Ειδήσεις - νέα από την Χαλκίδα και την Εύβοια | Eviaportal.gr
Με το σύνθημα «Όλοι από την Αρχή» να κυριαρχεί παντού, ολοκληρώθηκαν με απόλυτη επιτυχία οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου της ΟΝΝΕΔ που πραγματοποιήθηκε το διήμερο 18 και 19 Ιουνίου στη Φωκίδα.
Διαβάστε τις αλλαγές στον Κανονισμό λειτουργίας της ΟΝΝΕΔ και τα αποτελέσματα του Συνεδρίου.
Συνέδριο ΟΝΝΕΔ
Συνέδριο ΟΝΝΕΔ

Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου προωθήθηκαν, ομοφώνως, αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας της οργάνωσης οι οποίες δίνουν εμπράκτως «σάρκα και οστά» στην προσπάθεια της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. για πολιτική ανασύνταξη και οργανωτική ανασυγκρότηση.
Οι εργασίες του 8ου Συνεδρίου ολοκληρώθηκαν με την εκλογή των 17 εκπροσώπων της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, τα 150 μέλη στην Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ και τους 162 εκπροσώπους της Οργάνωσης στο 8ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Η εκλογική διαδικασία ολοκληρώθηκε σε κλίμα απόλυτα ενωτικό, πράγμα που πιστοποιεί την πολιτική σύνθεση που πραγματοποιήθηκε.
ΒΑΣΙΚΑ ΣΗΜΕΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Ο.Ν.ΝΕ.Δ. ΚΑΤΑ Τα 8Ο ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ
 
1. Καθιερώνεται το νέο όργανο του Πολιτικού Συμβουλίου.
Το Πολιτικό Συμβούλιο συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ και αποτελείται από 15 Τομεάρχες Πολιτικής Ευθύνης. Το ειδικό αντικείμενο κάθε Τομεάρχη καθορίζεται με ειδική απόφαση του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Το Πολιτικό Συμβούλιο συντονίζει ο Υπεύθυνος Πολιτικού Σχεδιασμού. Μεριμνά για την παραγωγή πολιτικής ανά τομέα Πολιτικής Ευθύνης και εκτελεί την επικοινωνιακή διαχείριση θεμάτων της επικαιρότητας και τον κεντρικό σχεδιασμό των δράσεων της οργάνωσης. Οι Υπεύθυνοι των Τομέων συμμετέχουν και στον αντίστοιχο Τομέα του Κόμματος, έχουν την ευθύνη του συντονισμού της παραγωγής προτάσεων, λόγου και δράσεων στον τομέα τους, και βρίσκονται σε συνεργασία με τις ανά Νομαρχιακή Οργάνωση θεματικές οργανώσεις.
2. Ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Το αργότερο μέχρι το τέλος του 2010 ιδρύεται η Πολιτική Ακαδημία Επιμόρφωσης Στελεχών. Η Ακαδημία λειτουργεί υπό την αιγίδα της Κεντρικής Διοίκησης και η διοικητική δομή και στελέχωσή της καθορίζονται με αποφάσεις του Προέδρου της ΟΝΝΕΔ. Αναλαμβάνει την προγραμματισμένη και τακτική ιδεολογική και πολιτική επιμόρφωση των μελών της ΟΝΝΕΔ, με κάθε πρόσφορο τρόπο και μέσο (διοργάνωση σεμιναρίων πολιτικού προβληματισμού, ανοιχτών συζητήσεων για τα σύγχρονα ζητήματα κλπ) με τη συμμετοχή διακεκριμένων ακαδημαϊκών, πολιτικών και επαγγελματιών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Έχει, επίσης, την εποπτεία των εκδόσεων της Οργάνωσης.
3. Μειώνεται ο αριθμός των μελών της Κεντρικής Επιτροπής
Η Κεντρική Επιτροπή συγκροτείται από τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. και 150 μέλη που εκλέγονται από το Συνέδριο από ενιαίο πίνακα. Η θητεία των μελών της Κεντρικής Επιτροπής διαρκεί μέχρι το επόμενο τακτικό Συνέδριο. Επίσης, θεσπίζεται όριο δύο θητειών για τα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής. Σημειώνεται ότι η Κεντρική Επιτροπή μέχρι τώρα απαριθμούσε 180 μέλη.

4.  Καταργείται η ποσόστωση των γυναικών στην Κεντρική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην περίπτωση κατά την οποία υπάρχουν υποψηφιότητες.

5. Οι Πρόεδροι των Νομαρχιακών Επιτροπών της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. δεν έχουν το δικαίωμα του εκλέγεσθαι για τις θέσεις του μέλους της Κεντρικής Επιτροπής ΝΔ και Ο.Ν.ΝΕ.Δ. Δύναται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνόδους της Κεντρικής Επιτροπής χωρίς δικαίωμα ψήφου.

6. Καθιερώνεται η μία και μοναδική θητεία για τον Πρόεδρο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

7. Καθιερώνεται η Συντονιστική Οργάνωση Περιφέρειας.
Με βάση το νέο αυτοδιοικητικό χάρτη της χώρας και κατ΄ αναλογία προς το προηγούμενο άρθρο, η Οργάνωση Περιφέρειας αποτελεί την τρίτη βαθμίδα της Περιφερειακής Οργάνωσης. Μέλη της είναι οι Πρόεδροι Νομαρχιακών Επιτροπών. Η Ολομέλειά τους αποτελεί και το μοναδικό οργανό της. Έχει επιτελικό και συντονιστικό ρόλο. Οι αρμοδιότητές της ρυθμίζονται από τον Κανονισμό Περιφερειακής Οργάνωσης.

8. Η Τοπική Πολιτική Επιτροπή αποτελεί, πλέον, την πρωτοβάθμια οργανωτική μονάδα της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Σε κάθε Δήμο λειτουργεί μόνο μία Τοπική Πολιτική Επιτροπή, εκτός από τους μεγάλους Δήμους της χώρας όπου θα λειτουργεί μία Πολιτική Επιτροπή ανά δημοτικό διαμέρισμα.

9. Καθιερώνεται η Ανεξάρτητη Ελεγκτική Επιτροπή της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Η Ελεγκτική Επιτροπή ασκεί πλήρη εποπτεία στη διαχείριση των οικονομικών της οργάνωσης. Συντάσσει ανά εξάμηνο έκθεση ελέγχου, την οποία απευθύνει στον Πρόεδρο και το Εκτελεστικό Γραφείο της Ο.Ν.ΝΕ.Δ.
Έχει απεριόριστο δικαίωμα να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία για την οικονομική διαχείριση της Οργάνωσης. Συγκροτείται από 3 μέλη της Κ.Ε. , τα οποία εκλέγονται από την Κεντρική Επιτροπή με μυστική ψηφοφορία και με αναλογική εφαρμογή των οριζόμενων για την εκλογή της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής

10.  Θεσμοθετείται ο ανεξάρτητος θεσμός του Συνήγορου του Μέλους.

Στόχος είναι να εγγυηθεί την τήρηση του καταστατικού, την προστασία των δικαιωμάτων των μελών, τις διαδικασίες διαβούλευσης και τη μεσολάβηση μεταξύ μέλους και διοίκησης. Εκλέγεται από την Κεντρική Επιτροπή της ΟΝΝΕΔ με θητεία. Ο εκλεγμένος Συνήγορος εκπίπτει από κάθε άλλη κομματική θέση πλην εκείνης του μέλους της Οργάνωσης. Ο Συνήγορος του Μέλους έχει λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία. Δεν έχει αποφασιστικές αρμοδιότητες, αλλά μόνο γνωμοδοτικές.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ 8ου ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ Ο.Ν.ΝΕ.Δ.

Αποτελέσματα εκλογής εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας, μελών Κεντρικής Επιτροπής Ο.Ν.ΝΕ.Δ. καθώς και εκπροσώπων της Ο.Ν.ΝΕ.Δ. στο επικείμενο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Ψήφισαν 971 σύνεδροι της ΟΝΝΕΔ και βρέθηκαν 957 έγκυρα ψηφοδέλτια και 14 άκυρα.

Εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στην Κεντρική Επιτροπή της Νέας Δημοκρατίας:

 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΣΜΥΡΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 712
2 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 703
3 ΝΟΥΛΗΣ ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ 683
4 ΜΑΓΓΛΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 671
5 ΚΟΣΣΥΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 652
6 ΖΙΑΡΑΓΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 637
7 ΚΟΡΙΛΛΗΣ ΤΑΣΟΣ 634
8 ΓΑΤΑΣ ΣΑΚΗΣ 628
9 ΚΛΕΦΤΟΔΗΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 619
10 ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 608
11 ΚΑΡΑΟΥΛΑΝΗΣ ΣΥΠΥΡΟΣ 572
12 ΤΣΙΑΜΠΟΥΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 510
13 ΒΟΥΓΙΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 462
14 ΖΩΓΑΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 408
15 ΤΣΙΤΣΕΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 331
16 ΠΟΥΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 298
17 ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 233
  
 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΚΕΝΑΝΙΔΗΣ ΤΑΣΟΣ 210
2 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 204
3 ΝΤΑΛΤΑΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 137
4 ΜΠΑΛΑΦΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 125
5 ΜΑΛΑΠΕΤΣΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 99

Μέλη της Κεντρικής Επιτροπής της ΟΝΝΕΔ:

 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΚΑΤΣΑΦΑΔΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 905
2 ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 802
3 ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΣΑΚΗΣ 790
4 ΓΡΟΜΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΣΤΡΑΤΟΣ 785
5 ΠΑΠΑΔΟΜΙΧΕΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 781
6 ΚΑΛΑΠΟΤΛΗΣ ΣΤΕΛΛΙΟΣ 774
7 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 771
8 ΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 769
9 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 762
10 ΜΑΡΤΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 756
11 ΠΑΙΔΗ ΡΕΒΕΚΚΑ 749
12 ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 744
13 ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 738
14 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 734
15 ΧΡΟΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 730
16 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 728
17 ΚΟΥΖΕΛΗ ΠΕΓΚΥ 725
18 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 718
19 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΠΙΔΟΦΟΡΟΣ 712
20 ΡΟΔΟΥΣΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 708
21 ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ 675
22 ΤΣΙΡΩΝΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 665
23 ΧΡΙΣΤΑΝΤΩΝΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 658
24 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 647
25 ΜΙΧΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΣ 639
26 ΝΤΑΙΡΟΥΣΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 632
27 ΚΑΜΠΑΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 627
28 ΑΝΔΡΩΝΟΣ ΗΛΙΑΣ 619
29 ΑΞΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 573
30 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 564
31 ΚΑΡΑΣΑΡΙΝΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 549
32 ΛΑΜΠΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 539
33 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΖΩΗ 510
34 ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 474
35 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 464
36 ΒΕΡΒΕΡΕΛΗ ΧΑΡΙΛΙΛΑ 451
37 ΒΕΛΙΓΡΑΔΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ 445
38 ΕΥΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ 441
39 ΚΑΡΑΚΟΛΗΣ ΘΑΝΟΣ 420
40 ΠΑΠΠΑ ΠΟΠΗ 420
41 ΚΟΜΠΙΛΙΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 412
42 ΤΖΑΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 382
43 ΤΟΛΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 365
44 ΦΙΛΟΣ ΟΡΦΕΑΣ 358
45 ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ 354
46 ΜΗΤΙΟΥΔΗΣ ΘΑΝΟΣ 349
47 ΜΠΑΡΤΖΩΚΑΣ ΤΑΣΟΣ 345
48 ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 339
49 ΠΟΥΓΑΡΙΔΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 333
50 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 328
51 ΣΙΑΔΗΜΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 320
52 ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΗΣ ΑΝΑΝΙΑΣ 318
53 ΤΣΟΜΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 313
54 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΡΗΣ 309
55 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 304
56 ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 297
57 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ ΝΙΚΗ 284
58 ΜΠΙΜΠΑΣ ΘΕΜΗΣ 276
59 ΚΟΥΒΑΡΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 267
60 ΚΟΥΡΟΥΒΑΝΗΣ ΦΩΤΗΣ 258
61 ΓΚΟΥΣΚΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 253
62 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 241
63 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 237
64 ΝΙΚΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 233
65 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΗ 232
66 ΜΠΕΛΕΣΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 229
67 ΚΛΙΤΣΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 224
68 ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ ΑΝΝΗ 218
69 ΣΤΡΑΒΟΛΑΙΜΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 215
70 ΣΤΡΑΤΗΓΑΡΕΑ ΜΑΡΙΑ 213
71 ΤΖΑΚΗ ΠΕΝΥ 209
72 ΣΚΟΡΔΙΛΗ ΘΕΟΔΩΡΑ 203
73 ΞΑΝΘΟΓΙΩΡΓΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 201
74 ΜΠΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 198
75 ΜΑΧΑΙΡΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 196
76 ΚΑΛΟΦΩΤΙΑΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ 195
77 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΓΥΡΗΣ-ΘΟΔΩΡΗΣ 189
78 ΓΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 186
79 ΝΤΟΓΚΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 178
80 ΒΗΤΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 175
81 ΣΠΕΤΣΙΩΤΗΣ ΝΙΚΟΣ 172
82 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 169
83 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 158
84 ΜΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 156
85 ΞΙΦΑΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 154
86 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 153
87 ΤΣΑΤΣΟΥΛΗΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 152
88 ΣΙΔΕΡΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 151
89 ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 149
90 ΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 148
91 ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 147
92 ΒΡΙΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 145
93 ΕΞΑΚΟΥΣΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 144
94 ΘΕΟΧΑΡΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 142
95 ΚΑΤΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 141
96 ΣΟΥΡΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 139
97 ΜΠΡΟΥΝΤΖΟΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 138
98 ΒΑΛΑΟΥΡΑΣ ΧΑΡΗΣ 137
99 ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ 137
100 ΜΑΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 135
101 ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 134
102 ΜΑΥΡΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 132
103 ΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 131
104 ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 129
105 ΚΑΖΑΣ ΝΙΚΟΣ 127
106 ΒΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 126
107 ΤΣΩΚΟΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 125
108 ΚΟΥΤΣΙΚΟΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 122
109 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 121
110 ΚΕΦΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 120
111 ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 119
112 ΜΕΙΝΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 117
113 ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 117
114 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 116
115 ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 116
116 ΓΚΑΛΙΤΣΙΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 114
117 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 114
118 ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ 112
119 ΟΥΡΑΗΛΙΔΗΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 112
120 ΛΟΥΠΕΓΙΔΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 111
121 ΚΑΦΕΤΖΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 109
122 ΞΟΥΠΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 107
123 ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ ΤΑΣΟΣ 106
124 ΣΚΟΡΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΜΗΣ 106
125 ΓΑΡΕΛΙΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 103
126 ΔΡΟΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 100
127 ΛΑΠΑΤΙΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 97
128 ΜΑΚΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 96
129 ΜΑΛΛΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 95
130 ΣΟΛΟΜΩΝΙΔΟΥ ΑΝΤΡΕΑ 94
131 ΤΑΦΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 93
132 ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 92
133 ΤΣΟΜΑΡΙΔΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 91
134 ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 90
135 ΚΛΗΜΑΤΣΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 88
136 ΚΑΛΟΓΡΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 87
137 ΓΙΩΝΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 86
138 ΓΚΕΒΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 84
139 ΚΟΠΑΝΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 82
140 ΛΑΥΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 81
141 ΜΑΛΑΠΑΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 79
142 ΜΠΕΛΗΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 78
143 ΚΟΥΡΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 76
144 ΟΥΡΟΥΜΠΕΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 75
145 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 72
146 ΓΙΑΝΝΕΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 71
147 ΤΟΛΙΑΣ ΝΙΚΟΣ 70
148 ΚΕΡΕΡΕΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 70
149 ΚΟΥΝΑΔΕΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 69
150 ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 69
  
 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΠΕΤΤΑΣ ΝΙΚΟΣ 68
2 ΧΡΟΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 67
3 ΓΙΟΚΑΡΙΝΗ ΜΑΡΙΑ 66
4 ΑΠΤΑΛΙΔΗΣ ΜΑΚΗΣ 65
5 ΛΥΣΙΓΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 64
6 ΜΠΑΝΙΩΡΑΣ ΤΑΣΟΣ 63
7 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 62
8 ΦΡΑΓΚΟΣ ΤΑΚΗΣ 61
9 ΦΥΣΣΑΣ ΤΑΚΗΣ 60
10 ΤΖΙΤΖΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ 59
11 ΠΑΤΛΑΚΑΣ ΠΛΑΤΩΝΑΣ 58
12 ΣΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ 57
13 ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ ΧΑΡΗΣ 54
14 ΜΠΑΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 50
15 ΚΑΜΠΕΡΗ ΑΝΤΑ 48
16 ΑΝΤΡΕΟΥ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 41
17 ΜΑΚΡΥΓΕΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 36
18 ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 28
19 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 25
20 ΒΗΤΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 18

Εκπρόσωποι της ΟΝΝΕΔ στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας:

 ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΛΥΜΠΕΡΙΟΥ ΤΑΣΟΣ 601
2 ΣΕΚΛΕΙΖΙΩΤΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 580
3 ΓΡΥΛΩΝΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 560
4 ΕΓΓΛΕΖΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 550
5 ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΩΣΤΑΣ 535
6 ΜΠΑΚΟΛΑΣ ΤΟΛΗΣ 530
7 ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 529
8 ΤΡΟΥΠΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 525
9 ΜΠΑΛΑΦΟΥΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 516
10 ΣΠΥΡΑΚΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 515
11 ΣΟΛΔΑΤΟΥ ΑΝΘΗ 514
12 ΚΑΛΑΦΑΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 510
13 ΤΣΟΥΤΣΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 510
14 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΙΤΗ ΦΡΟΣΩ 509
15 ΚΑΡΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΟΣΗΣ 503
16 ΜΑΡΟΥΛΗ ΔΩΡΑ 503
17 ΜΥΛΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 503
18 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 503
19 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 502
20 ΝΙΚΟΥ ΝΙΚΟΣ 502
21 ΠΑΥΛΑΚΗ ΕΙΡΗΝΗ 502
22 ΑΝΑΣΤΑΣΙΛΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ 501
23 ΒΛΑΧΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 501
24 ΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΗΣ 501
25 ΛΑΖΑΝΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 501
26 ΖΑΧΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 499
27 ΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 499
28 ΜΠΑΤΣΙΚΟΥΡΑΣ ΝΙΚΟΣ 499
29 ΣΑΚΕΛΛΙΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ 499
30 ΚΟΚΛΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 498
31 ΚΟΤΡΩΤΣΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 498
32 ΜΙΧΑΛΕΤΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 494
33 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΜΑΚΗΣ 490
34 ΦΩΤΕΙΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 490
35 ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 489
36 ΣΙΚΟΛΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 489
37 ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 489
38 ΓΑΡΥΦΑΛΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 488
39 ΜΠΑΡΣΟΥΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 488
40 ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΔΗΜΟΣ 488
41 ΤΣΑΜΠΟΥΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 488
42 ΛΟΥΠΕΤΣΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 487
43 ΠΟΥΛΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 487
44 ΜΥΛΩΝΑΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 480
45 ΚΑΤΣΙΟΥΛΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 479
46 ΑΧΛΑΔΙΩΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 478
47 ΚΑΛΟΠΗΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ 477
48 ΚΟΥΚΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 477
49 ΤΣΑΜΠΟΓΛΟΥ ΠΛΟΥΤΑΡΧΟΣ 477
50 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 476
51 ΡΗΓΟΥΤΣΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 470
52 ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ 470
53 ΒΛΑΧΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 468
54 ΓΡΕΤΖΕΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 468
55 ΙΓΝΑΤΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 467
56 ΚΑΡΑΣΜΑΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 467
57 ΜΗΛΙΑΚΟΣ ΗΛΙΑΣ 467
58 ΤΣΙΑΜΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 467
59 ΜΑΜΑΤΣΙΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 465
60 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 460
61 ΚΟΥΡΟΥΜΠΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 460
62 ΘΕΟΧΑΡΟΥΔΗΣ ΘΕΟΧΑΡΗΣ 456
63 ΤΣΙΝΑΣΛΑΝΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 456
64 ΓΕΡΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 455
65 ΖΑΝΤΕΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 455
66 ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 455
67 ΜΙΧΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 455
68 ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ 455
69 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΓΙΑ 455
70 ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΣΤΑΣ 455
71 ΒΡΕΚΟΣ ΦΩΤΗΣ 450
72 ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ 450
73 ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΛΕΥΤΕΡΗΣ 450
74 ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ 450
75 ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΙΟΣ ΜΙΛΤΟΣ 450
76 ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΣ 444
77 ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 436
78 ΚΟΤΟΥΜΠΑΣ ΗΛΙΑΣ 435
79 ΚΟΝΤΟΣ ΚΩΣΤΑΣ 433
80 ΧΑΣΙΩΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 433
81 ΚΑΖΑΝΤΖΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 432
82 ΓΙΑΝΝΑΚΑΡΙΟΥ ΓΙΟΥΛΗ 430
83 ΠΑΤΣΙΩΝΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΝΑΤΑΛΙΑ 430
84 ΚΟΥΡΙΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 425
85 ΚΑΠΕΤΑΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 423
86 ΚΟΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΒΙΡΑ 423
87 ΚΟΥΣΤΑΣ ΗΛΙΑΣ 420
88 ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 420
89 ΤΣΙΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 420
90 ΜΠΑΡΤΖΗ ΚΥΡΙΑΚΗ 413
91 ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 413
92 ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 410
93 ΛΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 410
94 ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 403
95 ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 401
96 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΝΙΚΟΣ 390
97 ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 390
98 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 389
99 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 380
100 ΔΡΑΧΜΑΝΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 379
101 ΝΤΙΝΤΗ ΖΩΗ 377
102 ΙΩΑΝΝΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 367
103 ΑΒΑΡΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 350
104 ΠΟΛΥΖΟΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 333
105 ΤΣΙΡΙΚΑ ΙΩΑΝΝΑ 330
106 ΛΙΑΚΟΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 320
107 ΧΑΛΟΥΛΑΚΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 318
108 ΑΞΙΩΤΗ ΟΛΓΑ 312
109 ΤΖΑΝΟΣ ΝΙΚΟΣ 310
110 ΜΠΑΛΤΖΗΣ ΧΑΡΗΣ 305
111 ΜΑΥΡΟΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 299
112 ΒΑΖΑΙΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 288
113 ΚΑΡΚΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 285
114 ΤΣΑΔΗΜΑΣ ΧΡΟΝΗΣ 267
115 ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 265
116 ΛΥΤΡΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 263
117 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 254
118 ΚΩΤΤΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ 245
119 ΒΗΤΤΑΣ ΣΠΥΡΟΣ 244
120 ΘΕΟΧΑΡΙΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 238
121 ΚΟΥΜΑΡΤΖΟΥΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 233
122 ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 219
123 ΣΤΑΜΟΥΛΑΚΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΗΣ 209
124 ΠΑΥΛΟΥ ΝΟΠΗ 201
125 ΜΑΚΡΗ ΝΑΝΣΥ 199
126 ΚΑΡΑΚΟΥΤΗΣ ΒΑΛΑΝΤΗΣ 198
127 ΚΟΚΚΙΝΟΥ ΒΙΚΥ 190
128 ΜΩΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 188
129 ΚΑΡΜΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 180
130 ΦΑΡΜΑΚΟΥΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 177
131 ΠΟΥΤΟΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 176
132 ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 167
133 ΜΠΕΧΛΗΣ ΑΝΤΡΕΑΣ 167
134 ΠΟΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 167
135 ΣΤΑΡΑΜΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 165
136 ΙΩΑΝΝΟΥ ΜΑΡΙΑ 155
137 ΣΧΟΙΝΑΣ ΝΙΚΟΣ 155
138 ΡΟΥΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 149
139 ΡΑΔΙΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 146
140 ΜΑΓΚΛΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 145
141 ΜΕΛΛΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 142
142 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 140
143 ΦΥΤΙΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 139
144 ΒΕΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 134
145 ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ 133
146 ΜΑΡΓΙΟΥ ΧΡΙΣΤΙΑΝΝΑ 133
147 ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 133
148 ΡΕΜΙΓΙΑΚΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 132
149 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 131
150 ΚΟΛΝΤΙΡΗ ΕΛΠΙΔΑ 126
151 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 126
152 ΤΑΣΚΟΥ ΧΡΥΣΑ 123
153 ΜΠΟΘΟΥ ΜΑΡΙΑ 119
154 ΣΙΑΝΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 119
155 ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 112
156 ΛΙΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 112
157 ΜΠΙΣΣΑΛΑ ΑΝΝΑ 108
158 ΤΣΟΚΑΝΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 107
159 ΑΡΓΥΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 106
160 ΒΩΒΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 101
161 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΑΓΓΕΛΟΣ 99
162 ΒΑΛΙΑΝΑΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 98
  
 ΕΠΙΛΑΧΟΝΤΕΣ - ΣΤΑΥΡΟΙ
  
1 ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 90
2 ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ ΙΑΣΩΝΑΣ 88
3 ΖΑΧΟΣ ΓΙΑΝΝΗΣ 87
4 ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΝΤΡΕΑΣ 86
5 ΣΙΝΙΚΟΓΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 85
6 ΤΖΕΛΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 84
7 ΠΟΛΥΖΩΓΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ 83
8 ΜΗΤΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΙΚΗ 82
9 ΤΟΥΛΙΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 80
10 ΧΑΤΖΗΘΕΟΦΥΛΑΚΤΟΥ ΜΙΧΑΛΗΣ 78
11 ΤΣΑΛΙΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 75
12 ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 73
13 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΓΙΑΝΝΗΣ 72
14 ΜΠΑΝΤΗΣ ΒΕΝΙΑΜΙΝ 71
15 ΛΙΟΤΣΟΣ ΣΠΥΡΟΣ 70
16 ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 68
17 ΚΥΡΑΝΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 67
18 ΖΟΜΠΟΥΛΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 66
19 ΚΟΤΑΝΙΔΟΥ ΒΙΒΗ 66
20 ΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 65
21 ΚΑΡΑΤΣΙΟΛΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 65
22 ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 64
23 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ ΔΗΜΗΤΡΑ 63
24 ΠΑΥΛΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ 48


 
Κάνε το δικό σου σχόλιο

Όνομα
Email (δεν θα εμφανίζεται)
Σχόλια (δεν θα δημοσιεύονται σχόλια με διευθύνσεις προς άλλους ιστότοπους)
* Η συμπλήρωση όλων των πεδίων της φόρμας είναι υποχρεωτική.
3D ΕΠΕ Τέντες Αιδηψού - Σάκης Μοσχόπουλος

Αρχή της σελίδας