Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
ΓΛΥΦΑ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Δρομολόγια
Αλλαγές στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουλίου με απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Χρήστος Καλυβιώτης
Χρήστος Καλυβιώτης

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχών συνδυασµός ανακηρύχθηκε ο «Ενωτική Δημοτική Κίνηση» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί: α. «Νέα Πνοή», β. «∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο» και γ. «Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται ο Χρήστος Καλυβιώτης ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Ελυµνίων

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 • ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΦΛΩΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 • ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΙΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

 • ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Κηρέως

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 • ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από τον συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

 • ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Νηλέως

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
 • ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στις Τοπικές Κοινότητες ανακηρύσσονται οι ακόλουθοι:

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λίµνης,

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΥΓΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΤΟΥΡΛΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
 • ΧΑΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Στην Τοπική Αγία Άννας

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Αµελάντων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΤΑΘΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΓΡΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα ∆αφνούσας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κεραµείας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΛΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΜΕΛΗ

 • ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κηρινθου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΜΕΛΗ

 • ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΤΣΙΒΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Παπάδων

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Πηλίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Από το συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

 • ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΜΕΛΗ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΚΑΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου

Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΠΕΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Φαράκλας

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΚΟΥΖΟΥΒΟΥΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΔημοφιλή σήμερα

Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

7/6/2018
Η ταινία Jurassic World: Το βασίλειο έπεσε, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone από την Πέμπτη ...
Νέες θέσεις εργασίας σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

Νέες θέσεις εργασίας σε Φροντιστήριο Μέσης Εκπαίδευσης

13/6/2018
Το νέο φροντιστήριο Πουκαμισάς στον Ωρωπό αναζητά διδακτικό προσωπικό για άμεση πρόσληψη....
Η ταινία «Το κουκλόσπιτο του τρόμου» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «Το κουκλόσπιτο του τρόμου» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

17/6/2018
Η ταινία «Το κουκλόσπιτο του τρόμου» στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone, από την Πέμπτη 14 εώς και την Τετάρ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας