Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Την Τετάρτη 21 Φεβρουαρίου 2018 και ώρα 19:00 θα συνεδριάσει το δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, που θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93.
Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Χαλκιδέων
Δημοτικό συμβούλιο Δήμου Χαλκιδέων
Η συνεδρίαση θα γίνει για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

1. Περί επίλυσης του προβλήματος μη κάλυψης όλων των περιοχών της Στερεάς Ελλάδας με τηλεοπτικό σήμα. 
2. Περί έγκρισης πρακτικού ονοματοδοσίας. 
3. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 7/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017 του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
4. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 9/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2018  του ΔΟΠΠΑΧ .
Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
5. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 16/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά που αφορά αναμόρφωση προυπολογισμού οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
6. Περί έγκρισης της υπ. αρ. 21 /2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Δ΄ τρίμηνο οικ. έτους 2017  του ΔΟΑΠΠΕΧ .
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
7. Περί έγκρισης της υπ.αρ. 1/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ.  έτους 2016 .
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄βάθμιας)
8. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής που αφορά θέματα εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσα αναψυχής σε χώρους τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας του Λιμεναρχείου Χαλκίδας.
9. Περί ορισμού εκπροσώπου για την συγκρότηση επιτροπής για το χαρακτηρισμό χώρων αιγιαλού και παραλίας τοπικής αρμοδιότητας και δικαιοδοσίας  του Λιμεναρχείου Χαλκίδας.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων: Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος) 
10. Περί έγκρισης 1ης (υποχρεωτική) αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ.ετ. 2018 (66/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
11. Περί έγκρισης 2ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 (67/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
12. Περί διατήρησης του Α.Τ.Μ. της τράπεζας ΑΛΦΑ (ALFA BANK) στην Δ.Κ. Βαθέος Αυλίδας. (2/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Βαθέος Αυλίδας)
13. Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας.
14. Περί εκμίσθωσης του καταστήματος με αριθμό Β9 που βρίσκεται εντός των συγκροτημάτων της αγοράς χονδρικού εμπορίου.(22/2018 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Χαλκίδας) .
15. Περί εκμίσθωσης ακινήτου του Κληροδοτήματος ‘Μαρίας χας Σαραφιανού» 
16. Περί μείωση μισθώματος της εταιρείας ΦΟΡΤΗΓΑ Ν.ΑΡΤΑΚΗΣ Ι.Μ.Ε. ΕΘΝΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ.
17. Περί κήρυξης προμηθευτή ως έκπτωτο .
18. Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας καυσίμων.
19. Περί έγκρισης ενιαίας μελέτης προμήθειας ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού και τρόπου διενέργειας της προμήθειας .
20. Περί επιστροφής αχεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
21. Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 5653,5812,6012, 6192/2018) .
22. Περί διαγραφής χρηματικών ποσών από τους χρηματικούς καταλόγους 14501/8-6-2015 και 2834/19-3-2015 του τμήματος Εσόδων – Κοινόχρηστοι χώροι προς ορθή επαναβεβαίωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
23. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου βλαβών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. (αρ πρ. 6212)
24. Περί έγκρισης πρωτοκόλλου βλαβών του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ. (αρ πρ. 6213)
25. Περί παράτασης εκτέλεσης εργασιών για το έργο: “ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ-ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ”                             
26. Περί ορισμού μελών επιτροπών βεβαίωσης καλής εκτέλεσης μικρών έργων προϋπολογισμού έως 5,869,40 πλέον ΦΠΑ  για το έτος 2018. 
27. Περί σύναψης προγραμματικής σύμβασης διαδημοτικής συνεργασίας μεταξύ Δήμου Χαλκιδέων και Δήμου Σκύρου για χρήση «δάνειας» υπηρεσίας για την λειτουργία του Κέντρου Κοινότητας Σκύρου.
28. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με τον ΟΛΝΕ Α.Ε. και την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΣ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ – ΤΜΗΜΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΑΙ Μ. ΜΠΟΤΣΑΡΗ» (ΣΑΕΠ 766), εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
29. Περί έγκρισης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Δ.Ε. ΛΗΛΑΝΤΙΩΝ ΚΑΙ Δ.Ε. Νέας ΑΡΤΑΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017- 2018 (Α' ΦΑΣΗ)» (ΣΑΕΠ 566), εξουσιοδότηση Δημάρχου  για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ
Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
30. Περί άδειας κοπής δέντρου στην πάροδο της οδού Δημάρχου Σκούρα (20/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
31. Περί άδειας κοπής δέντρου στην  οδό Χρ. Σμύρνης (21/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
32. Περί απαγόρευσης στάσης και στάθμευσης οχημάτων (23/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
33. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ “ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟ ΒΕΛΙΣΣΑΡΙΟΥ (24/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
34. Περί χορήγησης δικαιωμάτων διέλευσης δικτύων ηλεκτρονικών επικοινωνιών του παρόχου Ο.Τ.Ε. Α.Ε., στα πλαίσια κατασκευής του έργου: <ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ (NGA) ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Α/Κ ΑΡΤΑΚΗΣ (25/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).Δημοφιλή σήμερα

Η Έλενα Βάκα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της για τον δήμο Χαλκιδέων

Η Έλενα Βάκα ανακοίνωσε την υποψηφιότητα της για τον δήμο Χαλκιδέων

13/12/2018
Σε μία κατάμεστη αίθουσα στο ξενοδοχείο Παλίρροια στην παραλία της Χαλκίδας, το απόγευμα της Τετάρτης 12 Δεκεμβρίου ...
Christmas Shopping στο Sugarfree στην Χαλκίδα

Christmas Shopping στο Sugarfree στην Χαλκίδα

11/12/2018
Δεν έχετε βρει τι δώρα θα κάνετε στα αγαπημένα σας πρόσωπα; Μην σας απασχολεί τα βρήκαμε εμείς για εσάς....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Photo Gallery

3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας