Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Ένα από τα σημαντικότερα περιβαλλοντικά προβλήματα της περιοχής της Αυλίδας, επιλύεται.
Δήμος Χαλκιδέων
Δήμος Χαλκιδέων

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξίας & Αστικού Περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος (ΥΠΕΚΑ), το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Χ.Α.Δ.Α. ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΥΛΙΔΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ» εντάχθηκε στον Αξονα Προτεραιότητας «04 - Προστασία Εδαφικών Συστημάτων & Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ), με δικαιούχο το Δήμο Χαλκιδέων.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής. Η επιλέξιμη δημόσια δαπάνη ανέρχεται στα 1.418.007,30 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%), με την ίδια συμμετοχή να ανέρχεται στο ύψος του ΦΠΑ, δηλ. στα 265.155,84 ευρώ. 
Και η κατασκευή του έχει χρονικό ορίζοντα παράδοσης, 2 έτη από την έναρξη των εργασιών.

ΤΟ ΦΥΣΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Το έργο αφορά στην πλήρη εξυγίανση και αποκατάσταση των Χώρων Ανεξέλεγκτης Διάθεσης (στερεών) Αποβλήτων Βαθέως, Παραλίας και Φάρου Αυλίδας, οι οποίοι έχουν ρυπασμένη επιφάνεια 28,5 , 3 και 18 στρεμμάτων, αντίστοιχα.

Αρχικά, θα εκπονηθούν οι εξής μελέτες:

α) τεχνικές περιβαλλοντικές μελέτες αποκατάστασης (με τις των ΧΑΔΑ Βαθέως και Φάρου με ίδια μέσα του Δήμου) β) μελέτες οριοθέτησης-διευθέτησης ρέματος για τους ΧΑΔΑ Βαθέως και Παραλίας, που βρίσκονται δίπλα σε ρέματα γ) οριστικές μελέτες αποκατάστασης.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν τα κυρίως έργα:

Στους ΧΑΔΑ Βαθέως και Παραλίας:

α) η διευθέτηση του ρέματος, μέσω αγωγού που θα τοποθετηθεί χωρίς διατάραξη του υπερκείμενου απορριμματικού όγκου

β) η αποκατάσταση, μέσω εκσκαφών, τοποθέτησης ολόσωμου τοίχοπυ αντιστήριξης, σαρζανέτ διαμόρφωσης του ανάγλυφου, στεγάνωσης από μεμβράνες, στραγγιστικών παρεμβάσεων, δενδροφύτευσης και περίφραξης.

Στο ΧΑΔΑ Φάρου:

η αποκατάσταση, μέσω χωματουργικών, συλλογής διάσπαρτων απορριμμάτων και συγκέντρωσής τους εντός της έκτασης, διαμόρφωσης και εξομάλυνσης του ανάγλυφου, έργων τελικής κάλυψης και οριοθέτησης με μεταλλικό περίφραγμα.

Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Ο Δήμαρχος Θανάσης Ζεμπίλης, χαρακτήρισε το έργο αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Αυλίδας ως «μείζονος σημασίας παρεμβάσεις που διασφαλίζουν την προστασία της δημόσιας υγείας, του περιβάλλοντος και του φυσικού πλούτου μιας οικολογικά ευαίσθητης περιοχής».

Καλώντας τους συνδημότες της περιοχής «να την προστατέψουν από την ανεξέλεγκτη ρίψη απορριμμάτων» και μετά την πλήρη αποκατάσταση των συγκεκριμένων ΧΑΔΑ.

ΟΙ ΕΝΤΑΞΕΙΣ ΕΡΓΩΝ ΣΤΟ ΕΣΠΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΙ ΠΟΡΟΙ ΣΤΗΝ 3ΕΤΙΑ 

Το έργο της εξυγίανσης και αποκατάστασης των ΧΑΔΑ Αυλίδας είναι το τελευταίο κατά σειρά που εντάχθηκε προς χρηματοδότηση στο ΕΣΠΑ.

Ολοκληρώνοντας –μέχρι νεωτέρας- έναν άκρως επιτυχή 3ετή κύκλο εντάξεων έργων και ευρωπαϊκών κονδυλίων που πέτυχε η Δημοτική Αρχή στη διάρκεια της τρέχουσας δημοτικής περιόδου.

Με τον Δήμο Χαλκιδέων (από κοινού με τη ΔΕΥΑΧ) να καθίσταται από τους πρωτοπόρους σε όλη τη χώρα και ως προς τις εντάξεις έργων σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα και ως προς την απορρόφηση ευρωπαϊκών πόρων.

Στην 3ετία έχουν δρομολογηθεί και είτε ολοκληρώθηκαν είτε εξελίσσονται  έργα ενταγμένα και χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ, συνολικού προϋπολογισμού 81.777.131,16 ευρώ.

Έργα που υλοποιούνται σε κάθε Δημοτική Ενότητα, σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα.

Έργα και δράσεις ουσίας που σχεδιάζονται και αναπτύσσονται ανά ενότητες ώστε να υπάρχει πληρέστερο και παραγωγικότερο αποτέλεσμα, έργα που δημοπρατούνται, συμβασιοποιούνται, βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν ολοκληρωθεί, εξασφαλίζοντας υποδομές, προστατεύοντας το περιβάλλον, δημιουργώντας προϋποθέσεις οικονομικών δράσεων και βελτιώνοντας τη ποιότητα ζωής των πολιτών.

Κάποια δε από αυτά, είναι έργα ιστορικής κλίμακας, όπως:

 • Η ανασύνταξη του αστικού τοπίου, με την εκτεταμένη διαμόρφωση νέων αλλά και την αισθητική και χρηστική αναβάθμιση υφιστάμενων δημόσιων κοινόχρηστων χώρων που αποδίδονται ως κοινόχρηστοι
 • Η αναζωογόνηση του πυρήνα του ιστορικού κέντρου, με την ανάδειξη και λειτουργική αξιοποίηση των νεώτερων μνημείων και διατηρητέων κτηρίων για την ανάταξη της πολιτισμικής και τουριστικής ταυτότητάς της Χαλκίδας
 • Η ενίσχυση και ο εκσυγχρονισμός των βασικών υποδομών  ύδρευσης, αποχέτευσης και διαχείρισης απορριμμάτων
 • Η ενδυνάμωση του δημοτικού δικτύου αλληλεγγύης.


Τα έργα που έχουν ενταχθεί στο ΕΣΠΑ, μέσα στην τελευταία 3ετία (μαζί με τους προϋπολογισμούς τους), είναι τα ακόλουθα:

 • Ανάπλαση κοινοχρήστου περιβάλλοντος χώρου περιοχής Αστεριών: 734.000,00
 • Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις δημοσίων ανοικτών χώρων Δήμου Χαλκιδέων: 1.330.029,25
 • Δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης στις Δημοτικές Ενότητες Χαλκίδας και Ληλαντίων: 1.592.378,58
 • Βελτίωση οδού Αθαν. Διάκου: 1.236.000,00
 • Βελτίωση λεωφ. Καραμανλή: 1.947.774,44
 • Αποκατάσταση διατηρητέου κτηρίου 3ου Δημοτικού Σχολείου Χαλκίδας
  (προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια & ΥΠΠΟ): 2.000.000,00
 • Δράσεις Leader (Ανθηδόνα – Αυλίδα - Ληλάντιο): 1.486.552,25
 • Ύδρευση ΔΕ Αυλίδας (μονάδα προεπεξεργασίας Διυλιστηρίου, εμπλουτισμός και βελτίωση Υδραγωγείου, εξωτερικά δίκτυα ύδρευσης κλπ): 6.704.183,82
 • Συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Παραλίας (με τον Φάρο) και Βαθέως Αυλίδας καθώς και Δροσιάς: 29.188.614,02
 • Συλλογή, επεξεργασία και διάθεση λυμάτων οικισμών Βασιλικού (με το Λευκαντί), Αγ. Νικολάου και Ν. Λαμψάκου: 14.837.127,77
 • Ολοκλήρωση αποχετευτικού δικτύου λυμάτων οικισμού Ν. Αρτάκης: 1.319.006,38
 • Αντικατάσταση σωλήνων παλαιού δικτύου ύδρευσης Ν. Αρτάκης: 1.224.123,76
 • Σύστημα τηλεελέγχου-τηλεχειρισμού για αυτόματη διαχείριση και έλεγχο διαρροών δικτύου ύδρευσης Χαλκίδας (β΄ φάση) Αυλίδας – Ανθηδόνας – Νέας  Αρτάκης – Ληλαντίων (α΄φάση): 3.872.728,80
 • Βελτιώσεις εγκατάστασης Κέντρου Λυμάτων: 738.000,00
 • Αποκατάσταση ΧΑΔΑ ΔΕ Αυλίδας: 1.418.007,30
 • Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ΧΥΤΑ Κ. Εύβοιας: 2.046.800,00
 • Επέκταση υφιστάμενου ΧΥΤΑ Κ. Εύβοιας: 8.292.983,11
 • Κέντρο Κοινωνικών Υπηρεσιών Χαλκίδας («γέφυρα» από το Γ΄ ΚΠΣ): 303.206,00
 • Ανοικτή Δομή Στήριξης ΑμεΑ στη Χαλκίδα («γέφυρα» από το Γ΄ ΚΠΣ): 287.615,68
 • Πρόγραμμα Δομών καταπολέμησης της φτώχειας (σε συνέργεια με Εργατικό Κέντρο): 918.000,00
 • Κέντρο Στήριξης Γυναικών Θυμάτων Βίας: 300.000,00

ΣΥΝΟΛΟ: 81.777.131,16
Δημοφιλή σήμερα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

Η θεατρική παράσταση «Μαντάμ Σουσού» με την μοναδική Δήμητρα Παπαδοπούλου έρχεται στη Χαλκίδα

18/04/2018
Η υπερπαραγωγή των Θεατρικών Σκηνών, που συνάρπασε το Αθηναϊκό κ...
Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα» στον κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα» στον κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

12/04/2018
Η παιδική ταινία «Λεονάρντο Ντα Βίντσι - αποστολή Μόνα Λίζα»...
Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

19/04/2018
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όλα τα εμπορικά καταστήματα, στην Χαλκίδα...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας