Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Συνεδριάζει την Δευτέρα 11 Ιουνίου και ώρα 19:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χαλκιδέων, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Διοικητηρίου που βρίσκεται στη Λεωφόρο Χαϊνά 93.
Δημοτικό Συμβούλιο
Δημοτικό Συμβούλιο
Η συνεδρίαση θα γίνει για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα συνημμένα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Περί έγκρισης της υπ. αρ. 23/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΠΠΑΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018  του ΔΟΠΠΑΧ.

Εισηγητής: Σωτήρης Ανυφαντής (Πρόεδρος του ΔΟΠΠΑΧ)
Περί έγκρισης της υπ. αρ. 55/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 2η τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
Περί έγκρισης της υπ. αρ. 66/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά την 3η τροποποίηση προϋπολογισμού  οικ. έτους 2018 του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
Περί έγκρισης της υπ. αρ. 77/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του ΔΟΑΠΠΕΧ που αφορά απολογισμό εσόδων εξόδων για το Α΄ τρίμηνο οικ. έτους 2018  του ΔΟΑΠΠΕΧ.
Εισηγητής: Αργυρούλα Ζλακώνη Ελληνικού (Πρόεδρος του ΔΟΑΠΠΕΧ)
Περί έγκρισης της υπ.αρ. 15/2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολικής Επιτροπής Μονάδων Α΄Βάθμίας Εκπαίδευσης Δήμου Χαλκιδέων που αφορά τον απολογισμό οικ.  έτους 2017.
Εισηγητής: Αικατερίνη Κυριάκου - Καλαμιώτη (Πρόεδρος του ΝΠΔΔ Α΄βάθμιας)
Περί έγκρισης νέου σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Δήμου Χαλκιδέων με την ΔΕΥΑΧ, για την Συγχρηματοδοτούμενη Πράξη «Συνοδά Έργα Πρόσβασης και Δικτύων Υποδομών Νέου Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας», εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης.
Περί ορισμού 3μελούς Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Έργου (ΕΠΠΕ) με τίτλο: “Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Χαλκιδέων στα πλαίσια της Πράξης: «Λειτουργία δομών και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό επίπεδο» και Κωδ. ΟΠΣ 5000973 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».
Περί επικαιροποίησης της υπ. αρ. 218/2011 απόφασης του Δημοτικού συμβουλίου που αφορά την την χωροθέτηση Αιολικού Πάρκου στην Δημοτική Ενότητα Ανθηδόνας. 


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
Εισηγητής οικονομικών- διοικητικών θεμάτων:  Κεράτσας Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος) 
Περί καθορισμού αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό  Έτος – Τάξη Μαθητείας ΕΠΑ.Λ., Μαθητεία ΕΠΑ.Σ., Μαθητεία Ι.Ε.Κ.) για απασχόληση στο Δήμο  Χαλκιδέων κατά το σχολικό έτος 2017-18 και 2018-19» .
Περί έγκρισης 4ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου οικ.ετ. 2018 (308/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής) .
Περί έγκρισης των από 18-04-2018 & από 25-04-2018 πρακτικών διεξαγωγής του επαναληπτικού φανερού πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση κοινόχρηστων χώρων για τοποθέτηση ειδικά διαμορφωμένων διαφημιστικών πλαισίων για την προβολή υπαίθριας διαφήμισης (230/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Περί έκθεσης απολογιστικών στοιχείων Α΄ τριμήνου οικ. ετ. 2018 (253/18 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής).
Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας.
Περί έγκρισης διενέργειας προμήθειας οστεοφυλακίων. 
Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων (αρ. πρ.17944).
Περί επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων χρημάτων.
Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 18738).
Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 18852).
Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 18854).
Περί διαγραφής βεβαιωμένων χρηματικών ποσών από το βιβλίο εισπρακτέων του Δήμου (αρ.πρ. 19604).
Περί καταλογισμού προνοιακών επιδομάτων.
Περί έγκρισης πρακτικού επιτροπής ανάκλησης εκθέσεων βεβαίωσης παράβασης αυτοκινήτων.
Περί χορήγησης άδειας κολυμβητικής δεξαμενής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3463/2006.
Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (MERCO NAMIK)
Περί έκδοσης παραγωγικής άδειας (κ. Καρβούνης) .
Περί μεταβίβασης άδειας πωλητή λαϊκών αγορών.
Περί ορισμού επιτροπών  εμποροπανήγυρης για το έτος 2018.
Περί ανταλλαγής έκτασης στην Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης στη θέση ΜΠΑΡΙΑΜ- ΑΓΑ με δημοτική έκταση στη θέση ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ.(23/18 απόφαση Δημοτικής Κοινότητας Νέας Αρτάκης).
Περί εξώδικου συμψηφισμού απαιτήσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εισηγητής ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ: Καθαροσπόρης Βασίλειος (Αντιδήμαρχος)
Περί έγκρισης του από 06/06/2018 Πρακτικού Προεκτίμησης Ζημιών Επιταχθέντων  Ακινήτων, σύμφωνα με την υπ΄αρ.1525/06-06-2018 Απόφαση Επίταξης και ορισμού Επιτροπής  προεκτίμησης ζημιών   ακινήτων  του Υπ. ΥΠΟME.  που έχουν κηρυχθεί  απαλλοτριούμενα  και είναι αναγκαία για την κατασκευή του έργου «Συνοδά έργα υποδομών  - δικτύων  Νέου Γενικού Νοσοκομείου   Χαλκίδας .
Περί τρόπου εκτέλεσης έργου.
Περί παραλαβής και έγκρισης της Μελέτης με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΑΣΙΝΟ ΣΗΜΕΙΟ (GREEN POINT) ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ».
Περί παράτασης  της προθεσμίας περαίωσης της μελέτης  με τίτλο  ‘’ Οριστική Μελέτη αποκατάστασης, ανάδειξης , ανάπτυξης και λειτουργικής επανένταξης της Δημοτικής Αγοράς Χαλκίδας καθώς και ανάπλαση των επιφανειών της γειτνιάζουσας Πλατείας Αγοράς.
Περί έγκρισης  1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ Δ.Ε. Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
Περί έγκρισης 2ου ΑΠΕ του έργου : ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΔΙΔΑΚΤΗΡΙΩΝ Α’ ΒΑΘΜΙΑΣ Β’ ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ.
Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής οριστικής παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΨΕΩΝ 10ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ»   .
Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ »   . 
Περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής προσωρινής παραλαβής του Έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ»   .
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ν. ΑΡΤΑΚΗΣ.
Περί έγκρισης πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: Κατασκευή οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο της Δ.Ε. Χαλκίδας.

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ

Εισηγητής θεμάτων ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ: Μπουραντάς Γεώργιος (Αντιδήμαρχος)
Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (103/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί μερικής ανάκλησης της αρ. 232/2017 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (104/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
Περί έγκρισης απότμησης πεζοδρομίου και τοποθέτησης ρυθμιστικής σήμανσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων ιδιοκτησίας κ. Παπασωτηρίου Σταμάτη (105/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής) .
Περί απαγόρευσης της στάθμευσης και στάθμευσης οχημάτων (114/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί παραχώρησης θέσης στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ (115/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί έγκρισης αίτησης για χορήγηση άδειας κοινόχρηστου χώρου σε περίπτερο (120/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί μεταφοράς της λαϊκής αγοράς της Πέμπτης στη συνοικία Κανήθου (132/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής).
Περί διενέργειας της ετήσιας εμποροπανήγυρης Δημοτικής Ενότητας Χαλκίδας για το έτος 2018 (133/18 απόφαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής)Δημοφιλή σήμερα

Ακόμη τέσσερα άτομα στην παράταξη του Χρήστου Παγώνη

Ακόμη τέσσερα άτομα στην παράταξη του Χρήστου Παγώνη

21/1/2019
Ο νυν και υποψήφιος Δήμαρχος Χαλκιδέων Χρήστος Παγώνης, ανακοίνωσε ακόμη τέσσερα άτομα για την στελέχωση του ψηφοδελτίου του....
Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

Ο Χρήστος Παγώνης θα παρουσιάσει τον συνδυασμό του «Γέφυρα προόδου και ελπίδας»

17/1/2019
Ο νυν δήμαρχος Χαλκιδέων και υποψήφιος δήμαρχος στις επερχόμενες εκλογές του Μαΐου 2019 Χρήσ...
Δύο ακόμη άτομα ανακοίνωσε ο Φάνης Σπανός

Δύο ακόμη άτομα ανακοίνωσε ο Φάνης Σπανός

21/1/2019
Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας και υποψήφιος Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας Φάνης Σπανός, ανακοίνωσε ακόμη δύο άτομα για το ψηφοδέλτιο του....

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας