Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Οι εκλογές για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Επιμελητηρίου Ευβοίας θα διεξαχθούν στις 8, 9 και 10 Δεκεμβρίου 2017, σύμφωνα με την ανακοίνωση της εκλογικής επιτροπής.
Επιμελητήριο Ευβοίας
Επιμελητήριο Ευβοίας
Στην ιστοσελίδα του Επιμελητηρίου Ευβοίας καθώς επίσης και στην υπηρεσία του Επιμελητηρίου μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για την εκλογική διαδικασία, τις προϋποθέσεις συμμετοχής σας είτε είστε εκλογέας είτε εκλόγιμος καθώς και τις καταληκτικές προθεσμίες. 

Επισημαίνουμε ότι πρέπει να προσέξετε ιδιαίτερα τις καταληκτικές Ημερομηνίες γιατί δεν θα δοθεί καμία παράταση. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε την πρώτη καταληκτική ημερομηνία που αφορά στην εξόφληση των οικονομικών σας υποχρεώσεων που είναι η Παρασκευή 27-10-2017 και ώρα 14:00.

1) Ο αριθμός των αντιπροσώπων (εδρών) που θα εκλεγούν σε κάθε τμήμα του Επιμελητηρίου Ευβοίας, σύμφωνα με την 98424/14.9.2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης, είναι:

ΤΜΗΜΑ ΕΜΠΟΡΙΚΟ 7 έδρες
ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗΣ 5 έδρες
ΤΜΗΜΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 8 έδρες
ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 1 έδρα

2) Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη εκείνα που έχουν συμπληρώσει ένα χρόνο από την εγγραφή τους στο Επιμελητήριο, δηλαδή έχουν εγγραφεί μέχρι και 7-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής : α) Νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ μέχρι και του έτους 2016, β) Φυσικά πρόσωπα, μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016, το αργότερο έως και την Παρασκευή 27-10-2017 και ώρα 14:00. 

Το εκλογικό δικαίωμα ασκείται προσωπικά με μυστική δια ψηφοδελτίων ψηφοφορία και απαραίτητη προϋπόθεση για την άσκησή του είναι η επίδειξη δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου δημοσίου  εγγράφου, με το οποίο αποδεικνύονται τα στοιχεία της ταυτότητας του ψηφοφόρου. 

Κάθε μέλος φυσικό πρόσωπο έχει μία ψήφο. 

Τα νομικά πρόσωπα [Ομόρρυθμες Εταιρίες, Ετερόρρυθμες Εταιρίες, Εταιρίες Περιορισμένης Ευθύνης, Ιδιωτικές Κεφαλαιουχικές Εταιρίες, Ανώνυμες Εταιρίες, Συνεταιρισμοί καθώς και τα Υποκαταστήματα] εκπροσωπούνται στις εκλογές ως ακολούθως:

• Κάθε προσωπική εταιρία (Ο.Ε. και Ε.Ε.) μέχρι δύο ψήφους των ομορρύθμων εταίρων της ή του ομόρρυθμού και ενός ετερόρρυθμου εταίρου, που υποδεικνύονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτών.
 Κάθε Ε.Π.Ε., μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της, που υποδεικνύονται από την εταιρία.
• Κάθε Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. μία ψήφο του διαχειριστή της.
• Κάθε Ι.ΚΕ. μέχρι δύο ψήφους των διαχειριστών ή ενός διαχειριστή και ενός εταίρου της που υποδεικνύονται από την εταιρεία.
• Κάθε Μονοπρόσωπη Ι.Κ.Ε. μία ψήφο αυτή του διαχειριστή της.
• Κάθε Α.Ε., τρεις ψήφους των εκπροσώπων της, που υποδεικνύονται από το διοικητικό συμβούλιο και πρέπει να είναι μέλη αυτού ή ανώτατα διοικητικά  στελέχη της, που ορίζονται με ειδική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου.
• Κάθε υποκατάστημα, μία ψήφο του διευθυντή ή του αναπληρωτού αυτού. 
• Κάθε αλλοδαπή Α.Ε. και Ε.Π.Ε., μία ψήφο του νόμιμου εκπροσώπου της ή του πράκτορα ή αντικλήτου της, υπό τον όρο της αμοιβαιότητας,
• Κάθε συνεταιρισμός, δύο ψήφους του Προέδρου και του  Γενικού Γραμματέαή των αναπληρωτών τους, οι οποίοι πρέπει να είναι μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.


Κανένας ψηφοφόρος δεν δύναται να έχει περισσότερες ψήφους όσες ιδιότητες και αν έχει.  

Στερούνται του δικαιώματος ψήφου όσοι έχουν στερηθεί αμετακλήτως τα πολιτικά τους δικαιώματα και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η στέρηση αυτή, όσοι τελούν υπό δικαστική απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη καθώς και όσοι έχουν καταδικαστεί αμετακλήτως για όλα τα άλλα αδικήματα, όπως αυτά περιγράφονται στην παρ.3 του άρθρου 3γ του Ν.3419/2005

3) Η Εκλογική Επιτροπή καλεί τα νομικά πρόσωπα (επιχειρήσεις – μέλη του Επιμελητηρίου Ευβοίας) τα μέλη των οποίων δεν καταχωρούνται αυτεπάγγελτα στους εκλογικούς καταλόγους να υποβάλουν το αργότερο μέχρι και τις 30/11/2017 και ώρα: 15:00 τις εξουσιοδοτήσεις για τους εκπροσώπους τους που θα ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα αφού συμπληρώσουν τα έντυπα που η εκλογική επιτροπή θα τους αποστείλει.

4) Η σύνταξη των προσωρινών εκλογικών καταλόγων θα γίνει μέχρι την Πέμπτη 8 Νοεμβρίου. Θα κυρωθούν από την εκλογική Επιτροπή και θα εκτεθούν επί τρεις συνεχείς ημέρες από 13-15/11/2017 στο κτίριο του Επιμελητηρίου κατά τις εργάσιμες ώρες (7:30-15:30) αφού θα έχει δημοσιευτεί η σχετική ανακοίνωση σε μία ημερήσια εφημερίδα τρεις ημέρες πριν την έκθεσή τους. Οι ενστάσεις θα γίνουν από τις 16-20/11/2017. θα κοινοποιούνται με Δικαστικό Επιμελητή ενώ η εκδίκασή τους θα γίνει από την Εκλογική Επιτροπή. Μετά την εκδίκαση των ενστάσεων συντάσσονται και κυρώνονται από την Εκλογική Επιτροπή οι οριστικοί κατάλογοι.

5) Οι αιτήσεις υποψηφιότητας υποβάλλονται από τον επικεφαλής του συνδυασμού το αργότερο τριάντα (30) ημέρες πριν τις εκλογές, ήτοι μέχρι και 8-11-2017 ημέρα Τετάρτη στο πρωτόκολλο της Εκλογικής Επιτροπής στα γραφεία του Επιμελητηρίου Ευβοίας (Ελ. Βενιζέλου 12, στη Χαλκίδα) από ώρα 9.00 π.μ. και μέχρι ώρας 15.00 μ.μ. 

Στους εκλογικούς καταλόγους καταχωρούνται τα μέλη που έχουν εγγραφεί μέχρι και 7-12-2016 και έχουν εξοφλήσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις ως εξής:

α) Νομικά πρόσωπα μέλη του Επιμελητηρίου που έχουν καταβάλει τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ για το έτος 2015 και 2016

β) Για τα φυσικά πρόσωπα ατομικές επιχειρήσεις, μέλη του Επιμελητηρίου θα πρέπει  να καταβάλουν τα τέλη τήρησης Μερίδας ΓΕΜΗ για το έτος 2015 και το έτος 2016 ή την ετήσια συνδρομή στο οικείο Επιμελητήριο μέχρι και το έτος 2016.Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας