Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr

Ομιλία της Γενικής Γραμματέως της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Κ.Διαμαντοπούλου στην ημερίδα για την παρουσίαση του “PIKE/ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ”.

Η Γενική Γραμματέας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας κ. Κατερίνα Διαμαντοπούλου πραγματοποίησε χθες Πέμπτη 13-5-2010 στο Συνεδριακό Κέντρο του Κάστρου Λαμίας, την παρουσίαση του σχεδίου δράσης του έργου “PIKE/Promoting Innovation and the Knowledge Economy (Προώθηση της Καινοτομίας και της Οικονομίας της Γνώσης)” σε αυτοδιοικητικούς της Περιφέρειας και τους ενημέρωσε για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση, ώστε οι Δήμοι να προωθήσουν σχέδια και προτάσεις για έργα που θα χρηματοδοτηθούν από την Ψηφιακή Σύγκλιση.

Στην ομιλία της η κ. Κ. Διαμαντοπούλου ανέφερε:

«Το νέο μοντέλο ανάπτυξης που οραματιζόμαστε και προωθούμε στην Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας δίνει έμφαση και προτεραιότητα στην οικονομία της γνώσης, την πράσινη ανάπτυξη, την υγιή επιχειρηματικότητα, τις νέες τεχνολογίες, την καινοτομία, τον τουρισμό και κυρίως τις επενδύσεις οι οποίες παράγουν σταθερό εισόδημα και νέες θέσεις εργασίας.
Στο επίκεντρο της πολιτικής μας είναι ο πολίτης. Αποστολή μας να αναμορφώσουμε και να εκσυγχρονίσουμε τις δημόσιες υπηρεσίες και το κράτος, ώστε να υπηρετούν καλύτερα τις ανάγκες του. Να αξιοποιήσουμε και να αναδείξουμε όλες τις υγιείς και δημιουργικές δυνάμεις τις περιφέρειάς μας.
Πιστεύουμε βαθιά στο ανθρώπινο δυναμικό μας. Και εργαζόμαστε άοκνα, ώστε να δημιουργούμε τις συνθήκες, το περιβάλλον, και τις ευκαιρίες, ώστε να απελευθερώνονται οι δυνάμεις της εργασίας, της προσφοράς, της δημιουργίας και της καινοτομίας.
Στα πλαίσια αυτά, ενεργοποιήσαμε από την αρχή του 2010 τη συμμετοχή της περιφέρειάς μας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας Interreg.

Και λέμε ενεργοποιήσαμε, γιατί ενώ η περιφέρεια συμμετείχε ήδη από τα τέλη του 2008 σε 3 προγράμματα Interreg, τα προγράμματα αυτά παρέμεναν στην ουσία αδρανή και ανενεργά, με κίνδυνο την αποβολή την περιφέρειάς μας και την απώλεια των κοινοτικών πόρων. Και με ένα αγώνα δρόμου που πραγματικά κάναμε τους τελευταίους 5 μήνες, κατορθώσαμε όχι μόνο να ανταποκριθούμε στις υποχρεώσεις που είχαμε αναλάβει απέναντι στους Ευρωπαίους εταίρους, όχι μόνο να διασφαλίσουμε τη χρηματοδότηση της περιφέρειάς μας, αλλά και να έχουμε σήμερα τη δυνατότητα να σας παρουσιάσουμε το τελικό σχέδιο δράσης που θα υλοποιήσουμε στη Στερεά Ελλάδα.
Αποτελεί για μας πρωταρχικό στόχο η αξιοποίηση όσο το δυνατόν περισσότερων πόρων από τα προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε μια περίοδο που η χώρα μας βρίσκεται προ των θυρών της χρεοκοπίας και η οικονομία διέρχεται βαθιά ύφεση, είναι πολυτέλεια και δε μας επιτρέπεται να αφήνουμε ανεκμετάλλευτους σημαντικούς πόρους από τα ευρωπαϊκά ταμεία, οι οποίοι θα μπορούσαν να αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης για τον τόπο μας. Γι’ αυτό επιδιώκουμε, εκτός από την επιτάχυνση του ρυθμού απορροφητικότητας του ΕΣΠΑ, να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν μεγαλύτερα ποσά χρηματοδότησης από όλα τα διαθέσιμα προγράμματα της ΕΕ, όπως είναι και το INΤERREG.
Για πολλούς κατά το παρελθόν τα προγράμματα αυτά έχουν αποτελέσει ευκαιρία διασπάθισης του χρήματος και τροφοδότησης ενός αντιπαραγωγικού και πελατειακού μοντέλου. Κομμάτι μιας νοοτροπίας που νέμεται την εξουσία, δεν αξιοποιεί ευκαιρίες και δεν αναδεικνύει τις δυνατότητες του ανθρώπινου δυναμικού μας.
Η δική μας αντίληψη είναι εντελώς διαφορετική. Μέσα από τη συμμετοχή των ανθρώπων της περιφέρειας μας στα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, θέλουμε να επενδύσουμε στη γνώση, να μεταφέρουμε εμπειρίες και καινοτομίες από τους εταίρους μας, να ανταλλάξουμε καλές πρακτικές και να ενισχύσουμε το προσωπικό μας με εφόδια που θα αυξήσουν την παραγωγικότητα και την αποτελεσματικότητά του. Θέλουμε να επενδύσουμε σε δημιουργικότητα και ιδέες, οι οποίες θα μετεξελιχτούν σε προτάσεις και έργα που θα προσφέρουν ποιοτικότερες δημόσιες υπηρεσίες στους πολίτες, θα βελτιώσουν την καθημερινότητά τους και θα τροφοδοτήσουν την οικονομία και την αγορά.
Τα προγράμματα Interreg συμβάλλουν προς αυτήν την κατεύθυνση θέτοντας 3 συγκεκριμένους Επιχειρησιακούς Στόχους:
1. Να μπορέσουν οι συντελεστές σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο από διάφορες χώρες σε ολόκληρη την ΕΕ να ανταλλάσσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις τους.
2. Να συμπορεύονται οι χώρες με μικρότερη πείρα σε συγκεκριμένους τομείς πολιτικής, με τις περιφέρειες που διαθέτουν περισσότερη πείρα στον τομέα αυτό, με σκοπό την από κοινού βελτίωση των ικανοτήτων και των γνώσεων των περιφερειακών και τοπικών φορέων.
3. Να εξασφαλιστεί ότι οι καλές πρακτικές που έχουν εντοπιστεί στο πλαίσιο διαπεριφερειακής συνεργασίας μεταφέρονται στις περιφερειακές πολιτικές.
Οι άξονες προτεραιότητας των προγραμμάτων Interreg συμβαδίζουν απόλυτα με τη δική μας φιλοσοφία και το αναπτυξιακό μοντέλο που προωθούμε:
1.Καινοτομία και οικονομία της γνώσης:
Μέσα από τη βελτίωση των περιφερειακών και τοπικών πολιτικών, μεθόδων και ικανοτήτων στον τομέα της καινοτομίας και της οικονομίας της γνώσης.
Την ανταλλαγή και μεταφορά γνώσης και εμπειρίας μεταξύ των περιφερειών για την ανάπτυξη νέων πολιτικών προσεγγίσεων.
Τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων και αύξηση της ανταγωνιστικότητας των περιφερειών.
2. Προστασία του περιβάλλοντος και πρόληψη κινδύνων:
Η ενίσχυση της προστασίας του περιβάλλοντος και η συνέργεια της περιβαλλοντικής στήριξης με την οικονομία, ώστε οι περιβαλλοντικές δαπάνες να συμβάλλουν στην οικονομία, κυρίως με την εξασφάλιση της μακροπρόθεσμης βιωσιμότητας της οικονομικής ανάπτυξης και τη μείωση των περιβαλλοντικού κόστους.
Η παροχή περιβαλλοντικών υπηρεσιών, όπως η παροχή καθαρού νερού, η διαχείριση αποβλήτων, επεξεργασία λυμάτων, η διαχείριση των φυσικών πόρων και της βιοποικιλότητας, της πολιτιστικής κληρονομιάς και των τοπίων, καθώς και η προστασία από ορισμένους περιβαλλοντικούς κινδύνους, έχουν υψηλή προτεραιότητα στο πλαίσιο αυτό.
Σήμερα, λοιπόν, και στα πλαίσια του πρώτου άξονα για την καινοτομία και την οικονομία της γνώσης, είμαστε σε θέση να σας παρουσιάσουμε τα σχέδια δράσης της Στερεάς Ελλάδας που προέκυψαν μέσα από τη συμμετοχή μας στα προγράμματα PIKE και Β3.
Τα σχέδια αυτά προβλέπουν την άμεση ένταξη και υλοποίηση έργων που προωθούν την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τη διάχυση της ευρυζωνικότητας και την παροχή αναβαθμισμένων υπηρεσιών στους πολίτες μέσα από τις τεράστιες δυνατότητες που μας προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο.
Είναι απαράδεκτο σήμερα, στον 21ο αιώνα, και με την αλματώδη εξέλιξη που σημειώνει η τεχνολογία, το κράτος και οι υπηρεσίες μας να παραμένουν γραφειοκρατικές και να αδυνατούν να ανταποκριθούν στις αυξημένες απαιτήσεις των πολιτών και της κοινωνίας.
Έχουμε χρέος να νικήσουμε και να εξαφανίσουμε το τέρας της γραφειοκρατίας. Και με την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, μπορούμε να μειώσουμε δραστικά το κόστος της δημόσιας διοίκησης, να απλοποιήσουμε τις διαδικασίες, να εξοικονομήσουμε χρόνο και να αυξήσουμε την αξιοπιστία και τη διαφάνεια των υπηρεσιών μας. Να κάνουμε το κράτος αποτελεσματικό, φιλικό και προσιτό στους πολίτες.
Κι αυτό θα γίνει με την εισαγωγή μεγάλων καινοτομιών που θα αλλάξουν την εικόνα της δημόσιας διοίκησης, όπως είναι η ψηφιακή σφραγίδα, η ηλεκτρονική υποβολή, η παρακολούθηση και η διεκπεραίωση αιτημάτων, η απεικόνιση έργων και πληροφοριών σε ηλεκτρονικούς γεωγραφικούς χάρτες κ.α.
Την επόμενη εβδομάδα, και συγκεκριμένα στις 20 Μαΐου, θα βρίσκομαι στις Βρυξέλλες. Εκεί, στα πλαίσια του συνεδρίου «Περιφέρειες για την Οικονομική Ανάπτυξη», θα υποβάλλουμε και θα συνυπογράψουμε με τον κ Γιόχανς Χαν, τον Ευρωπαίο Επίτροπο για την περιφερειακή ανάπτυξη, το μνημόνιο που θα περιλαμβάνει τα σχέδια δράσης της Στερεάς Ελλάδας. Αυτά δηλαδή τα οποία προέκυψαν από τη συμμετοχή μας στο PIKE και το B3.
Τα σχέδια δράσης περιλαμβάνουν προτάσεις για έργα προϋπολογισμού πάνω από 1.000.000€. Τα έργα αυτά θα υποβληθούν στη συνέχεια στο τομεακό πρόγραμμα για την ψηφιακή σύγκλιση και με την υλοποίησή τους θα συμβάλλουν στην ηλεκτρονική υποστήριξη των υπηρεσιών της περιφέρειας και θα αναβαθμίσουν θεαματικά τις παρεχόμενες υπηρεσίες προς τους πολίτες.
Δίνω τώρα το λόγο στους υπευθύνους, που έχουν οριστεί από την περιφέρειά μας, για τα δύο προγράμματα, το PIKE και το B3, ώστε να σας παρουσιάσουν τις λεπτομέρειες των σχεδίων δράσης, με την ελπίδα και την προσδοκία ότι θα σας προσφέρουν ιδέες και προτάσεις, τις οποίες θα επεξεργαστείτε και θα προωθήσετε στις περιοχές και τις υπηρεσίες σας.»


 
Δημοφιλή σήμερα

Το Υδατοδρόμιο της Σκύρου στη τελική Ευθεία - χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του

Το Υδατοδρόμιο της Σκύρου στη τελική Ευθεία - χρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του

17/3/2019
Xρηματοδοτήθηκε η κατασκευή του Υδατοδρομίου στην Σκύρο από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας με το...
Πρώτη θέση για τους Ευβοιώτες αθλητές στο σκάκι

Πρώτη θέση για τους Ευβοιώτες αθλητές στο σκάκι

17/3/2019
Στο Περιφερειακό Πρωτάθλημα σκάκι, αθλητές από σχολεία της Εύβοιας, έλαβαν την 1η θέση ανάμεσα σε πολλές συμμετοχές....
Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

Συνδέθηκε με το Φυσικό Αέριο το Κολυμβητήριο Χαλκίδας

18/3/2019
Αποτελεί πραγματικότητα πλέον η σύνδεση του Κολυμβητήριου Χαλκίδας με τον αγωγό Φυσικού Αερίου, γεγονός που σημαίνει σημαντική εξοικονόμηση ενέρ...

Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας