Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Ο Δήμος Κονιστρών εξέδωσε την παρακάτω ανακοίνωση, δίνοντας με χρονική σειρά όλες τις συζητήσεις και αποφάσεις που ελήφθησαν σχετικά με τον Καλλικράτη και τη συνένωση των Δήμων της περιοχής, προκειμένου να δώσει απαντήσεις σε τυχόν παραπληροφόρηση που μπορεί να υπάρχει απο διαφορετικούς κύκλους. Η ανακοίνωση έχει ως εξής:

Μετά την συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στις Κονίστρες την Παρασκευή 7/5/2010 , ύστερα από πρόσκληση «φορέων» του Δήμου για τον Καλλικράτη και το δελτίο τύπου που έβγαλε στο διαδίκτυο ο Δήμος Κύμης, έχουμε να παρατηρήσουμε:

1.  Δήμος Κονιστρών δεν είναι μόνο η αντιπολίτευση του Δήμου, κάποιοι φορείς και δύο (2) Τοπικά Συμβούλια (Τ.Σ) αλλά αποτελείται και από τους Δημοτικούς Συμβούλους της συμπολίτευσης (8), 11 Τ.Σ και περίπου 30 (τριάντα) φορείς.
2.  Το θέμα της συνένωσης των Δήμων έχει συζητηθεί σε τέσσερεις (4) συνεδριάσεις Δ.Σ . Στην συνεδρίαση της 30/12/09 η εισήγηση του Δημάρχου αναφέρει: «έχουμε συζητήσει και άλλη φορά και είχαμε καταλήξει σε συμπεράσματα που είναι:
α) Συμφωνούμε με την συνένωση των όμορων ΟΤΑ Α’ Βαθμού σε μεγαλύτερους , με μια βασική προϋπόθεση «να διατηρηθούν οι διοικητικές δομές στους υπάρχοντες Δήμους για την εξυπηρέτηση των πολιτών και κυρίως αυτών των απομακρυσμένων περιοχών».
β) Για να τοποθετηθούμε για τα όρια των νέων Δήμων θα πρέπει να δούμε τι προβλέπει το νομοσχέδιο σε ότι αφορά αρμοδιότητες, πόρους, υπηρεσίες , διευθέτηση και επιμερισμό υπαρχόντων βαρών κ.λ.π.»
Με βάση αυτούς τους άξονες εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα ο Αντιδήμαρχος Δημήτρης Μούντριχας να συντάξει την ανακοίνωση με τις θέσεις του Δ.Σ.
Εκδόθηκε ανακοίνωση με την οποία αναφέρεται το πλαίσιο μέσα στο οποίο πρέπει να λειτουργήσουν οι νέοι Δήμοι, όπου μεταξύ άλλων λέγαμε:
«Συμφωνούμε κατ’ αρχήν με τη συνένωση των υπαρχόντων Δήμων σε μεγαλύτερους Δήμους, με μια βασική προϋπόθεση: «Να διατηρηθούν διοικητικές δομές στους υπάρχοντες Δήμους για την εξυπηρέτηση των Πολιτών και κυρίως αυτών των απομακρυσμένων περιοχών. Αν αυτή η δέσμευση τηρηθεί, τότε εκείνο που πρέπει να εξετασθεί, δεν είναι το εύρος και η «έδρα» του νέου Δήμου αλλά οι αρμοδιότητες, οι πόροι, οι υπηρεσίες που θα έχει ο νέος Δήμος και πως θα επιμερισθούν τα οποιαδήποτε είδους βάρη (χρέη, δάνεια) των παλαιών Δήμων στους νέους Δήμους και τους πολίτες. Διότι αν δεν δοθούν ευρύτερες αρμοδιότητες στους νέους Δήμους ή δεν εξασφαλισθούν οι αναγκαίοι πόροι ή δε δοθεί η δυνατότητα δημιουργίας υπηρεσιών η δε γίνει διακανονισμός των βαρών χωρίς επιβάρυνση των πολιτών και των νέων Δήμων, τότε κάθε προσπάθεια συνένωσης σε μεγαλύτερους Δήμους, ώστε να είναι βιώσιμοι και να υπηρετούν την αναπτυξιακή προοπτική μιας περιοχής, θα είναι εκ των προτέρων υπονομευμένη και θνησιγενής.»
3.  Στην συνεδρίαση του Δ.Σ της 1/2/2010 συζητήθηκε εκ νέου το θέμα των συνενώσεων αφού ήταν γνωστό το θεσμικό πλαίσιο και είχαν γίνει γνωστές οι προτάσεις της ΤΕΔΚΕ για το χωροταξικό, όπου διαπιστώθηκε η πρόθεση της πλειοψηφίας υπέρ του μεγάλου Δήμου .Όταν όμως διαπιστώθηκε ότι ένα μέλος της μειοψηφίας ταχθηκε υπέρ του μεγάλου Δήμου και ένα μέλος της μειοψηφίας ψήφιζε λευκό, δεν πάρθηκε απόφαση, μετά από επιμονή της μειοψηφίας και αποφασίστηκε ομόφωνα, να γίνει νέα συνεδρίαση όπου θα κληθούν και όλοι οι φορείς του Δήμου, να εκφράσουν την άποψή τους και να γίνει ένας οργανωμένος και συγκροτημένος διάλογος.
4.  Στις 23 - 2 – 2010 ο Δήμαρχος απέστειλε επιστολή, διαβιβάζοντας και το σχέδιο νόμου για τον «Καλλικράτη», σε όλους τους φορείς του Δήμου για να εκφράσουν την άποψη τους, ύστερα από αποφάσεις των Διοικητικών Συμβουλίων , τις οποίες να διατυπώνουν γραπτά η προφορικά παρευρισκόμενοι στην συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Τρίτης 2 – 3 – 2010 .
5.  Στην συνεδρίαση στις 2 – 3 – 2010 , ύστερα από την κατάθεση ολοκληρωμένης εισήγηση από την πλειοψηφία επί του Θεσμικού Πλαισίου και το χωροταξικού , αποφασίστηκε με μεγάλη πλειοψηφία (16 – 6 – 2) , η δημιουργία ισχυρού βιώσιμου Δήμου από την συνένωση των Δήμων Κύμης – Κονιστρών – Αυλώνος – Διστύων και Ταμυναίων. Στη συνεδρίαση αυτή όπως φαίνεται και από την απόφαση του Δ.Σ, από τους φορείς που κλήθηκαν, κατέθεσαν αποφάσεις των Δ.Σ τους οι πιο κάτω:
1. Πολιτιστικός Σύλλογος Κρεμαστού
2. Εξωραϊστικός Σύλλογος Γαίων
3. Πολιτιστικός Σύλλογος Βρύσης – Επισκοπής «Δραγωνέρά»
4. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολ. Κονιστρών
5. Χορωδιακός Χορευτικός Σύλλογος Δήμου Κονιστρών.
6. Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κονιστρών.
 Υπέρ της πρότασης για την συνένωση των Δήμων Κύμης –Κονιστρών ταχτήκαν :
1. Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων Δημ. Σχολ. Κονιστρών
2. Λέσχη Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κονιστρών.

6.  Το Τοπικό Συμβούλιο Νέων του Δήμου μας δεν πήρε θέση διότι δεν υπήρχε απόφασή τους . Τώρα πώς πήρε απόφαση για την συνένωση Δήμων Κύμης – Κονιστρών στην συνάντηση στο Α. Κουρούνι στις 8/2/10 , αυτό το γνωρίζει καλά ο κ. Θωμάς και οι εδώ «κολλητοί του» .
7.  Ο Σύλλογος Δασοπυροσβεστών δεν μίλησε παρότι εκπροσωπήθηκε, αλλά απλά κατέθεσε έγγραφο συμπαράστασης προς τον Δήμο Κύμης(???) ,που έστειλε σ’ αυτόν, την 13/12/09 , ως πρότασή του.
8.  Ο Εμπορικός Σύλλογος δεν πήρε θέση γιατί δεν είχε απόφαση του Δ.Σ του.
9. Τα Δημοτικά Συμβούλια μπορούν να συνεδριάζουν και να αποφασίζουν, ανεξάρτητα αν είναι παρών ή όχι ο Δήμαρχος. Σε κάθε περίπτωση στις συνεδριάσεις του Δ.Σ Κονιστρών μπορεί να αποφασίζει και χωρίς την παρουσία του Δημάρχου γιατί δεν χρειάζεται ούτε παιδονόμος , ούτε χωροφύλακας και τοποτηρητής .Ιδιαίτερα η παράταξη της πλειοψηφίας διαμορφώνει πολιτική άποψη και την διατυπώνει χωρίς να την επιβάλει ούτε καν στα μέλη της όταν διαφωνούν, όπως έγινε στην συγκεκριμένη συνεδρίαση .
10. Σε όλες τις συνεδριάσεις του Δ.Σ , τις ανακοινώσεις του Δημάρχου, του Δήμου και της παράταξης της πλειοψηφίας , έχει γίνει ανάλυση των προβλέψεων, των αρμοδιοτήτων, των αδυναμιών και των αναγκών που δημιουργούνται, από την εφαρμογή του «Καλλικράτη», οι οποίες μας οδήγησαν στην απόφασή μας για τον μεγάλο Δήμο . Δεν μείναμε σε λογικές διαχωριστικών και διχαστικών γραμμών . Δεν εκδώσαμε κανένα ψήφισμα εναντίων άλλων. Δεν πραγματοποιήσαμε συγκεντρώσεις σε ομόρους Δήμους αν και φορτικά κληθήκαμε πολλές φορές. Δεν εξαναγκαστήκαμε, ούτε συναλλαχτήκαμε - κάτω από το τραπέζι – με κανέναν φορέα για να εξασφαλίσουμε μια θετική δήλωση.
11. Τώρα σε ότι αφορά αυτό καθαυτό τον «Καλλικράτη» όπως φαίνεται και από το Δελτίο Τύπου του Δήμου Κύμης και από όλους τους ομιλητές, μία είναι η λογική. Να γίνει ο Δήμος Κύμης – Κονιστρών με έδρα την Κύμη. Τι σημαίνει ο «Καλλικράτης», ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο, οι προβλέψεις , οι αρμοδιότητες, οι πόροι και ποια θα είναι η επόμενη μέρα, καμία κουβέντα. Ανεύθυνη και πολιτικά ανήθικη κυνδινολογία, που μας πάει σε άλλες εποχές που ο Ελληνικός Λαός ούτε να τις θυμάται δεν θέλει: («θα μας πάρουν τις υπηρεσίες», «δεν θα ψωνίζουν από τα μαγαζιά μας», «θα πάει η Πολεοδομία στο Αλιβέρι άρα και οι μηχανικοί» ). Για το αν ο μικρός Δήμος θα μπορεί να δημιουργήσει και διατηρήσει τις (από την κατάργηση της Ν.Α.) υπηρεσίες, αν μπορεί να τις προσφέρει χωρίς διακρίσεις σε όλους, αν οι πολίτες θα μπορούν να εξυπηρετηθούν στον τόπο τους και όχι στην Χαλκίδα, για το αν ο Δήμος θα είναι ο μικρότερος στην Εύβοια με 10.000 κατοίκους, αν ο πληθυσμός του είναι συνεχώς συρικνούμενος , αν δεν έχει ενεργό δυναμικό , αν είμαστε περιοχή συνταξιούχων , κ ο υ β έ ν τ α.
12. Ο κ. Θωμάς λέει «εμείς ως Δήμος Κύμης εδώ και δύο χρόνια έχουμε ξεκάθαρα διατυπωμένη άποψη για την δημιουργία δύο Δήμων στην περιοχή……» Αλήθεια αφού δεν γνώριζε το θεσμικό πλαίσιο του «Καλλικράτη» - την κατάργηση της Ν.Α και την μεταφορά 218 αρμοδιοτήτων στους νέους Δήμους,  τους πόρους, την αποκέντρωση και τόσα άλλα που τελικά θα γίνουν νόμος του Κράτους, πως είχε τοποθετηθεί μόνο για το χωροταξικό; Από πότε αποφασίζουν χωρίς να γνωρίζουν το πλαίσιο και να καθορίζουν το μέλλον της περιοχής μας για τις επόμενες γενιές και όχι μόνο; Πόσο υπεύθυνη στάση πολιτικού ανδρός είναι αυτή ;
13. Την αντιπολίτευση του Δήμου μας την γνωρίζουμε πολύ καλά, δεν περιμέναμε τίποτα καλύτερο. Ούτε στην συνεδρίαση του Δ.Σ εκφράσανε κάποια συγκεκριμένη άποψη, ούτε σε καμιά δημόσια τοποθέτηση , πάρα μόνο κυνδινολογία για τον μικρό Δήμο, για τις πολιτισμικές και άλλες διαφορές των κατοίκων της Βόρειας Καρυστίας, χωρίς να παραβλέπουμε το γεγονός ότι είχαν εναλλασσόμενες προτάσεις. Πότε Δήμος Κύμης – Κονιστρών και πότε Δήμος Κύμης – Κονιστρών – Αυλώνος.
14. Όσον αφορά τις «Θέσεις», «Απόψεις», «την υπευθυνότητα» και «το πραγματικό ενδιαφέρον» του Δημάρχου Κύμης για τον τόπο μας και την προοπτική του, το αφήνουμε στην κρίση του κάθε καλοπροαίρετου Πολίτη.

 
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.

Σχόλια

[8]
ΓΙΑΝΝΗΣ (13/5/2010 11:08:52 μμ)
Ο ΚΥΡΙΟΣ ΘΩΜΑΣ ΕΧΕΙ ΤΟ ΡΟΛΟ ΤΗΣ ΑΛΕΠΟΥΣ ΠΟΥ ΟΠΩΣ ΛΕΜΕ ΣΤΗΝ ΛΑΙΚΗ ΜΑΣ ΕΚΦΡΑΣΗ ΟΣΑ ΔΕΝ ΦΤΑΝΕΙ Η ΑΛΕΠΥ ΤΑ ΚΑΝΕΙ ΚΡΕΜΑΣΤΑΡΙΑ.
Κ.Ε ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΟΣ (13/5/2010 11:12:42 μμ)
ΛΟΙΠΟΝ ΤΟ 2001 ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ ΗΤΑΝ 11.000 ΚΑΙ ΚΑΤΙ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΟ 2011 ΣΤΗΝ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΠΙΣΤΕΥΩ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 10.000 ΟΠΟΤΕ ΔΗΜΟ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΜΕ ΖΩΗ 5 ΧΡΟΝΙΑ ΘΑ ΠΑΜΕ ΝΑ ΦΙΑΞΟΥΜΕ
ΑΛΕΚΟΣ (13/5/2010 11:32:23 μμ)
ΣΕ ΛΙΓΟ Η ΚΥΜΗ ΘΑ ΦΙΑΞΕΙ ΚΑΙ ΔΙΚΟ ΤΗΣ ΚΡΑΤΟΣ..ΣΙΓΑ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΚΟΜΑ Κ Ο ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΔΕΝ ΠΑΤΟΥΣΕ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥΣ, ΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΥΜΗ, Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΠΟΥ ΕΧΕΙ Η ΚΥΜΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΠΕΣΑΝ ΒΡΑΧΟΙ ΣΑΝ ΤΟ ΜΑΝΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΥΡΑΝΟ, ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ ΕΙΔΑΜΕ ΦΑΝΑΡΙ ΣΤΙΣ ΠΟΛΕΜΙΣΤΡΕΣ ΤΥΠΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ ΤΟΥ 40 ΠΟΥ ΕΦΙΑΞΑΝ ΜΕ ΤΑ ΤΣΟΥΒΑΛΙΑ ΣΤΟ ΣΗΜΕΙΟ ΠΟΥ ΜΙΑ ΝΕΑ ΚΟΠΕΛΑ ΕΧΑΣ ΤΟ ΠΟΔΙ ΤΗΣ,ΒΕΒΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΓΑΛΗ ΣΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΚΥΡΙΟΥ ΘΩΜΑ 1. ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΕΛΟΣ 2. ΔΡΟΜΟΙ ΚΑΡΜΑΝΙΟΛΕΣ 3. ΧΡΕΗ 4. ΣΤΑΘΕΡΑ ΒΗΜΑΤΑ ΠΙΣΩ ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 5. ΕΙΔΑΜΕ ΠΑΛΙ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΙΩΝΕΣ ΤΗΝ ΕΝΟΙΑ ΠΟΛΗ-ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΤΟΝ ΣΠΑΡΤΙΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΘΗΝΑΙΩΝ 6.Ο ΧΡΥΣΟΣ ΑΙΩΝΑΣ ΤΟΥ ΘΩΜΑ ΕΚΑΝΕ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΝΑ ΘΥΜΙΖΕΙ ΒΟΜΒΑΡΔΙΣΜΕΝΗ ΠΟΛΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΥΣ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΠΑΝΤΟΥ ΚΟΡΔΕΛΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΜΕ ΤΙΣ ΛΑΚΟΥΒΕΣ ΚΑΙ 7. Ο ΜΟΝΟΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕ ΚΕΠ ΦΑΝΤΑΣΜΑ ΜΠΡΡΡΡΡΡΑΒΟ ΚΥΡΙΕ ΘΩΜΑ ΤΟ ΜΟΝΟ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΚΑΨΕΤ ΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΡΟΝΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ
TZONATHAN HOLDEN (13/5/2010 11:36:42 μμ)
UNIFORM THE KYMH MAX NUMBER PROFESIONEL COSMETICS IN EVIA
NAKOS (13/5/2010 11:46:09 μμ)
ΣΤΗΝ ΚΟΝΙΣΤΡΑ Ο ΘΩΜΑΣ ΕΔΩΣΕ ΡΕΣΤΑ ΤΟΣΟ ΗΘΟΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΟΥΣΕ ΧΑΛΑΡΑ ΝΑ ΠΑΙΞΕΙ ΜΕ ΜΕΓΑΛΑ ΟΝΟΜΑΤΑ, ΚΙΜΟΥΛΗ,ΒΟΥΤΣΑ Κ.Λ.Π
κοινός νούς (14/5/2010 9:51:58 πμ)
Δυστυχώς οι κάτοικοι της Κύμης , των κονιστρών και του Αυλωναρίου , έχουν παράδοση 30 χρόνων , εναντίον του τόπου τους και υπέρ των κομμάτων . Ετσι ο κόσμος φεύγει , ετσι οι δρόμοι και οι λοιπές υποδομές δεν φτιάχνονται , έτσι μένουν οι κακόμοιροι με την κακομοιριά τους και το μόνο που τους νοιάζει είναι τι θα πουν στο καφενείο γιά το κόμμα τους . Οτι στο τέλος θα μείνουν 5 γέροι μόνο στο καφενείο δεν τους νοιάζει . Ετσι και αλλοιώς όλοι οι άνθρωποι της εξουσίας στην Εύβοια ενδιαφέρονται μόνο γιά το κομμάτι από τα Ψαχνά μέχρι το Αλιβέρι . Εκεί έχει τον πολύ κόσμο μαζεμένο . Αμα γίνει ο τεράστιος δήμος με έδρα το Αλιβέρι , αυτό θα χειροτερέψει και θα μαραζώσει ότι είναι πάνω από τα Λέπουρα . Ηδη η Κάρυστος με το θέμα των λατομείων βιώνει την εγκαταλειψη με το θέμα των λατομείων . Θέλουμε το ίδιο γιά το Αυλωνάρι, την Κονίστρα και την Κύμη ?
Α.Β (14/5/2010 3:21:25 μμ)
ΤΟ ΠΑΡΑΣΤΡΑΤΗΜΑ ΣΑΣ ΤΙ ΕΙΝΑΙ
APANTHSH SE KOINO NOU (15/5/2010 1:27:17 πμ)
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΟ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ..ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΞΕΛΗΞΗΣ ΜΙΚΡΟΙ ΟΙ ΚΑΤΟΙΚΟΙ ΚΑΤΩ ΤΩΝ 10.000 ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΜΕ ΛΙΓΑ ΕΣΟΔΑ,ΜΙΚΡΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΛΕΤΕ ΣΕ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΟΧΙ ΓΙΓΑΝΤΑ ΑΛ ΓΕΡΟΝΤΩΝ, ΤΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΘΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙ ΕΝΑΣ ΤΟΣΟ ΜΙΚΡΟΣ ΔΗΜΟΣ,Η ΖΩΗ ΤΟΥ ΘΑ ΝΑΙ ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ, ΘΕΛΕΤ ΛΟΙΠΟΝ ΕΝΑ ΔΗΜΟ ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΔΕΝ ΘΑ ΩΑΔΙΖΕΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ,ΤΩΡΑ ΜΕ ΜΕΓΑΛΟ ΔΗΜΟ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΝΕΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ,ΑΚΟΜΑ Κ ΕΤΑΙΡΙΕΣ ΘΑ ΕΛΘΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΑ ΠΑΡΟΥΝ ΚΟΣΜΟ ΘΑ ΑΥΞΗΘΟΥΝ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΣΤΑ ΧΩΡΙΑ,ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΚΥΜΗ ΟΥΤΕ ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΜΕ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΎΣΕΙ ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΟΡΓΑΝΟΜΕΝΗ ΔΡΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗ,ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΘΑ ΑΛΑΞΟΥΝ ΔΕΝ ΞΕΡΩ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΣΑΣ ΑΛΑ ΕΙΣΤΕ ΣΚΟΤΑΔΙΣΤΗΣ, ΚΑΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΣΤ ΠΑΡΑΜΥΘΙ ΤΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΛΕΟς,ΟΧΙ ΚΟΙΝΟΣ ΝΟΥΣ ΑΦΕΛΕΙΣ ΝΟΥΣ ΕΙΣΤΕ
Σημείωση: Όλα τα σχόλια αποτελούν προσωπικές απόψεις των συμμετεχόντων, και με κανέναν τρόπο δεν εκφράζουν την άποψη του EVIAPORTAL.GR. Σε κάθε περίπτωση όμως το EVIAPORTAL.GR διατηρεί το δικαίωμα να μη δημοσιεύει σχόλια τα οποία είναι υβριστικού ή συκοφαντικού περιεχομένου.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας