Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ερώτηση στον Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων Κωνσταντίνο Αρβανιτόπουλο, απέστειλε ο βουλευτής Ευβοίας της Νέας Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος, με θέμα την υποβάθμιση του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας, από τον Πρόεδρο του ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας.
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος
Κωνσταντίνος Μαρκόπουλος

Μετά τον περασμένο Ιούνιο οπότε σε εφαρμογή του σχεδίου Αθηνά συγχωνεύτηκαν τα Τ.Ε.Ι. Λαμίας και Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας με έδρα τη Λαμία, συντελείται από την ηγεσία της Λαμίας, μία κατʼ εξακολούθηση υποβάθμιση του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, με προφανή στόχο την παύση λειτουργίας του. Το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας είχε περισσότερους ενεργούς και εγγεγραμμένους σπουδαστές, περισσότερους καθηγητές και μεγαλύτερες εγκαταστάσεις από το Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Σύμφωνα με την κοινή λογική η έδρα του νέου συγχωνευμένου Τ.Ε.Ι. θα έπρεπε να είναι στη Χαλκίδα.  Δυστυχώς το Υπουργείο Παιδείας αποφάσισε η έδρα του νέου ιδρύματος να έχει έδρα τη Λαμία, και αμέσως μετά την εφαρμογή αυτή άρχισαν να εμφανίζονται τα αποτελέσματα της στρέβλωσης αυτής εις βάρος του κομματιού που παρέμεινε στη Χαλκίδα.

Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας κ. Κωνσταντίνος Αναστασίου με συνεχόμενες ενέργειες του οδηγεί το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας σε υποβάθμιση και το οδηγεί σε εξόντωση.

Ξεκινώντας από την έναρξη της εφαρμογής της συγχώνευσης, με πρωτοβουλία των οργάνων διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας έκλεισαν τα πρωτόκολλα των υπηρεσιών της Χαλκίδας στις 5/6/2013, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει η δυνατότητα να τακτοποιηθούν εκκρεμότητες του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, οι οποίες ήταν φυσικό να υπάρχουν εξαιτίας της απότομης συνένωσης των δύο ιδρυμάτων που επιβλήθηκε με το Σχέδιο Αθηνά. Σημειώνεται ότι ο νομοθέτης έδωσε τη δυνατότητα στα όργανα των συγχωνευθέντων ιδρυμάτων να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητές τους έως την 30η/11/2013 με τη διάταξη της παρ. 9 του αρ. 39 του Ν. 4186/2013. Αυτό όμως δεν κατέστη δυνατό για το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας εξαιτίας της διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας που δεν το επέτρεψε, ενώ παράλληλα επέτρεπε την τακτοποίηση εκκρεμοτήτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας, μέσω διοικητικών και οικονομικών πράξεων των οργάνων και των υπηρεσιών του πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας. Ενέργεια παράτυπη και παράνομη και όφειλε να είχε ήδη εγκληθεί από το Υπουργείο Παιδείας να δώσει εξηγήσεις.

Σύμφωνα με τα αναρτημένα στη Διαύγεια στοιχεία, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει τακτοποιήσει μέχρι σήμερα καμία οικονομική εκκρεμότητα του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, πλην της πληρωμής λογαριασμών νερού, ΟΤΕ και ΔΕΗ, ούτε και έχει αναλάβει οποιαδήποτε οικονομική δέσμευση που να αφορά ανάγκες του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, ενώ αντιστοίχως τακτοποιεί πλήθος οικονομικών εκκρεμοτήτων του πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας και αναλαμβάνει νέες οικονομικές υποχρεώσεις που αφορούν το πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας.

Σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την τήρηση του μητρώου δεσμεύσεων, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας είχε την υποχρέωση να επαναλάβει στον προϋπολογισμό του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, πρώτα και κατά προτεραιότητα όλες τις δεσμεύσεις ποσών που είχαν πραγματοποιηθεί μέχρι 5/6/2013 από το Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας και το Τ.Ε.Ι. Λαμίας και αφορούσαν δαπάνες που δεν ολοκληρώθηκαν μέχρι 5/6/2013 και στη συνέχεια να προχωρήσει στη δέσμευση οποιουδήποτε νέου ποσού ανά κατηγορία δαπάνης. Όμως όπως προκύπτει από τις αναρτήσεις στη Διαύγεια, το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας δεν έχει πραγματοποιήσει στους κωδικούς δαπανών του δεσμεύσεις για τις ανειλημμένες υποχρεώσεις του Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, ενώ προχωρά σε χρήση των διαθέσιμων ποσών για νέες δαπάνες. Αυτό ενέχει τον σοβαρό κίνδυνο σε σύντομο χρονικό διάστημα, ο προϋπολογισμός του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας να εμφανίζει σημαντικό έλλειμμα, αναλαμβάνοντας περισσότερες οικονομικές υποχρεώσεις, από αυτές που είναι πραγματικά σε θέση να αποπληρώσει. Ενδεικτικά χρησιμοποίησε για τις ανάγκες καθαριότητας των κτιρίων της Λαμίας ποσά τα οποία ήταν δεσμευμένα για συμβάσεις που είχε συνάψει το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Επίσης ο προϋπολογισμός που έχει καταθέσει για το τρέχον έτος, υπολείπεται του πίνακα εξόδων που έχει υποβληθεί στο Υπουργείο Παιδείας κατά 600.000 ευρώ, χωρίς να εξηγείται από πού θα βρεθεί το ποσό αυτό.

Αποτέλεσμα των ανωτέρω είναι να μην έχει γίνει μέχρι σήμερα προμήθεια πετρελαίου για τις εγκαταστάσεις του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, το οποίο χρησιμοποιείται όχι μόνο για θέρμανση των χώρων το χειμώνα, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια του έτους για την παροχή ζεστού νερού στα μπάνια της σπουδαστικής εστίας. Οι υπηρεσίες και τα τμήματα του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας αντιμετωπίζουν πλήρη έλλειψη πολλών υλικών (χαρτί, αναλώσιμα υλικά γραφείου, κλπ.) και έφτασαν στο σημείο να δηλώνουν οι υπάλληλοι, ότι πλέον δεν μπορούν να εκτυπώσουν πιστοποιητικά και οποιοδήποτε άλλο έγγραφο. Οι έκτακτοι εκπαιδευτικοί στη Χαλκίδα είναι απλήρωτοι από τον Ιανουάριο 2013 ενώ οι συνάδελφοι τους στη Λαμία έχουν εξοφληθεί. Επίσης ενδεικτικό είναι ότι δεν έχει αναρτηθεί έως τώρα ούτε μία εντολή μετακίνησης Εκπαιδευτικού Προσωπικού από τη Χαλκίδα, ενώ υπάρχει πληθώρα ανηρτημένων για καθηγητές από τη Λαμία.

Χαρακτηριστικό της υπεροπτικής συμπεριφοράς της διοίκησης είναι ότι καταστρατηγώντας οποιεσδήποτε διαφανείς διαδικασίες προχωρά μέσω του ΕΛΚΕ (Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων και Έρευνας) σε απευθείας αναθέσεις που φτάνουν το ύψος των 70.000 ευρώ.

Στη διανομή των κονδυλίων προς τη Χαλκίδα φαίνεται ότι οι μόνοι που γλυτώνουν είναι οι συνεργάτες του στη διοίκηση από τα τμήματα Μηχανολόγων και Ηλεκτρολόγων Μηχανικών. Αυτά τα δύο έλαβαν τη μερίδα του λέοντος στην κατανομή κονδυλίων εργαστηριακού εξοπλισμού στη Χαλκίδα, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν νεότερα τμήματα με λιγότερο εξοπλισμό και μεγαλύτερες ανάγκες.

Διέλυσε τις διοικητικές υπηρεσίες του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας. Χωρίς να συνταχθεί νέος Οργανισμός και να δημοσιευθεί σε Φ.Ε.Κ., η συνέλευση του Τ.Ε.Ι. (με μέλη που έχει επιλέξει ο πρόεδρος) συνέταξε και υιοθέτησε οργανόγραμμα, στο οποίο ενδεικτικά προβλέπονται και εφαρμόζονται τα ακόλουθα: Το Τμήμα Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας μεταφέρεται στη Λαμία ενώ φοιτητική εστία υπάρχει μόνο στη Χαλκίδα. Το Τμήμα Υγειονομικής Υπηρεσίας που λειτουργούσε μόνο στη Χαλκίδα με μόνιμο υπάλληλο ΤΕ Νοσηλευτικής, μεταφέρεται στη Λαμία με Προϊστάμενο ΔΕ Διοικητικού Λογιστικού. Ίδρυσε την Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων με τρία Τμήματα και τα τρία Τμήματα στη Λαμία, παρότι στη Χαλκίδα λειτουργούν περισσότερα Ευρωπαϊκά και Ερευνητικά Προγράμματα. Το τμήμα μισθοδοσίας το άφησε με μία μόνο υπάλληλο, η οποία παράλληλα θα υπηρετεί και στο τμήμα προϋπολογισμού. Καθαίρεσε Διευθυντές και προϊσταμένους εκλεγμένους από Υπηρεσιακό Συμβούλιο και όρισε νέους. Έκανε Διευθυντή υπάλληλο με βαθμό Δ΄. Σχετικό έγγραφο με το οποίο καταγγέλλονται τα ανωτέρω και ζητά οδηγίες, έχει στείλει προς το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Ελεγκτικό Συνέδριο, η Γραμματέας και εκκαθαριστής αποδοχών του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας.

Σε ότι αφορά το εκπαιδευτικό προσωπικό για το ακαδημαϊκό έτος 2013-2014, εγκρίθηκαν από το Υπουργείο 10 θέσεις-πιστώσεις για το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, αριθμός πολύ μικρότερος από τον αναγκαίο αριθμό για να καλυφθούν πλήρως οι εκπαιδευτικές ανάγκες Χαλκίδας και Λαμίας. Εντούτοις η Συνέλευση του Τ.Ε.Ι. έκανε κατανομή 40 θέσεων-πιστώσεων έκτακτου εκπαιδευτικού προσωπικού στα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, χωρίς να έχει εξασφαλίσει τις απαραίτητες πιστώσεις. Με αυτό τον τρόπο έχει κάνει προσλήψεις και έχει βάλει εκπαιδευτικούς να κάνουν μαθήματα οι οποίες μπορεί να θεωρηθούν παράνομες και να ανοίξει δικαστικές διαδικασίες για διεκδίκηση δεδουλευμένων, αλλά και προστίμων από το ΙΚΑ. Δεν είναι δυνατόν η εκπαιδευτική διαδικασία να βασίζεται σε εθελοντές εκπαιδευτικούς που δεν γνωρίζουν εάν και πότε θα πληρωθούν. Η κατανομή αυτών των θέσεων, δεν έγινε με κριτήρια ούτε τον αριθμό των σπουδαστών, ούτε τον αριθμό των μονίμων εκπαιδευτικών, ούτε το πλήθος των εργαστηρίων στο πρόγραμμα σπουδών αλλά με κριτήριο την κάλυψη του τμήματος του προέδρου και αυτά των φίλων του. Παρά το γεγονός ότι το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας έχει μεγαλύτερες εκπαιδευτικές ανάγκες δόθηκαν σε αυτό 16,5 θέσεις-πιστώσεις ενώ στο πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας δόθηκαν 23,5 θέσεις-πιστώσεις. Παράλληλα τον Ιούλιο, εγκρίθηκαν αναδρομικά αναθέσεις διδακτικού έργου εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2012-2013 για το Τμήμα Μηχανολογίας του πρώην ΤΕΙ Χαλκίδας, οι οποίες είχαν απορριφθεί με αντίστοιχες αποφάσεις του Συμβουλίου του ΤΕΙ Χαλκίδας.

Για το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό εκδίδει πράξεις διορισμού για το πρώην Τ.Ε.Ι. Λαμίας ενώ έχει από τα τέλη Ιουλίου 2013 τουλάχιστον 5 ολοκληρωμένες εκλογικές διαδικασίες μονιμοποίησης και εξέλιξης μελών Ε.Π. του πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας για τις οποίες δεν έχει ακόμη εκδώσει πράξεις διορισμού (στις περισσότερες δεν έχει κάνει ούτε έλεγχο νομιμότητας), παρά το γεγονός ότι υποχρεούται να ολοκληρώσει τον έλεγχο νομιμότητας εντός αποκλειστικής προθεσμίας 60 ημερών από την ημέρα που του διαβιβάζονται. Επίσης κατένειμε με δικά του κριτήρια και όχι βάσει ιεραρχημένων αναγκών ή της επιθυμίας των ιδίων, το μόνιμο εκπαιδευτικό προσωπικό των τμημάτων που καταργήθηκαν. Πέραν όλων των ανωτέρω, η αυθαιρεσία του έφτασε στο γεγονός να τοποθετήσει προϊστάμενο τμήματος, βαθμίδας καθηγητή Εφαρμογών, κατώτερης του νόμιμου.

Ο Πρόεδρος του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όφειλε να ολοκληρώσει τις εκλογικές διαδικασίες για την ανάδειξη νέων μονομελών οργάνων διοίκησης έως τις 30 Νοεμβρίου 2013. Υπήρξε καθυστέρηση στην προκήρυξη εκλογών για εσωτερικά μέλη, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν την 1η/11/2013, δηλαδή πέντε περίπου μήνες μετά την ίδρυση του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και 1.5 μήνα μετά την έκδοση του δεύτερου σχετικού προεδρικού διατάγματος 127/10-9-2013 που συμπλήρωσε τις διατάξεις του Π.Δ. 100/2013. Στην απόφαση της πρώτης συνεδρίασης των εσωτερικών μελών του Συμβουλίου Τ.Ε.Ι., διαπιστώνουν στις 15/11/2013 ότι δεν μπορούν να προβούν σε εκλογή εξωτερικών μελών γιατί με ευθύνη του Προέδρου και των αναπληρωτών προέδρων, η ημερομηνία λήξης υποψηφιοτήτων για εξωτερικά μέλη ετέθη στις 25/11/2013, με αποτέλεσμα να χαθεί αναιτιολόγητα ένας επιπλέον μήνας (τα εσωτερικά μέλη εξελέγησαν την 1η/11/2013). Προδήλως δηλαδή ο πρόεδρος καθυστερεί τις διαδικασίες ανάδειξης νέας διοίκησης στο Τ.Ε.Ι. ενώ παράλληλα με τις πράξεις του ζημιώνει και υποβαθμίζει το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας αλλά και πράττει εν γένει πέραν των ορίων νομιμότητας με επικίνδυνα αποτελέσματα για ολόκληρο το Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας. Εντούτοις παραμένει στη θέση του, όπως και άλλοι πρόεδροι, σύμφωνα με έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Παιδείας χωρίς να έχει οριστεί καν νέα προθεσμία ολοκλήρωσης των εκλογικών διαδικασιών.

Κατόπιν των ανωτέρω,
 
Ερωτάται ο κ. Υπουργός
 
1. Με ποιό τρόπο και παρεμβάσεις σας προτίθεστε να επιδιορθώσετε τις αποφάσεις και ενέργειες του ανωτέρω, που υποβαθμίζουν το πρώην Τ.Ε.Ι. Χαλκίδας, ήτοι: άμεσα χορήγηση πιστώσεων για προμήθειες πετρελαίου και αναλωσίμων απαραίτητων για τη λειτουργία του ιδρύματος, ανακατανομή του έκτακτου αλλά και μόνιμου εκπαιδευτικού προσωπικού σύμφωνα με τις αποδεδειγμένες ανάγκες του κάθε τμήματος, επανεξέταση νέου οργανογράμματος διοικητικών υπηρεσιών, άμεση προώθηση διαδικασιών μονιμοποίησης και εξέλιξης μελών Ε.Π. και κάθε άλλη ενέργεια που θα επαναφέρει το ίδρυμα στη Χαλκίδα σε ανεκτά όρια λειτουργίας;

2. Προτίθεστε να κινήσετε άμεσα διαδικασίες ελέγχου νομιμότητας των οικονομικών και διοικητικών πράξεων της διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Στερεάς Ελλάδας και να επιβληθούν κυρώσεις στον παρανομούντα;

Ο ερωτών βουλευτής

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ
Δημοφιλή σήμερα

Kλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στον Δήμο Καρύστου

Kλειστά τα σχολεία την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου στον Δήμο Καρύστου

13/2/2019
Κλειστά τα σχολεία στον Δήμο Καρύστου την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθηκών που επικρατούν....
Υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας ο Μπάμπης Καραβάς

Υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας ο Μπάμπης Καραβάς

13/2/2019
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ο Μπάμπης Καραβάς θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019....
Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

15/2/2019
Δήλωση συμπόρευσης από κοινού ανακοίνωσαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Χαλκιδέων Γιάννης Μπάκας και Χρήστος Παγώνης....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Σχόλια

[1]
Εκπαίδευση (29/3/2014 10:15:02 πμ)
Ο πρόεδρος του ΑΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κύριος Αναστασίου θα πρέπει να ντρέπεται και να παρετηθεί από την προεδρία. Είναι ανάξιος για πρόεδρος και μιας και γνωρίζω πολύ καλά τα υπέρ και τα κατά των δύο (πρώην) σχολών, ΑΤΕΙ Χαλκίδας και ΑΤΕΙ Λαμίας αντίστοιχα, πρέπει να πω ότι το πρώην ΑΤΕΙ Χαλκίδας δεν είναι τυχαίο του επιλέχτηκε να παραμείνει στην πόλη Χαλκίδα. Όλοι ξέρουμε ότι μερικά από τα τμήματα που περιλαμβάνει το ΑΤΕΙ Χαλκίδας (όπως το τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών για παράδειγμα) έχουν ξεχωρίσει για τις εργαστηριακές τους εγκαταστάσεις, καθώς και για το επίπεδο των φοιτητών που αποφοιτούσαν. Μερικά από τα τμήματα, μάλιστα, του πρώην ΑΤΕΙ Χαλκίδας βρίσκονται στην κορυφή πανελλαδικά!
Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη του EVIAPORTAL.GR. Σε κάθε περίπτωση όμως το EVIAPORTAL.GR διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας