Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Ο Σύλλογος Περιβάλλον και Πολιτισμός του Δήμου Κηρέως, kireas.org με την παρακάτω ανακοίνωσή του αναφέρει "Σκανδαλώδες  έγγραφο του ΥΠΕΚΑ διασφαλίζει 45.000 στρέμματα  μεταλλειοκτησίες στην ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ. Ζητείται η παρέμβαση της υπουργού". Η ανακοίνωση έχει ως εξής:


Σχετικό έγγραφο
Σχετικό έγγραφο

"Μόλις κοινοποιήθηκε στον  kireas.org  έναν  έγγραφο της   Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών  του ΥΠΕΚΑ  προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας  που δίνει κάποιες «απαντήσεις» σχετικά με το καθεστώς των  μεταλλειοκτησιών της ΒΙΟΜΑΓΝ στο δήμο Κηρέως.  Για να γίνει κατανοητό το έγγραφο και οι συνέπειες του  χρειάζεται μια βασική γνώση για το νομικό καθεστώς των μεταλλειοκτησιών και του αιτήματος  της ΒΙΟΜΑΓΝ.  

Μεταλλειοκτησία είναι το δικαίωμα αποκλειστικής  μεταλλευτικής  εκμετάλλευσης   σε μια έκταση γης.  Εκτός από  την 50ετη αποκλειστική  εκμετάλλευση το δικαίωμα  δίνει την δυνατότητα στο μεταλλειοκτήτη να κάνει και υποχρεωτικές απαλλοτριώσεις  αν κριθούν αναγκαίες .  Επίσης μέσα σε αυτές  τις  εκτάσεις απαγορεύεται οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα και σημαντικότερα   «….δια την άσκησιν της μεταλλείας …. υποχωρούν και έτεροι λόγοι δημοσίου συμφέροντος» (άρθρα 128 και  142 του Μεταλλευτικού Κώδικα).   Δικαιώματα μεταλλειοκτησίας δίνονται σε εταιρείες  που  έχουν  τα  εχέγγυα εντατικής και αποδοτικής προς το συμφέρον της Εθνικής Οικονομίας εκμεταλλεύσεως   μετά  την διενέργεια μεταλλευτικών ερευνών (δηλ. γεωτρήσεων).   Για να γίνουν τέτοιες γεωτρήσεις  απλώς απαιτείται μια  Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) από την Περιφέρεια (σε αυτή την περίπτωση την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας).
 
Οι μεταλλειοκτησίες έχουν διάρκεια 50 ετών αλλά  κηρύσσονται έκπτωτες και περνούν στο δημόσιο αν δεν γίνει εκμετάλλευση τους για μια τριετία.  Ο μεταλλειοκτήτης  όμως  μπορεί να τις προστατεύσει από  την έκπτωση, αν μέσα σε αυτή την τριετία  διενεργήσει μεταλλευτικές γεωτρήσεις  αντί της μεταλλευτικής εκμετάλλευσης τους  (άρθρο 106 του Μεταλλευτικού Κώδικα). 

Σε αυτή την τελευταία περίπτωση  υποπίπτει και η υπόθεση της  ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ στο δήμο Κηρέως  που προσπαθεί να προστατεύσει τις  μεταλλειοκτησίες της από την έκπτωση με  μεταλλευτικές γεωτρήσεις.  Η ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ  έχει κάνει αίτηση  να διενεργήσει μεταλλευτικές  έρευνες σε 13 περιοχές που καλύπτουν  45.799 στρέμματα του δήμου Κηρέως  (ή το 35% της συνολικής έκτασης του δήμου). Η έκταση για την διενέργεια των  γεωτρήσεων  βρίσκεται σε 17  υπάρχοντες μεταλλειοκτησίες οι οποίες περιήλθαν στην  κατοχή της ΒΙΟΜΑΓΝ   το 1996 με το ν. 2388/96. Οι 17 αυτές μεταλλειοκτησίες κωδικογραφούνται ως εξής:  μεταλ. Κτήμα Μαντουδίου,  μεταλ.  Κτήμα Αχμέτ  Αγά-Δράζι,   άδεια εξόρυξης  9644/1884, ΟΠ231, ΟΠ238, ΟΠ239, ΟΠ246, ΟΠ247, ΟΠ248, ΟΠ293, ΟΠ 354, ΟΠ416, ΟΠ426, ΟΠ432, ΟΠ433, ΟΠ439, ΟΠ442 του ν. Εύβοιας.

Κατά την περίοδο 1996 μέχρι 1999 η ΒΙΟΜΑΓΝ εκμεταλλεύτηκε το μεταλλείο Κακάβου και το μεταλλείο Γερορέματος  που βρίσκεται στην μεταλειοκτησία «Κτήμα Αχμέτ Αγά -Δράζι».  Δεν υπήρξε καμιά μεταλλευτική εκμετάλλευση  στις περισσότερες από τις παραπάνω μεταλλειοκτησίες  αυτή την περίοδο. Το 1999 η ΒΙΟΜΑΓΝ πτώχευσε και σταμάτησε κάθε μεταλλευτική εκμετάλλευση στην περιοχή. Το 2006, μετά από πτωχευτικό συμβιβασμό, η ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ εξαγοράστηκε από τον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ  που έχει κάνει αίτηση να αξιοποιήσει  το απόκτημα της  για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.     Όπως προκύπτει από τα παραπάνω  δεν έχει υπάρξει  εκμετάλλευση στι ς 17 αυτές μεταλλειοκτησίες   για 10 και 13 έτη αντίστοιχα (ενώ  χρειάζονται μόνο τρία έτη χωρίς εκμετάλλευση για να κηρυχτούν έκπτωτες).

Για να διαπιστωθεί αν γίνεται εκμετάλλευση, ο νόμος απαιτεί από τον μεταλλειοκτήτη να υποβάλλει κάθε χρόνο  δελτία  μεταλλευτικής δραστηριότητας  για κάθε μεταλλειοκτησία του.  Κάθε τριετία η Υπηρεσία Μεταλλείων  της περιφέρειας  υποβάλλει έκθεση για την  μεταλλευτική δραστηριότητα στη μεταλλειοκτησία  και αν δεν έχει υπάρξει εκμετάλλευση γνωμοδοτεί  την έκπτωση του μεταλλειοκτήτη  στην  Υπηρεσία Μεταλλείων του  αρμόδιου Υπουργείου  .  Οι προθεσμίες  για την υποβολή αυτής  της έκθεσης και γνωμοδότηση  έκπτωσης  είναι αυστηρά προσδιορισμένες  σε 3 μήνες .  Το Συμβούλιο Μεταλλείων  με τη σειρά του,  δίνει ένα χρόνο προθεσμία στον μεταλλειοκτήτη να επανορθώσει   πριν  εκδοθεί η απόφαση  έκπτωσης. Η απόφαση για έκπτωση του μεταλλειοκτήτη  του Συμβουλίου  Μεταλλείων  πρέπει να   υπογραφεί από τον αρμόδιο υπουργό  ένα μήνα μετά την έκδοσή της (άρθρα 121 και 122 του ΜΚ).

Το ερώτημα του kireas.org αν οι μεταλλειοκτησίες της ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ έχουν εκπέσει, απαντά το έγγραφο Δ8-Α/Φ.7.12.21/21168/3967  της   Διεύθυνσης Μεταλλευτικών και Βιομηχανικών Ορυκτών  του ΥΠΕΚΑ  προς την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με ημερομηνία 11/12/09  το οποίο παρατίθεται.  Μετά την πάροδο  10 και 13 χρόνων χωρίς εκμετάλλευση  στις εν λόγω 17 μεταλλειοκτησίες και μετά την παρέλευση  3 και 4 γνωμοδοτήσεων  έκπτωσης  που υποχρεούται να υποβάλλει η Υπηρεσία Μεταλλείων της Ευβοίας, στην Ελλάδα των 370.000  δημοσίων υπαλλήλων,   το έγγραφο  του ΥΠΕΚΑ  μας ενημερώνει ότι δεν  έχει  γίνει έκπτωση του μεταλλειοκτήτη της ΒΙΟΜΑΓΝ  λόγω  έλλειψης προσωπικού. Συγκεκριμένα  το έγγραφο   αναφέρει ότι  «….δεν έχουν γίνει οι προβλεπόμενες από το Μεταλλευτικό Κώδικα κρισιολογήσεις για τα αντίστοιχα χρονικά διαστήματα, εξαιτίας έλλειψης προσωπικού….. επομένως η Υπηρεσία μας δεν έχει προβεί σε διαδικασία έκπτωσης της εταιρείας..». Συγχρόνως  το   έγγραφο του ΥΠΕΚΑ  ενθαρρύνει την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας να  προχωρήσει στην έκδοση της  Απόφασης  Έγκρισης  Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ) που κατοχυρώνει (και προστατεύει από μελλοντικές κρισείς)  τα δικαιώματα μεταλλειοκτήσιας της ΒΙΟΜΑΓΝ ΑΕ. σε 45.799 στρέμματα του δήμου Κηρέως.
Δεν είναι δυνατόν το ΥΠΕΚΑ να κάνει κατ’ επιλογή εφαρμογή της νομοθεσίας.  Δηλαδή  δεν μπορεί να εφαρμόζει κάποιες από τις  διατάξεις  του Μεταλλευτικού κώδικα (αυτές που διασφαλίζουν την μεταλλειοκτησία και τα δικαιώματα που απορρέουν από αυτή) και όχι άλλες  (όπως αυτές για την έκπτωση και τις υποχρεώσεις του μεταλλειοκτήτη).  Όλοι  οι νόμοι έχουν την ίδια εκτελεστότητα και η Διοίκηση οφείλει να τους εφαρμόζει όλους.  Η εφαρμογή όλων των νόμων είναι όχι μόνον νόμιμη, αλλά και δεσμευτική, διαφορετικά  τα όργανα της Διοίκησης διαπράττουν παράλειψη οφειλομένης νομίμου ενεργείας και καθίστανται υπόλογα στην δικαιοσύνη.
Ο  χρόνος  που είχε στην διάθεση του το Υπουργείο και οι εμπλεκόμενες υπηρεσίες  (13 χρόνια)  για να γίνουν οι απαιτούμενες  κρισιολογήσεις  έκπτωσης  είναι υπερβολικά μεγάλος και  ξεπερνά κάθε αποδεκτό όριο διακριτικής ευχέρειας   για  εφαρμογή της νομοθεσίας.  Κατά πόσο μάλιστα  όταν στηρίζεται σε  μια  τόσο αδόκιμη και δύσκολα αποδεικνυόμενη  αιτιολογία  όπως η «έλλειψη προσωπικού» .   Επειδή από αυτή την  παράλειψη  θα υπάρξει μεγάλο οικονομικό όφελος ιδιώτη  ο kireas.org  ζητά την άμεση  παρέμβαση του πρωθυπουργού κ. Παπανδρέου και της υπουργού ΠΕΚΑ, κ. Μπιρμπίλη, για  έλεγχο  ενδεχόμενης  διαφθοράς.
Επίσης ο kireas.org  ζητά από την υπουργό ΥΠΕΚΑ, κ. Μπιρμπίλη, και την  Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας , κ. Διαμαντοπούλου,  να ασκήσουν την  δέουσα διακριτική ευχέρεια  στην έκδοση απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων  (ΑΕΠΟ) που κατοχυρώνει τις μεταλλειοκτησίες της  ΒΙΟΜΑΓΝ  μέχρι να διαλευκανθεί η υπόθεση των εκπτώσεων.

Η  σημερινή ΒΙΟΜΑΓΝ  ΑΕ δεν  εξορύσσει τίποτα και δεν διαθέτει ενεργό μεταλλευτικό εξοπλισμό και σύμφωνα με δημοσιευμένες δηλώσεις του πρόεδρου του ομίλου της δεν προτίθεται να δραστηριοποιηθεί στο μεταλλευτικό  τομέα για « μεγάλο βάθος χρόνου». Η διασφάλιση δικαιωμάτων αποκλειστικής μεταλλευτικής εκμετάλλευσης με αυτό το τρόπο  στο ένα τρίτο  του δήμου Κηρέως χωρίς προοπτική εκμετάλλευσης και ορατά και άμεσα οφέλη δεν βοηθά τον τόπο. Είναι συμφερότερο για την περιοχή τα δικαιώματα των μεταλλειοκτησιών να περιέλθουν στο δημόσιο , (όπως προβλέπει ο νόμος  σε αυτή την περίπτωση)  που θα μπορεί να αποφασίσει ελεύθερα χωρίς τις δεσμεύσεις της αποκλειστικής εκμετάλλευσης ,ποιος θα είναι ο καλύτερος τρόπος εκμετάλλευσης τους".

Σχετικά

Η «ΒΙΟΜΑΓΝ Α.Ε.!» διεκδικεί το 35% της έκτασης του δήμου Κηρέως.

http://kireas.org/smf/index.php?topic=545.0
Δημοφιλή σήμερα

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

Χρήστος Παγώνης και Γιάννης Μπάκας μαζί για τον Δήμο Χαλκιδέων

15/2/2019
Δήλωση συμπόρευσης από κοινού ανακοίνωσαν οι υποψήφιοι δήμαρχοι για τον Δήμο Χαλκιδέων Γιάννης Μπάκας και Χρήστος Παγώνης....
Υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας ο Μπάμπης Καραβάς

Υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας ο Μπάμπης Καραβάς

13/2/2019
Σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του ο Μπάμπης Καραβάς θα είναι υποψήφιος Δήμαρχος Ερέτριας στις επερχόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου 2019....
Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ movietone

14/2/2019
Η ταινία «LEGO η ταινία 2» μεταγλωτισμένη σε 3D, έρχεται στον Κινηματογράφο ΜΑΓΙΑ mo...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Photo Gallery

3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας