειος Κύρκος.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για τη δωρεάν παραχώρηση ενός (1) αυτοκινήτου τύπου Renault Kangoo.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ.Ιωάννης Καρνάβας.

ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων για τη διάθεση ενός (1) αυτοκινήτου τύπου Skoda Octavia.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής "/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας Π.Σ.Ε. κ.Ιωάννης Καρνάβας.

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτημα της εταιρείας «Hellasod Ε.Π.Ε.» για παραχώρηση της χρήσης ακινήτου του ΥΠΑΤΤ με δημοπρασία σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ.1 του Ν.4061/2012.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Γενικής Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Σ.Ε. κ. Σταύρος Τσελάς.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση πάγιων χορηγημάτων καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε/Π.Ε.Ευρυτανίας κ.Βασίλειος Καραμπάς.

ΘΕΜΑ 8ο: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του 1ου Εργαστηριακού Κέντρου Λαμίας β/θμιας Εκπ/σης Π.Ε.Φθιώτιδας για την πραγματοποίηση εξετάσεων «αδειοδότησης»τεχνικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων, με την οποία παρέχεται το δικαίωμα σε φυσικά πρόσωπα να ασκούν συγκεκριμένη επαγγελματική δραστηριότητα. ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Σ.Ε. κ.Ευγενία Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 9ο: Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την παρ.2, περιπτώσεις δ & ε του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β’ / 14-06-2013).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε.Φθιώτιδας κ.Κων/νος Τσακωνίτης.

ΘΕΜΑ 10ο: Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Φωκίδας για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την παρ.2, περιπτώσεις δ & ε του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β’ / 14-06-2013).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Φωκίδας κ.Παναγιώτα Γαζή.

ΘΕΜΑ 11ο: Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Βοιωτίας για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την παρ.2, περιπτώσεις δ & ε του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β’ / 14-06-2013).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Βοιωτίας κ.Γεώργιος Μουλκιώτης.

ΘΕΜΑ 12ο: Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Ευρυτανίας για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την παρ.2, περιπτώσεις δ & ε του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β’ / 14-06-2013).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε./Π.Ε.Ευρυτανίας κ.Βασίλειος Καραμπάς.

ΘΕΜΑ 13ο: Λήψη απόφασης για τη βεβαίωση του τρόπου μεταφοράς των μαθητών της Π.Ε.Εύβοιας για το σχολικό έτος 2013-2014 σύμφωνα με την παρ.2, περιπτώσεις δ & ε του άρθρου 5 της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β’ / 14-06-2013).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Σ.Ε. κ.Δημήτριος Βουρδάνος.

ΘΕΜΑ 14ο: Έγκριση τροποποίησης πιστώσεων μελετών της Συλλογικής Απόφασης ΣΑΜ 540 (Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Ν.Φθιώτιδας/Μελέτες), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 15ο: Παράταση ισχύος της Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού, Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και Δήμου Λεβαδέων για την υλοποίηση της πράξης «Διαμόρφωση μονοπατιού και Αποκατάσταση - Στερέωση τρίχινου γεφυριού».
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την υλοποίηση του έργου : « Ανασκαφική έρευνα, τοπογραφική – αρχιτεκτονική αποτύπωση και ανάδειξη του αρχαίου Θεάτρου στην Κοιλάδα των Μουσών» και ορισμό δύο εκπροσώπων με τους αναπληρωτές τους στο Όργανο Παρακολούθησης της σύμβασης.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση πρότασης αύξησης του ορίου πιστώσεων των Συλλογικών αποφάσεων ΣΑΕΠ 766, ΣΑΕΠ 066 και ΣΑΕΠ166 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσιών Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 18ο: Έγκριση ανακατανομής πιστώσεων έργων των Συλλογικών αποφάσεων ΣΑΝΑ 011/8 και ΣΑΕΠ 056/8 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 19ο: Έγκριση 2ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Τόκων έτους 2013.
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

ΘΕΜΑ 20ο: Έγκριση 4ης Τροποποίησης Περιφερειακού Προγράμματος από πιστώσεις Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) έτους 2013. (Αφορά την Περιφερειακή Ενότητα Φθιώτιδας, Φωκίδας, Εύβοιας και Ευρυτανίας).
ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Ο Προϊστάμενος της "/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού Π.Σ.Ε. κ.Αντώνιος Αντωνόπουλος.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΙΣΧΙΝΑΣ
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας