Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
ΓΛΥΦΑ - ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ Δρομολόγια
Ο Δήμαρχος Σκύρου κ. Μίλτος Χατζηγιαννάκης συμμετείχε σε Επιστημονικό Συνέδριο και αναφέρθηκε στις καλές πρακτικές στην αιχμή της νησιωτικής συνοχής και της γαλάζιας ανάπτυξης.
Ο κ. Πέτρος Κόκκαλης και ο κ. Μ.Χατζηγιαννάκης
Ο κ. Πέτρος Κόκκαλης και ο κ. Μ.Χατζηγιαννάκης
Ως ομιλητής στο θεματικό επιστημονικό συνέδριο «ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΓΑΛΑΖΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ-Ανταγωνιστικότητα, Καινοτομία, Επιχειρηματικότητα» που πραγματοποιήθηκε στη Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών-Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιώς, παρευρέθη ο Δήμαρχος Σκύρου κ.Χατζηγιαννάκης Ε.Μιλτιάδης την Παρασκευή 26 Μαΐου 2017.

Το εν λόγω συνέδριο πραγματοποιήθηκε κατά τις ημέρες 26 και 27 Μαΐου 2017 υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου-Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα ΔΔΠΜΣ «Τοπική και Περιφερειακή Ανάπτυξη και Αυτοδιοίκηση», τον Επιμελητηριακό Όμιλο Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών-Ε.Ο.Α.Ε.Ν, τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «INSULEUR»(Δίκτυο Νησιωτικών Επιμελητηρίων Ευρωπαϊκής Ένωσης) και το Εργαστήριο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Πολιτικών και Προγραμμάτων Ανάπτυξης.

Στο εν λόγω συνέδριο συμμετείχαν περισσότεροι από 300 σύνεδροι και 60 ομιλητές από ΑΕΙ της Χώρας, διαχειριστικών αρχών Υπουργείων, εκπρόσωποι επιμελητηρίων, Δημάρχους, αυτοδιοικητικούς αλλά και πλήθος φοιτητών. 

Μεταξύ αυτών ο Πρόεδρος της επιστημονικής επιτροπής συνεδρίου και Κοσμήτορας της Σχολής Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.Κότιος Άγγελος, ο Πρύτανης του Πανεπιστημίου Πειραιώς κ.Γεωργόπουλος Νίκος, ο Πρόεδρος του τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων και καθηγητής κ.Σφακιανάκης Μιχάλης, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας και νησιωτικής Πολιτικής κ.Σαντορινιός Νεκτάριος, ο Πρόεδρος του INSULEUR και πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά κ.Μπενέτος Γιώργος, ο Πρόεδρος του Επιμελητηριακού Ομίλου Ανάπτυξης Ελληνικών Νησιών-Ε.Ο.Α.Ε.Ν κ.Καλογρίδης Θράσος, ο Δημοτικός Σύμβουλός Δήμου Πειραιά κ.Κόκκαλης Πέτρος, ο Γενικός Γραμματέας Δια Βίου Μάθησης και Νεολαίας κ.Παπαγεωργίου Παυσανίας. 

Στο πλαίσιο του επίσημου δείπνου που παρέθεσε το Πανεπιστήμιο Πειραιώς προς τιμήν των Συνέδρων, σημαντική στιγμή αποτέλεσε η κεντρική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής κ.Παππά Νίκου.

Η θεματική ενότητα στην οποία συμμετείχε ο Δήμαρχος Σκύρου ως ομιλητής αναφερόταν στις πρωτοβουλίες και καλές πρακτικές στην αιχμή της νησιωτικής συνοχής και της γαλάζιας ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάστηκαν πολιτικές και επιχειρησιακές πρωτοβουλίες του Δήμου Σκύρου, που αναδεικνύουν τις πτυχές της νησιωτικότητας, της ενσωμάτωσης της «εδαφικής συνοχής» στο σχεδιασμό και προγραμματισμό, τις αποτελεσματικές συνεργασίες και συνέργειες φορέων του δημοσίου τομέα, της ιδιωτικής πρωτοβουλίας και της κοινωνίας των πολιτών.

Ειδικότερα αναπτύχτηκε από τον Δήμαρχο Σκύρου η προσπάθεια για μια «βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη» με κεντρικούς άξονες: 

Α) οικονομία – εμπλοκή όλων των παραγωγικών φορέων κάθε τόπου στην δημιουργία του τουριστικού προϊόντος με προώθηση όλων των τοπικών προϊόντων και στόχευση ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του κάθε τόπου 
Β) πολιτισμός – ιστορία - παράδοση-λαϊκή τέχνη 
Γ) προστασία και ανάδειξη περιβάλλοντος – φύσης του κάθε τόπου 
Στα πλαίσια αυτά αναπτύχθηκαν οι πρωτοβουλίες του Δήμου Σκύρου για 
Α) το πρόγραμμα life. 
Β)την Διάσωση και προστασία του Σκυριανού Αλόγου και την δημιουργία θεματικού πάρκου 
Γ) την ανάδειξη και την αξιοποίηση του Μουσείου Φαλτάιτς 
Δ) και την δημιουργία ενός δικτύου νήσων ενάλιων διαδρομών με την δημιουργία και καταγραφή καταδυτικών διαδρομών και μοναδικό σκοπό την ανάπτυξη του καταδυτικού τουρισμού και την ανάδειξη θαλάσσιου πλούτου και πολιτιστικού αποθέματος.
 
Κεντρική επιδίωξη του συνεδρίου ήταν να οριοθετηθεί η έννοια της «νησιω-τικότητας», υπό το πρίσμα σύγχρονων πολιτικών πρωτοβουλιών της Ευρω¬παϊκής Ένωσης, όπως η Γαλάζια Ανάπτυξη (Blue Growth) δίδοντας όμως έμφαση στον οικονομικό και κοινωνικό παράγοντα που επηρεάζει την ενδογενή ανάπτυξη των νησιών. 

Οι σύγχρονες προκλήσεις των νησιωτικών περιοχών της χώρας, πέραν των ενδογενών και εγγενών αδυναμιών που η γεωγραφία τους επιβάλλει, δύναται να δημιουργήσει θετικές προοπτικές για μετατροπή του μειονεκτήματος της προ-σπελασιμότητας σε συγκριτικό πλεονέκτημα ανάπτυξης σύγχρονων και καινοτό-μων πολιτικών και πρωτοβουλιών που σχετίζονται με την ανταγωνιστικότητα των τοπικών οικονομιών τους και οδηγούν σε μια νέα νησιωτική επιχειρηματικότητα η οποία αξιοποιεί πολιτικές και μέσα που θα προσφέρονται μέσα από τη συνεργασία όλων των εμπλεκομένων φορέων προς μια νέα Νησιωτική Διακυβέρνηση (κεντρική διοίκη¬ση-επιχειρηματικός κόσμος-κοινωνία πολιτών-ερευνητικοί φορείς). Κατά την διάρκεια των ομιλιών αναπτύχθηκαν επίσης οι επιχει¬ρηματικές δράσεις και πρωτοβουλίες της επιμελητηριακής κοινότητας, αλλά και επιχειρηματικών προσπαθειών με προστιθέμενη αξία, ενώ παράλληλα παρουσιάστηκαν «καινοτόμες» και πρωτότυπες ιδέες και εργασίες της φοιτητικής κοι¬νότητας. 

Την τρέχουσα περίοδο, για οικονομικούς, γεωπολιτικούς και κοινωνικούς λόγους, ο νησιωτικός χώρος αποδεικνύει την οικονομική και αναπτυξιακή του σημασία, ενώ ο όρος «νησιωτικότητα» πρέπει να προσδιοριστεί εκ νέου και να αποτελέσει τον πυρήνα ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών και ως σημείο αναφοράς, το οποίο δε θα γεννάει προβλήματα, αλλά θα δημιουργεί προοπτικές για τους κατοίκους και τους επιχειρηματίες. 

Η επιστημονική έρευνα και η προσέγγιση, σε συνδυασμό με τις προγραμματικές πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις νησιωτικές Περιφέ¬ρειες και υπό το πρίσμα εμβληματικών πολιτικών, όπως της «Γαλάζιας Ανάπτυξης και Οικονομίας», αποτέλεσαν το βασικό «οδηγό» για την διεξαγωγή μια ποιοτι¬κής και κυρίως αποτελεσματικής συζήτησης προς μια νέα Νησιωτική διακυβέρνηση ώστε να χαραχτεί ένας «Οδικός Χάρτης για την εξειδίκευση της Γαλάζιας Οικονομίας για τα νησιωτική Ελλάδα».

Με το πέρας των εργασιών, όλοι οι συμμετέχοντες κατέληξαν στο συμπέρασμα πως το συγκεκριμένο συνέδριο θα πρέπει να αποτελέσει Πανεπιστημιακό Θεσμό.Δημοφιλή σήμερα

Η Νατάσσα Μποφίλιου και το «Όμορφο Όνειρό» της έρχεται στην Χαλκίδα

Η Νατάσσα Μποφίλιου και το «Όμορφο Όνειρό» της έρχεται στην Χαλκίδα

20/7/2018
Η Νατάσσα Μποφίλιου, ο Θέμης Καραμουρατίδης και ο Γεράσιμος Ευαγγελάτος παρουσιάζουν αυτό το καλοκαίρι σε επιλεγμένο...
Χρυσός ο Χαλκιδέος αθλητής Χρήστος Μπόνιας

Χρυσός ο Χαλκιδέος αθλητής Χρήστος Μπόνιας

19/7/2018
Ο Χαλκιδέος αθλητής κατέκτησε το Χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης, που διεξάγεται στο Βελιγράδι....
Εκδηλώσεις στο εμπορικό κέντρο της Χαλκίδας

Εκδηλώσεις στο εμπορικό κέντρο της Χαλκίδας

3/7/2018
Το Επιμελητήριο Εύβοιας και ο Εμπορικός και Βιομηχανικός Σύλλογος Χαλκίδας με την υποστήριξη της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Χαλκιδέων, διοργανώνουν σ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Photo Gallery

3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας