Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Στο δήμο Μαντουδίου, Λίμνης και Αγίας Άννας βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία των μελετών των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων (Γ.Π.Σ.) που θα εναρμονίσουν την χωροταξία του δήμου με τα εθνικά και περιφερειακά χωροταξικά πλαίσια.
Ο Σύλλογος Κηρέας
Ο Σύλλογος Κηρέας

Ανάμεσα στα άλλα τα Γ.Π.Σ. πρέπει να αποφασίσουν για την χωροταξική συμβατότητα ή όχι της ΒΙΠΕ στην περιοχή.

Οι μελέτες Γ.Π.Σ. εκπονούνται βάσει των τεχνικών προδιαγραφών και σταθεροτύπων ενιαίων για όλη τη χώρα με πλαίσιο τον Ν. 2508/97. Συγκεκριμένα , η διαδικασία εκπόνησης και έγκρισης των Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ορίζεται από το νόμο 2508/1997 όπως απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο διάγραμμα.

Μια πρωτοφανή παρεκτροπή από αυτή την διαδικασία προσπαθεί η Δημοτική Αρχή του κ. Ψαρρού προκειμένου να διασφαλίσει τα επιχειρηματικά συμφέροντα της εταιρείας ΤΕΡΝΑ στην περιοχή και πλαγίως να νομιμοποιήσει την ΒΙΠΕ. Αυτό-αναγορευόμενη σε ρόλο υπέρτατου κριτή η Δημοτική Αρχή Ψαρρού θέλει να υπαγορεύσει στους μελετητές ποια δεδομένα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους και ποια όχι, καθώς και τον τρόπο που θα πρέπει να επεξεργαστούν αυτά τα δεδομένα.

Αρμοδιότητες και διαδικασία

Η αρμοδιότητα έγκρισης μελετών Γ.Π.Σ., δεν ανήκει στο Δήμο, ανήκει αποκλειστικά στον Υπουργό ΠΕΚΑ και την Γενική Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (άρθρο 24 παρ. 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με το άρθρο 102 του Συντάγματος και ΣτΕ 900/2000, 3661/20). Ο ρόλος του Δημοτικού Συμβούλιου είναι συγκεκριμένος και αποσαφηνισμένος από το νόμο. Σύμφωνα με τον νόμο 2508/1997 το Δημοτικό Συμβούλιο γνωμοδοτεί επί του Γ.Π.Σ. μόνο στο στάδιο Β2, όταν πλέον έχουν επεξεργαστεί όλα τα στοιχεία και έχει διαμορφωθεί η τελική πρόταση. ¨Όχι όμως πριν από αυτό το στάδιο.

Η μελέτη του Γ.Π.Σ. εκπονείται σε δύο στάδια Α’ και Β’. Το Στάδιο Α’ περιλαμβάνει την ανάλυση, διάγνωση και προοπτικές της μελέτης του Γ.Π.Σ. Μετά την υποβολή του Α’ Σταδίου ακολουθεί η παρουσίασή του σε κοινή σύσκεψη που στον Δήμο μας έγινε το Σεπτέμβριο του 2013. Σε αυτό το στάδιο ο kireas.org μαζί με άλλους φορείς απέστειλαν τις προτάσεις τους και τεκμηρίωσαν γιατί η χωροθέτηση ΒΙΠΕ στην Δ.Ε. Κηρέως είναι αντίθετη με την χωροταξική νομιμότητα και τα χωροταξικά πλαίσια. Εναπόκειται την επιστημονική ειδημοσύνη και πείρα των μελετητών να αξιολογήσουν αντικειμενικά και να αποφανθούν σε αυτές τις προτάσεις και δεδομένα.

Το Β’ Στάδιο που ακολουθεί υποδιαιρείται σε δύο Στάδια Β1’ και Β2’. Το Β1’ Στάδιο περιλαμβάνει την τελική πρόταση του Γ.Π.Σ. Μετά την υποβολή του Β1’ Σταδίου η μελέτη αποστέλλεται στους αρμόδιους φορείς (ΓΓ Γραμματέα αποκεντρωμένης Διοίκησης κλπ.) Το Β2’ Στάδιο περιλαμβάνει την οριστική πρόταση τους Γ.Π.Σ. όπως αυτή διαμορφώνεται μετά τις συμμετοχικές διαδικασίες και γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου. Στο στάδιο αυτό οι μελετητές υποχρεούνται, εάν χρειαστεί, να προσαρμόσουν την μελέτη Γ.Π.Σ. αν οι σχετικές γνωμοδοτήσεις είναι αρνητικές (δες διάγραμμα).

Γιατί βιάζεται να γνωμοδοτήσει πριν την ώρα του ο κ. Ψαρρός;

Το γιατί ο κ. Ψαρρός, καθ’ υπέρβαση αρμοδιοτήτων, βιάζεται να αποσπάσει μια θετική γνωμοδότηση του Δημοτικού Συμβουλίου υπέρ της ΒΙΠΕ, πριν την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των δεδομένων και των μελετητικών αναλύσεων, τώρα πριν την περάτωση του σταδίου Β2 που προβλέπει ο νόμος, είναι σε όλους κατανοητό. Η Δημοτική Αρχή πιέζεται χρονικά από τις εκλογές του Μαΐου 2014. Ανησυχεί ότι σε λίγους μήνες δεν θα έχει τον έλεγχο της κατάστασης.

Το ίδιο συνέβει το 2010 όταν η Δημοτική Αρχή Ενωτιάδη λίγες μέρες πριν παραδώσει τα ηνία, παράνομα, χωρίς καμιά επιφύλαξη και χωρίς κανένα αντάλλαγμα έδωσε άδεια χρήσης της σκάλας φόρτωσης στο Κυμάσι από την ΒΙΠΕ μέχρι το 2031 και χρήση του βιολογικού καθαρισμού Μαντουδίου για τα βιομηχανικά απόβλητα της ΒΙΠΕ.

Το φιλί

Πριν λίγες μέρες, ο Δήμος Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας απέστειλε επιστολή στο σύλλογο kireas.org με την οποία γνωστοποιεί ότι η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κ. Καντζούρα έχει ζητήσει από τους μελετητές του Γ.Π.Σ. Κηρέως να αποστείλουν τις θέσεις τους επί των κατατεθειμένων προτάσεων του Kirea.org και των άλλων συλλόγων που αντιτίθεται στην δημιουργία ΒΙΠΕ για εξέταση από την επιτροπή. Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του κ. Καντζουρα θα αξιολογήσει την επιστημονική κρίση και τις εκτιμήσεις των μελετητών του Γ.Π.Σ. στο θέμα ΒΙΠΕ. Η εισήγηση τη επιτροπής Καντζούρα θα πάει στο Δημοτικό Συμβούλιο το όποιο τελικά θα αποφανθεί για το τι θέσεις επιτρέπεται να πάρουν οι μελετητές πάνω στο θέμα ΒΙΠΕ και με ποιο τρόπο θα πρέπει να αξιολογήσουν τα δεδομένα που τους έθεσαν Kireas.org και οι άλλοι φορείς.

Αναρμοδιότητα της επιτροπής του κ. Καντζούρα

Η επιστολή επικαλείται προσχηματικά ότι στις αρμοδιότητες της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής είναι και εισηγήσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο σε θέματα «εφαρμογής των Γ.Π.Σ.» σύμφωνα με το άρθρο 73, του Ν.3852/2010. Μια προσεκτική ανάγνωση του άρθρου 73 δείχνει ότι η επιτροπή ποιότητας ζωής δεν έχει καμιά αρμοδιότητα σε θέματα εκπόνησης ή έγκρισης των Γ.Π.Σ. Η αρμοδιότητα της περιορίζεται σε θέματα εφαρμογής εγκεκριμένων Γ.Π.Σ. 

Εντυπώσεις, πιέσεις και πρωτοφανής παρεκτροπή από την διαδικασία.

Μετά από τρεισήμισι χρόνια, προπηλακισμών, κατασυκοφάντησης, στέρησης δικαιώματος του λόγου στα Δημοτικά Συμβούλια, καταπάτησης στοιχειωδών δημοτικών δικαιωμάτων από την Δημοτική Αρχή Ανέστη Ψαρρού , αυτή η επιστολή δημιουργεί κατάπληξη στον σύλλογο kireas.org.

Η Δημοτική Αρχή καθ’ υπέρβαση του ρόλου της, παρακωλύει και παρεμβαίνει στο έργο των μελετητών και της Διευθύνουσας Υπηρεσίας περιφρονώντας τις αρχές της επιστημονικής αντικειμενικότητας και διοικητικής αμεροληψίας σε μια ασύστολη προσπάθεια χειραγώγησης και εκμαίευσης ευνοϊκών για την ΒΙΠΕ αποφάσεων. Με δόλιο τρόπο προσπαθούν αφενός να λογοκρίνουν χωροταξικά δεδομένα και τις προτάσεις των φορέων προς τους μελετητές και αφετέρου να προκαταλάβουν και πειθαναγκάσουν τις αρμόδιες υπηρεσίες. Που ακούστηκε Δημοτικό Συμβούλιο να υπαγορεύει ποια δεδομένα θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι αρμόδιες υπηρεσίες και επαΐοντες επιστημονικοί φορείς και με ποιο τρόπο μάλιστα θα πρέπει να τα αξιολογήσουν και ερμηνεύσουν.

Τα παραπάνω θέματα έχουν προγραμματιστεί να συζητηθούν βιαστικά βιαστικά στο Δημοτικό Συμβούλιο την Τετάρτη 27/11/ 13 στη Λίμνη.

Οποιαδήποτε απόφαση γνωμοδότηση και λογοκρισία δεδομένων από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτό το στάδιο για τα Γ.Π.Σ. του δήμου δεν έχει ουσιαστική ισχύ και αποτελεί πρωτοφανή και ύποπτη παρεκτροπή από την νόμιμη διαδικασία. Η Δημοτική Αρχή Ψαρρού προσπαθεί να δημιουργήσει εντυπώσεις, και να ασκήσει νομιμοφανή πίεση προς τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους μελετητές προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένων επιχειρηματικών συμφερόντων.

Το υπέρμετρο ενδιαφέρον της Δημοτικής Αρχής Ψαρρού όσον αφορά τα επιχειρηματικά συμφέροντα και την ΒΙΠΕ σε βαθμό υπέρβασης αρμοδιοτήτων λίγους μήνες πριν τις δημοτικές εκλογές θα πρέπει να απασχολήσει τους εποπτικούς και ελεγκτικούς μηχανισμούς του Κράτους.
Δημοφιλή σήμερα

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Χαλκίδα

Άναμμα Χριστουγεννιάτικου δέντρου στη Χαλκίδα

14/12/2018
Την Κυριακή 16 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 19:30, στον πεζόδρομο Κριεζώτου και Αβάντων, θα γίνει η «τελετή Ανάμματος του Χριστουγεννιάτικου Δέντρου» στο κέντρο της ...
Η Χαλκίδα «άναψε» το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της

Η Χαλκίδα «άναψε» το Χριστουγεννιάτικο δέντρο της

17/12/2018
Πλήθος κόσμου, μικροί και μεγάλοι, κατέκλυσαν το απόγευμα της Κυριακής 16 Δεκεμβρίου 2018 την πλατεία και τους πεζόδρομους πίσω από το Δικαστικό Μέγαρο ...
Οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια για τις εθνικές εκλογές

Οι υποψήφιοι του ΚΙΝΑΛ στην Εύβοια για τις εθνικές εκλογές

17/12/2018
Το Κίνημα Αλλαγής ανακοίνωσε τα ονόματα των υποψηφίων στις περισσότερες περιοχές της επικράτειας για τις εθνικές εκλογές. Πλούσιο το ψ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας