Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
ΓΛΥΦΑ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Δρομολόγια
Αλλαγές στους εκλεγμένους Δημοτικούς Συμβούλους στο δήμο Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 17 Ιουλίου με απόφαση του Πρωτοδικείου Χαλκίδας.
Χρήστος Καλυβιώτης
Χρήστος Καλυβιώτης

Σύμφωνα με το Πρωτοδικείο Χαλκίδας επιτυχών συνδυασµός ανακηρύχθηκε ο «Ενωτική Δημοτική Κίνηση» και επιλαχόντες οι συνδυασμοί: α. «Νέα Πνοή», β. «∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο» και γ. «Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας».

Δήμαρχος ανακηρύσσεται ο Χρήστος Καλυβιώτης ενώ οι δημοτικοί σύμβουλοι κάθε Δημοτικής Ενότητος είναι οι ακόλουθοι:

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Ελυµνίων

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΓΙΑΝΝΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΚΑΤΣΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΟΥΤΣΟΥΡΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
 • ΚΟΥΚΟΥΡΙΚΟΣ ΗΛΙΑΣ
 • ΠΑΛΗΟΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΦΛΩΚΟΥ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΗ ΣΟΦΙΑ
 • ΣΤΕΦΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ
 • ΨΑΡΡΟΥ ΕΛΠΙ∆Α

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΑΛΕΞΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
 • ΚΑΙΤΣΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

 • ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Κηρέως

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΧΑΛΙΟΥΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
 • ΣΚΟΜΠΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
 • ΤΑΡΛΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
 • ∆ΑΝΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ
 • ΑΛΑΤΖΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΤΖΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΠΑΖΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από τον συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

 • ΛΙΑΓΚΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

Στην Εκλογική περιφέρεια της ∆ηµοτικής Ενότητος Νηλέως

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
 • ΧΑΤΖΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ
 • ΣΕΣΟΝΤΗ ΜΑΡΙΑ
 • ΓΕΩΡΓΑΚΑΙΝΑ ΕΛΕΝΗ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΜΟΥΡΓΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στις Τοπικές Κοινότητες ανακηρύσσονται οι ακόλουθοι:

Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Λίµνης,

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
 • ΑΥΓΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ
 • ΜΠΟΥΖΟΥΚΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από τον συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΤΟΥΡΛΟΥ – ΜΠΑΚΑΛΑΚΗ ΑΝΝΑ
 • ΧΑΝΤΑΚΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ

Στην Τοπική Αγία Άννας

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΠΑΠΑΜΗΤΣΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΘΕΟΧΑΡΗΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΜΑΚΡΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Αµελάντων

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Αχλαδίου

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΤΑΘΑΡΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΣΚΟΠΕΛΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Βλαχιάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΓΡΟΝΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα ∆αφνούσας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κεραµείας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κερασιάς

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΛΙΤΣΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΑΓΓΕΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κεχριών

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ

ΜΕΛΗ

 • ΤΣΟΥΠΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΣΟΥΛΤΑΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κηρινθου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΦΙΦΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΜΕΛΗ

 • ΤΣΑΝΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΜΟΣΧΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κοτσικιάς

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΚΟΥΚΟΥΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Κουρκουλών

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΛΕΞΙΟΥ ΖΗΣΙΜΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΚΟΜΠΟΘΑΝΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Μαντουδίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΜΠΟΥΡΑ ΠΑΝΑΙΩΤΑ (ΓΙΟΥΛΑ)

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΜΕΛΗ

 • ΚΟΥΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΒΛΑΧΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Μετοχίου Κηρέως

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΤΣΙΒΙΚΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Παπάδων

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΖΕΡΒΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Πηλίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΑΝ∆ΡΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΤΣΙΠΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Προκοπίου

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΚΑΝΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΡΙΖΟΓΙΑΝΝΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Από το συνδυασµό ΕΝΩΤΙΚΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ

 • ΓΟΥΒΙΩΤΗ ΕΥΜΟΡΦΙΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Ροβιών

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΜΕΛΗ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΚΑΤΣΙΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Στην Τοπική Κοινότητα Σκεπαστής

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ:

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Σπαθαρίου

Από το συνδυασµό Λαϊκή Συσπείρωση Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΛΙΑΣΚΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

 • ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Στροφυλιάς

Από το συνδυασµό Νέα Πνοή

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΙΑΚΩΒΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΜΠΕΣΙΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

 • ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Στην Τοπική Κοινότητα Φαράκλας

Από το συνδυασµό Ενωτική Δημοτική Κίνηση

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

 • ΤΣΩΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΜΕΛΗ

 • ΤΖΟΥΒΑΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Από το συνδυασµό ∆ημοτική Πρωτοβουλία µε λογισµό και µ’ όνειρο

 • ΚΟΥΖΟΥΒΟΥΝΑ ΘΕΟ∆ΩΡΑΔημοφιλή σήμερα

Πώς θα φορέσεις και φέτος το κολάν, εκτός γυμναστηρίου!

Πώς θα φορέσεις και φέτος το κολάν, εκτός γυμναστηρίου!

25/9/2018
Πριν λίγα χρόνια, τα αθλητικά ρούχα είχαν θέση μόνο στο γυμναστήριο. Η Sugarfree άλλαξε τα δεδομένα!...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Αρχή της σελίδας