Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Τη Μεγάλη Δευτέρα, 14 Απριλίου, στις 7 το βράδυ, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου (Φαρμακίδου 15α στη Χαλκίδα), πρόκειται να συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των συνημμένων θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Δημαρχείο Χαλκίδας
Δημαρχείο Χαλκίδας

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
1.Περί στέγασης Μουσικού Σχολείου Χαλκίδας .
Εισηγητής: Σπανός Φάνης (Δημ. Σύμβουλος)

2.Περί αποδοχής Δακοκτονίας.
Εισηγητής: Αλέξανδρος Πιτσούνης (Δημ.Σύμβουλος)

3.Περί πρόσληψης πρακτικής άσκησης φοιτητών  ΤΕΙ.
    
4.Περί αντικατάστασης υπευθύνου Δημοτικού Υπαλλήλου του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης .

5.Περί κατανομής των κοινοχρήστων δημοτικών χώρων κατά την προεκλογική περίοδο και άλλες ρυθμίσεις.
Εισηγητής θεμάτων νο 3-5: Σέρρας Δημήτριος  (Δημ. Σύμβουλος)

6.Περί τοποθέτησης προτομής του Κώτσου Δημητρίου στην κεντρική πλατεία Δροσιάς.
Εισηγητής: Δήμος Κόρδης  (Αντιδήμαρχος)

7.Περί σύμφωνης γνώμης για την δημιουργία ειδικών διαρρυθμισμένων θέσεων στάθμευσης σύμφωνα με την υπ. αρ. 33/2014 απόφαση του Δ.Σ. του Οργανισμού Λιμένων Ν. Ευβοίας.
Εισηγητής: Σκλιάς Σωκράτης  (Δημ. Σύμβουλος)

8.Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού.
Εισηγητής: Μπάκας ΓΙάννης (Αντιδήμαρχος)

9.Περί ακύρωσης της υπ. αρ 37/2014 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά παραχώρηση ιδιόκτητου κτιρίου [πρώην ΠΙΚΠΑ] του Δήμου Χαλκιδέων στο Εργατικό Κέντρο Ν. Ευβοίας.

10.Περί αντικατάστασης μελών της πλειοψηφίας  των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Χαλκιδέων .

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ  ΘΕΜΑΤΑ
11.Περί καθορισμού τέλους απλής χρήσης αιγιαλού έτους 2014 .
12.Περί παράταση σύμβασης προμήθειας φυτικού υλικού.
13.Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.
14.Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων .
15.Περί διάθεσης ψήφισης πίστωσης (Μεγάλη Παρασκευή) .
16.Περί έγκρισης της Συμπλήρωσης- Ανάλυσης εκκαθάρισης ΔΗΚΕΝΑ ως      προς την περίπτωση 2,4 Προμηθευτές
Εισηγητής θεμάτων νο 11-16: Μπάκας Γιάννης (Αντιδήμαρχος)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
17.Περί έγκρισης της υπ. αρ. 37/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΑΙΚΗΣ) .
18.Περί έγκρισης της υπ. αρ. 28/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΤΡΑΙΝΑΚΙ) .
19.Περί έγκρισης της υπ. αρ. 34/2014 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (απαγόρευση στάσης & στάθμευσης) .
Εισηγητής θεμάτων νο 17-19: Βοσκός Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
20.Περί γνωμοδότησης της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για «Εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από αεριοποίηση φυτικών ξυλωδών πρώτων υλών ισχύος έως 500 kwe» της «ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΦΛΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» στη θέση «ΡΑΧΗ ΝΤΑΟΥΛΕΖΑ», του Δ.Δ. Δροσιάς Δήμου Χαλκιδέων.
Εισηγητής: Αφράτης Αντώνης (Δημοτικός Σύμβουλος)

21.Περί έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Ενότητα Ν. Αρτάκης (απόφαση Ε.Π.Ζ. 42/2014).
22.Περί έγκριση μελέτης κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη Δημοτική Ενότητα Ληλαντίων (απόφαση Ε.Π.Ζ. 43/2014).
Εισηγητής θεμάτων νο 21-22: Σκλιάς Σωκράτης  (Δημ. Σύμβουλος)

23.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑΣΤΡΑΦΕΝΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» .
24.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΟΜΒΡΙΩΝ Δ.Δ. ΒΑΘΕΟΣ» .
25.Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής- οριστικής παραλαβής του έργου: «ΧΑΛΙΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ» .
26.Περί έγκρισης 3ου Α.Π.Ε. του έργου  « ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» του Δήμου Χαλκιδέων.
27.Περί έγκρισης 1ου Α.Π.Ε. του έργου : Ασφαλτόστρωση οδών νέου σχεδίου(ΑρτάκηΙΙ) της Δ.Ε. Ν. Αρτάκης του Δήμου Χαλκιδέων .
28.Περί έγκρισης 2ου ανασυνταγμένου Α.Π.Ε., 2ου  ΠΚΤΜΝΕ  και 1ης Σ.Σ του έργου  «  ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ “ΑΣΤΕΡΙΑ” »  .
29.Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε.και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ  του έργου  : ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΦΥΛΛΩΝ Δ.Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
30.Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε.και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ' ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ  .
31.Περί έγκρισης  1ου Α.Π.Ε. και 1ου  ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ' ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ – ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΠΑΛ  .
32.Περί παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΕΠΙΚΛΙΝΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ Δ.Δ. ΦΥΛΛΩΝ Δ.Δ. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ .
33.Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΑΦΡΑΤΙΟΥ» .
34.Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΕΡΙΑ» .
35.Περί έγκρισης 7ης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ (ΑΛΕΥΡΟΜΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑ) ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΠΡΩΗΝ ΑΣΑΧ».
36.Περί παράτασης της προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ» .
37.Περί παράτασης προθεσμίας κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΕΙΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟ ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ» .
Εισηγητής θεμάτων νο 23-37: Μπάκας Γιάννης (Αντιδήμαρχος)

38.Περί έγκρισης πρακτικού προσκυρούμενης Δημοτικής έκτασης .
Εισηγητής: Κώστας Ρουσόπουλος (Πρόεδρος Επιτροπής)

39.Περί αποδοχής της με Α.Π.  Οικ. 122401/19-2-2014 της ΕΥΔ Ε.Π.ΠΕΡ. Α.Α. του ΥΠΕΚΑ, απόφασης ένταξης της πράξης με τίτλο ‘ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ» στο ΕΠ ΄ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013” .
40.Περί έγκρισης τρόπου εκτέλεσης έργων- υποέργων πράξης «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ Δ.Ε. ΑΥΛΙΔΑΣ Δήμου Χαλκιδέων» .
41.Περί έγκρισης Μελέτης και Τρόπου Εκτέλεσης του Έργου/Πράξης με τίτλο: “Ενίσχυση της Διοικητικής Οργάνωσης και Ενίσχυση της Διαχειριστικής Επάρκειας του Δήμου Xαλκιδέων για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων δράσεων” με Κωδ. MIS 464804, στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (Ε.Π.) “Θεσσαλία - Στερεά Ελλάδα - Ήπειρος 2007-2013”».                            
42.Περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δήμου  Μαντουδίου –Λίμνης –Αγ. Άννας και Δήμου Χαλκιδέων .
43.Περί έγκρισης αναμόρφωσης κατανομής πιστώσεων ΚΑΠ επενδυτικών δαπανών (πρώην ΣΑΤΑ) έτους 2014.     
Εισηγητής θεμάτων νο 39-43: Μπάκας Γιάννης (Αντιδήμαρχος)
Δημοφιλή σήμερα

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

Η Εύβοια ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο μέσω της τηλεόρασης του Star

20/04/2018
Ο νομός Εύβοιας και τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα παρουσιάστηκαν σε αφιέρωμα της εκπομπής του STAR Channel «Γυρίσματα στην...
Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

Ανοιξιάτικες εκπτώσεις 2018. Ανοικτά τα καταστήματα την Κυριακή 6 Μαΐου στη Χαλκίδα

19/04/2018
Ανοιχτά θα είναι την Κυριακή 6 Μαΐου 2018, όλα τα εμπορικά καταστήματα, στην Χαλκίδα...
Κ.Μαρκόπουλος: Φροντίστε να παραδώσετε την ΛΑΡΚΟ Α.Ε ανοιχτή στην Κυβέρνηση της Ν.Δ.

Κ.Μαρκόπουλος: Φροντίστε να παραδώσετε την ΛΑΡΚΟ Α.Ε ανοιχτή στην Κυβέρνηση της Ν.Δ.

19/04/2018
Αυστηρή κριτική άσκησε ο Κώστας Μαρκόπουλος προς την Κυβέρνηση και την Διοίκηση τη...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας