Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19.00, συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκίδας. Τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι τα παρακάτω:

Α.Περί έγκρισης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης (Ε.Π.Δ)έτους 2010
Περί έγκρισης Προϋπολογισμού του Δήμου οικον έτους 2010 
Β. Επίσης, τα θέματα ημερήσιας διάταξης της Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλκιδέων, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2009 και ώρα 19:00, είναι τα παρακάτω:

ΘΕΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

1. Περί έγκρισης της 39/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των «Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων» που αφορά τον απολογισμό Οικ. Ετ. 2008

2. Περί έγκρισης της 32/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ ΚΑΠΗ που αφορά την 2η τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009.

3. Περί έγκρισης της 12/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009.

4. Περί έγκρισης της 5/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Γυμναστήριου Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009

5. Περί έγκρισης της 68/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Α’ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009

6. Περί έγκρισης της 43/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ’ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009

7. Περί έγκρισης της 34/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Άθλησης Χαλκίδας που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009

8. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 4/2009 απόφασης του Δ. Σ. του ΔΑΚ που αφορά την τροποποίηση του ΟΕΥ του Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου.

9. Περί έγκρισης της 2/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου των «Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων» που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Οικ. Ετ. 2009

10. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Α’ ΚΑΠΗ

11. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Β’ ΚΑΠΗ

12. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Γ’ ΚΑΠΗ

13. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Δ’ ΚΑΠΗ

14. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Ε’ ΚΑΠΗ

15. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 ΣΤ’ ΚΑΠΗ

16. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Δημοτικής Σχολής Μπαλέτου – Ρυθμικής

17. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Δημοτικού Ωδείου Χαλκίδας

18. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Δημοτικό Γυμναστήριο Χαλκίδας

19. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Οργανισμού Άθλησης Δήμου Χαλκιδέων

20. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Δημοτικού Αθλητικού Κέντρου

21. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Α’ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας

22. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Β’ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας

23. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Γ’ Παιδικού Σταθμού Χαλκίδας

24. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Βρεφονηπιακού Σταθμού Χαλκίδας

25. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 Β’ Βρεφονηπιακού Σταθμού Χαλκίδας

26. Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 ΔΕΚΕΣΑΧ

27.Περί έγκρισης Προϋπολογισμού οικ. Έτους 2010 «Μουσικών Συνόλων Δήμου Χαλκιδέων»

28. Περί διάθεσης ποσοστού 12% ΣΑΤΑ για λειτουργικές δαπάνες άρθρου 36 παρ. 1 Ν. 3801/09.

29. Περί τροποποίησης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. ετ. 2009. (τελική)

30. Περί ρύθμισης καταβολής οφειλών σε δόσεις κατά τις διατάξεις άρθρου 63 παρ. 2 Ν. 3801/09.

31. Περί καθορισμού τέλους καθαριότητας και αποκομιδής των απορριμμάτων των χώρων που χρησιμοποιούνται από τις λαϊκές αγορές, για την απόδοση του από την ΝΑΕ.

32. Περί ψήφισης πίστωσης για την αγορά μετοχών της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ Α.Ε. (ΝΑΕ).

33. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου.

34. Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.

35. Περί εγκρίσεων των υπ. αρ. 753/09 και /09 ΑΔΕ περί έγκρισης Πλαισίου Κανονισμού για την παραχώρηση της χρήσης πεζοδρομίων, οδών, πλατιών και λοιπών κοινοχρήστων χώρων - περιπτέρων και Καθορισμό κοινοχρήστων χώρων και επιβολή τελών.» .

36. Περί έγκρισης της 42/2009 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΚΕΣΑΧ που αφορά την Τεχνοοικονομική μελέτη βιωσιμότητας ΔΕΚΕΣΑΧ και μετατροπή αυτής σε μονομετοχική Α.Ε.

37. Περί έγκρισης Ολοκλήρωσης Φυσικού & Οικονομικού Αντικειμένου Προγραμμάτων Κατάρτισης στο Μέτρο 3.7

ΘΕΜΑΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

38. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου «Δημιουργία Ανοικτής Δομής Στήριξης Ατόμων με Αναπηρίες στην Χαλκίδα».

39. Περί έγκρισης παράτασης χρονοδιαγράμματος του έργου « Δημιουργία Κέντρου Κοινωνικών Υπηρεσιών»

40. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν Η.

41. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν Η.

42. Περί καθορισμού τιμής μονάδας προσκυρούμενης δημοτικής έκτασης, συν Ε.

43. Περί γνωμοδότησης 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Ανάπλαση Πλατειών Αγίας Βαρβάρας και Πυροσβεστικής»

44. Περί έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για σταθμό βάσης κινητής τηλεφωνίας.

45. Περί έγκρισης αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Κατασκευή Πλατείας Κανήθου»

46. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 762/09 ΑΔΕ που αφορά την άρση απαγόρευση στάσης και στάθμευσης αναπηρικού οχήματος.

47.Περί έγκρισης της υπ. αρ. 763/09 ΑΔΕ που αφορά την παραχώρηση χώρων στάθμευσης.

48. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 764/09 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης.

49. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 809/09 ΑΔΕ που αφορά την απαγόρευση στάσης και στάθμευσης οχημάτων.

50. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Διαμόρφωση κεντρικής πλατείας & λοιπών κοινόχρηστων χώρων του παλαιού οικισμού Χαλκίδα ΙΙ»

51. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Παιδικής Χαράς & Χώρου Πρασίνου στα Μακεδονικά»

52. Περί έγκρισης παράτασης προθεσμίας του έργου «Κατασκευή Προσβάσεων (Καθέτων οδών) & Γήπεδο 5χ5 στην Πλατεία Κανήθου»

53. Περί έγκρισης αυτοδίκαιης παραλαβής του έργου «Ανάπλαση Διαμόρφωση Κοινοχρήστου Χώρου και αποκατάσταση Παλαιού Κτιρίου Έναντι Μνημείου Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής»

54. Περί παραχώρησης χρήσης δημοτικού ιατρείου «Φοινίκων» στην ΕΠΟ

ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

55. Περί ορισμού μελών επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών προμήθειας υλικών έργων- ανάθεσης εργασιών μεταφορών έτους 2010 »

56. Περί ορισμού μελών επιτροπής διενεργείας δημοπρασιών εκμίσθωσης ή εκποίησης δημοτικών ακινήτων έτους 2010

57. Περί ορισμού μελών επιτροπής διενεργείας δημοπρασιών προμηθειών (αρθ. 46. ΕΚΠΟΤΑ ) έτους 2010

58. Περί ορισμού μέλους επιτροπής παραλαβής έργων έτους 2010

59. Περί ορισμού μελών επιτροπής παραλαβής προμηθειών (Αρ. 28 ΕΚΠΟΤΑ) έτους 2010

60. Περί ορισμού μελών επιτροπής εισήγησης αναθέσεων προμηθειών Αρ. 46. ΕΚΠΟΤΑ έτους 2010

61. Περί ορισμού μελών επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης έργων αξίας μικρότερης των 5.869,41 ευρώ έτους 2010

62. Περί ορισμού δύο (2) Δημοτικών συμβούλων και ενός (1) φορολογούμενου δημότη για την Συμβιβαστική Επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών έτους 2010.

63. Περί συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής εργασιών – παροχής υπηρεσιών

64. Περί ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής υλικών που ενσωματώνονται σε έργα και διενεργούνται με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ (αρ209 παρ. 1 ΔΚΚ)

65. Περί ορισμού μελών Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών που διενεργούνται με τις διατάξεις του (αρ209 παρ. 2 ΔΚΚ - ΠΔ28/80)

66. Περί ορισμού μελών Επιτροπής Αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμών έτους 2010 ΕΚΠΟΤΑ (άρθρο 46)

67. Περί ορισμού μελών συμπληρωματικών επιτροπών παραλαβής προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ έτους 2010


 
Δημοφιλή σήμερα

To 1ο «Chalkida Street Food Festival» είναι γεγονός!

To 1ο «Chalkida Street Food Festival» είναι γεγονός!

19/2/2019
Η μεγαλύτερη γιορτή φαγητού έρχεται για πρώτη φορά στην πόλη της Χαλκίδας από την Παρασκευή 3 έως και την Κυριακή 5 Μαΐου 2019 μπροστά στο Κόκκινο...
Έχασε την ζωή του σε τροχαίο ο Παναγιώτης Σίμωσης

Έχασε την ζωή του σε τροχαίο ο Παναγιώτης Σίμωσης

20/2/2019
Πέθανε ο πρώην πρόεδρος του Επιμελητηρίου Εύβοιας και επιχειρηματίας κ. Παναγιώτης Σίμωσης....
Επιτακτική ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα της πρόσβασης από και προς τη Χαλκίδα

Επιτακτική ανάγκη να λυθεί το πρόβλημα της πρόσβασης από και προς τη Χαλκίδα

20/2/2019
Συνάντηση με την υποψήφια περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας Κατερίνα Μπατζελή είχε η δήμαρχος Ιστιαίας...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας