Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ερώτηση κατέθεσε ο βουλευτής Ευβοίας του ΣΥΡΙΖΑ Βαγγέλης Αποστόλου στον Υπουργό Ανάπτυξης και Τροφίμων με θέμα: «Σοβαρά ερωτηματικά για την ανακοίνωση πρόσκλησης ενδιαφέροντος από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για πιστοποίηση Φορέων στα πλαίσια του ΟΣΔΕ για τα έτη 2014-2020».
Βαγγέλης Αποστόλου
Βαγγέλης Αποστόλου

Φαίνεται ότι ο ελεύθερος ανταγωνισμός που ευλαβικά υπηρετεί η Κυβέρνηση των μνημονίων και της τρόικας αφορά τους πολλούς, ενώ για τους λίγους και ημέτερους ο ανταγωνισμός μπορεί να είναι και λιγότερο ελεύθερος. Δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί διαφορετικά η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που ανακοινώθηκε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αφορά την πιστοποίηση – αναγνώριση φορέων με τρία μάλιστα επίπεδα λειτουργίας (Α’ και Β’ Βαθμός & Φορέας Συντονισμού), που θα έχουν ως σκοπό την υποβοήθηση των αγροτών για την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης τους (Πυλώνας Ι & ΙΙ της ΚΓΠ) στα πλαίσια του ΟΣΔΕ με δέσμευση για όλη την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια φωτογραφική προκήρυξη, αφού απαιτείται η παρουσίαση ενός σύνθετου επιχειρησιακού σχεδίου, μέσα σε εξαιρετικά πυκνούς διοικητικούς χρόνους, αφού στις 20-01-2014 χρονολογείται το πόρισμα της σχετικής ομάδας εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ, στις 22-01-14 χρονολογείται η πρόσκληση, ενώ η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων των ενδιαφερόμενων είναι στις 04-02-2014. Μάλιστα το σύνθετο των απαιτήσεων φαίνεται και από το ότι ειδικά οι ομάδες υποψήφιων Φορέων Β’ βαθμού και Συντονισμού θα πρέπει να έχουν δημιουργηθεί μέσα στο παραπάνω χρονικό διάστημα το οποίο είναι εξαιρετικά μικρό για τέτοιου είδους διαδικασίες.

Το πιο σκανδαλώδες είναι ότι στα απαιτούμενα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων, συμπεριλαμβάνεται και ενυπόγραφη λίστα αγροτών οι οποίοι θα επιθυμούν να λάβουν τις υπηρεσίες από τον υποψήφιο προς πιστοποίηση φορέα. Μάλιστα ο αριθμός παραγωγών που θα περιλαμβάνεται στην λίστα θα πρέπει να αποτελεί το 5% των αναμενόμενων αιτήσεων ανά γεωγραφική περιοχή και δεν θα μπορεί να είναι μικρότερος από 300! Δηλαδή το Ελληνικό κράτος ζητά από τους αγρότες να συμμετέχουν και αυτοί στη διαδικασία της υποψηφιότητας ενός Φορέα προς πιστοποίηση. Οι υποψήφιοι της “νέας ελεύθερης αγοράς διαχείρισης αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών” θα πρέπει να αποδείξουν ουσιαστικά μέσα σε δέκα εργάσιμες μέρες ότι έχουν ήδη εξασφαλισμένη την πελατεία τους!

Επίσης με βάση τα αναγραφόμενα στην προκήρυξη, αλλά έχοντας ως δεδομένο τα περσινά φαινόμενα, κατά τα οποία καλούνταν οι αγρότες να πληρώσουν σε κατά τόπους ΕΑΣ για την υποβολή της αίτησης ενιαίας ενίσχυσης, τίθενται σοβαρά ερωτηματικά σε σχέση με το εάν θα επιβαρυνθούν οικονομικά οι αγρότες οι οποίοι θα επιθυμήσουν (ή που θα δεσμευτούν για να μπορέσει να λάβει την πιστοποίηση ο υποψήφιος Φορέας) να υποβάλουν την αίτηση ενίσχυσης τους μέσω διαπιστευμένου Φορέα. Συγκεκριμένα αναφέρεται στην πρόσκληση ότι “δεν επιτρέπεται η λήψη αμοιβής από τους δικαιούχους για αυτή τη διαδικασία (on line υποβολή από τους ίδιους)”. Άραγε τι θα γίνει με τις υπόλοιπες διαδικασίες;

Η νέα πρόσκληση του ΟΠΕΚΕΠΕ επαναφέρει στο προσκήνιο ζητήματα τα οποία έχουν ήδη τεθεί με προηγούμενες ερωτήσεις μας:

α) Ερώτηση το Σεπτέμβρη του 2012 που αφορούσε την κατασπατάληση χρημάτων για το Πληροφοριακό Σύστημα Πληρωμών της Αίτησης Ενιαίας Ενίσχυσης με ανάθεση του σε ιδιώτη και κόστος μεγαλύτερο των 15 εκ. Ευρώ στα τελευταία πέντε χρόνια. Η ίδια εταιρία σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ ανέλαβαν για τα έτη 2011 και 2012 τη συμπλήρωση, συγκέντρωση και καταχώριση στη βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ των απαραίτητων στοιχείων για την υποβολή της Ενιαίας Ενίσχυσης [κόστος για το 2012: 34.652.982 ευρώ].

β) Ερώτηση, η οποία δεν έχει απαντηθεί (από τον Μάιο του 2013), και αφορά το πρόγραμμα ‘Gaia Eπιχειρείν’ το οποίο δημιουργήθηκε από τη συγκεκριμένη ιδιωτική εταιρεία σε συνεργασία με την ΠΑΣΕΓΕΣ και στην οποία -μεταξύ άλλων- θέταμε το ζήτημα του καθεστώτος ιδιοκτησίας των δεδομένων από την πληροφοριακή βάση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς και την αυθαίρετη ανάθεση λειτουργιών από τον Δημόσιο στον Ιδιωτικό τομέα.

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

1. Για ποιο λόγο δεν αναλαμβάνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ ή άλλες Υπηρεσίες του Δημοσίου να εκτελέσουν το έργο της παραλαβής των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών προετοιμαζόμενες εγκαίρως για το σκοπό αυτό αλλά γίνεται ακριβώς το αντίθετο και αρμοδιότητες που μέχρι τώρα υλοποιούνταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως ο έλεγχος των αιτήσεων και η αποσφαλμάτωσή τους, μεταφέρονται στους φορείς που θα πιστοποιηθούν;

2. Yπάρχει σχετική μελέτη από την οποία να προκύπτει ότι είναι συμφερότερο να ανατίθενται υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα από το να γίνονται οι απαιτούμενες επενδύσεις στις υπηρεσίες του Δημοσίου;

3. Oι αγρότες εφόσον υποβάλλουν την αίτηση ενίσχυσης τους μέσω των διαπιστευμένων φορέων θα επιβαρυνθούν οικονομικά για αυτό; Σε διαφορετική περίπτωση και με βάση την υπάρχουσα σχετική εμπειρία σας, ποιο είναι το ποσό με το οποίο θα επιβαρυνθεί το Ελληνικό Δημόσιο, προκειμένου να χρηματοδοτήσει τους διαπιστευμένους Φορείς για την παραλαβή και διόρθωση των αιτήσεων ενίσχυσης των αγροτών;

4. Για ποιο λόγο υπάρχει η προαπαίτηση-δήλωση τουλάχιστον 300 παραγωγών, αποκλείοντας ουσιαστικά μικρά λειτουργικά σχήματα από το να έχουν την δυνατότητα να λάβουν τη σχετική πιστοποίηση; Με ποιό δικαίωμα υποχρεώνονται οι αγρότες να γίνουν συμμέτοχοι στην διαδικασία της υποψηφιότητας προς πιστοποίηση ενός φορέα;

5. Για ποιο λόγο υπάρχει τόσο μικρό χρονικό περιθώριο υποβολής των αιτήσεων καθιστώντας εκ των πραγμάτων αδύνατη την επιτυχή συμμετοχή υποψηφίων που δεν είχαν ενημέρωση εκ των προτέρων και δεν έχουν προετοιμαστεί αναλόγως;

Aίτημα Κατάθεσης Εγγράφων

Παρακαλούμε να μας κατατεθούν τα υπ. Αρίθμ 13, 14, 16 έγγραφα που λαμβάνονται υπόψη στην Πρόσκληση (το 94562/22-08-2013 έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ προς το ΥΠΑΑΤ, το 15821/17-12-2013 έγγραφο του ΥΠΑΑΤ, την από 20.01.2014 εισήγηση της Ομάδας Εργασίας του ΟΠΕΚΕΠΕ).

Οι ερωτώντες και αιτούντες βουλευτές

Αποστόλου Ευάγγελος

Κοδέλας Δημήτριος
Δημοφιλή σήμερα

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

Στο Εργατικό Κέντρο Εύβοιας θα φιλοξενηθεί το 30ο Συνέδριο της Ομοσπονδίας Γάλακτος

15/2/2019
Το 30ο Συνέδριο της Πανελλήνιας Ομοσποδνίας Εργαζομένων Γάλακτος Τροφίμων και ποτών ...
Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

Κοπή Βασιλόπιτας της Σχολής Βυζαντινής Μουσικής της Ι.Μητροπόλεως Χαλκίδος

16/2/2019
Την Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου 2019 το απόγευμα, ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Χαλκίδος κ. Χρυσόστομος μετέβ...
Βραβεύσεις επιχειρήσεων και κοπή πίτας για το Επιμελητήριο Εύβοιας

Βραβεύσεις επιχειρήσεων και κοπή πίτας για το Επιμελητήριο Εύβοιας

16/2/2019
Το Επιμελητήριο Εύβοιας, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ευβοίας και η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρημα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας