Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Η Δημόσια Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Χαλκίδας, πρωτοπορεί και εγκαθιστά το σύστημα τηλεελέγχου και τηλεχειρισμού των δικτύων ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αυλίδας, Ανθηδίνας, Ληλαντίων, Νέας Αρτάκης και Χαλκίδας.
Θανάσης Ζεμπίλης, Έλενα Βάκα, Λουκάς Γκικάκης και Κώστας Κατσιαβριάς
Θανάσης Ζεμπίλης, Έλενα Βάκα, Λουκάς Γκικάκης και Κώστας Κατσιαβριάς

Υπογράφηκε, την Τετάρτη, 11 Δεκεμβρίου -παρουσία του Δημάρχου, Θανάση Ζεμπίλη- από την Πρόεδρο της ΔΕΥΑΧ, Έλενα Βάκα και τους εκπροσώπους της ένωσης των τεχνικών εταιρειών Χωροτεχνική ΑΤΕ και Όθρυς ΑΤΕ, Λουκά Γκικάκη και Κώστα Κατσιαβριά, αντίστοιχα, η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού για την αυτόματη διαχείριση και τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης των Δημοτικών Διαμερισμάτων Αυλίδας, Ανθηδόνας, Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης καθώς και της πόλης της Χαλκίδας».

Το έργο έχει ενταχθεί στο ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον – Αειφόρος Ανάπτυξη» / Άξονας Προτεραιότητας «02 - Προστασία και Διαχείριση Υδατικών Πόρων»), με δικαιούχο τη ΔΕΥΑΧ.

Ο προϋπολογισμός του είναι 3.872.728,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%).

Συγχρηματοδοτείται δε από το Ταμείο Συνοχής, σε ποσοστό 85% και από εθνικούς πόρους, στο υπόλοιπο 15%, ενώ η ίδια συμμετοχή της ΔΕΥΑΧ συνίσταται στην καταβολή του ΦΠΑ, ύψους 724.168,80 ευρώ.

Η κατασκευή του έργου έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης εντός 16 μηνών από την έναρξη των εργασιών.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το συγκεκριμένο έργο αφορά στον εκσυγχρονισμό της λειτουργικότητας του δικτύου ύδρευσης ανά την επικράτεια του Δήμου Χαλκιδέων, με

α) την εγκατάσταση συστήματος αυτοματισμού τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού στα Δημοτικά Διαμερίσματα Αυλίδας, Ανθηδόνας, Ληλαντίων και Νέας Αρτάκης, μέσω του εκσυγχρονισμού των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων των γεωτρήσεων, των προωθητικών εγκαταστάσεων, των δεξαμενών και των κυρίων εισόδων νερού στα δίκτυά τους, την τοποθέτηση οργάνων μέτρησης (όπως παροχόμετρα, σταθμόμετρα, πιεσόμετρα, θολόμετρα, μετρητές υπολειμματικού χλωρίου), διασυνδεμένων συστημάτων αυτοματισμού και τηλεμετρίας (41 τοπικοί σταθμοί ελέγχου ανά το δίκτυο, 1 περιφερειακός σταθμός ελέγχου στα γραφεία της Δημ. Ενότητας Ανθηδόνας και 2 φορητοί σταθμοί ελέγχου, με αντίστοιχα συστήματα ασύρματης επικοινωνιακής διάταξης και 4 αναμεταδότες επικοινωνιών) και κεντρικού σταθμού ελέγχου (στο νέο κτήριο της ΔΕΥΑΧ στη Δεξαμενή) καθώς και την τοποθέτηση γεωγραφικού συστήματος πληροφοριών, για την αποτύπωση των δικτύων σ’ αυτές τις περιοχές.

β) την εγκατάσταση 24 σταθμών μέτρησης υδραυλικών παραμέτρων στο εσωτερικό δίκτυο διανομής νερού, στο πλαίσιο αναβάθμισης του υφιστάμενου (και εγκατασταθέντος κατά την πρώτη θητεία της Δημοτικής Αρχής) συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, στην πόλη της Χαλκίδας

γ) τη δημιουργία μαθηματικού μοντέλου προσομοίωσης για την ορθολογική διαχείριση του όλου δικτύου ύδρευσης (ώστε κάθε φορά που προκύπτει θέμα αλλαγής, επέκτασης ή εναλλακτικής λειτουργίας του δικτύου σε έκτακτες συνθήκες, να μπορεί να προσομοιώσει τη λειτουργία του και να εξετάσει τα αποτελέσματα, πριν προβεί σε οποιαδήποτε εργασία) και

δ) την επέκταση του κεντρικού συστήματος ελέγχου του δικτύου ύδρευσης της πόλης της Χαλκίδας σε σύστημα κεντρικής διαχείρισης του δικτύου ύδρευσης σε όλη την επικράτεια του Δήμου Χαλκιδέων.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η υλοποίηση του έργου διατηρεί επαυξάνει τη θέση της ΔΕΥΑΧ στους πανελλαδικούς leader της ηλεκτρονικής διαχείρισης των δικτύων ύδρευσης.  Με την ολοκλήρωση και τη λειτουργία του συστήματος τηλεελέγχου / τηλεχειρισμού, θα είναι δυνατή η πλήρης, ορθή και σε πραγματικό χρόνο αποτύπωση της κατάστασης του δικτύου ύδρευσης, των κεντρικών αγωγών μεταφοράς, των δεξαμενών και των εσωτερικών δικτύων διανομής, σε όλες τις περιοχές ευθύνης της ΔΕΥΑΧ,.

Θα υπάρχει:

 • Άμεσος έλεγχος κάθε δυσλειτουργίας και διαρροής, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης παρέμβασης προληπτικής ή διορθωτικής της βλάβης καθώς και ελαχιστοποίηση των αφανών διαρροών, ιδιαίτερα στο παλαιό, με δαιδαλώδη τοπογραφία και με απορροφητικές επιχώσεις, εσωτερικό δίκτυο της πόλης της Χαλκίδας
 • Συνεχής παρακολούθηση ροής και κατανάλωσης νερού σε όλες τις περιοχές, δίνοντας τη δυνατότητα άμεσης επέμβασης σε όποιες περιοχές η κατανάλωση είναι υπερβολική και διοχέτευσης νερού σε περιοχές που θα κινδυνεύουν από ανεπάρκεια και
 • Πλήρης εποπτεία των ενεργών στοιχείων και των λειτουργικών δεδομένων του δικτύου, καταγραφή τους από το κεντρικό σύστημα ελέγχου, αποθήκευσή τους σε ηλεκτρονική βάση, επεξεργασία και αξιοποίησή τους στο πλαίσιο χάραξης στρατηγικής και εφαρμογής πολιτικών πρόληψης.
 • Αναβάθμιση και αυτοματισμός του συστήματος απολύμανσης με διοξείδιο του χλωρίου

Πρόκειται για τεχνολογική εγκατάσταση που θα τεθεί στην υπηρεσία των δημοτών και θα αποφέρει πολλαπλά οφέλη.

Ένα εξαιρετικά σύγχρονο σύστημα παρακολούθησης που δίνει τη δυνατότητα άμεσης ανταπόκρισης σε κάθε πρόβλημα ενώ ταυτόχρονα, μέσω της ορθής διαχείρισης και της εξοικονόμησης υδατικών και λειτουργικών πόρων δημιουργεί συνθήκες οικονομίας σε όφελος της δημοτικής επιχείρησης και του δημότη-καταναλωτή, με:

 • Τη μείωση των λειτουργικών δαπανών μέσω ορθολογικού προγραμματισμού της λειτουργίας των εγκαταστάσεων
 • Την εξοικονόμηση ενέργειας από τη βελτίωση των λειτουργικών παραμέτρων του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού
 • Τη μείωση  των  δαπανών συντήρησης, προσωπικού, ενέργειας και μεταφορικών
 • Τη συνεχή εποπτεία, άμεση επέμβαση και αποκατάσταση τυχόν βλαβών
 • Την εξοικονόμηση υδατικών πόρων
 • Το διαρκή έλεγχο των υδατικών αποθεμάτων
 • Τη λήψη στατιστικών στοιχείων με στόχο το βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο σχεδιασμό και προγραμματισμό και
 • Τη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και των παρερχομένων υπηρεσιών γενικότερα.Δημοφιλή σήμερα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

18/04/2018
Η υπερπαραγωγή των Θεατρικών Σκηνών, που συνάρπασε το Αθηναϊκό κ...
Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα» στον κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα» στον κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

12/04/2018
Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα»...
Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

19/04/2018
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όλα τα εμπορικά καταστήματα, στην Χαλκίδα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας