Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τρίτη, 19 Νοεμβρίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα του Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας (λεωφ. Χαϊνά 93) πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων.
Δημήτρης Αναγνώστου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου
Δημήτρης Αναγνώστου Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου

ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 95/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του ΔΟΑΠΠΕΧ οικον. έτους 2013.

2. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 101/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Δράσης  του ΔΟΑΠΠΕΧ έτους 2014

3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 96/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την κατάρτιση   προϋπολογισμού του ΔΟΑΠΠΕΧ οικον. έτους 2014

4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 79/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την αποδοχή λειτουργίας κλειστού γυμναστηρίου Βαθέος Αυλίδας

5. Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (ΟΕΛ) ελέγχου της χρήσης 2013 του ΔΟΑΠΠΕΧ. Εισηγήτρια θεμάτων 1-5:  Ζλακώνη Λίλιαν (πρόεδρος ΔΣ/ ΔΟΑΠΠΕΧ

6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 76/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του ΔΟΠΠΑΧ οικον. έτους 2013.

7. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2013 του Δ. Σ. του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά την κατάρτιση  προϋπολογισμού του ΔΟΠΠΑΧ οικον. έτους 2014.

Εισηγήτρια θεμάτων 6-7: Ψυχογιού Τασούλα (πρόεδρος ΔΣ/ΔΟΠΠΑΧ)

8. Περί ορισμού νέου Εκπροσώπου της Διοίκησης για τη λειτουργία του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

9. Περί έγκρισης της υπ. αρ.  57/2013 του Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α/βαθμιας Εκπαίδευσης  του ΝΠΔΔ Χαλκίδας που αφορά τον απολογισμό οικον. ετους 2012. Εισηγήτρια: Αϊδίνη Ελένη (πρόεδρος ΔΣ/ΝΠΔΔ Α/Βαθμιας)

10. Περί έγκρισης της υπ. αρ.  61/2013 του Δ. Σ. της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Β/βαθμιας Εκπαίδευσης  του ΝΠΔΔ Χαλκίδας που αφορά τον απολογισμό οικον. ετους 2012. Εισηγητής: Γουρνής Βασίλης (πρόεδρος ΔΣ/ΝΠΔΔ Β/Βαθμιας)

11. Περί γνωμοδότησης αναβάθμισης του 3/θεσιου Δημοτικού Σχολείου Φάρου σε 4/θεσιο ( υπ. αρ. 24/13 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Φάρου) Εισηγητής: Σαλεμής Ζήσης (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Φάρου)

12. Περί μετονομασίας Τοπικής Κοινότητας  Λουκισίων ( υπ. αρ. 4/11 απόφαση Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων) Εισηγητής: Τσούρτος Γιάννης (Πρόεδρος Τοπικής Κοινότητας Λουκισίων)

13. Περί πρόσληψης πρακτικής άσκησης  μαθητών ΤΕΙ. Εισηγητής: Σέρρας Δημήτρης (Δημοτικός Σύμβουλος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

14. Περί έγκρισης 1ου ΑΠΕ του έργου: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ

15. Περί έγκρισης και παραλαβής προμελέτης με τίτλο: «Αποχέτευση και εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Οικισμού Ερέτριας»

16. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ]

17. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ

18. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ

19. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ

20. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ του τέως Δήμου ΑΝΘΗΔΟΝΟΣ

21. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ Δ.Δ. ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΥΛΙΔΑΣ

22. Περί ένστασης αναδόχου του έργου ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΑΛΣΥΛΛΙΟΥ ΚΑΝΗΘΟΥ .

Εισηγητής θεμάτων Νο 16-22: Κλάγκος Φίλλιπος  (αναπλ. δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών)

23. Περί έγκρισης πρακτικού προσκυρούμενης Δημοτικής Έκτασης (ΒΑΣΙΛΙΚΟ – Ο.Τ. 90). Εισηγητής: Ρουσόπουλος Κων/νος  (Δημοτικός Σύμβουλος)

24. Περί αποδοχής των όρων πρόσκλησης 19.1 – ΑΠ 2177 / 02 – 05 – 2012 της Μ.Ο.Δ. ΑΕ. Και έγκριση της υποβολής Τ.Δ.Π.Π. στο πλαίσιο της ανωτέρω πρόσκλησης, με τίτλο: “Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Xαλκιδέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων” και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή και υποβολή του Τ.Δ.Π.Π. και Ορισμό υπαλλήλου του Δήμου ως υπευθύνου του έργου

25. Περί αποδοχής του υπ’ Αρ. Πρ. 1159 ΕΦΔ ΕΠΠΕΡΑΑ / ΚΑΠΕ / ΥΠ.Ε.Κ.Α., περί Θετικής Αξιολόγησης της Πράξης με τίτλο «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013, Άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και Δέσμευση Υλοποίησης

26. Περί Τρόπου Εκτέλεσης των Έργων “Ασφαλτόστρωση Οδών Δήμου ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ” και “Ανάπλαση  Εισόδου  Καλοχωρίου”»

27. Περί Τρόπου Εκτέλεσης Υποέργων της Πράξης “ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ  ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ  ΧΩΡΩΝ  ΔΗΜΟΥ  ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ”

Εισηγητής θεμάτων Νο 24-27: Κλάγκος Φίλλιπος  (αναπλ. δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών)

28. Περί γνωμοδότησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) της μονάδας παραγωγής /συσκευασίας λιπασμάτων  της εταιρείας ΦΥΤΟΟΡΓΑΝΙΚΗ στη θέση ΜΝΗΜΑΤΑ- ΔΗΜΟΣΙΑ  στα Διοικητικά όρια ΔΚ Βαθέως  ΔΕ Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων ( απόφαση ΕΠΖ 158/13)

29. Περί γνωμοδότησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για εγκατάσταση παραγωγής βιοαερίου από οργανικά απόβλητα και συμπαραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος /θερμότητας» της εταιρείας ENERGY FARM Μ.Ε. ΠΕ. στην θέση ΜΝΗΜΑ ΚΑΤΗ Δ.Ε.Αυλίδας Δήμου Χαλκιδέων (απόφαση ΕΠΖ 159/13)
Εισηγητής θεμάτων Νο 28-29: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)

30. Περί έγκρισης αποδοχής ένταξης της πράξης «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λεωφόρου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ( πρώην Λ. ΑΘΗΝΩΝ)» με κωδικό MIS 447952 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα – Ήπειρος»

31. Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης και τρόπου επιλογής εργοληπτικής επιχείρησης για το έργο : «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΔΕΤΗΡΙΩΝ ΟΔΩΝ Λεωφόρου ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ ( πρώην Λ. ΑΘΗΝΩΝ)»

32. Περί έγκρισης μελέτης  και σχεδίου διακήρυξης του Υποέργου α/α 2 ΤΟΥ  ΕΡΓΟΥ : «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στο ΕΠ «'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»' στον Αξ. Προτ/τας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.279.326,75€

33. Περί έγκρισης των μελετών των Υποέργων  ΥΠ α/α1, ΥΠ α/α3, ΥΠα/α4, ΥΠ α/α5 του ΕΡΓΟΥ: «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» στο ΕΠ «'ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013»' στον Αξ. Προτ/τας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος και Αστικές Μεταφορές- Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 1.279.326,75€

34. Περί έγκρισης παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Ν. ΛΑΜΨΑΚΟΥ (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ)

35. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου οριστικής και προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΣΤΟ Ο.Τ. 1095-1085 ΤΗΣ ΣΥΝΟΙΚΙΑΣ Η΄» (ΕΞ ΑΝΑΒΟΛΗΣ).

Εισηγητής θεμάτων Νο 30-35: Κλάγκος Φίλλιπος  (αναπλ. δ/ντης Τεχνικών Υπηρεσιών)

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

36. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 155/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφορία οχημάτων)

37. Περί έγκρισης της υπ. αρ.   156/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (λαϊκή  αγορά Δ.Κ. Χαλκίδας)

38. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 157 /2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ( λαϊκή  αγορά Δ.Κ. Βαθέος)

39. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 160/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (μετατόπιση περιπτέρου)

40. Περί έγκρισης της υπ. αρ.162/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (στάση και στάθμευση)

41. Περί έγκρισης της υπ. αρ 163/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση εισόδου οχημάτων)

42. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 164/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (κυκλοφοριακές ρυθμίσεις)

43. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 165/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (σήμανση σχολείων)

Εισηγητής θεμάτων Νο 44-52: Βοσκός Γιώργος (Αντιδήμαρχος)
  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

44. Περί έγκρισης αποδοχής παραίτησης από σύμβαση ενοικίασης αγρού

45. Περί 9ης αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Χαλκιδέων οικον. έτους 2013

46. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων

47. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου

48. Περί έγκρισης Συγκρότηση της επιτροπής σφράγισης και αποσφράγισης καταστημάτων για το χρονικό διάστημα ως το τέλος της τρέχουσας δημοτικής περιόδου

49. Περί ορισμού Ορκωτού Ελεγκτή - Λογιστή (ΟΕΛ) ελέγχου της χρήσης 2013

50. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 472/2013 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την προέγκριση έκθεσης εκτέλεσης προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου οικον. έτους 2013

51. Περί καταλογισμού προνιακού επιδόματος

52. Περί έγκρισης 5ης αναμόρφωσης κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2013

Εισηγητής θεμάτων Νο 44-52: Σπανός Φάνης (Αντιδήμαρχος)
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας