Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Απαντάει ο Δήμαρχος στον Δ.Αναγνωστάκης, αλλά και στον Χρ.Λάμπρου ενώ παραθέτει και απόσπασμα απο τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑΧ.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.
Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης.

Ο Δήμαρχος Χαλκιδέων, Θανάσης Ζεμπίλης αναφέρει στην απάντησή του:
"Ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης κ. Δ. Αναγνωστάκης, είχε απειλήσει ότι μετά τη συνέντευξη τύπου του συνδυασμού του, κάποιοι «θα τρέχουν να κρυφτούν». Τελικά επέλεξε να κρυφτεί ο ίδιος και να αναθέσει στον πρώην δ/ντή της επιχείρησης, κ. Λάμπρου, να παραχωρήσει συνέντευξη τύπου στη θέση του!!! (Αυτό σημαίνει, απλά, ότι ακόμα και σήμερα αγνοεί τα στοιχειώδη θέματα της επιχείρησης).

Θα επιχειρήσουμε να απαντήσουμε με επιχειρήματα στο σύνολο των θεμάτων και των δύο πρόσφατων συνεντεύξεων.

Και συγκεκριμένα:

1. ΕΚΚΡΕΜOΤΗΤΑ - 158.000 ευρώ

Από τα προσκομισθέντα έγγραφα και τη συζήτηση του Δ.Σ. προκύπτουν τα ακόλουθα:

Από το ποσό των 158.000 ευρώ παρουσιάζονται «δικαιολογητικά έγγραφα» για το ποσό των 135.000 ευρώ, ενώ το ποσό των 23.000 ευρώ έχει εκταμιευθεί χωρίς αιτία.
Για το συνολικό ποσό των 158.000 ευρώ για τα έτη 2003 – 2004 – 2005 έχουν εκδοθεί «εικονικές» και «ψευδείς» αποδείξεις και συγκεκριμένα:
α) Οι Αποδείξεις έχουν εκδοθεί στο όνομα της Κ/ΞΙΑΣ, έναντι πιστοποιήσεων, ενώ στην πραγματικότητα τα χρηματικά ποσά ουδέποτε τα εισέπραξε η Κ/ΞΙΑ, αλλά φέρονται να τα εισπράττουν διαφορετικά πρόσωπα, άσχετα της Κ/ΞΙΑ. Επιπλέον, στις αποδείξεις δεν αναγράφονται τα ονόματα των πραγματικά λαβόντων, αλλά έχουν τεθεί υπογραφές με διαφορετικούς γραφικούς χαρακτήρες.

β) Ενώ οι αποδείξεις έχουν εκδοθεί έναντι πιστοποιήσεων, δεν υπάρχει αντίστοιχη πιστοποίηση των τεχνικών υπηρεσιών ότι πράγματι εργάστηκαν. Κατά τους ισχυρισμούς του κ. Λάμπρου οι εργαζόμενοι δεν απασχολήθηκαν στο τεχνικό έργο, αλλά κάλυπταν πάγιες και διαρκείς ανάγκες της επιχείρησης(!!)

γ) Οι ανωτέρω δαπάνες δεν ήταν επιλέξιμες, ώστε να πιστοποιηθούν και να ενταχθούν στο έργο του Κ.Λ.Χ., που χρηματοδοτείται από το Π.Ε.Π.

δ) Οι καταστάσεις των εργαζομένων, υπογράφονται από τον διαχειριστή της Κ/ΞΙΑΣ, που όμως λειτουργούσε εκτός ορίων διαχειριστικής εντολής, με αποτέλεσμα σήμερα η Κ/ΞΙΑ να αρνείται κάθε ανάμειξη. Άλλωστε, πρόσληψη εργαζομένων και είσπραξη των ανωτέρω ποσών, δεν εμφανίζονται στα κοινοπρακτικά βιβλία και έγγραφα.

Παρά ταύτα η διαδικασία αυτή χαρακτηρίστηκε ως «νόμιμη» και «τυπική». Βέβαια το εύλογο ερώτημα είναι το εξής: Γιατί η προηγούμενη δημοτική αρχή δεν μπορούσε να βρει λύση στο πρόβλημα για τέσσερα έτη και το παρέδωσε ως έλλειμμα στη σημερινή;

Ωστόσο για το ανωτέρω ζήτημα που ήρθε προς συζήτηση στο Δ.Σ. με πρωτοβουλία του Γεν. Διευθυντή, δεν υπήρξε κάποια καταγγελία γιατί ορισμένοι «διυλίζουν τον κώνωπα και καταπίνουν την κάμηλο».

2. ΕΡΓΑ ΔΕΥΑΧ

Α) Ο πρώην Γεν. Διευθυντής δεν αρνήθηκε ότι σήμερα η επιχείρηση εκτελεί σε όγκο και προϋπολογισμό τα διπλάσια έργα, σε σχέση με τη προηγούμενη δημοτική θητεία. Προκειμένου όμως να μετριάσει τις εντυπώσεις, αναφέρθηκε συγκριτικά σε απορροφήσεις και χρηματοδοτήσεις έργων. Οι υπολογισμοί του όμως αυτοί πάσχουν σε δύο σημεία. Πρώτον, συμπεριέλαβε στις απορροφήσεις τα διαδημοτικά έργα του ΧΥΤΑ και του Κ.Λ.Χ., που δημοπρατήθηκαν επί θητείας Χ. Μανιάτη, και το τελευταίο διατρέχει τρεις δημοτικές θητείες. Δεύτερον, συμπεριέλαβε στις χρηματοδοτήσεις την κατανομή του προγράμματος «ΘΗΣΕΑΣ», που συνέπεσε χρονικά με τη προηγούμενη δημοτική περίοδο. Είναι γνωστό ότι το πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» κατανεμήθηκε με αντικειμενικά κριτήρια (πληθυσμιακά κ.λ.π.) στους Ο.Τ.Α. ολόκληρης της Ελλάδας. Η ανωτέρω αντικειμενική κατανομή των κονδυλίων, επιχειρήθηκε να πιστωθεί ως επιτυχία της προηγούμενης δημοτικής αρχής!!

Β) Η εκπόνηση της μελέτης και η εξέλιξη των έργων του προγράμματος παρακολουθείται από δύο αρμόδιες επιτροπές του «ΘΗΣΕΑ» στη περιφέρεια της Στ. Ελλάδας και το Υπ. Εσωτερικών. Οι ανωτέρω επιτροπές ενέκριναν και τα έργα α) Αντιπλημμυρική προστασία Δ.Χ., με τέσσερα υποέργα και β) Αντιπλημμυρική προστασία περιοχής ΚΕΤΕ, με δύο υποέργα (Ε.Ο. Χαλκίδας – Ν. Αρτάκης και περιοχή ΚΕΤΕ). Ο τίτλος του έργου αφορά αποκλειστικά και μόνο την αρχική του προένταξη στο πρόγραμμα. Επίσης οι μελέτες των έργων κατά τη δημοπρασία τους εγκρίθηκαν με ομόφωνες αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ.

Γ) Τα ενταγμένα έργα στο Π.Ε.Π. σ’ ολόκληρη την περιφέρεια της Στ. Ελλάδας παρουσιάζουν καθυστερήσεις, λόγω της αδυναμίας πληρωμών της διαχειριστικής αρχής.

Τα ενταγμένα έργα κατά τη τρέχουσα δημοτική περίοδο στο πρόγραμμα «ΘΗΣΕΑΣ» έχουν απορροφήσει το σύνολο των χρηματοδοτήσεων του προγράμματος (100%).

Τα έργα των προγραμματικών συμβάσεων Δ.Χ και Δ.Ε.Υ.Α.Χ., εκτός του προγράμματος «ΘΗΣΕΑ», έχουν υπερβεί σε φυσικό αντικείμενο το ποσό των 50%. Μέχρι σήμερα εμπλοκή στην έγκριση λογαριασμού από το Ελεγκτικό Συνέδριο, έχει παρουσιαστεί σε ένα έργο. (Δημιουργία υποδομών οδού Χαλκιδικής κ.λ.π.).

Για το σύνολο των δημοπρατηθέντων έργων της ΔΕΥΑΧ, και της προηγούμενης και της σημερινής δημοτικής περιόδου έχουν συναφθεί προγραμματικές συμβάσεις της ΔΕΥΑΧ μα το Δήμο, δικαιούχο των χρηματοδοτήσεων.

Επιπλέον, οι προγραμματικές συμβάσεις όλων των έργων που υλοποιήθηκαν εγκρίθηκαν από το Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. ομόφωνα και το Δημοτικό συμβούλιο. (μειοψηφούντος του κ, Σταματούκου).

3. ΝΕΡΟ & ΑΝΘΡΩΠΟΣ

Είναι παντελώς ψευδής, συκοφαντικός και ανυπόστατος ο ισχυρισμός ότι η επιχείρηση λειτούργησε κατά το διάστημα 19:00 – 22:00 μ.μ. από ιδιώτη. Αυτό αποδεικνύεται και από τη κίνηση της ταμειακής μηχανής της επιχείρησης.
Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί το χρέος των 79.000 € το 2006, όταν αντιστοίχως για το έτος 2007 ανέρχονταν μόλις στο ποσό των 36.000 €. Από τη Δ.Ε.Υ.Α.Χ. εργαζόταν στην ανωτέρω επιχείρηση ένας εργαζόμενος (Σ.Β.), και συνεπώς δεν μπορεί να δικαιολογηθεί τη διαφορά στο χρέος των δύο ετών.
 Συνεπώς, δικαίως, ο κ. Αναγνωστάκης δήλωσε στη συνέντευξη του ότι «δεν κατέχει το θέμα», ώστε να μην κληθεί να δικαιολογήσει τα αδικαιολόγητα.

4. ΑΠΟΔΕIΞΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ

Ο κ. Αναγνωστάκης, υπαναχώρησε από την αρχική του άποψη ότι οι αποδείξεις δαπανών νομιμοποιούνται μόνο σε περιπτώσεις θεομηνιών, πλημμυρών και εκτάκτων αναγκών (zougla.gr) και επιχείρησε να δικαιολογήσει τις αποδείξεις δαπανών της Δ.Ε.Π.Α.Χ., κατά τη δημοτική του περίοδο, επικαλούμενος της ανάγκες της εμποροπανηγύρεως.

Ωστόσο, από τις καταστάσεις της Δ.Ε.Π.Α.Χ., προκύπτει ότι ετησίως μόλις το ποσό των 5.000 € (κατά μέσο όρο) διατίθενται για τις συγκεκριμένες ανάγκες, επί συνόλου 55.000 € ετησίως (κατά μέσο όρο). Δηλαδή, μικρότερο από το ποσό που διατίθενται για τις ανάγκες της διοικητικής υποστήριξης.

Τώρα πως μπορεί να συμβαίνει, οι μεν αποδείξεις της Δ.ΕΠ.Α.Χ. να είναι νόμιμες και οι δε της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. να είναι παράνομες, μόνο ο κ. Αναγνωστάκης μπορεί να εξηγήσει. 

5. ΕΚΧΩΡΗΣΗ

Κατά τη συνεδρίαση της 8-11–2005 του Δ.Σ. της Δ.Ε.Π.Α.Χ. ο κ. Αναγνωστάκης εισηγείται: υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με τράπεζα… με την ταυτόχρονη εκχώρηση του δικαιώματος είσπραξης των μισθωμάτων της Δ.Ε.Π.Α.Χ. προς αυτήν. «Τα μισθώματα αυτά αφορούν την εκμίσθωση των εγκαταστάσεων του κοιμητηρίου, των χώρων υπαίθριας διαφήμισης ή και άλλων. Η εκχώρηση αυτή απαλλάσσει τη ΔΕΠΑΧ από προβλήματα και καθυστερήσεις που έχουν παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα κατά την είσπραξη των μισθωμάτων αυτών». Πράγματι υπογράφηκε σύμβαση εκχώρησης της Δ.Ε.Π.Α.Χ. με την Ευβοϊκή Πίστη, χωρίς να προηγηθεί μάλιστα έγκριση της απόφασης από τη περιφέρεια Στ. Ελλάδας. Σήμερα ο κ. Αναγνωστάκης ισχυρίζεται τα ακριβώς αντίθετα, καταδεικνύοντας το έλλειμμα αξιοπιστίας του. Αντίστοιχα το Δ.Σ. της ΔΕΥΑΧ προχώρησε σε εκχώρηση απαιτήσεων για το ΧΥΤΑ, ποσού 300.000 ευρώ και όχι σε σύναψη δανείου.

6. ΕΣΔΑΔΚΕ – ΔΕΥΑΧ

Η προγραμματική σύμβαση της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. με την ΕΣΔΑΔΚΕ λειτούργησε κανονικά για τα έτη 2007 και 2008, οπότε και οι ΟΤΑ – μέλη ΕΣΔΑΔΚΕ εξόφλησαν τις υποχρεώσεις τους. Πρόβλημα παρουσιάστηκε μόνο για τις απαιτήσεις του πρώτου εξαμήνου του 2009 και εκκρεμεί η εκδίκαση της πράξης από το Ελεγκτικό Συνέδριο. Η εκκρεμότητα δεν οφείλεται στο γεγονός ότι η επιχείρηση δεν υπέβαλε την προγραμματική σύμβαση στο Ε.Σ., αλλά στην αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου για τη διαχείριση απορριμμάτων με την έκδοση νέου Π.Δ. Για το Β΄ εξάμηνο του 2009 και το έτος 2010 έχει εγκριθεί η προγραμματική σύμβαση από το Ε.Σ. στα πλαίσια του προσυμβατικού ελέγχου. Ωστόσο τυπικά θα πρέπει να εκδοθεί απόφαση του Ε.Σ για το α΄ εξάμηνο του 2009, ώστε ασχέτως αποτελέσματος, να τρέξουν οι λογαριασμοί για το υπόλοιπο διάστημα.

Η καθυστέρηση αυτή στην κίνηση των λογαριασμών, που σήμερα προσεγγίζουν το ποσό των 2.000.000 ευρώ ( 2009 – Φεβρουάριος 2010) δημιουργεί το πρόβλημα ρευστότητας της επιχείρησης. 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Σε όλους τους ισολογισμούς της επιχείρησης μέχρι και σήμερα συμπεριλαμβάνονταν στις απαιτήσεις της επιχείρησης το κόστος μεταφροντίδας του ΧΥΤΑ. Αυτό συνέβαινε και στον ισολογισμό του 2006. Παραποιημένα οικονομικά στοιχεία εμφάνιζε ο ισολογισμός των ετών 2005 και 2006, που δεν συμπεριελάμβανε τις οφειλές σε Φ.Π.Α. της επιχείρησης, όπως προκύπτει από την υπ. αρ. πρωτ. 1924 διαπιστωτική πράξη της ΕΔΕΛ, στην οποία διαπιστώνεται ότι ποσό 567.279 ευρώ για Φ.Π.Α. δεν είχε αποδοθεί και εγγραφεί, κατά τη προηγούμενη δημοτική περίοδο, για το έργο Κ.Λ. Χαλκίδας. Συνολικά οι δαπάνες για Φ.Π.Α. και ιδία συμμετοχή των έργων της προηγούμενης περιόδου επιβάρυναν υπέρμετρα την επιχείρηση κατά την τρέχουσα περίοδο.
Η επιχείρηση μέχρι και σήμερα πάγια χρησιμοποιούσε εργολαβίες για τη συντήρηση του Κέντρου Λυμάτων και του ΧΥΤΑ. Αν αθροιστούν ανά περίοδο οι δαπάνες μόνιμου προσωπικού και εργολαβιών δεν προκύπτει αύξηση των ανελαστικών δαπανών (μισθοδοσία) για την τρέχουσα περίοδο. Συγκριτικά δε με το 2006 εμφανίζεται και μείωση των αντίστοιχων δαπανών.
Κατά τη συζήτηση της 11-8-2010 του Δ.Σ της ΔΕΥΑΧ αναλύθηκε πλήρως η υφιστάμενη οικονομική κατάσταση. Παρατίθεται αυτούσιο το σχετικό απόσπασμα: 
 
«Μανιάτης: Δανειακές υποχρεώσεις. Μπαίνω στα οικονομικά θέματα. Η ΔΕΥΑΧ είναι σε πολύ καλή δανειακή κατάσταση. Μη έχοντας αυξημένες υποχρεώσεις παρόλο που το ’10 θα έχουμε και την έναρξη του δευτέρου τοκοχρεολυσίου, έχουμε δύο δάνεια, ένα απ’ το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων κι ένα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, αφού λήγει η περίοδος χάριτος της ρύθμισης, ήτοι η συνολική υποχρέωση δανείων για το ’10 είναι 374.000. 375.000 θα ήταν η αύξηση 5% που σας ζήτησα κ. Δήμαρχε, που δεν την κάνατε. 374.000 ήταν τα δάνεια και σας είχα πει να κάνουμε 5% αύξηση που δεν δεχτήκατε να βγάλουμε τα δάνεια. Αλλά εσείς είστε φιλολαϊκός Δήμαρχος.

Δήμαρχος: Αυτά τα δάνεια είναι παλαιά δάνεια.

Μανιάτης: Παλιά, πολύ παλιά. Προμηθευτές, τι χρωστάτε σε προμηθευτές. Με ισοζύγιο προμηθευτών στις 31/12/09 έχουμε την εξής εικόνα. Οφειλές σε προμηθευτές του ’08 περίπου 300.000. Οφειλές σε προμηθευτές του ’09 περίπου 2.231.000. Σύνολο 2.531.000 σε προμηθευτές.

Επιπλέον υπάρχει ένα ποσό γύρω στις 400 με 450.000 μετά από συζητήσεις με την τεχνική υπηρεσία που είναι μη λογιστικοποιημένες υποχρεώσεις της ΔΕΥΑΧ. Δηλαδή άκοπα τιμολόγια προμηθευτών, εργολάβων, χωματουργών τα οποία δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή πόσα είναι. Αυτά μπορούν να εισπραχθούν πλέον μόνο με δικαστικές αποφάσεις. Είχαμε την εμπειρία στο Δήμο από τον Φώτη Πέτρου, πώς λέγεται, που είχε γκρεμίσει το ΑΣΑΧ.

Δήμαρχος: Είναι οι μοναδικές περιπτώσεις που με βάσει τον κώδικα όταν υπάρχει δικαστική απόφαση αυτή υπογράφεται από την επίτροπο κατευθείαν.

Μανιάτης: Σ’ αυτά λοιπόν τα 3.000.000 χοντρά που είναι οφειλές μας προς τους προμηθευτές χρωστάμε 1.728.000 σε έργα το οποίο δεν το προσθέτω που αφορούσε επιχορηγούμενα έργα σε εξέλιξη τα οποία χρηματοδοτούνται από διάφορα προγράμματα ως ενταγμένα σε αυτά και αναμένονται επιχορηγήσεις ...(δεν ακούγεται καθαρά)...Δηλαδή με το που θα μας έρθουν θα δοθούν. ...(Διάλογος)...

Είχε δηλώσει ο κ. Δήμαρχος ότι όταν θα έρθουν το ΠΕΠ για τα 800-900 θα τα δώσουμε αμέσως, δεν τα κρατάμε. Ο δε ΦΠΑ που χρωστάμε σ’ αυτά τα έργα είναι υπολογισμένος μέσα στα 2.231.000.

Αλιακίζογλου: Α, είναι και η ιδία συμμετοχή;

Μανιάτης: Ναι. Έπειτα αυτών των υποχρεώσεων οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΧ ανέρχονται στο ποσό…

Δήμαρχος: Ένα λεπτό λίγο, έχουμε βάλει και το ΦΠΑ στα δύο.....(Διάλογος)... Βέβαια εκπίπτει ο ΦΠΑ, δεν εκπίπτει;

Μανιάτης: Συμψηφίζεται με αυτά που εισπράττουμε, με αυτά που πληρώνουμε. Ο ΦΠΑ πρέπει να είναι αυτή τη στιγμή αν τον απομονώσουμε γύρω στα 516.000 Ευρώ.

Δήμαρχος: Το οποίο μας επανέρχεται όμως έστω δια συμψηφισμού.

Μανιάτης: Έναντι αυτών των υποχρεώσεων οι απαιτήσεις της ΔΕΥΑΧ ανέρχονται στο ποσό των 2.000.000 περίπου, ήτοι με στοιχεία 31/12/09 πελάτες της ύδρευσης μας χρωστάνε 1.326.000. Οι παροχές νερού είναι 7.000. Οι πελάτες αποχέτευσης 161.000. Οι πελάτες του κέντρου λυμάτων Χαλκίδας 10.484. Η ΔΕΥΑ Ανθηδώνος ένα πολύ μεγάλο ποσό 578.000 και οι ιδιώτες στο ΧΥΤΑ 87.000. Αυτά είναι σύνολο 2.172.000. Σε αυτά λοιπόν που είναι βέβαια και ασφαλή έσοδα έχουμε και το έσοδο επίσης του 1.676.000 του ΧΥΤΑ.

Οφείλω βέβαια επειδή με ακούνε και οι οικονομολόγοι να σας πω ότι το μεν είναι λογιστικοποιημένο χρήμα, το άλλο είναι βεβαιωμένο έξοδο.

Δήμαρχος: Δηλαδή τώρα εδώ βγάζουμε περίπου αθροιζόμενο ως απαιτήσεις στο ποσό για το ισοζύγιο και στα δύο σκέλη λογιστικοποιημένα και μη, περίπου είναι 3.800.000 οι απαιτήσεις και περίπου 3.000.000 οι οφειλές.

Μανιάτης: Είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε αυτό, είναι κι άλλα 836.000 το νησί.

Δήμαρχος: Αυτό είναι ως θέμα. Έχουμε δηλαδή εκ των οποίων μάλιστα έχουμε οφειλές 3.000.000 κι έχουμε 3.800.000 απαιτήσεις απ’ το οποίο αν αφαιρέσουμε και το ΦΠΑ το οποίο συμψηφίζεται κατεβαίνουν οι απαιτήσεις στα 2.500.000 κι έχουμε αυτή την εικόνα.

Μηναδάκης: Κατεβαίνουν οι απαιτήσεις ή οι οφειλές;

Δήμαρχος: Αποδίδουμε το ΦΠΑ και συμψηφίζεται μετά. Εμείς τα δίνουμε και μετά συμψηφίζεται. Οπότε αν φαίνεται δηλαδή ένα πλεόνασμα 800.000 ευρώ, μάλλον στο ισοζύγιο, θετικό ισοζύγιο 800.000 ευρώ το οποίο βέβαια αν υπολογίσουμε ότι τα 500.000 είναι απ’ τις δαπάνες, απ’ τις απαιτήσεις ότι είναι ΦΠΑ αυτό γίνεται ακόμα μεγαλύτερο ως ισοζύγιο.

Κούκουρας: Δηλαδή τι έχουμε κέρδη τώρα; Έχουμε κέρδη; Είμαστε μια χαρά; Δεν χρωστάμε δηλαδή πουθενά; Εδώ πέρα έχουμε τρεις συνεργάτες της εταιρείας που μας πάνε στα δικαστήρια που δεν τους πληρώνουμε. Ή χρωστάμε ή δεν χρωστάμε τώρα.

Δήμαρχος: Να συζητήσουμε και το ένα μαζί μια που είναι και μετά συνεχίζουμε.

Κούκουρας: Την προηγούμενη φορά ακούσαμε το 2008 ότι δεν χρωστάμε τίποτα. Σήμερα χρωστάμε 300.000. Χρωστάγαμε ή δεν χρωστάγαμε;

Δήμαρχος: Εγώ δεν είχα πει τίποτα.

Κούκουρας: Όχι, ρώτησε ο κ. Μηναδάκης την κ. Ζαχαρού και είπε αν χρωστάμε και είπε όχι δεν χρωστάμε. Όλοι λέγαμε ότι δεν χρωστάμε πουθενά, τα έχουμε εξοφλήσει με την επιστροφή φόρου και δεν χρωστάμε τίποτα. Άρα 100.000.000 δρχ. τα χρωστάμε.

Μέργου: Μπορεί να ήταν τιμολόγια πιστωτικά.

Κούκουρας: Το 2008 τιμολόγια τα έχεις. Γνωρίζουμε ότι οι 300.000 είναι κομμένα. ...(Διάλογος)...Άλλο τι είναι βεβαιωμένο, τι χρωστάμε και τι θα πάρουμε. Χρωστάγαμε;

Ζαχαρού: Βεβαίως.

Κούκουρας: Χρωστάγαμε. Εδώ πέρα λέγαμε ότι δεν χρωστάμε για το ’08. Χρωστάμε σε έξοδα 2.300.000 και λέμε τώρα να πάρουμε τα λεφτά….

Δήμαρχος: Σε ποια συνεδρίαση; Αυτή; Εν πάση περιπτώσει για να λυθεί το θέμα.

Κούκουρας: Στην τελευταία συνεδρίαση.

Δήμαρχος: Αυτό μπορούμε να το δούμε κι από το απόσπασμα.

Κούκουρας: Και στο Ράδιο έβγαινε ο κ. Καθαροσπόρης κι έλεγε ότι δεν χρωστάμε πουθενά, τα έχουμε ξοφλήσει. ...(Διάλογος)...

Χρωστάμε 2.500.000 αυτή τη στιγμή και λέμε αν θα πάρουμε τα λεφτά από την Ανθηδόνα, αν θα πάρουμε τα λεφτά απ’ τα ΧΥΤΑ, αν θα πάρουμε αυτά τα λεφτά θα δώσουμε. Σήμερα λεφτά έχουμε; Αυτό είναι το ζητούμενο. Έχουμε σήμερα να πληρώσουμε τους εργαζομένους και να δώσουμε το εφάπαξ τους; Το αν πούμε τα λογιστικά εντάξει μπορεί να τα βρούμε.

Δήμαρχος: Το θέμα γι’ αυτό βάζουμε το ένα για να το λήξουμε αυτό να το πούμε, το θέμα είναι το εξής ότι όταν έχεις αυτού του είδους τις απαιτήσεις η προσπάθεια που κάνεις είναι να εισπράξεις τις απαιτήσεις σου έτσι ώστε να εξασφαλίσεις την ρευστότητά σου. Διότι ενώ όπως πολύ σωστά το πήρες, φαίνεται θετικό το ισοζύγιο, το πρόβλημα είναι το πρόβλημα της ρευστότητας. Για ποιο λόγο; Γιατί έχω πολλές απαιτήσεις τις οποίες δεν έχω πάρει. Εκεί λοιπόν η προσπάθειά σου ποια πρέπει να είναι να μπει σε μια διαδικασία είσπραξης των απαιτήσεων αυτών.

Στα πλαίσια αυτά η πρόταση την οποία είχαμε κάνει ήταν να εκχωρηθεί τουλάχιστον η δαπάνη του 1.000.000 κι εγώ δεν στέκω, δε με ενδιαφέρει τώρα αν είναι δάνειο ή αν είναι εκχώρηση. Σημασία έχει το εξής απλό ως πραγματικό γεγονός. Ότι όταν πάρεις δάνειο πας και δανείζεσαι 100 ευρώ, 1.000 ευρώ τα οποία πρέπει να τα επιστρέψεις ως κεφάλαιο συν τα τοκοχρεολύσια κτλ. Εδώ τι κάνεις εκχωρείς τις απαιτήσεις σου. Δηλαδή αυτό το οποίο μου οφείλουνε οι άλλοι Δήμοι που είναι 1.000.000 το εκχωρώ, δεν ζητάς τίποτα από μένα, ναι μεν είναι και κάποια προμήθεια της τράπεζας, το εκχωρώ και το αναζητάς από τους οφειλέτες.

Αυτό το σύστημα δε το έχουν κάνει πάρα πολλοί Δήμοι στην Ελλάδα. Το κάνει τώρα η πρόταση είναι και έχει δεχθεί η Πίστεως να μπει σε όλους τους Δήμους της Ελλάδας να κάνει εκχώρηση σε σχέση με τα παρακρατηθέντα. Ίσως να το κάνει σε όλη την Ελλάδα. Το έχουν κάνει Δήμοι εδώ όπως π.χ. ο Δήμος Μεσσαπίων με λογαριασμούς. Έχει κάτι λογαριασμούς νερού, ύδρευσης, το ΤΕΙ το πληρώνει με εκχώρηση. Κι αυτό ότι κάνεις έρχεται, τα εισπράττει από τους οφειλέτες κι εσύ έχεις πάρει το ρευστό το χρήμα.

Αυτό θα μπορούσε να είχε γίνει κι εδώ γιατί έτσι στο προηγούμενο συμβούλιο το καταψήφιζες εσύ και ο κ. Μπαντούνας και είχε γίνει και θέμα. Μ’ αυτό τον τρόπο θα είχαμε εξασφαλίσει την ρευστότητα της επιχείρησης και μάλιστα έχει σημασία αυτό, όταν έρχονται οι Δήμοι οι οποίοι είναι οφειλέτες όλοι και λένε που θα μπορούσανε να πούνε ότι εμάς μας συμφέρει η ιστορία αυτή. Δηλαδή μας συμφέρει να μπλοκαριστούν τα χρήματα και να μην καταβάλλουμε τίποτα. Δεν τους συμφέρει; Ασφαλώς τους συμφέρει. Είναι και η τελευταία χρονιά τώρα που έχουμε ανάγκη να έχουμε χρήμα. Κι έρχονται αυτοί και υπογράφουν όλοι ότι ναι να πάτε γιατί έχετε πρόβλημα, δεν μπορεί εμείς να πληρώνουμε τον ΧΥΤΑ.

Κούκουρας: Υπογράψανε όλοι Δήμαρχε;

Δήμαρχος: Νομίζω ότι ένας αλλά και ο ένας θα υπογράψει, αυτό στο εγγυώμαι εγώ, θα δεις ότι οι υπογραφές θα είναι όλων. Αλλά απ’ τις 9 είχαν πάρει υπογραφές …

Ζαχαρού: Δεν είχα πάει καθόλου στον Πρατσόλη και στον Μπουροδήμο και σταμάτησα, δεν πήγα εγώ.

Δήμαρχος: Δύο από τους 9, στην χειρότερη να μην υπογράφανε μένανε οι εκκρεμότητες οι δικές σου που είναι μικρές. Όμως εγώ σου λέω ότι σίγουρα εγγυώμαι εγώ ότι θα υπογράφανε. Αλλά σου λέω κι εγώ αυτό που μου προκαλεί κι εμένα εντύπωση, εντάξει τώρα, εμείς δηλαδή οι άλλοι Δήμοι οι οποίοι οφείλουν και είχαν λόγους να αρνηθούν όλοι να μην πληρώσουνε, έρχονται και δέχονται έστω μέχρι τώρα οι 7 από τους 9 κι εμείς λέμε όχι, να μην τα εισπράξουμε. Δεν μπορώ να το εξηγήσω αυτό.

Κούκουρας: Είπε κανένας όχι Δήμαρχε; Γιατί τώρα με μπερδεύετε. ...(δεν ακούγεται καθαρά)...Έχετε την απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου ότι χρωστάνε αυτά τα λεφτά; Να ξεκινήσουμε από εκεί.

Δήμαρχος: Αν την είχαμε την απόφαση δεν θα είχαμε το πρόβλημα που έχουμε.

Κούκουρας: Του Ελεγκτικού. Άρα ένα πρόβλημα. Πήρατε την έγκριση της Περιφέρειας;

Δήμαρχος: Την έγκριση την πήραμε, η προηγούμενη απόφαση που πήραμε.

Κούκουρας: Όχι, η έγκριση της Περιφέρειας ότι μπορεί η εταιρεία μας να συνάψει αυτό που είπατε, εγώ το λέω δάνειο, εσείς λέτε εκχώρηση…

Δήμαρχος: Σου εξήγησα. Ένα λεπτό να το καταλάβουμε. Καταρχήν έχεις καταλάβει όπως θέλεις να το λες, εγώ έχω τελειώσει νομική, εσύ έχεις τελειώσει Σορβόννη. Έχεις καταλάβει τουλάχιστον τη διαφορά των δύο θεμάτων; Τι σημαίνει δάνειο και τι σημαίνει εκχώρηση;

Κούκουρας: Εγώ Δήμαρχε ξέρω ότι όταν πας και παίρνεις ζεστό χρήμα και όχι δίνεις σε κάποιον να σου μαζέψει το χρήμα για να σου φέρει και να πάρει κι αυτός το ποσοστό του, αλλά στο δίνει ακέραιο είναι δάνειο. Δεν σου βγάζει ζεστό χρήμα να στο δώσει απευθείας, αλλά το μαζεύει αυτός και σου δίνει εσένα αφού θα πάρει το ποσοστό του αυτός. Αυτή είναι η εκχώρηση. Το άλλο δάνειο. Μπαίνει στο άρθρο 176 του κοινοτικού κώδικα; Αυτή η εκχώρηση ή δάνειο μπαίνει στο άρθρο 176 του κοινοτικού κώδικα;

Δήμαρχος: Τι λέει το άρθρο; ...(Διάλογος)...

Κούκουρας: Δεν ισχύει το 176; Μπορείτε να κάνετε μια γνωμάτευση; Ότι δεν ισχύει το άρθρο 176 ...(Διάλογος)...

Κόκκος: Το 176 ισχύει για όλες τις άλλες, για τους Δήμους και για τις δημοτικές επιχειρήσεις που δεν υπάρχει ειδικός νόμος. Εδώ υπάρχει ειδικός νόμος.

Κούκουρας: Τι μας λέει η Περιφέρεια; Η Περιφέρεια μας λέει το ΟΚ; Αυτό λέει η Περιφέρεια; ...(Διάλογος)...

Δήμαρχος: Οι άλλοι Δήμοι δεν έχουν πάρει έγκριση, μόνο εμείς έχουμε πάρει. ...(Διάλογος)... Η απόφαση που πήραμε σε προηγούμενο συμβούλιο λέει αποφασίζει η απόφαση την οποία είχαμε πάρει κατά πλειοψηφία…

Κούκουρας: Την απόφαση της Περιφέρειας.

Δήμαρχος: Μετά θα στο διαβάσω ακριβώς. Η απόφαση η δική μας ήταν κατά πλειοψηφία μειοψηφούντων των κ.κ. Μπαντούνα και Κούκουρα και λέμε:

1) Η ΔΕΥΑΧ αποφασίζει τη λήψη τραπεζικής χρηματοδότησης του ύψους 1.000.000 ευρώ από την ελεύθερη τραπεζική αγορά εκχωρώντας απαιτήσεις αυτής προς τρίτους ύψους 985.000 προς είσπραξη αυτών άρθρο 455 του αστικού κώδικα,

2) Εξουσιοδοτεί τη Δ/νση οικονομικής διαχείρισης να προβεί εγγράφως σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την ανωτέρω ενέργεια προς όλα τα πιστωτικά ιδρύματα και να ενισχυθεί την ευνοϊκότερη προσφορά,

3) Η παρούσα απόφαση να υποβληθεί στη Δ/νση Αυτοδιοίκηση Νομού Ευβοίας Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας προς έγκριση.

Έρχεται λοιπόν απόφαση Περιφέρειας θέμα «Λήψη δανείου από τη ΔΕΥΑ Χαλκίδας»:

«Ύστερα από το ανωτέρω σχετικό έγγραφό σας με το οποίο μας διαβιβάζετε κτλ. αναφορικά με τη λήψη της απόφασης της τραπεζικής χρηματοδότησης με εκχώρηση απαιτήσεων σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου κτλ. όπως αυτές ισχύουν σε συνδυασμό με τις διατάξεις κτλ. η υπηρεσία μας ασκεί έλεγχο νομιμότητας στις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορούν τη σύναψη δανείου. Ο τρόπος εξασφάλισης του δανειστή, εκχώρησης απαιτήσεων σε άλλους είναι θέμα συμφωνίας της επιχείρησής σας και του δανειστή.

Παρακαλούμε συνεπώς αφού ολοκληρώσετε τη διαδικασία για τη σύναψη του δανείου με τη λήψη της αξιολόγησης προσφοράς - που λέγαμε ότι θα κάνουμε - να επανέλθετε με νεότερη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για την απαιτούμενη έγκρισή μας. Κατόπιν τούτου παρακαλούμε για τις ενέργειές σας»....(Διάλογος)...

Αν το πεις εσύ δάνειο, εγώ το λέω χίλιες φορές δάνειο. Εμένα με ενδιαφέρει η ουσία. Εδώ το δάνειο βασικά όπως το αντιλαμβανόμαστε έρχεται όπως ήρθε ο Δήμος, ο Δήμος Χαλκιδέων ήρθε και λέει εγώ θα πάρω δάνειο από το Ταμείο Παρ/κών και Δανείων 3.000.000 ευρώ. Και από εκεί και πέρα μας έρχεται κάθε μήνα, μας παρακρατάνε τους ΚΑΠ και με τα τοκοχρεολύσια θα ξοφλήσουμε το δάνειο αυτό των 3.000.000. Εδώ ερχόμαστε και λέμε ότι εμείς εκχωρούμε απαίτηση την οποία έχουμε και θα το εισπράξεις απ’ αυτό.»

Είναι προφανές ότι στην ανάλυση της οικονομικής κατάστασης της επιχείρησης περιλαμβάνονται το σύνολο των οφειλών: προμηθευτές, Φ.Π.Α., ιδία συμμετοχή σε έργα, καθώς και τα μη εκδοθέντα τιμολόγια, τα οποία δεν προσδιορίζονται ακριβώς, αλλά σύμφωνα με την ανάλυση δεν υπερβαίνουν τις 450.000 ευρώ. Στις ανωτέρω οφειλές δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο η αποζημίωση της απαλλοτρίωσης της νησίδας Πασσά, ποσού 800.000 ευρώ, που επιβαρύνει την επιχείρηση τη τελευταία δεκαετία.

Παρά ταύτα τη τελευταία περίοδο βιώνουμε μία πρωτοφανή προσπάθεια δυσφήμισης της επιχείρησης, από εκείνους που θα έπρεπε να την προστατεύουν. Ο κ. Λάμπρου επιχείρησε να προσθέσει οφειλές, οι οποίες, είχαν ήδη αθροιστεί. (Φ.Π.Α., ιδία συμμετοχή). Επίσης σε πρόσφατη συνέντευξη τύπου στο εργατικό Κέντρο επιχειρήθηκε ανεπιτυχώς να διαψευστεί ο Πρόεδρος της Δ.Ε.Υ.Α.Χ. στην παράθεση των οικονομικών στοιχείων της επιχείρησης.

Δυστυχώς, ορισμένοι στην απέλπιδα προσπάθεια τους να πλήξουν την δημοτική αρχή, προκαλούν ανυπολόγιστη ζημία στην εικόνα της επιχείρησης, που παραμένει κερδοφόρα, παρά το γεγονός ότι κατά την τρέχουσα περίοδο δεν υπήρξε αύξηση στα τιμολόγια ύδρευσης, όπως συνέβαινε στο παρελθόν, για να καλυφθούν τα ελλείμματα της διαχείρισης.

 

 

 
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας